Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

Feurich, Hugo

Szanitertechnika I-II.

Megjelenés0000-00-00
Méret: A/5
Terjedelem2856
Kötéskeménytáblás
ISBN9639310069ö
Jelenleg rendelhető.

Ár: 29 098 Ft

Internetes ár: 23 278 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
23 278 Ft

db

A szakterület nagy tekintélyének számító Hugo Feurich kétkötetes könyve az elmúlt évtizedek alatt folyamatosan bővítve már nyolc kiadást ért meg Németországban. A magyar kiadás a legújabb, német változat alapján készül, melynek összeállításába tizenöt jelentős német szaktekintély, vezető mérnök kapcsolódott be.
A Szanitertechnika I-II. nélkülözhetetlen az épületgépész tervezők, kivitelezők, technikusok számára. Szintén haszonnal forgathatják a művet az építészek és az épületek üzemeltetői.

1. A szanitertechnika alapjai 25
1.1. Kultúrtörténet 25
1.1.1. Fürdõk 25
1.1.1-1. A régi kultúrnépek fürdõi 25
1.1.1-2. A krétai fürdõszobalelet 26
1.1.1-3. A mükénei és a görög kultúrkorszak fürdõi 26
1.1.1-4. A zsidók fürdõi 27
1.1.1-6. Bizánci fürdõk 29
1.1.1-7. Mohamedán fürdõk 29
1.1.1-8. Az ázsiai népek fürdõkultúrája 30
1.1.1-9. Fürdõk Észak- és Kelet-Európában 30
1.1.1-10. Fürdõkultúra Közép-Európában 31
1.1.1-11. A modern fürdõkultúra 33
1.1.2. WC-k 33
1.1.2-1. A régi kultúrnépek WC-berendezései 33
1.1.2-2. A görögök és a rómaiak WC-i 34
1.1.2-3. Középkori WC-k 35
1.1.2-4. Újkori WC-k 36
1.1.2-41. WC-öblítõ berendezések 37
1.2. Egészségügy 37
1.2.1. Fogalmak 37
1.2.2. Higiénia és szanitertechnika 39
1.2.2-1. Betegséget okozó csírák egészségügyi
rizikója a szaniterterületeken 40
1.2.2-11. Pseudomonas aeruginosa 41
1.2.2-12. Mykobaktériumok 42
1.2.2-13. Legionellák 43
1.2.2-14. Staphylokokkuszok és Streptokokkuszok 44
1.2.2-15. Hepatitis 45
1.2.2-16. Higiéniai követelmények a mûszaki területeken 45
1.2.2-161. Veszélyeztetett vízvételi helyek 45
1.2.2-162. Csõvezetékrendszerek követelményei 46
1.2.2-163. Az ivóvíz-melegítõkre vonatkozó követelmények 49
1.2.2-164. Az ivóvízkezelõ berendezésekbõl származó
vízre vonatkozó követelmények 51
1.2.2-165. Üzemeltetés és karbantartás 51
1.2.2-166. Pezsgõfürdõk (Whirlpoolkádak) 51
1.2.2-167. A Legionella-szennyezõdéstõl való
megtisztítás gyengeáramú elektrolízissel 52
1.2.2-17. Bõrgombabetegségek 53
1.2.3. Tisztasági követelmények 55
1.2.3-1. A test tisztán tartása 55
1.2.3-11. Mosakodás 55
1.2.3-12. Fürdés 57
1.2.3-13. Fog- és szájápolás 57
1.2.3-14. Haj- és szakállápolás 57
1.2.3-15. Kozmetika 57
1.2.3-2. Szárítkozás 57
1.2.3-3. Kiválasztott anyagok 58
1.2.3-31. Székletürítés és a fenék tisztítása 58
1.2.3-32. Vizeletürítés 59
1.2.3-33. A test anális és genitális területeinek tisztítása 60
1.2.3-34. Vizeletgyûjtõ üvegek, ágytálak 60
1.2.3-4. Fertõtlenítés, sterilizáció 60
1.2.3-5. Ruha- és fehérnemû-ápolás, helyiségek tisztántartása 60
1.2.3-6. A helyiség és berendezés tisztasága 60
1.2.3-61. Szaniterberendezések 61
1.2.3-611. Mosdók 62
1.2.3-612. Bidék 63
1.2.3-613. Zuhanyzók 63
1.2.3-614. Fürdõkádak 63
1.2.3-615. WC-k és WC-kombinációk 65
1.2.3-616. Vizeldék 65
1.2.3-617. Padlóösszefolyók 66
1.2.3-62. Elõírások 66
1.2.3-7. Az élelmiszerek elkészítése, táplálkozás 68
1.3. Törvények, rendeletek, elõírások, irányelvek 68
1.3.1. Németországi törvények és rendeletek 68
1.3.1-1. Polgári Törvénykönyv 68
1.3.1-2. Kereskedelmi Törvénykönyv 68
1.3.1-3. Büntetõ Törvénykönyv 68
1.3.1-4. Törvény az általános üzleti feltételek jogi
szabályozására 69
1.3.1-5. Törvény a hibás termékek felelõsségérõl 69
1.3.1-6. Állami Építési Törvény 70
1.3.1-7. Második Lakásépítési Törvény 70
1.3.1-8. Törvény a munka technikai eszközeirõl 70
1.3.1-9. Vízellátási törvény 70
1.3.1-10. Törvény a vízháztartás rendezésérõl 70
1.3.1-11. Törvény a ragályos emberi betegségek
megakadályozásáról és leküzdésérõl 71
1.3.1-12. Energiatakarékossági Törvény 71
1.3.1-13. Hõvédelmi rendelet 71
1.3.1-14. Fûtõberendezések - Rendelet 71
1.3.1-15. A fûtéstechnikai és használati vízellátó
berendezések energiatakarékos üzemeltetési követelményeire vonatkozó rendelet 72
1.3.1-16. Kézmûvesrendelet 72
1.3.1-17. Munkahelyi rendelet 72
1.3.1-18. Az ivóvízrõl és élelmiszeripari üzemek
vízminõségérõl szóló rendelet 72
1.3.1-19. Rendelet a hússal való eljárások higiéniai
követelményirõl és hivatalos vizsgálatairól 73
1.3.1-20. Rendelet a szociális otthonokra, öregek otthonaira
és az állandó benntartózkodásra szolgáló
gondozóotthonokra vonatkozó minimális építési követelményekrõl 73
1.3.2. A tartományok törvényei és rendeletei 73
1.3.2-1. Tartományi Építésügyi Szabályzat 73
1.3.2-2. Az építésfelügyeleti eljárások dokumentálására vonatkozó rendelet 74
1.3.2-3. Rendelet a bevizsgálásra köteles építõanyagokról,
épületszerkezetekrõl és berendezésekrõl 74
1.3.2-4. Rendelet az építõanyagok, építési eljárások
és berendezések felügyeletérõl 74
1.3.2-5. Tartományi kórházi törvény 75
1.3.2-6. Rendelet a kórházak létesítésérõl
és üzemeltetésérõl 75
1.3.2-7. Tartományi vendéglátóipari rendelet
a Vendéglátóipari törvényhez 76
1.3.2-8. Rendelet a berlini áru- és üzletházakról 76
1.3.2-9. Rendelet a kemping- és sátorhelyekrõl 76
1.3.2-10. Az Európai Közösségek Tanácsának irányelvei egészségügyi kérdésekben a hústermékek
közösségen belüli kereskedelmi forgalmának szabályozásáról 77
1.3.2-11. Rendelet az élelmiszerek higiénikus kezelésérõl 77
