Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

Cerbe, Günther

A gáztechnika alapjai

Megjelenés2006-11-01
Méret: B/5
Terjedelem516
Kötéskeménytáblás
ISBN9639542547
Jelenleg nem rendelhető.

Ár: 8 590 Ft

Internetes ár: 6 872 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
6 872 Ft

A gáztechnikának ez az alapvető szakkönyve a gázipar átalakulását és fejlődését követve teljesen átdolgozott formában 1999-ben már 5. kiadásban jelent meg. A szakkönyv jól érthető és szemléletes módon tárgyalja a gáztechnika teljes területét, így a gázok kitermelésének és gyártásának, a gázok tüzeléstechnikai jellemzőinek és égésének, a gázok szállításának, elosztásának, valamint a gázkészülékeknek és a gázfelhasználásnak a kérdéseit. A szerzők külön fejezeteket szenteltek a gázipari marketingek, az égéstermékek emisszióinak és imisszióinak, továbbá a biztonságtechnikának.


A könyv az ábrák, diagramok, táblázatok és kidolgozott számpéldák gazdag gyűjteménye révén is nélkülözhetetlen szakkönyve, illetve tankönyve lehet a gázipar területén dolgozó valamennyi szakembernek, továbbá az ezen a téren tanulmányokat folytató főiskolai és egyetemi hallgatóknak. A szakkönyv egyes fejezeteit az adott szakterület legkiválóbb németországi elméleti és gyakorlati szakemberei írták, így a németországi műszaki egyetemek és főiskolák professzorai, valamint a gázszolgáltató vállaltok kiemelkedő szakemberei.

Tartalomjegyzék

Előszók
Táblázatok összefoglalása XXII

1 Előfordulás, kinyerés és előkészítés; fűtőgázok az energiapiacon
1.1 Földgáz
1.1.1 Lelőhelyek, kutatás és felszínre hozás
1.1.2 Előkészítés
1.1.3 Szállítás
1.2 LNG
1.3 Cseppfolyósított gáz
1.4 Ásványolajtermékekből kinyert gáz
1.5 Szilárd tüzelőanyagból kinyert gáz
1.5.1 Gáztalanítás
1.5.2 Elgázosítás
1.5.2.1 Elgázosítási reakciók
1.5.2.2 Elgázosítás levegővel és vízgőzzel
1.5.2.3 Nagynyomású elgázosítás
1.5.2.4 SNG gyártás
1.6 Regenerálható energiaforrásból nyert gázok
1.6.1 Csatornagáz
1.6.2 Depónia-gáz
1.6.3 Biogáz
1.7 Gáz mint tüzelőanyag a járműiparban

2 Fűtőgázok tulajdonságai és cseréje
2.1 Gázállapot
2.1.1 Vonatkozási állapotok, mennyiségi adatok
2.1.2 Ideális és valós viselkedés
2.1.3 Gázkeverékek
2.1.4 Cseppfolyósított gázok
2.2 Gáz jellegértékek
2.2.1 Égéshő és fűtőérték
2.2.2 Sűrűség és relatív sűrűség
2.2.3 Gáznyomás
2.2.4 Wobbe-féle index
2.2.5 Gázmodul és primer levegő aránya
2.2.6 Metán-érték
2.2.7 Gyúlékonysági jellemzők
2.2.8 Hőkapacitás, viszkozitás
2.2.9 Nem éghető gázok anyagjellemzői
2.3 Éghető gázok osztályozása
2.3.1 Osztályozási kritériumok
2.3.2 Gáz termékcsaládok
2.3.3 Vizsgáló gázok
2.3.4 Depónia-, csatorna- és biogázok
2.4 Gázok cseréje és adalékolása
2.4.1 Fogalmak és feltételek
2.4.2 Cserélhetőségi határok
2.5 Gázberendezések átállítása és beszabályozása
2.5.1 Gázberendezések átállítása
2.5.2 Gázkészülékek beszabályozása és az SRG módszer

3 Gázok elégetése
3.1 Az égési folyamat
3.2 Égetéssel kapcsolatos számítások
3.3 Az égés ellenőrzése
3.3.1 Mérési módszerek
3.3.2 Égetési háromszög diagram
3.3.3 Számítási módszerek
3.4 Elméleti égetési hőmérséklet
3.5 Veszteségek és hatásfokok
3.5.1 Veszteségek gázkészülékeknél
3.5.2 Tüzeléstechnikai hatásfok
3.5.3 Teljes hatásfok
3.5.4 Falveszteségi hatásfok
3.5.5 Részterhelési hatásfok, hasznosítás foka
3.6 Füstgáz harmatpontja

4 A csőhálózat méretezése
4.1 Maximális térfogati áram meghatározása
4.2 Áramlástechnikai alapok
4.2.1 Általános leírás
4.2.2 Áramlási képletek
4.2.3 Súrlódás és érdesség
4.2.4 Körönkénti ellenállás
4.2.5 Felhajtó erő
4.2.6 Áramlási sebesség
4.3 Nyomásveszteség kiszámítása
4.3.1 Térfogatváltozó elvezetés valós viselkedésnél
4.3.2 Térfogatváltozó elvezetés a valós viselkedés figyelmen kívül hagyásával
4.3.3 Térfogatállandó elvezetés
4.3.4 Nyomásveszteség közelítő meghatározása
4.4 Csőhálózatok
4.4.1 Hálózati formák
4.4.2 Fogalmak és törvényszerűségek
4.4.3 Számítási módszer
4.4.4 EDV berendezések alkalmazása

5 Gázszállítás – gázelosztás
5.1 Gázvezetékek
5.1.1 Gázvezetékek tervezése
5.1.1.1 Alapfogalmak, előírások
5.1.1.2 Nyomkitűzés, útjog
5.1.1.3 Ütemterv
5.1.1.4 Gázcsőhálózat felépítése
5.1.1.5 Gázcsőhálózat szerkezeti elemei
5.1.1.6 Csőfal-vastagság méretezése acélcsöveknél
5.1.2 Gázvezetékek kiépítése
5.1.2.1 Csővezető árkok elkészítése
5.1.2.2 Csőfektetési munkák
5.1.2.3 Acél csővezetékek korrózióvédelme
5.1.2.4 Gáz házi bekötése
5.1.3 Gázvezetékek és csőhálózatok üzemeltetése
5.1.3.1 Újonnan fektetett vezetékek üzembe helyezése
5.1.3.2 Vezetékek üzemen kívül helyezése
5.1.3.3 Csőhálózat ellenőrzése
5.1.3.4 Készenléti szolgálat / telefonügyelet
5.1.3.5 Csőhálózat karbantartása
5.2 Gáz-nyomásszabályozó berendezések (GDR), gáz-nyomásszabályozó és mérő berendezések (GDRM)
5.2.1 GDR és GDRM rendszer tervezése, kiépítése és üzemeltetése
5.2.1.1 Alapfogalmak, előírások
5.2.1.2 GDR és GDRM típusok és kiviteli változatok
5.2.1.3 GDR, ill. GDRM szerkezeti felépítése, csoportok, elemek
5.2.1.4 GDR, ill. GDRM ellenőrzése és karbantartása
5.2.2 Gázmennyiség mérése
5.2.2.1 Mérési módszer
5.2.2.2 Gázmérés kötelező hitelesítése
5.2.2.3 Termikus gázelszámolás
5.2.2.4 Mérés- és távvezérlés-technika
5.2.3 Szagosítás
5.3 Összesűrítő berendezések
5.3.1 Sűrítő a gázszállító vezetékekben
5.3.2 Sűrítő a tároló és elosztó berendezésekben
5.4 Gáznyomás-mentesítő berendezések
5.4.1 Termodinamikai alapok
5.4.2 A berendezés szerkezeti kialakítása
5.5 A hálózat vezérlése
5.6 Szállítási költségek

6 Fogyasztási csúcsidők kiegyenlítése
6.1 Földalatti tárolók
6.1.1 Pórusos tárolók
6.1.2 Földalatti tárolók
6.2 Kisnyomású tárolás
6.2.1 Lemezből készült gáztartály
6.2.2 Hengeres lemeztartály
6.3 Nagynyomású tárolás
6.3.1 Gömb alakú gáztartály
6.3.2 Csöves tárolók
6.3.3 Tároló vezeték
6.4 Tároló cseppfolyósított földgázhoz (LNG)
6.5 Gáz dúsítása adalékgázzal
6.5.1 Hozzákeverési határok
6.5.2 Adagoló berendezések kivitelezése
6.6 Csúcsidőt kiszolgáló intézkedések alkalmazási területei

7 Gázégők
7.1 Osztályozás és követelmények
7.2 Alapvető összefüggések
7.2.1 Szabadsugár
7.2.2 Levegőbeszívás meghatározása injektoros égőknél
7.2.3 A láng terjedése és stabilizálódása
7.2.3.1 Előkeverő égők
7.2.3.2 Diffúziós égők
7.2.4 Káros anyag keletkezése gáztüzelésnél
7.3 Gázégők szerelvényei
7.3.1 Gyújtó szerkezet
7.3.2 Az égő teljesítményének szabályozása
7.3.3 Biztonsági elzáró szerkezetek (automata leállító elem)
7.3.4 Gáznyomás-szabályozó és ellenőrző berendezések
7.3.5 Működést felügyelő szerkezet a nyomó ventilátornál
7.3.6 Lángőr berendezés – gyújtásbiztosítás
7.3.7 Egyéb mérő és biztonsági szerelvények
7.3.8 Példák fűtőberendezésben használt gázégőkre

8 Gázkészülékek a háztartásban és kézműiparban
8.1 Áttekintés és bevezetés
8.1.1 Jogi alapismeretek
8.1.2 Készülékek beállítása és jelölése
8.2 Törvények, rendeletek és szabványok
8.2.1 Gázkészülékekre vonatkozó irányelvek
8.2.2 Fűtőberendezésekről szóló rendelet (HeizAnIV)
8.2.3 Rendelet kisebb méretű fűtőberendezésekről (1. BlmSchV)
8.2.4 A környezetvédelmi hivatal (Berlin) „kék angyal” környezetvédelmi minősítő jele
8.3 Gázkészülékek funkciói és alkalmazási területe
8.3.1 Főző-, mosó- szárító- és hűtőberendezések
8.3.2 Gáztüzelésű vízmelegítő és vízkészlet-melegítő berendezések
8.3.2.1 Gáztüzelésű vízmelegítők
8.3.2.2 Vízkészlet-melegítők
8.3.2.3 Készülékek kiviteli változatai
8.3.3 Gázkazánok
8.3.3.1 Hangszigetelés
8.3.3.2 Füstgáz-csappantyúk
8.3.4 Fűtőérték kihasználása gázkészülékeknél
8.3.5 Hőhordozóként használatos gáz-fűtőkészülékek melegvíz nélkül
8.3.6 Erő-hő-csatoló berendezések
8.4 Terhelés kiszámítása és elrendezés
8.4.1 Vízmelegítők
8.4.2 Térfűtő berendezések
8.4.3 Vízkeringtető fűtés
8.4.4 Kombinált vízmelegítők
8.4.5 Fűtőkazánok
8.4.6 Hősugárzók
8.4.7 Gáz-hőszivattyúk
8.5 Éves fogyasztás
8.5.1 Vízmelegítők éves fogyasztása
8.5.2 Térfűtő berendezések éves fogyasztása
8.5.3 Gáz központi fűtőrendszerek éves fogyasztása

9 Gázkészülékek épületekben és ingatlanokon
9.1 Általános alapismeretek
9.2 Gázkészülékek gyártásának előfeltételei
9.3 Vezetékhálózatok
9.3.1 Csővezetékek
9.3.2 Idomdarabok, összekötő elemek és egyéb szerkezeti részek
9.3.3 Csőkötések
9.3.4 Korrózióvédelem
9.3.5 Vezetékhálózatok létesítése
9.3.6 Vezetékhálózatok védelme
9.3.7 Munkavégzés üzemben levő vezetékeken
9.3.8 Gázmérők felszerelése, kicserélése és leszerelése
9.3.9 Biztonsági és szabályozó készülékek
9.3.10 Vezetékhálózatok lebontása
9.4 Vezetékhálózatok méretezése 2. termékcsaládba sorolható gázra
9.4.1 Általános megállapítások
9.4.2 Maximális térfogati áram (Vs) meghatározása
9.5 Vezetékhálózatok méretezése cseppfolyósított gázra
9.6 Gázkészülékek és gázpalackok bekötése
9.6.1 Gázkészülékek bekötése
9.6.2 Gázpalackok bekötése
9.7 Gázkészülékek felállítása
9.7.1 Általános megállapítások
9.7.2 Fogalmak és készülék-jelölések
9.7.2.1 Fogalmak
9.7.2.2 Készülék-jelölések
9.7.3 Gázkészülékek felszerelésének előfeltételei
9.7.3.1 Alapvető feltételek
9.7.3.2 Gázkészülékek felszerelése szempontjából nem engedélyezett helyiségek
9.7.3.3 Helyiség légterétől függő „B” típusú gázkészülékek bekötési feltételei gépi elszívó berendezés alkalmazásakor
9.7.3.4 B1 típusú gázkészülékek bekötési feltételei lakásban és más hasonló rendeltetésű helyiségekben elhelyezésnél
9.7.3.5 Nem vezetékhez kötött, cseppfolyósított gázüzemű készülékek és átfolyós gázbojlerek bekötési feltételei
9.7.3.6 Gázkészülékek védelme termikus igénybevételekkel (pl. tűzhatás) szemben
9.7.3.7 Cseppfolyósított gázzal működő készülékek további bekötési feltételei
9.7.3.8 Gázkészülékek és éghető anyagból készült építőelemek közötti távolság
9.7.3.9 Bekötés helye és további feltételek …QNL > 50 kW névleges teljes hőteljesítményű készülékeknél
9.7.3.10 „A” típusú gázkészülékek – itt háztartási gázkészülékek – bekötési feltételei

9.7.4 Áramlásbiztosítóval ellátott B1 típusú gázkészülékek beindítási feltételei, valamint …QNL

9.7.4.1 Beindítási állapot előfeltételei
9.7.4.2 Helyiség légterétől függő „B” típusú, …QNL
9.7.4.3 Helyiség légterétől függő „B” típusú, …QNL > 35 kW-50 kW névleges teljes hőteljesítményű gázkészülékek égéslevegő-ellátásának feltételei
9.7.4.4 Helyiség légterétől függő „B” típusú, …QNL > 50 kW névleges teljes hőteljesítményű gázkészülékek égéslevegő-ellátásának feltételei

9.7.5 További feltételek helyiség légterétől függő „C” típusú gázkészülékek bekötésénél
9.7.5.1 Alapvető feltételek
9.7.5.2 Előírások „C” típusú, horizontális égéslevegő-hozzávezetéssel és külső falon át füstelvezetővel szerelt gázkészülékekre
9.7.5.3 Előírások „C1” típusú, égéslevegő-hozzávezetéssel és tetősíkra merőleges füstgáz-elvezetéssel szerelt gázkészülékekre
9.7.5.4 Előírások „C4” típusú, égéslevegő-hozzávezetéssel és levegő-füstgáz-elszívó rendszerhez (LAS) csatlakoztatott gázkészülékre
9.7.5.5 Egyéb feltételek
9.7.6 Kiegészítő rendelkezések kisipari és nagyipari célú gázkészülékek felállításánál
9.8 Fűtőberendezésen belüli gázkészülékek, DIN 4756 (02.86)
9.9 Füstgáz-elvezetés „B” típusú gázkészülékekből
9.9.1 Alapvető feltételek
9.9.2 Kémények: követelmények, tervezés, kivitelezés és méretezés
9.9.3 Füstgázelvezetés elszívó berendezéssel
9.9.4 Füstgázelvezetés szellőző berendezéssel
9.9.5 Összekötő elemek (füstgáz-csövek)
9.9.5.1 Keresztmetszet
9.9.5.2 Kivitel
9.9.5.3 Csövek vezetése
9.10 Füstgázelvezetés helyiség légterétől függő gázkészülékekből
9.11 Belső és külső vezetékek ellenőrző vizsgálata
9.11.1 A vizsgálat előfeltételei
9.11.2 Vizsgáló közegek
9.11.3 Hőmérséklet kiegyenlítése
9.11.4 Egyes vizsgálatok részletezése
9.11.4.1 Ellenőrzés DVGW-TRGI előírás szerint, újonnan fektetett vezetékeknél
9.11.4.2 Ellenőrzés DVGW-TRGI előírás szerint, meglevő belső vezetékeknél
9.11.4.3 Ellenőrzés DVGW-TRGI előírás szerint csatlakozóknál és összekötő elemeknél, legfeljebb 1 bar üzemi nyomásig
9.11.4.4 Ellenőrzés TRF 1996, 1. kötet szerint
9.12 Gázkészülékek üzembe helyezése és működéspróbája
9.12.1 A gáz beáramlása
9.12.2 Gázkészülékek beállítása és működéspróbája
9.12.3 Helyiség légterétől függő, „B1” típusú gázkészülékek füstgáz-elvezető rendszerének működéspróbája
9.12.4 Utasítások a készülékek üzemeltetője részére
9.12.5 Épületen belüli gáztüzelésű berendezések karbantartása
9.13 Cseppfolyósított gáz tárolása
9.13.1 Általános leírás
9.13.2 Cseppfolyósított gáz nyomótartályainak felállítása tüzelőanyag-tároló helyiségben
9.13.3 Cseppfolyósított gáz nyomótartályainak felállítása a szabadban
9.13.4 Cseppfolyósított gázt tartalmazó palackok elhelyezése lakásokban
9.14 Szabályozó és biztonsági szerelvények a szabadban elhelyezett cseppfolyósított gáz nyomótartály és az épületen belüli gázkészülék között

10 Marketing és gázbeszerzés tervezése
10.1 Marketing / díjszabás és szolgáltatási szerződések
10.1.1 Piackutatás
10.1.2 Értékesítési terv
10.1.3 Árpolitika
10.1.4 Díjszabási politika
10.1.5 1979. június 21-i rendelet a gázszolgáltatási díjszabások általános feltételeiről (AVB Gas V)
10.1.5.1 Áttekintés
10.1.5.2 Építési költség hozzájárulás
10.1.5.3 Gáz házi bekötésének költségei
10.1.6 Külön-szerződés
10.1.7 Beszerzési szerződés / koncessziós szerződés
10.2 Gázbeszerzés tervezése és a csőhálózat teljesítménye
10.2.1 Gázbeszerzéssel kapcsolatos törvények
10.2.2 Szállítási kapacitás és a hálózat kihasználása
10.2.3 Kiépítési terv
11 Emissziók, immissziók; égésgáz és füstgáz elemzése
11.1 Emissziók, immissziók
11.1.1 Szövetségi immisszió-védelmi törvény (BlmSchG)
11.1.2 Emissziók és immissziók mennyiségi leírása
11.1.3 Tömegmérleg
11.1.4 Emissziók
11.1.5 Immissziók
11.2 Mérési adatok kiértékelése
11.3 Égésgáz analitikai meghatározása
11.3.1 Gázkromatográfia
11.3.2 Gáz-kaloriméter
11.3.3 Gázsűrűség mérő
11.3.4 Gázjelző készülékek
11.3.5 Vizsgáló csövecskék
11.4 Emisszió és immisszió mérése
11.4.1 Fényabszorpciós eljárás
11.4.2 Oxigén-meghatározás
11.4.3 Kemo-lumineszcencia
11.4.4 Nedves-kémiai eljárások
11.4.5 Elektrokémiai cellák
11.5 Kondenzátumok
11.5.1 Kondenzátum lecsapódása és kondenzációs tartalmi anyagok
11.5.2 Semlegesítő berendezés

12 Biztonság a gáziparban
12.1 Bevezetés a témakörbe
12.2 A biztonság fogalmának általános értelmezése
12.2.1 A kár definíciója
12.2.2 A kockázat definíciója
12.2.3 A biztonság definíciója
12.3 A biztonság lélektani vonatkozásai
12.4 Jogi alapismeretek
12.4.1 Törvényekben, rendeletekben és műszaki előírásokban megadott biztonsági követelmények
12.4.2 Törvények és rendeletek
12.4.2.1 Törvények és rendeletek jogi értelmezése
12.4.2.2 Biztonsággal összefüggő, gázszolgáltatásra vonatkozó törvények

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Cerbe, Günther

Kapcsolódó termékek

Építés- és tervezéstan

Szerző: Neufert, Ernst

Internetes ár 25 725 Ft

db

Részletek

A gáztechnika alapjai

Szerző: Cerbe, Günther

Internetes ár 6 872 Ft

db

Részletek
Nincs kép

Járművek szerkezete I.(NKE Szolgáltató Kft.)

Szerző:

Internetes ár 1 400 Ft

db

Részletek

A gépjárműtechnika kézikönyve

Szerző: Bosch, Robert

Internetes ár 15 215 Ft

db

Részletek
Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: nemeth.istvan@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat