Dialóg Campus Kiadó
Dialóg Eötvös Könyvesbolt
A Kiadóról | Szakvizsgázóknak | Sajtó/Média számára | Hírlevél | Könyves Extra | Rendezvényeink | VásárlásKereskedőknekSzerzőknekKapcsolatDóm Kiadó
 
Keresés
Google

Dialóg Campus Kiadó WWW
  Regisztráció» / Belépés»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Dóm Médiaszerviz szolgáltatásai könyvtáraknak, e-könyvszolgáltatóknak a szerzői jogi jogkezelés területén. A részletekért kattintson.
Vásárlóink kérésére tájékoztatást adunk az utánvételes csomagok postaköltségéről.
Az interneten megrendelt csomagok kiküldéséről ügyfeleink a Magyar Posta Logisztikai Központjától sms-ben vagy e-mailben értesítést kapnak, attól függően, hogy melyik elérhetőség áll rendelkezésünkre. Az értesítés nem a kézbesítés pontos időpontjára vonatkozik, hanem arra, hogy várhatóan 1-2 munkanapon belül csomag érkezik az Ön részére, számítson rá, hogy kézbesíteni fogják. Az új szolgáltatás költségeit mi viseljük, reméljük ezzel is növelve vevőink elégedettségét.
Felhívjuk tisztelt megrendelőink figyelmét, hogy az általános üzleti feltételeink szerint, amennyiben a megrendelt terméket személyesen kívánja átvenni könyvesboltjainkban, akkor a kedvezmény mértéke 20%! (A kedvezmény a Dialóg Campus Kiadó legtöbb könyvére érvényes, de ettől egyes esetekben eltérés lehet - a részleteket ld. a konkrét könyveknél.)
Kedves Megrendelőink!
Az Önök által megrendelt csomagok háznál történő kézbesítése során, - amennyiben első alkalommal az nem sikerült – a második kézbesítés előtt a Magyar Posta munkatársai telefonon egyeztetnek a címzettel a küldemény átvételének időpontjáról, hozzájárulva ezáltal a csomagok mielőbbi, sikeres célba juttatásához.
KEZDŐOLDAL > JOGTUDOMÁNY, JOGI TANKÖNYVEK > KÖZIGAZGATÁSI JOG

ALKOTMÁNYJOG    BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS, KRIMINALISZTIKA    BÜNTETŐJOG, BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG    CSALÁDI JOG    DOKTORI ÉRTEKEZÉSEK SOROZAT    EGYÉB JOGI KÖNYVEK    GAZDASÁGI JOG, PÉNZÜGYI JOG    JOG-ÁSZ KÁRTYÁK    JOGELMÉLET, JOGBÖLCSELET    JOGESETEK TÁRA    JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNYEK    JOGSZOCIOLÓGIA    KÖZIGAZGATÁSI JOG    MÉDIAJOG, INFOKOMMUNIKÁCIÓS JOG    MUNKAJOG    NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI JOG    POLGÁRI ELJÁRÁSJOG    POLGÁRI JOG    RÓMAI JOG, JOGTÖRTÉNET

Közigazgatás-elmélet
2980 Ft
Internetes ár: 2176 Ft
jelenleg nem rendelhető
Fábián Adrián művei ez még nincs a kosárban 
Fábián Adrián:
Közigazgatás-elméletA közigazgatás szervezete, működése, valamint a rá vonatkozó joganyag tudományos igényű vizsgálata több mint kétszáz éves múltra tekint vissza. Eleinte még a közigazgatás meghatározása is komoly fejtörést okozott. E bő két évszázad alatt viszont nem csak a közigazgatás, hanem a közigazgatásról való gondolkodás is átalakult, és világossá vált többek között, hogy a közigazgatás nem azonos a közigazgatási joggal, annál sokkal nagyobb, bonyolultabb, szerteágazóbb terület. Bizonyos – olykor vitatott – elméleti alapok pedig fokozatosan kialakultak, megszilárdultak, amelyek mára tulajdonképpen a közigazgatás-tudomány magját képezik. Egyértelművé vált, hogy ennek a tudományos magnak az ismerete nélkül a közigazgatást nem lehet megfelelő módon sem megismerni, sem oktatni, de még megszervezni sem. Könyvemben arra törekszem, hogy szintetizáljam a közigazgatás-tudomány rendszerét, eredményeit, dogmatikáját, történetét, ezzel elősegítve a modern közigazgatás rendszerének, folyamatainak a megértését.
2., átdolgozott kiadás

A KÖNYV ÚJRA KAPHATÓ!
  Ár: 2980 Ft   Internetes ár: 2176 Ft
  Megjelenés: 2011.
  Méret: B/5
  Terjedelem: 176 o.
  Kötés: kartonált
  ISBN: 978-963-9950-44-3
  Tartalom:


Tartalomjegyzék

Bevezető 9

I. Közigazgatástan és közigazgatás-tudomány 13

1. Közigazgatástan és közigazgatás-tudomány fogalma 13

2. Közigazgatástan és közigazgatási jogtudomány elhatárolása 15

3. A közigazgatás-tudomány vizsgálódási területeinek csoportosítása 15

4. A közigazgatástan különös tárgyai 18

5. A közigazgatás-tudományok kapcsolata más tudományágakkal 18

II. A közigazgatás meghatározása 20

1. Bevezető 20

2. A közigazgatás meghatározása az igazgatás fogalmán keresztül 22

3. A közigazgatás mint állami tevékenység 25

III. Közigazgatás a hatalmi ágak rendszerében 26

1. Montesquieu elmélete 26

2. Végrehajtó hatalom ellenőrzésének alapjai 26

3. Közigazgatás az állami szervek rendszerében 27

IV. Kormányzás és a magyar kormányzati rendszer 29

1. Kormányzás fogalma 29

2. A magyar kormányzati rendszer 31

3. Az Országgyűlés szerepe a kormányzásban 33

4. A köztársasági elnök kormányzati funkciói 34

5. Az Alkotmánybíróság szerepe a kormányzásban 36

6. A Kormány kormányzati funkciói 36

7. A kormányzás modernizációja 38

V. Az irányítás fogalma 42

1. Az irányítás jogi szabályozása 44

2. Az irányítás eszközrendszere 46

3. Az irányítás korlátai 49

VI. A vezetés 51

1. Az igazgatás kapcsolata a vezetéssel 51

2. A vezetés és a vezető fogalma 52

3. A magyar közigazgatás vezetői 53

4. A vezetés helye és szerepe hazai közigazgatási reformtörekvésekben 55

VII. Közigazgatás és a jog 57

1. A közigazgatás jogi szabályozottsága 57

2. A közigazgatási jogi normák 59

3. A közigazgatási jogviszonyok 60

4. A közigazgatás jogforrási rendszere 61

VIII. Politikai vezetés, hatalmi csoportok, társadalmi változások

és a közigazgatás 62

1. Politika és közigazgatás közötti kapcsolatok 62

2. A közigazgatás stílusa 63

3. A hatalmi csoportok 64

4. A közigazgatást meghatározó tényezők Magyary nyomán 65

5. A közigazgatást meghatározó tényezők napjainkban 67

6. Közigazgatás és az emberek 68

IX. A közigazgatás feladatai 70

1. Közfeladat fogalma 70

2. Az állam funkciói 70

3. A közigazgatás funkciói 73

4. A közigazgatási feladatok típusai 75

X. Közigazgatás és bürokrácia 78

1. Bürokrácia fogalma 78

2. Weber bürokráciaelmélete 78

3. A bürokratizmus 81

4. A modern közigazgatás és a bürokrácia 81

5. A bürokrácia leépítése 83

XI. A közigazgatás szervezete és felépítése 84

1. A szervezéstudomány és a szervezet fogalma 84

2. A közigazgatás szervezete 85

3. A közigazgatás rendszerelméleti megközelítése 87

4. A közigazgatás felépítése 88

5. A közigazgatás vertikális, horizontális és szakmai tagozódása 90

6. A közigazgatási szintek képzése 91

7. A közigazgatási szerv fogalma 92

8. A közigazgatási szerv jogképessége és jogi személyisége 93

9. A közigazgatási szervek csoportosítása 94

XII. Forrás és forrásteremtés a közigazgatásban 96

1. A közigazgatás forrásai 96

2. A közigazgatás személyzete 96

3. Forrásteremtés 98

4. Az információ 99

XIII. Önkormányzati közigazgatás 101

1. Az önkormányzat fogalma, fajtái 101

2. A helyi önkormányzatok működése 103

XIV. Az államigazgatás 105

1. Az államigazgatás szervei 105

2. Az államigazgatás szervezete 106

XV. A közintézmények rendszere 108

1. Bevezető 108

2. A közintézményekről általában 108

3. A közintézetek 109

4. A köztestület 110

5. A közalapítvány 111

XVI. A közigazgatás tevékenységi formái 112

1. Bevezető 112

2. A jogalkotás 112

3. Hatósági jogalkalmazás 115

4. A közigazgatási szerződés 117

5. A tervezés 119

6. Szubvencionálás 119

7. A közigazgatás nem jogi jellegű tevékenysége 120

8. Hierarchikus és hierarchián kívüli cselekmények 120

XVII. A közigazgatás-tudomány története 121

1. A kameralisztika 121

2. A rendészet és a rendészettudomány története 122

3. A rendészet meghatározása a magyar szakirodalomban 124

4. A korai közigazgatástan 126

5. A közigazgatási jog tudománya 127

XVIII. A hazai közigazgatás-tudomány 130

1. A hazai közigazgatás-tudomány kezdetei 130

2. A közigazgatási jogi pozitivizmus 131

3. A közigazgatási jogi dogmatika 131

4. Politológiai művek 132

5. Magyary Zoltán és iskolája 133

6. A II. világháború utáni időszak 135

XIX. A közigazgatás-tudomány helyzete a huszadik században 136

1. A közigazgatástan helyzete Nyugat-Európában 136

2. Közigazgatás-tudomány az Amerikai Egyesült Államokban 137

XX. New Public Management 143

1. Az NPM előzményei 143

2. A New Public Management fogalma 144

3. Az NPM alkalmazásának feltételei és kiindulópontjai 146

4. Az NPM célkitűzései és eszközrendszere 147

5. A „reinventing government” 153

6. Az NPM kritikája 154

7. Az NPM utóélete 155

XXI. Nemzetközi közigazgatás 157

1. Nemzetközi közigazgatási feladatok 157

2. Nemzetközi szervezetek 158

3. Az Európai Unió igazgatása és hatása a tagállamok közigazgatására 159

XXII. Integrált adatfeldolgozás és adatvédelem a közigazgatásban 162

1. Az integrált adatfeldolgozás fogalma 162

2. Adatvédelem a közigazgatásban 162

3. A nyilvánosság 164

XXIII. Elmélet és gyakorlat helye és szerepe a közigazgatási jog oktatásában 165

Felhasznált irodalom 168

Budapest, Dialóg Eötvös és HVG-ORAC Könyvesbolt
1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Pécs, Dialóg Kaptár Könyvesbolt - HVG ORAC Referenciabolt
Pécs 7622, Universitas u. 2. (a Tudásközpont épületében)
TALÁLKOZZUNK A FACEBOOK-ON IS!
Dialóg Campus Kiadó

Reklámozd a saját oldaladat is
A kosár jelenleg üres

LEGÚJABB KÖNYVEINK
Kast, Verena
A léleknek idő kell

Megjelenik a 85. Ünnepi Könyvhétre (2014. június 12.)
Kast, Verena
Megjelenik a 85. Ünnepi Könyvhétre (2014. június 12.)

Balogh Ágnes
JSZS: Büntetőjog II. Különös rész. Harmadik, jelentősen átdolgozott kiadás

Megjelent!
Balogh Ágnes
Megjelent!

Török Melinda
Furfangos kísérletek - Ügyes kezek
Török Melinda

Fischer Ferenc
A kétpólusú világ 1945-1989. Tankönyv és atlasz

Megjelent!
Fischer Ferenc
Megjelent!

Albert Biesinger
Gyermekeink és a hit
Albert Biesinger
A DIALÓG LIFE újabb kötete jelent meg!

Tóth Mihály (szerk.)
Híres magyar perbeszédek

Újra kapható!
Tóth Mihály (szerk.)
Újra kapható!

Herke Csongor, Fenyvesi Csaba, Tremmel Flórián
A büntető eljárásjog elmélete

Újra kapható!
Herke Csongor, Fenyvesi Csaba, Tremmel Flórián
Újra kapható!

Makszin Imre
A testnevelés elmélete és módszertana (3., javított és bővített kiadás)

Megjelent!
Makszin Imre
Megjelent!

Ganczer Mónika
Állampolgárság és államutódlás

Megjelent!
Ganczer Mónika
Megjelent!

Papp-Váry Árpád
A márkanév ereje – Szempontok a sikeres brandépítéshez

Megjelent!
Papp-Váry Árpád
Megjelent!

Világi Ildikó, Tarnawa István
Neurokémia

Megjelent!
Világi Ildikó, Tarnawa István
Megjelent!