1.3.2-12. Az Egészségügyi Szolgálat balesetvédelmi elõírása 78
1.3.2-13. Építõipari irányelvek 78
1.3.3. Irányelvek 78
1.3.3-1. A fürdõszoba-építés irányelvei 78
1.3.3-2. A szaunaépítés irányelvei 80
1.3.3-3. Munkahelyi irányelvek 80
1.3.3-4. Az iskolaépítés irányelvei 80
1.3.3-5. Ajánlások a fürdõk szabadidõs kihasználására 80
1.4. Épülettervezés és kivitelezés 80
1.4.1. Jogviszonyok 81
1.4.1-1. Az építési folyamat résztvevõi 81
1.4.1-2. A technika szabályai 81
1.4.1-3. A technika állása 81
1.4.2. Tervezési alapelvek az Építészek és mérnökök
díjazási rendje szerint 82
1.4.2-1. A vízzel és szennyvízzel kapcsolatos mérnöki létesítmények díjazása 82
1.4.2-2. A mûszaki berendezésekkel kapcsolatos
tevékenység 84
1.4.3. Az építési tevékenységek kiírása
és vállalkozásba adása 86
1.4.3-1. Az építési tevékenységek általános meghatározásai 86
1.4.3-2. A kivitelezések általános szerzõdési feltételei 88
1.4.3-3. Az építõipari munkák általános mûszaki,
szerzõdési feltételei 88
1.4.3-31. Mindenfajta építõipari munka általános szabályai 89
1.4.3-32. Földmunkák 89
1.4.3-33. Vízelvezetési csatornázási munkák 89
1.4.3-34. Földbe fektetett nyomócsõvezetéki munkák 89
1.4.3-35. Alagcsövezési munkák 90
1.4.3-36. Szigetelési munkák 90
1.4.3-37. Tetõfedési és tetõszigetelési munkák 90
1.4.3-38. Bádogosmunkák 90
1.4.3-39. Csempe- és padlóburkoló munkák 91
1.4.3-40. Fûtõberendezések és központi HMV-termelõ berendezések 91
1.4.3-41. Épületen belüli gáz-, víz- és szennyvízvezeték-rendszerek 92
1.4.3-42. Mûszaki berendezések szigetelési munkái 92
1.4.4. Az építés ellenõrzése és a dokumentáció 93
1.4.4-1. Az építés helyszíni ellenõrzése 93
1.4.4-2. Dokumentáció 93
1.4.5. Szavatosság 93
1.4.6. Üzemeltetés és karbantartás 94
1.4.6-1. Vízvezeték-szerelés; üzemeltetés és karbantartás 94
1.4.6-2. Vízelvezetõ rendszerek; üzemeltetés és karbantartás 94
1.5. Szaniterberendezések tervezése 96
1.5.1. Tervezési alapadatok, költségszámítás 96
1.5.1-1. Az építési költség túllépése 100
1.5.2. Kiviteli tervek 104
1.5.2-1. Méretezési számítás, teljesítményjegyzék 104
1.5.3. Építés-kivitelezés 106
1.5.3-1. Anyagkigyûjtés 109
1.5.4. Mûszaki átadás-átvétel 112
1.5.5. Épületgépészeti berendezések használati
idõtartama 112
1.6. Tervrajzok 114
1.6.1. Jelképek 114
1.6.1-1. Csõvezetékek 114
1.6.1-2. Berendezési tárgyak 117
1.6.2. A csõvezetékek jelölése 117
1.6.3. Építési tervek 132
1.6.3-1. Helyszínrajzok 132
1.6.3-2. Hosszmetszetek 132
1.6.3-3. Épülettervek 132
1.6.3-4. Áttörési rajzok, szerelõaknák 133
1.6.3-41. Áttörések és hornyok ábrázolása 137
1.6.3-42. Áttörések és hornyok, elrendezések és méretek 138
1.6.3-5. Részletrajzok 139
1.6.3-6. Csõvezetéki tervek 141
1.7. Szereléstechnika 144
1.7.1. Jelölések 144
1.7.2. Hõtágulás 145
1.7.21. A csõvezetékek hossztágulása 145
1.7.3. A csõvezetékek fektetése 148
1.7.3-1. Csõtávolságok 148
1.7.3-2. Csõlejtések 150
1.7.3-3. Az ivóvízvezetékek átöblítése és fertõtlenítése 150
1.7.3-4. Vizsgálat és tömörség 154
1.7.3-41. Gázvezetékek vizsgálata 154
1.7.3-42. Vízvezetékek vizsgálata 155
1.7.3-43. Szennyvízvezetékek vizsgálata 155
1.7.3-5. Csõrögzítések, rögzítési távolságok 156
1.7.4. Csõátvezetés falakon és födémeken 157
1.7.4-1. Elõírások és irányelvek 158
1.7.4-2. Védõcsõ nélküli átvezetések 160
1.7.4-3. Átvezetés védõcsõben 161
1.7.4-4. Átvezetés az épületszerkezet tömítésével 162
1.7.5. Az épületszerkezetek szigetelése 165
1.7.5-1. Víznyomás elleni szigetelések 165
1.7.5-2. Vízszivárgás elleni szigetelések 167
1.7.5-3. Födémszigeteléseken való átvezetések 168
1.7.5-4. Falszigeteléseken való átvezetések 168
1.7.5-5. Tágulási hézagok 170
1.7.5-6. Csempék és járólapok szigetelései 174
1.7.6. Hõ- és páralecsapódás elleni szigetelés 175
1.8. Zajvédelem 177
1.8.1. Akusztikai alapismeretek 177
1.8.1-1. Hang, hangzás, zörej, csattanás, zaj 178
1.8.1-2. Hangterjedés 178
1.8.1-3. Hangerõ, hangnyomásszint 179
1.8.1-4. Hangszigetelés, hangelnyelés 180
1.8.2. Zajvédelmi követelmények 181
1.8.3. Zajvédelmi intézkedések 182
1.8.4. A zajok keletkezése és terjedése 183
1.8.4-1. Szerelvényzajok 183
1.8.4-2. Töltési zajok 186
1.8.4-3. Ürítési zajok 186
1.8.4-4. Használati vízellátó vezetékekben
keletkezõ zajok 186
1.8.4-5. Szennyvízvezetékekben keletkezõ zajok 187
1.8.4-6. Készülék-, gép- és szivattyúzajok 187
1.8.5. A zajkeletkezés csökkentése 187
1.8.5-1. A szerelvények és a készülékek kiválasztása 187
1.8.5-2. A gépek és szivattyúk kiválasztása 187
1.8.5-3. A vízellátó vezetékek méretezése 187
1.8.5-4. Nyomáscsökkentõk 189
1.8.5-5. A feltöltési zajok csökkentése 190
1.8.5-6. Az ürítési zajok csökkentése 190
1.8.6. A zajterjedés csökkentése 191
1.8.6-1. Alaprajzi elrendezés 191
1.8.6-2. A szaniterberendezések, -szerelvények
és csõvezetékek elrendezése 193
1.8.6-3. Hangszigetelés és hangabszorpció 193
1.8.6-31. Léghangszigetelés 194
1.8.6-32. Testhangszigetelés 195
1.8.6-33. Lépéshang-szigetelés 195
1.8.6-34. Vízzajszigetelés 195
1.8.6-35. Hangabszorpció 195
1.8.7. Szereléstechnikai zajvédelem 196
1.8.7-1. Szaniterberendezések 197
1.8.7-2. Szaniterszerelvények 198
1.8.7-3. Fogyasztói vízvezetékek 199
1.8.7-4. Szennyvízvezetékek 201
1.8.7-5. Készülékek, gépek és szivattyúk 205
1.8.8. A szaniterinstalláció kielégítõ hangvédelmének
igazolása 205
1.9. A villamos berendezésekkel
kapcsolatos védelmek 205
1.9.1. Fogalmak 205
1.9.2. Védelmi intézkedések 207
1.9.2-1. Konyhák, otthoni munkahelyek, WC-helyiségek 209
1.9.2-2. Fürdõkáddal vagy zuhanyozóval
rendelkezõ helyiségek 209
1.9.2-3. Szaunalétesítmények 210
1.9.2-4. Uszodák 211
1.9.2-5. Kórházak, gyógyászati célú helyiségek 211
1.9.2-6. Mûtõlétesítmények 211
1.10. Robbanásvédelem 212
1.11. Tûzvédelem 213
1.11.1. Fogalmak, jelölések 214
1.11.2. Oltóanyagok 214
1.11.3. Építmények tûzvédelme 215
1.11.3-1. Tûzszakaszok 215
1.11.3-2. Anyagok tulajdonságai tûz esetén 215
1.11.3-3. Az épületekkel szemben a tûzvédelemmel
kapcsolatosan támasztott követelmények 216
1.11.4. Csõvezetékekre vonatkozó tûzvédelmi
követelmények 217
1.12. Szerelés, elõkészítés 220
1.12.1. A z-mérési módszer 222
1.12.2. A HB-mérési módszer 223
1.12.3. Szerelési módok 223
1.12.4. Szerelési segédanyagok 223
1.12.5. Elõfalas szerelés 225
1.12.5-1. Követelmények és elõírások 225
1.12.5-2. Az elõfalas szerelés kivitelezése 227
1.12.5-21. Faltípusok és elõfalas szerelés 227
1.12.5-22. Elõfalas szerelési rendszerek 229
1.12.5-3. Szaniterfülkék 232
1.13. Gáz- és vízellátó berendezések csövei 235
1.13.1. St 33.1 anyagminõségû acélcsövek 235
1.13.2. 1.4401 jelû ötvözött acélcsövek 237
1.13.3. Vörösrézcsövek 240
1.13.4. Öntöttvas nyomócsövek 241
1.13.5. Kemény PVC nyomócsövek 242
1.13.6. Kemény PE és lágy PE nyomócsövek 243
1.13.7. Épületeken belüli szerelések mûanyag csövei 244
1.13.7-1. INSTAFLEX csõvezetékrendszer 245
1.13.7-2. JRG-Sanipex csõvezetékrendszer 246
1.13.7-3. friatherm PVC-C csõvezetékrendszer 246
1.13.7-4. Dekadur-C (PVC-C) csõvezetékrendszer 248
1.13.7-5. Geberit-Mepla kombinált csõrendszer 248
1.14. Lefolyócsövek 249
1.14.1. Öntöttvas lefolyócsövek 249
1.14.2. Szálerõsítésû lefolyócsövek 251
1.14.2-2. Szálerõsítésû csatornacsövek 252
1.14.3. Kemény PE lefolyócsövek 252
1.14.4. PPs lefolyócsövek 254
1.14.5. Acél lefolyócsövek 254
1.14.6. Ötvözött acél lefolyócsövek 256
1.14.7. PP lefolyócsövek 256
1.14.8. Kemény PVC lefolyócsövek 257
1.14.9. Astolan lefolyócsövek 258
1.14.10. Kemény PVC csatornacsövek 258
1.14.11. Kõagyag lefolyócsövek 259
1.14.12. Üveg lefolyócsövek 260
1.14.13. Alátámasztások 261
1.15. Szerelés csempe- és lapburkolatnál 261
1.15.1. Elõírások és szabályok 262
1.15.1-1. Alkalmazás a tervezésben és kivitelezésben 263
1.15.1-2. Fuga- és fugaraszterméretek 267
1.15.2. Finomkerámia csempék - csempeméretek,
fugaszélességek, fugaraszterméretek 268
1.15.3. Hasított kerámialapok - lapméretek,
fugaszélességek, fugaraszterméretek 269
1.15.4. Csempe- és lapburkolatok fektetése 270
1.15.5. Csempézett és lapburkolatú felületeken
történõ szerelés követelményei 273
1.15.6. A fal- és padlófelületek kiosztása
a fugaraszterek szerint 273
1.15.6-1. Falfelületek kiosztása az oldalhossznak
megfelelõen 274
1.15.6-2. Falfelület kiosztása a magasságnak megfelelõen 275
1.15.6-3. Padlófelületek kiosztása, lefolyók beillesztése 275
1.15.7. Szaniterberendezések elhelyezése
a fugaraszterhez igazítva 276
1.15.8. Szaniterszerelvények fugaraszterhez igazítása 277
1.15.9. Burkolási-szerelvényezési rajzok 278
1.16. Korrózió a fémbõl készült vízvezeték-
szereléseknél 282
1.16.1. Külsõ korrózió 282
1.16.2. Belsõ korrózió 282
1.16.2-1. Lyuk- és kagylós korrózió 283
1.16.2-2. Feszültség okozta korrózió 283
1.16.3. Az alapanyag fajtája és minõsége 284
1.16.4. Tervezés és beépítés 286
1.16.5. Üzemviteli feltételek 287
1.17. Feszültségbõl eredõ korrózió
a PVC-fertõtlenítõszer vezetékrendszereknél 289
1.18. Egyes további, Magyarországon
forgalmazott csõtípusok 290
1.18.1. Wieland SANCO, és WICU rézcsövek 290
1.18.2. REHAU vízvezetékrendszer toldóhüvellyel 293
1.18.2-1. Az alapanyag 294
1.8.2-2. Az alapanyag tulajdonságai 294
1.18.2-3. Tartós szilárdság 294
1.18.3. KELIT HIT (KE COPRAX) ivóvíz csõrendszer 298
1.18.4. BARBI és BARBI GLADIATOR vízvezetéki csövek 299
2. Szaniterhelyiségek 303
2.1. A berendezés helyszükséglete 303
2.1.1. Helyiségméret, berendezési alapterület,
közlekedõterület és távolságok 303
2.2. Szaniter- és háztartási helyiségek
alaprajzi tervezése 306
2.2.1 Konyhák 306
2.2.1-1. Konyhai alaprajzok 309
2.2.2. Háztartási helyiségek 309
2.2.3. Fürdõk és WC-k 311
2.2.3-1. A használói igények és a berendezés 313
2.2.3-2. Fürdõalaprajzok 316
2.2.3-3. Fürdõszobabútorok 318
2.2.4. WC-helyiségek 320
2.3. Szaniterhelyiségek mozgáskorlátozottak
számára 320
2.3.1. Használati követelmények 321
2.3.2. Berendezés és helyszükséglet
a szaniterhelyiségekben 322
2.3.2-1. Lakások tolószékhasználók számára 323
2.3.2-11. Közlekedõfelület tolószékhasználók számára 323
2.3.2-12. Háztartási berendezések 325
2.3.2-13. Konyhák és háztartási helyiségek
tolószékhasználók számára 325
2.3.2-14. Fürdõk és WC-helyiségek tolószékhasználók
számára 325
2.3.2-141. Mosdóhely 329
2.3.2-142. Zuhanyozó 332
2.3.2-143. Fürdõkád 334
2.3.2-144. WC 335
2.3.2-145. Vizeldehely 339
2.3.2-2. Lakások érzékszervi és egyéb korlátozottságú
emberek számára 339
2.3.2-21. Mozgásterület érzékszervi korlátozottságú
emberek számára 340
2.3.3-22. Használati berendezések 340
2.3.3-23. Konyhák és háztartási helyiségek
érzékszervi korlátozottságú emberek számára 340
2.3.2-24. Fürdõk és WC-helyiségek érzékszervi
korlátozottságú emberek számára 341
2.4. Mosókonyhák 341
2.5. Szaniterhelyiségek középületekben
és ipari üzemekben 343
2.5.1. Az üzem jellege 343
2.5.2. Dolgozói mosdók méretezése 343
2.5.3. Öltözõk és mosdóhelyiségek elrendezése
és helyszükséglete 344
2.5.4. Zuhanyozók, fürdõk és lábmosók kialakítása
és helyszükséglete 348
2.5.5. WC-helyiségek elhelyezése és helyszükséglete 352
2.5.6. Mosdó-, zuhanyozó- és WC-helyiségek
szaniterhigiéniai berendezése ipari/nyilvános létesítményekben 354
2.5.6-1. Használói szokások közösségi mosdókban 355
2.5.6-2. Higiénikus kézmosás 357
2.5.6-3. Szappanadagolók kiválasztási kritériumai 357
2.5.6-4. Kézfertõtlenítés vagy kombinált készítmény 359
2.5.6-5. Kéztisztítás erõsebb szennyezõdés esetén 360
2.5.6-6. Higiénikus kézszárítás 361
2.5.6-7. Meleg levegõs kézszárító 361
2.5.6-8. Papírkéztörlõ- vagy törölközõadagoló 361
2.5.6-9. Papírtörölközõ laponként, hajtogatva,
vagy perforálással a tekercsrõl 362
2.5.6-10. Textiltörölközõ-adagoló 362
2.5.6-11. Ökológia a kézszárításnál 364
2.5.6-12. A WC-használattal kapcsolatos költségek
gyenge pontjai 364
2.5.6-13. Higiénikus tárolók 365
2.5.6-14. Az elpiszkolódott WC-fedelek és ülõkék elkerülése 366
2.5.6-15. A törölközõ- és szappanadagolók
szakszerû szerelése 366
2.6. A szaniterhelyiség tervezése az építész
szemszögébõl 368
2.7. A szaniterhelyiségek fûtése és szellõztetése 375
2.7.1. Higiéniai alapismeretek 375
2.7.1-1. A szabványos beltéri hõmérséklet 375
2.7.1-2. Közepes felületi hõmérséklet 375
2.7.1-3. Légnedvesség, szennyezõgáz-koncentráció, légcsereszámok 375
2.7.2. Fûtés 375
2.7.2-1. Fûtõtestek 375
2.7.2-2. Padlófûtés 376
2.7.3. Szellõzés 376
3. Szaniterberendezések 379
3.1. A szaniterberendezésekkel szembeni
követelmények 379
3.1.1. Alapanyagok 379
3.1.1-2. Szaniterkõagyag 379
3.1.1-3. Szaniterfajansz 379
3.1.1-4. Szaniter égetett cserép 380
3.1.1-5. Szaniterporcelán 380
3.1.1-6. Zománcozott öntöttvas 381
3.1.1-7. Zománcozott acél 381
3.1.1-8. Rozsdamentes saválló acél 382
3.1.1-9. Akrilüveg 383
3.1.1-11. Polivinilkorid 383
3.1.1-12. Ásványi alapanyag 383
3.1.1-13. Összehasonlító értékelés 384
3.1.1-14. Ápolás 385
3.1.2. Színek 385
3.1.3. Funkció, gazdaságosság 385
3.2.1. A méretek levezetése 386
3.2.2. Aranymetszés és a testméretek arányosítása 388
3.2.3. A szanitertechnika szerkezeti méretei 389
3.3. Mosdóberendezések 390
3.3.1. A mosdók funkciói és méretei 391
3.3.2. Mosdók kivitelezése és beépítése 392
3.3.3. A mosdók elrendezése és alapterület-igénye 394
3.3.4. A mosdók szerelési magassága 395
3.3.5. A mosdók kifolyószerelvényei 397
3.3.6. A mosdók lefolyószerelvényei 400
3.3.7. A mosdó tartozékai 401
3.3.8. A mosdók szerelési példái 408
3.4. Kiöntõberendezések - szájöblítõ csészék,
köpõcsészék, hányótálak 410
3.4.1. A kiöntõk elrendezése és alapterület-igénye 410
3.4.2. A kiöntõk szerelési magassága 411
3.4.3. A kiöntõk kifolyószerelvényei 411
3.4.4. A kiöntõk lefolyószerelvényei 412
3.4.5. A kiöntõk tartozékai 414
3.4.6. A kiöntõk szerelési példái 414
3.5. Bidéberendezések � ülõmosdók 414
3.5.1. A bidék funkciója és méretei 414
3.5.2. A bidék kivitele 416
3.5.3. A bidék elrendezése és alapterület-igénye 416
3.5.4. A bidék szerelési magassága 416
3.5.5. A bidék kifolyószerelvényei 417
3.5.6. A bidék lefolyószerelvényei 420
3.5.7. A bidék tartozékai 422
3.5.8. A bidéberendezések szerelési példái 422
3.6. Fürdõkád-berendezések 423
3.6.1. A fürdõkádak funkciói és méretei 423
3.6.2. A fürdõkádak kivitele és beépítése 426
3.6.2-1. Beépítési mód és hõigény 431
3.6.3. A fürdõkádak elrendezése és alapterület-igénye 433
3.6.4. A fürdõkádak szerelési magassága 434
3.6.5. A fürdõkádak kifolyószerelvényei 436
3.6.6. A fürdõkádak kifolyószerelvényei 438
3.6.7. A fürdõkádak tartozékai 439
3.6.8. A fürdõkádak szerelési példái 440
3.7. Zuhanyozóberendezések 441
3.7.1. A zuhanyfürdõ higiéniája és funkciója 441
3.7.2. A zuhanyozóberendezések alkalmazása
és méretezése 443
3.7.3. A zuhanyozóberendezések kivitele és beépítése 444
3.7.4. A zuhanyozóberendezések elrendezése
és alapterület-igénye 449
3.7.5. A zuhanytálcák szerelési magassága 452
3.7.6. A zuhanyozóberendezések kifolyószerelvényei 453
3.7.6-1. A zuhanyozószerelvények elrendezése
és beépítési méretei 459
3.7.6-2. A bekötõvezetékek méretezése 461
3.7.7. A zuhanyozóberendezések lefolyószerelvényei 462
3.7.8. A zuhanyozóberendezések tartozékai 463
3.7.9. A zuhanyozóberendezések szerelési példái 465
3.8. Lábfürdõ- és lábmosó-berendezések 469
3.8.1. A lábfürdõ- és lábmosó-berendezések kivitele
és beépítése 472
3.8.2. A lábfürdõ- és lábmosó-berendezések elrendezése
és alapterület-igénye 472
3.8.3. A lábfürdõ- és lábmosó-berendezések
szerelési magassága 473
3.8.4. A lábfürdõ- és lábmosó-berendezések
kifolyószerelvényei 473
3.8.5. A lábfürdõ- és lábmosó-berendezések
lefolyószerelvényei 474
3.8.6. A lábfürdõ- és lábmosó-berendezések tartozékai 474
3.8.7. A lábfürdõ- és lábmosó-berendezések
szerelési példái 474
3.9. Ülõfürdõ-berendezések 475
3.9.1. Az ülõfürdõ-berendezések funkciója és méretei 475
3.9.2. Az ülõfürdõ-berendezések kivitele és beépítése 477
3.9.3. Az ülõfürdõ-berendezések elrendezése
és alapterület-igénye 477
3.9.4. Az ülõfürdõ-berendezések szerelési méretei 477
3.9.5. Az ülõfürdõ-berendezések kifolyószerelvényei 477
3.9.6. Az ülõfürdõ-berendezések lefolyószerelvényei 478
3.9.7. Az ülõfürdõ-berendezések tartozékai 478
3.9.8. Az ülõfürdõ-berendezések szerelési példái 479
3.10. Gyermek-fürdõberendezések 480
3.10.1. A gyermek-fürdõberendezések kivitele
és beépítése 480
3.10.2. A gyermek-fürdõberendezések elrendezése
és alapterület-igénye 480
3.10.3. A gyermek-fürdõberendezések szerelési
magassága 480
3.10.4. A gyermek-fürdõberendezések
kifolyószerelvényei 480
3.10.5. A gyermek-fürdõberendezések
lefolyószerelvényei 481
3.10.6. A gyermek-fürdõberendezések tartozékai 481
3.10.7. A gyermek-fürdõberendezések szerelési példái 481
3.11. WC-berendezések 481
3.11.1. A WC-berendezések kivitele 482
3.11.1-1. Száraz rendszerû WC-k 482
3.11.1-2. Vegyi WC-k 482
3.11.1-3. Elégetõs WC-k 482
3.11.1-4. Fagyasztásos WC-k 483
3.11.1-5. Vízöblítéses WC-k 483
3.11.1-51. Guggolós WC-k 483
3.11.1-52. Felületi öblítésû WC-k 484
3.11.1-53. Mélyöblítésû WC-k 484
3.11.1-54. Választófalas WC-k 484
3.11.1-55. Elszívásos WC-k 485
3.11.1-56. Csappantyús WC-k 486
3.11.1-57. Trichter-WC-k 486
3.11.1-58. Automatikus WC-k 486
3.11.2. A WC-berendezések elrendezése
és alapterület-igénye 487
3.11.3. A WC-berendezések szerelési magassága 488
3.11.4. WC-öblítés 489
3.11.4-1. Öblítõhatás 491
3.11.4-2. A WC-csatlakozóvezetékek méretezése 491
3.11.5. WC-öblítõ berendezések 491
3.11.5-1. Nyomóöblítõ 491
3.11.5-2. Öblítõtartályok 492
3.11.5-3. Víztakarékos WC-csészék
és öblítõberendezések 493
3.11.6. A WC-berendezések lefolyócsatlakozása 496
3.11.7. A WC-berendezések tartozékai 497
3.11.8. A WC-berendezések szerelési példái 499
3.12. Vizeldeberendezések 503
3.2.1. A vizeldeberendezések kivitele 504
3.12.1-2. Vízöblítéses vizeldecsészék 507
3.12.1-3. Vizeldeállások vízöblítéssel 508
3.12.1-4. Vizeldecsatornák vízöblítéssel 509
3.12.1-5. Vizeldefalak vízöblítéssel 509
3.12.2. A vizeldeberendezések elrendezése
és alapterület-igénye 509
3.12.3. A vizeldecsészék szerelési magassága 510
3.12.4. A vizeldeberendezések kifolyószerelvényei 511
3.12.4-1. Öblítési rendszer � mûködtetés és felhasználás 511
3.12.4-2. Vizeldebecsatlakozások, vizelde-szórófejek, öblítõvezetékek 513
3.12.4-3. Vizeldeszelepek, vizeldeöblítõk 514
3.12.4-4. Vizeldeöblítõ tartályok 514
3.12.4-6. Elektromos vizeldevezérlések 516
3.12.4-7. Vizeldeberendezések kifolyószerelvényeinek
szerelési méretei 517
3.12.5. A vizeldeberendezések lefolyószerelvényei 518
3.12.6. A vizeldeberendezések tartozékai 519
3.12.7. A vizeldeberendezések szerelési példái 519
3.13. Ivókút-berendezések 521
3.13.1. Az ivókút-berendezések kivitele és méretezése 521
3.13.2. Az ivókút-berendezések elrendezése
és alapterület-igénye 523
3.13.3. Az ivókút-berendezések szerelési magassága 524
3.13.4. Az ivókút-berendezések kifolyószerelvényei 525
3.13.5. Az ivókút-berendezések hûtõberendezése 526
3.13.6. Az ivókút-berendezések lefolyószerelvényei 526
3.13.7. Az ivókút-berendezések szerelési példái 526
3.14. Mosogatóberendezések 527
3.14.1. A mosogatóberendezések kivitele 528
3.14.2. A mosogatóberendezések elrendezése
és alapterület-igénye 528
3.14.3. A mosogatóberendezések szerelési magassága 528
3.14.4. A mosogatóberendezések kifolyószerelvényei 529
3.14.5. A mosogatóberendezések kifolyószerelvényei 530
3.14.6. A mosogatóberendezések tartozékai 532
3.14.7. A mosogatóberendezések szerelési példái 532
3.15. Kiöntõberendezések 533
3.15.1. A kiöntõberendezések kivitele 534
3.15.2. Ágytálöblítõ készülékek 534
3.15.3. A kiöntõberendezések elrendezése
és alapterületigénye 537
3.15.4. A kiöntõberendezések szerelési magassága 538
3.15.5. A kiöntõberendezések kifolyószerelvényei 538
3.15.6. A kiöntõberendezések lefolyószerelvényei 539
3.15.7. A kiöntõberendezések tartozékai 540
3.15.8. A kiöntõberendezések szerelési példái 540
3.16. A kisipari és kommunális
szaniterberendezések mosdó-
és zuhanyozóberendezései 543
3.16.1. A szállodai fürdõszoba higiéniájának fejlõdése 543
3.16.2. A munkahelyi higiénia fejlõdése 543
3.16.3. A területszükségletekkel kapcsolatos
követelmények 545
3.16.4. Szállodai fürdõszobák, szállodai mosdók 545
3.16.5. Sormosdók, körben elhelyezett mosdók 547
3.16.5-1. A mosdóberendezések szerelési magassága 551
3.16.5-2. A mosdóberendezések kifolyószerelvényei 551
3.16.5-3. A mosdóberendezések lefolyószerelvényei 553
3.16.5-4. A mosdóberendezések tartozékai 553
3.16.6. A mosdóberendezések szerelési példái 556
3.16.7. Lábfertõtlenítõ berendezések 556
3.17. Szerelvények 557
3.17.1. A szerelvények szerkezeti formái 557
3.17.1-1. Csapok 557
3.17.1-2. Szelepek 559
3.17.1-3. Tolózárak 561
3.17.1-4. Csappantyúk 561
3.17.2. A szerelvények alapjelölései és alkalmazási
területei 562
3.17.3. Szaniterszerelvények 564
3.17.3-1. Kifolyószelepek 567
3.17.3-2. Záró- és fojtószerelvények 568
3.17.3-3. Öblítõszerelvények 568
3.17.3-31. Nyomóöblítõ 568
3.17.3-32. Öblítõtartályok úszószeleppel 570
3.17.3-4. Keverõcsaptelepek 570
3.17.3-41. Kétfogantyús keverõcsaptelepek 570
3.17.3-42. Biztonsági keverõcsaptelepek 571
3.17.3-43. Egykaros keverõcsaptelepek 571
3.17.3-44. Termosztatikus keverõcsaptelepek 571
3.17.3-45. Túlfolyós keverõcsaptelepek 572
3.17.3-5. Önzáró szerelvények 572
3.17.3-51. Mechanikus vezérlésû önzáró szerelvények 573
3.17.3-52. Hidraulikus vezérlésû önzáró szerelvények 573
3.17.3-53. Elektronikus vezérlésû önzáró szerelvények 573
3.17.3-54. Optikai-elektronikus vezérlésû önzáró
szerelvények 574
3.17.3-55. Radar-elektronikus vezérlésû önzáró szerelvények 577
3.17.3-56 Ultrahang-elektronikus vezérlésû önzáró
szerelvények 579
3.17.3-57. Piezo-elektronikus vezérlésû önzáró
szerelvények 579
3.17.3-58. Az elektronikus szerelvények központi
vízfogyasztási menedzsmentrendszere 580
3.17.3-6. Kifolyók, térfogatáram-korlátozók, zuhanyfejek, szórófejek 582
3.17.3-7. Többjáratú átállítások 584
3.17.4. A szaniterszerelvények kiválasztási kritériumai 584
3.17.4-1. Minõségi jellemzõk 584
3.17.4-11. A felület megmunkálása 585
3.17.4-12. Szeleptömítés 585
3.17.4-13. Térfogatáram-szabályozás 586
3.17.5. Vízfelhasználás 587
3.17.5-1. A használattal szembeni követelmények 587
3.17.6. Vízvételi helyek � víz- és energiafelhasználás 588
3.17.6-1. WC-öblítés 588
3.17.6-2. Vizeldeöblítés 589
3.17.6-3. Tevékenységek a mosdási és fürdési folyamatoknál 590
3.17.6-31. Mosdási folyamatok 590
3.17.6-32. Zuhanyfürdõ 591
3.17.6-33. Kádfürdõ 597
3.17.6-34. Whirlpool-fürdõ 598
3.17.7. Költség- és gazdaságossági számítás 599
3.18. Rögzítéstechnika 599
3.18.1. A falon való rögzítés 600
3.18.1-1. Csavaros rögzítés 601
3.18.1-2. Konzolos rögzítés 601
3.18.1-3. Falifüggõs rögzítés 602
3.18.1-4. Horgonycsavaros és tõcsavaros rögzítés 603
3.18.1-5. Tartóállványok 604
3.18.2. A padlón való rögzítés 604
3.18.3. Dübel-anyagok 605
3.18.4. A szanitertárgyak fali csatlakozása 606
3.18.5 A szanitertárgyak padlócsatlakozása
és padlóba való beépítése 607
4. Kórházi berendezések 611
4.0.1. A kezelés lefolyása 611
4.0.2. Kórházi fertõzések 611
4.0.3. Követelmények a mosdási és fürdési higiéniaival
szemben 612
4.0.4. A tervezés lefolyása 613
4.1. Betegosztályok 614
4.1.1. Betegszoba 614
4.1.1-1. Mosdótálak, ágytálak 618
4.1.1-2. Kézmosók, mosdókagylók, szájöblítõ csészék 618
4.1.1-3. Bidé 622
4.1.1-4. WC 622
4.1.1-5. Fürdõkád 624
4.1.1-6. Ágytálmosogató készülék 625
4.1.1-7. Tisztító- és fertõtlenítõkészülék 627
4.1.1-8. Fekáliás mosógép 627
4.1.2. A betegosztályok üzemi helyiségei 628
4.1.2-1. Orvosi, vizsgáló- és nõvérszobák 629
4.1.2-2. Osztályos konyha 629
4.1.2-3. Osztályos fürdõszoba 629
4.1.2-4. Gondozási és fekáliakiöntõ helyiségek 631
4.1.2-5. Gondozási helyiség 631
4.1.2-6. Fekáliakiöntõ-helyiség 634
4.1.2-61. Ágytálmosó készülék 634
4.1.2-611. Tisztítási folyamat 634
4.1.2-612. Hatósági elõírások 635
4.1.2-613. Fertõtlenítés 635
4.1.2-614. Mosóprogramok 637
4.1.2-615. Készülékek mûködtetése kézzel való érintés nélkül 638
4.1.2-616. Vezérlés, ellenõrzés, információk 638
4.1.2-617. Készüléktípusok 638
4.1.2-62. Kiöntõtálak 638
4.1.2-63. Az újra felhasználható eszközök kezelése 638
4.1.2-631. Mosogatótálcák 638
4.1.2-632. Tisztító és fertõtlenítõ készülék 639
4.1.2-64. A csomagolások és hulladékok eltávolítása 639
4.1.2-65. Az eszközök tárolása 639
4.1.2-66. Higiéniai követelmények 639
4.1.2-67. A gondozási helyiségek felújítása 639
4.1.2-7. Osztályos WC-k 640
4.2. Kezelõhelyiségek 640
4.2.1. Mûtõrosztály 641
4.2.2. Mûtõhelyiségek 641
4.2.3. Mûtéti bemosakodóhelyiség 641
4.2.4. Sterilizáló helyiség 644
4.2.5. Gipszelõhelyiség 646
4.2.5-1. Gipszkiöntõ, gipszkötés, gipszágy 647
4.2.5-2. Gipszfogó, gipszmedence, gipszelõpult 649
4.3. Szülészeti-nõgyógyászati osztály 652
4.4. Patológiai intézet 652
4.4.1. Holttesttároló helyiség 652
4.4.2. Boncterem 652
4.4.3. Patológiai laborhelyiségek 658
4.4.4. Koporsóba helyezés és felravatalozás 660
4.4.5. Egyéb helyiségek 660
4.5. Laboratóriumi berendezések 661
4.5.1. Laboratóriumi asztalok és elszívós laborpultok 662
4.5.2. Laboratóriumi szerelés 666
4.5.3. Laboratóriumi mosogatás 668
4.5.4. Szükségzuhanyok 670
5. Fizikoterápiás intézetek 673
5.1. Fizikoterápia 673
5.1.1. A hõmérséklet hatása 673
5.2. A fizikoterápiás osztályok elrendezése 676
5.3. A gyógyászati fürdõhelyiségek osztályozása
és helyigénye 677
5.4. A fizikoterápiás osztályok osztályozása
és helyigénye 677
5.4.1. Alapterület-igény a részletes tervezés szerint 679
5.4.2. Fürdõosztályok az általános kórházakban 682
5.4.3. Az ortopédiai kórház fürdõosztálya 682
5.4.4. A szanatórium fürdõosztálya 684
5.4.5. A reumaklinika fürdõosztálya 684
5.5. Mûszaki berendezések 685
5.5.1. A helyiség használata 688
5.5.2. Beépítési méretek 689
5.5.3. Kezelés és karbantartás 690
5.5.4. Víz- és hõigény 693
5.6. Lazító gyakorlatok, taposófürdõ 694
5.7. Borítások, pakolások 695
5.7.1. A pakolások helyiségcsoportja 700
5.8. Leöntések, beöntések 700
5.8.1. Nyomásmentes leöntések 700
5.8.2. Gyors leöntések 700
5.8.3. Zuhanyok, zuhanykatedrák 700
5.8.4. Lemosások 709
5.8.5. Víz alatti masszázs 709
5.8.6. Beöntések 713
5.8.7. Bélfürdõk 713
5.9. Teljes fürdõk 716
5.9.1. Kefefürdõ, sós kefefürdõ 716
5.9.2. Kénes fürdõk, jódos fürdõk 716
5.9.3. Iszapfürdõk 717
5.9.4. �Csúszós" fürdõk 719
5.9.5. Szénsavas vízfürdõk 720
5.9.6. Szénsavas gázfürdõk 722
5.9.7. Oxigén- és levegõbuborékos fürdõk, habfürdõk 723
5.9.8. Termálfürdõk 724
5.9.9. Túlhevítõ fürdõk 724
5.9.10. Tartós fürdõk 724
5.10. Mozgásfürdõk 725
5.11. Gyógyászati kádfürdõosztály 731
5.12. Részleges fürdõk 731
5.12.1-1. A gyógyászati ülõfürdõk felszerelése 734
5.12.1-2. Elrendezés és helyigény 738
5.12.1-3. Víz- és hõigény 738
5.12.2. Ülõzuhanyok 738
5.12.3. Talp- és lábfürdõk 739
5.12.4. Kéz- és karfürdõk 740
5.12.4-1. Alkalmazások 741
5.12.4-2. Felszerelés 745
5.12.4-3. Elrendezés és helyigény 745
5.12.4-4. Víz- és hõigény 745
5.13. Izzasztófürdõk 746
5.13.1. Meleg levegõs hõlégfürdõ � római fürdõ 746
5.13.2. Gõzfürdõ 747
5.13.3 Helyiséggõzfürdõ 747
5.13.3-1. Példa egy helyiséggõzfürdõre 750
5.13.4. Szauna 751
5.13.4-1. A szaunaépítés tervezési alapjai 752
5.13.4.2. Családi szauna 757
5.13.4-3. Szállodai szauna 757
5.13.4-4. Nyilvános szauna 757
5.13.4-5. Szaunakályha 757
5.13.5. Példa egy izzasztófürdõ-osztályra 758
5.13.6. Homokfürdõ 760
5.13.6-1. Homokfürdõs kádrendszer 760
5.13.6-2. Homokszekrényes rendszer 761
5.13.7. Gõzzuhany 762
5.14. Masszázs- és pihenõhelyiségek 763
5.15. Hidroelektromos fürdõk 763
5.15.1. Hidroelektromos teljes fürdõ � Stanger-fürdõ 764
5.15.2. Hidroelektromos részleges fürdõk
� négycellás fürdõ 765
5.16. Inhalálás 765
5.16.1. Egyedi inhalálás 765
5.16.2. Helyiségen belüli inhalálás 767
5.16.3. Sûrített levegõs, helyiségen belüli inhalálás 767
5.16.4. Elektromos, helyiségen belüli inhalálás 768
5.16.5. Ultrahangos, helyiségen belül inhalálás 768
5.17. Klímakamrák 768
5.18. Hûtõterápia 769
5.18.1. Helyi hûtõterápia 769
5.18.1-1. Frottírkendõs módszer 769
5.18.1-2. Hûtõpakolások 769
5.18.1-3. Jégkockás masszázs 770
5.18.1-4. Hûtõspray-k 770
5.18.1-5. Hideg vizes részleges fürdõk 770
5.18.1-6. Helyi, hideg levegõs terápia 770
5.18.2. A teljes test hûtõterápiája 771
5.18.2-1. Kezelési atmoszféra és bõrreakciók 771
5.18.4. A teljes test hideg levegõs terápia
helyiségberendezése 775
5.18.5. A Berlin Wannensee-i Immanuel Kórház
teljes test hideg levegõs helyiségberendezése 777
5.18.51. Hideg levegõt termelõ berendezés 777
5.18.52. Kezelõhelyiségek 779
5.18.53. A hûtõkamra kialakítása 780
5.18.53-1. Hûtõkamra hagyományos szigeteléssel 781
5.18.53-2. Hûtõkamra üvegrosttöltetû vákuumszigeteléssel 785
5.18.54. Eljárástechnika és kezelési atmoszféra 786
5.18.55. Hûtési energiaigény hagyományos szigetelésnél 788
5.18.55-1. Hûtési energiaigény a lehûtési fázishoz 788
5.18.55-2. Hûtési energiaigény a kezelési fázishoz 789
5.18.56. Hûtési energiaigény az üvegrost töltetû
vákuumszigetelésnél 790
5.18.56-1. Hûtési energiaigény a lehûtési fázishoz 790
5.18.56-2. Hûtési energiaigény a kezelési fázishoz 791
5.18.57. Az üzemi adatok kiértékelése 791
5.18.57-1. Üzemköltségek 792
5.18.6. Összehasonlító értékelés 792
6. Vízellátás 797
6.1. Alapfogalmak 797
6.2. Vízellátó berendezések rendszerei
épületekben 799
6.3. Csõvezetékrendszerek 801
6.3.1. Vezetékfektetés 801
6.3.2. A csõvezetékek öblítése és fertõtlenítése 802
6.3.3. A tömörség vizsgálata 802
6.3.4. Vízmérõk 802
6.3.4-1. A vízmérõk elhelyezése 803
6.3.4-2. A házi vízmérõk beszerelése 804
6.3.4-3. Nagy vízmérõk beszerelése 805
6.3.5. Finomszûrõk 806
6.3.6. Elosztók 807
6.3.6-1. Idomdarabokból készült horganyzott elosztók 808
6.3.6-2. Horganyzott elosztók elosztó idomdarabokból 808
6.3.6-3. Elosztók leágazó T-szelepekkel 810
6.3.6-4. Elõre gyártott elosztók 810
6.3.6-5. Hegesztett és keményforrasztású elosztók 813
6.4. Az ivóvíz védelme 815
6.4.1. Az ivóvíz változásának okai 816
6.4.2. A visszafolyás elleni megoldások 816
6.4.2-1. Visszafolyásgátlók 816
6.4.2-2. Szabad kifolyás 818
6.4.2-3. Csõvezeték-megszakítók 820
6.4.2-4. Csõvezeték-szétválasztók 820
6.4.2-5. Csõlírák 822
6.4.2-6. Csõszellõztetõk 823
6.4.3. Ivóvíz-melegítõk biztosítása visszafolyás ellen 827
6.4.4. A visszafolyás ellen szükséges biztonsági
berendezések rendeltetése 827
6.4.5. Nyomáscsökkentõk 827
6.4.6. Biztonsági szelepek 831
6.5. Víztartályok 833
6.6. Nyomásfokozó berendezések 834
6.6.1. A vízszükséglet meghatározása 834
6.6.2. Nyomásviszonyok
6.6.3. A szivattyúberendezés szállítómagasságai
az üzemi tartományban 839
6.6.4. A szivattyúberendezés szállítóáramai
az üzemi tartományban 840
6.6.4-1. A szivattyúk és a motorteljesítmény 843
6.6.5. A nyomótartály méretének meghatározása 843
6.6.5-1. A hasznos víztérfogat 843
6.6.5-2. Üzemmódok 844
6.6.6. A nyomótartály teljes ûrtartalmára vonatkozó összefüggések 846
6.6.6-1. #pm ³ð 2 #h max üzemmód 846
6.6.6-2. #pm <ð 2 #h max üzemmód 846
6.6.6-3. A nyomótartály teljes ûrtartalmának egyszerûsített összefüggései 846
6.6.7. Elõnyomó tartályok 847
6.6.8. Nyitott tartályok � magas vagy süllyesztett tartályok 847
6.6.9. Az elõnyomó tartály töltése sürített levegõvel 847
6.6.10. Nyomásfokozó berendezések kivitelezése 848
6.6.10-1. Méretezési példa 851
6.6.10-2. Példa egy saját vízellátó-berendezésre
nyomótartályokkal 851
6.7. Szivattyúk szabályozása 852
6.7.1. Szabályozási módok 852
6.7.2. Csõvezeték-jelleggörbe 853
6.7.3. A szivattyú mûködési területe 853
6.7.4. Nyomáskapcsolás 853
6.7.4-1. Fokozatos nyomáskapcsolás 854
6.7.4-2. Fogyasztói nyomáskapcsolás 854
6.7.5. Mennyiségkapcsolás 855
6.7.6. Méretezési példák 857
6.8. Magasházak vízellátása 862
6.8.1. Nyomászónák magasságai, üzemi nyomás
és ellátó nyomás 862
6.8.2. Magasházak vízellátó-berendezéseinek
méretezése, számítási példa 865
6.9. Különbözõ épületek
vízellátórendszerei, példák 867
6.9.1. Kórház 867
6.9.2. Fedett uszoda 871
6.9.3. Szabadtéri strandfürdõ 875
6.10. Tûzoltó és tûzvédelmi berendezések 879
6.10.1. Tûzoltó berendezések épületekben 879
6.10.2. Kis oltóberendezések, kézi tûzoltó készülékek 879
6.10.2-1. Vödörfecskendõk 881
6.10.2-2. Állítható fecskendõ 882
6.10.2-3. Vegyi kézi tûzoltó készülékek 882
6.10.2-4. Tûzoltó vödrök, víztartályok, homokosládák 882
6.10.2-5. Tûzoltó fedõk 882
6.10.2-6.

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Feurich, Hugo

Hugo Feurich 1948-ban szerezte meg a mérnöki diplomát. Először apja műhelyében dolgozott, majd 30 évig volt mérnöke, majd főmérnöke a KUZ-Gesundheitstechnik cégnek. Itt kezdte írni Szanitertechnika című könyvét, amelyet folyamatosan bővítve adott ki a düsseldorfi Krammer Kiadó.

Kapcsolódó termékek

Szanitertechnika I-II.

Szerző: Feurich, Hugo

Internetes ár 23 278 Ft

db

Részletek

A gáztechnika alapjai

Szerző: Cerbe, Günther

Internetes ár 6 872 Ft

db

Részletek

Olasz-magyar műszaki-tudományos szótár

Szerző: Fóris Ágota

Internetes ár 7 184 Ft

db

Részletek

Általános fizika. Mechanika I.

Szerző: Tasnádi Péter, Skrapits Lajos, Bérces György

Internetes ár 4 785 Ft

db

Részletek

Műszaki rajz (ZMNE)

Szerző:

Internetes ár 3 910 Ft

db

Részletek

Fűtés- és klímatechnika 2000 I-II.

Szerző: Sprenger, Schramek, Ernst-Rudolf, Recknagel, Hermann

Internetes ár 21 486 Ft

db

Részletek

Épület-szerkezettan

Szerző: Mittag, Martin

Internetes ár 19 424 Ft

db

Részletek
Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: nemeth.istvan@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat