Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

Dőry Tibor

Regionális innováció-politika

Megjelenés0000-00-00
Méret: B/5
Terjedelem262
Kötéskeménytáblás
ISBN9639542601
Jelenleg rendelhető.

Ár: 5 480 Ft

Internetes ár: 4 384 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
4 384 Ft

db

A hagyományos nemzeti kutatási, technológia fejlesztési és innovációs politikák mellett napjainkban egyre nagyobb figyelmet kap a regionális innováció-politika - ennek a folyamatnak a hajtóerőit és kihívásait vizsgálja a kötet.

A kötet alapgondolatát az adja, hogy az utóbbi évtizedben világszerte jelentősen felerősödött a regionális termelési rendszerek és a regionális innovációs hálózatok versenyképesség növelő szerepének hangsúlyozása, illetve a hagyományos nemzeti kutatási, technológiafejlesztési és innovációs politikák mellett egyre nagyobb szerepet kap a regionális innováció-politika. Az Európai Unión belül is széles körű intézkedések, programok jelentek meg az innováció- és a technológia-politika decentralizálása, illetve a regionális termelési és innovációs rendszerek megerősítése érdekében. Ezen rendszerek kialakulásának hajtóerői, illetve az ezt elősegítő állami szerepvállalás lehetséges módozatainak az áttekintése, azon belül is a regionális innovációs stratégiák alkalmazásának európai és hazai tapasztalatai állnak a kötet középpontjában.

Ábrajegyzék 9
Táblázatok jegyzéke 10
Keretes írások jegyzéke 11
Rövidítések jegyzéke 12
Bevezetés 13
I. fejezet: A tudásalapú gazdaság koncepciója 17
1.1. A tudásalapú gazdaság kialakulásának folyamata 19
1.2. Globális kihívások a 21. század kezdetén 23
1.3. Társadalmi, technológiai, gazdasági, környezeti és politikai hajtóerők 28
1.4. A megváltozott innovációs környezet fő jellemvonásai 30
1.4.1. A szolgáltató gazdaság dominanciája 31
1.4.2. Az új technológiák és az információs társadalom 32
1.4.3. Tanuló szervezetek: a tudástermelés és hasznosítás új formái 34
1.5. A tudományfinanszírozással szembeni új típusú elvárások 40
II. fejezet: Innovációs rendszerek és hálózatok 47
2.1. Az innovációs elméletek fejlődése 49
2.2. Az innovációs folyamat lineáris modelljétől
az interaktív innovációs modellekig 53
2.2.1. Az első és második generációs, lineáris innovációs
modellek jellemzői 54
2.2.2. Az integrált és az interaktív innovációs modellek jellegzetésségei 56
2.3. A tudás terjedésének szerepe a területi innovációs
modellek kialakulásában 61
2.4. Területi innovációs modellek 63
2.4.1. Innovációs miliő 64
2.4.2. Ipari körzetek 65
2.4.3. Helyi termelési rendszerek 66
2.4.4. Új ipari terek 67
2.4.5. Innovációs klaszterek, iparági együttműködési hálózatok 68
2.4.6. Innovációs rendszerek 70
2.4.6.1. Nemzeti innovációs rendszerek koncepciója 71
2.4.6.2. Regionális innovációs rendszerek koncepciója 76
2.4.7. Tanulórégiók 77
2.4.8. A területi innovációs rendszerek jellemzőinek összehasonlítása 78
2.5. A területi innovációs modellek elméleti bázisa 80
2.5.1. Agglomerációs gazdaság 81
2.5.2. Endogén növekedéselmélet 83
2.5.3. Hálózatelméleti összefüggések 84
2.6. A regionális innovációs rendszerek szereplői 86
2.6.1. A regionális innovációs rendszerek csoportosítása 89
III. fejezet: Innovációs teljesítmények és politikák
az Európai Unióban, illetve Magyarországon 95
3.1. Az innováció számbavétele 97
3.2. Innovációs teljesítmények az Európai Unió tagállamaiban és a régióiban 102
3.2.1. Az Európai Unió tagállamainak innovációs
teljesítménye az 1990-es években 102
3.2.2. A vállalati felmérések tapasztalatai 105
3.2.3. Innováció az Európai Unió régióiban 106
3.2.3.1. Az Európai Unió leginnovatívabb régiói 109
3.2.3.2. A régiók innovációs és gazdasági
teljesítményének összefüggése 111
3.2.4. A kelet-közép-európai országok egyes innovációs sajátosságai 112
3.3. Az európai tudományos, technológiai és innováció-
politikák súlypontjai, a regionális szint szerepe 115
3.3.1. Kutatási, technológiafejlesztési és innováció-
politika mint az európai integráció meghatározó eleme 118
3.3.2. Az európai innovációpolitika jövőbeni súlypontjai 126
3.3.3. Az Európai Unió kutatás-, technológia-
és innovációpolitikájának regionális dimenziója 128
3.3.3.1. A Strukturális Alapok innováció támogatási súlypontjai 130
3.3.3.2. A 6. Kutatási, Technológiafejlesztési és
Demonstrációs Keretprogram regionális dimenziója 135
3.4. Innováció Magyarországon és annak régióiban 138
3.4.1. A kutatás-fejlesztés főbb adatai Magyarországon 139
3.4.2. A hazai empirikus innovációs vizsgálatok
fontosabb megállapításai 142
3.4.3. A külföldi működőtőke szerepe az innovációösztönzésben 149
3.5. Innovációösztönzés Magyarországon 153
3.5.1. Az Európai Unióhoz való csatlakozás előtti kezdeményezések 153
3.4.2. Az innovációösztönzés kihívásai az Európai Unióhoz
való csatlakozást követően 157
IV. fejezet: Az innováció ösztönzésének regionális keretrendszere 163
4.1. A hagyományos regionális politikától az innováció-
orientált regionális politikáig 168
4.2. Az innováció-orientált regionális politika jellemzői 170
4.3. A Strukturális Alapok innovációs programjainak értékelése 172
4.4. Az innováció-orientált regionális politika eszközrendszere 178
4.5. A regionális innováció kialakulásának feltételei 182
4.5.1. Az innováció ösztönzése a vállalkozások szintjén 182
4.5.2. Az innováció ösztönzése regionális szinten 185
V. fejezet: A regionális innovációs stratégiák kidolgozásának
és értékelésének tapasztalatai 189
5.1. Regionális innovációs stratégiák előzményei az Európai Unióban 193
5.2. Az RTP/RIS/RITTS/RIS+ stratégiák célkitűzései
és alapvető jellegzetességei 194
5.3. A regionális innovációs stratégiák kidolgozásának folyamata 198
5.3.1. A stratégia kidolgozásának menedzsmentje 198
5.3.2. A regionális innovációs stratégiák kidolgozásának lépései 200
5.3.2.1. Regionális RIS fórum: egyetértés az innováció
helyzetéről a régióban 200
5.3.2.2. Helyzetelemzések készítése 202
5.3.2.3. Az innováció támogatási rendszerének elemzése 208
5.3.2.4. A stratégia irányok, jövőképek meghatározása,
egyeztetése 209
5.3.2.5. A stratégia megfogalmazása 210
5.3.2.6. Megvalósítás és monitoring 213
5.4. A regionális innovációs stratégiák hatásának értékelése 215
5.4.1. A stratégiák hatása a regionális politikára 216
5.4.2. A vállalkozásfejlesztés eszköztárának bővítése
és hatékonyságának javítása 218
5.4.3. Az Európai Unióban készült regionális innovációs
stratégiák értékelése alapján levonható következtetések 221
VI. fejezet: Összegzés: A regionális innováció szerepe
a tudásalapú gazdaság kialakulásában 223
6.1. A regionális innovációs rendszerek kialakulásának feltételei 225
6.2. A regionális innovációpolitika hozzájárulása a tudásalapú
gazdaság kialakulásához 229
Felhasznált irodalom 233
Függelék 251
Az Európai Közösség 6. Kutatási, Technológiafejlesztési
és Demonstrációs Keretprogramjának áttekintése 245
Név- és tárgymutató 257

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Dőry Tibor

Dőry Tibor gépészmérnök és közgazdasági szakokleveles mérnök, regionális politika és gazdaságtanból szerzett PhD-fokozatot. Az MTA RKK Nyugat-magyarországi Intézetének munkatársa. Jelenleg kutató-adminisztrátor az EU sevillai „Institute for Prospective Technological Studies” kutatóközpontjában.

Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life
  • Érted vagyunk - 10 tanács szülőknek
  • Anyanyelvi észtekergető - Kreatív nyelvi feladatsorok 6-7. és 8-10. osztályosok számára
  • Gyermekeink és a hit
  • Békében élni szüleinkkel – Ahogy a konfliktusaink feloldhatók
  • Hálóban - Hogyan óvjuk meg gyermekeinket az internet veszélyeitől


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: vasarlas@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat