Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

Csicsmann László

Iszlám és demokrácia a Közel-Keleten és Észak-Afrikában

Megjelenés2008-00-00
Méret: B/5
Terjedelem174
Kötéskeménytáblás
ISBN9789637296222
Jelenleg rendelhető.

Ár: 3 400 Ft

Internetes ár: 2 720 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
2 720 Ft

db

A könyv betekintést nyújt az elmúlt évszázad legviharosabb régiójának politikai folyamataiba. A szerző részben helyszíni kutatásain alapuló munka bemutatja a mai közel-keleti és észak-afrikai országok politikai berendezkedését, illetve választ kíván adni arra a kérdésre, hogy az 1990-es években világméretűvé váló demokratizálódási hullám miért kerülte el a térséget, és milyen esélyei vannak a Bush-adminisztráció által meghirdetett közel-keleti demokrácia-exportnak. Külön fejezet szól a neokonzervatív amerikai külpolitikának a Közel-Kelet demokratikus átalakítását zászlajára tűző kísérletéről. A kötet elsősorban a demokratizálódás belső feltételrendszerével foglalkozik, és megkísérli összefoglalni a 20 vizsgált ország politikai fejlődése közötti hasonlóságokat és különbségeket. Kitér a karizmatikus vezetőkre, akik évtizedeken át emberek millióit mozgósították az utcákon.


A szerző gondolatai a könyvéről:

A Közel-Kelet és Észak-Afrika napjaink világpolitikájának legviharosabb térségeként került be a köztudatba, különösen a 2001. szeptember 11-i terrortámadás hatására. Ahmedinedzsád iráni elnök Holocaust-tagadó kijelentései, az iraki robbantásos merényletek és az izraeli-palesztín konfliktus mindennapjai felborzolják a kedélyeket a nyugati világban. George W. Bush elnök 2001-ben a közel-keleti problémák megoldásaként a régió demokratikus átrendezését szorgalmazta. E könyv a nemzetközi kapcsolatok eszköztárának segítségével mutat rá az amerikai külpolitikának az iszlámmal és a Közel-Kelettel kapcsolatos egysíkú, téves felfogására.

Csicsmann László


A könyvről írták:

Exportálható-e a demokrácia? Olvassa el könyvajánló cikkünket - megjelent a Könyves Extra magazinban. 


 

Táblázatok és ábrák jegyzéke 9

Elõszó 11

Bevezetés 13

I. A liberális demokrácia és ellentéte 19

1. A nyugati típusú demokrácia fogalma és fejlõdéstörténete 19

1.1. Az athéni demokrácia jellegzetességei 20

1.2. A modern demokrácia fogalma 21

1.2.1. A minimalista vagy procedurális demokráciafelfogás 24

1.2.2. A Dahl-féle poliarchia fogalma 25

1.2.3. A szubsztantív demokráciaértelmezés 26

1.2.4. Eredményközpontú demokráciafelfogás 29

1.2.5. Merkel demokráciaelmélete 30

1.3. Az autoritárius rendszerek típusai 31

1.4. Határesetek: „féldiktatúrák” és „féldemokráciák” 36

2. A demokrácia és a demokratizálódás dilemmái 40

2.1. A gazdasági fejlõdés és a demokrácia kapcsolata 40

2.2. A liberális demokrácia univerzalizmusa? 44

2.2.1. Az illiberális demokrácia koncepciója 46

2.2.2. Az ázsiai értékek: a „fejlesztõ” állam elmélete 49

2.3. A demokratikus béke 51

3. A demokratikus átmenet és a konszolidáció elmélete 55

3.1. A demokratizálódás három hulláma 55

3.2. A demokratikus átmenet típusai és módjai 58

3.2.1. A demokratikus átmenet típusai 59

3.2.2. A demokratikus átmenet módjai 61

3.3. A demokrácia elõfeltételei 63

3.4. A demokratizálódás kontingenciaelmélete 66

3.5. A demokratikus konszolidáció 66

4. Következtetések, tézisek 68

II. A demokratizáció belsõ kontextusa
a Közel-Keleten és Észak-Afrikában 71

1. A közel-keleti régió kivételessége? 71

2. Demokratikus hagyományok a Közel-Keleten 76

2.1. Libanon: a felekezeti állam modellje 78

2.2. Törökország: a hadsereg mint a demokrácia védelmezõje 82

3. Az iszlám és a demokrácia kompatibilitásának kérdése 86

3.1. Az orientalista diskurzus és következményei 86

3.2. Isteni szuverenitás versus népszuverenitás 92

3.3. Az importált államiság következményei 96

3.4. Az importált ideológiák és a muszlim politikai elit 100

3.5. A közel-keleti politikai gondolkodás evolúciója:
az iszlám modernizmus a XIX–XX. században 104

3.6. A liberális iszlám és kritikája 107

3.7. Az iszlám demokrácia felé? 118

4. Az állam és a társadalom viszonya a Közel-Keleten:
a neopatriarchális viszony 119

5. A közel-keleti államok politikai gazdaságtana 123

5.1. A modernizáció három következménye a Közel-Keleten 123

5.1.1. A demográfiai átmenet 123

5.1.2. Szegénység 128

5.1.3. Tudásdeficit a Közel-Keleten 133

5.2. A járadékgazdaság 136

5.3. Gazdasági válság és demokratizáció 140

6. Intézményi struktúra a Közel-Keleten és Észak-Afrikában 144

6.1. A fegyveres erõk politikai szerepe 144

6.2. Politikai pártok a Közel-Keleten és Észak-Afrikában 151

6.3. Választási rendszerek és választott intézmények 157

7. Karizmatikus vezetõk és uralkodó családok 160

8. Pozitív trendek a Közel-Keleten és Észak-Afrikában 165

8.1. Az új közel-keleti „média” és az információrobbanás 165

8.2. Civil társadalom a Közel-Keleten és Észak-Afrikában 168

III. Az iszlám neofundamentalizmus ideológiája
és a demokráciával való összeegyeztethetõségének
kérdése 175

1. Az iszlám neofundamentalizmus demokráciaértelmezése 175

2. Az iszlám neofundamentalizmus, avagy az „eltérített demokrácia” modellje 185

2.1. Az iszlamisták mint illegális ellenzéki szereplõk 186

2.1.1. Algéria 186

2.1.2. Egyiptom 190

2.2. Az iszlamisták mint legális ellenzéki szereplõk 193

2.2.1. A Hezbolláh: terrorista mozgalomból politikai párt 194

2.3. Iszlamisták a hatalomban 196

2.3.1. Szudán 196

2.3.2 Irán 199

2.3.3. A Hamász választási gyõzelme 201

 

IV. Kitekintés: A Közel-Kelet és Észak-Afrika
demokratizálódásának külsõ feltételrendszere 205

1. Az Egyesült Államok mint külsõ szereplõ:
a közel-keleti demokráciadominó sikere? 205

1.1. A hidegháborús évtizedek 206

1.2. Demokráciaterjesztés a berlini fal leomlását követõen:
a történelem vége? 207

1.3. Demokráciaterjesztés az algériai válságot követõen 209

1.3.1. Segélyezés az amerikai külpolitika gyakorlatában 210

1.3.2. Gazdasági és politikai szankciók 211

2. 2001. szeptember 11.: rezsimváltás és demokráciadominó? 214

2.1. Reformok és reformjavaslatok a Közel-Keleten
és Észak-Afrikában 2001 szeptembere óta 215

2.2. Az iraki szabadság hadmûvelettõl a tágabb közel-keleti
kezdeményezésig 216

V. Esettanulmány: Politikai liberalizáció,
mint rezsimtúlélési stratégia: A Jordán Hasemita
Királyság politikai evolúciója az 1989-es
politikai reformoktól napjainkig 219

1. Történelmi elõzmények 221

2. A függetlenségtõl az 1989-es politikai–gazdasági válságig 223

3. Politikai liberalizáció 1989-tõl Huszein király haláláig 227

3.1. Társadalmi kiegyezés? A Nemzeti Charta 229

4. Politikai reformok II. Abdalláh uralkodása alatt 232

4.1. II. Abdalláh politikai és gazdasági reformjainak külsõ feltételrendszere 232

4.2. A parlamenti választások elhalasztása és a maani zavargások 235

4.3. A civil társadalom és a média szerepe Jordániában 237

4.4. Jordánia, mint fejlesztõ állam? 240

4.5. A 2007-es parlamenti választások elõszele 242

5. Konklúzió 245

 

VI. Konklúzió 247

Felhasznált irodalom 253

Névmutató 269

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Csicsmann László

Csicsmann László a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem nemzetközi kapcsolatok szakán végzett. Doktori értekezését 2007-ben védte meg. 2007 tavaszán az ammani American Center of Oriental Research Andrew W. Mellon-ösztöndíjasa. Jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Tanulmányok Intézetének egyetemi adjunktusa. Kutatási területe a Közel-Kelet és Észak-Afrika, illetve az iszlám világ politikai, gazdasági és társadalmi kihívásai.

Kapcsolódó termékek

Demokrácia és politikai közösség

Szerző: Horváth Szilvia

Internetes ár 2 600 Ft

db

Részletek

Királyi mágusok ősnépe a magyar (HUN-idea)

Szerző:

Internetes ár 1 700 Ft

db

Részletek

Amerika válaszúton (Századvég Kiadó)

Szerző:

Internetes ár 3 150 Ft

db

Részletek

Jogszociológia

Szerző: Maczonkai Mihály

Internetes ár 3 984 Ft

db

Részletek

A biztonsági tanulmányok alapjai (NKTK, Közös modul)

Szerző: Gazdag Ferenc

Internetes ár 1 700 Ft

db

Részletek
Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life
  • Szabaduljunk meg lelki terheinktől - Éljünk könnyebben!
  • Gyermekeink és a hit
  • Szüleink elengedése - Egy élet felszámolása
  • Érzékelésfejlesztő foglalkozások
  • Kis méregzsákok - Építsük le az agressziót játékokkal!


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: nemeth.istvan@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat