Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

Rózsás Eszter

JSZS: Közigazgatási jog (5., átdolgozott kiadás, 2015)

Megjelenés2015-04-24
Méret: B5
Terjedelem244
Kötéskartonált
ISBN978-615-5376-59-7
Jelenleg rendelhető.

Ár: 5 980 Ft

Internetes ár: 4 784 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
4 784 Ft

db

A Jogi Szakvizsga Segédkönyvek összefoglalják az adott tárgyhoz kapcsolódó legszükségesebb ismereteket, tartalmazzák a témához kapcsolódó joggyakorlatot, iratmintákat. A kötetek tartalma szorosan kötődik az IRM Jogi Szakvizsga Bizottsága által megállapított követelményekhez.

A kötet a jogi szakvizsga C/2. témaköréhez, az Alkotmányjog és közigazgatási jog c. részhez való felkészülést segíti.

A kézirat lezárva: 2015. március 30.

Előszó 11

I. Egyes állami szervek és a jogalkotás 13

Az Országgyűlés 15

1. Az Országgyűlés hatásköre 15

2. Az Országgyűlés alapvető működési szabályai 17

3. Az Országgyűlés szervezete 24

A köztársasági elnök 27

1. A köztársasági elnök jogállása 27

2. A köztársasági elnök jogköre 28

A Kormány 33

1. A Kormány megalakulása és összetétele 33

2. A Kormány alapvető feladat- és hatásköre 34

3. A Kormány működése 35

4. A Kormány megbízatásának megszűnése 36

5. A Kormány munkáját segítő szervek 36

6. A miniszterelnök 38

7. A miniszter 39

8. Az államtitkárok 40

9. A kormányhivatal és a központi hivatal 41

Az Alkotmánybíróság 43

1. Az Alkotmánybíróság létrejötte 43

2. Az Alkotmánybíróság szervezete 46

3. Az Alkotmánybíróság hatásköre 47

4. Az Alkotmánybírósági határozatok jogkövetkezményei 57

5. Az Alkotmánybíróság eljárásának indítványozása 59

A bíróságok 61

1. A bíróságok szervezete 61

2. A bíróságok igazgatása 64

3. Az Országos Bírói Tanács 67

4. A bírák jogállása 70

5. A bírósági vezetők 77

6. A bírósági dolgozók 78

7. Az ülnök jogállása 78

Az ügyészség 79

1. Az ügyészi szervezet 79

2. Az ügyészek jogállása 82

3. Az ügyészség feladatai 84

4. Az ügyészségi fogalmazó, az alügyész és az ügyészségi nyomozó 87

Az alapvető jogok biztosa és helyettesei, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóság 88

1. Az alapvető jogok biztosának jogállása 88

2. Az alapvető jogok biztosának feladata és eljárása 91

3. A biztos intézkedései 94

4. Az alapvető jogok biztosa helyetteseinek feladata 95

5. A NAIH 96

A közpénzek alkotmányjogi összefüggései 101

1. Az Állami Számvevőszék jogállása 101

2. Az Állami Számvevőszék feladat- és hatásköre 102

3. Az alaptörvény közpénzügyi rendelkezései 107

4. A Magyar Nemzeti Bank 108

5. A Költségvetési Tanács 109

 

II. A helyi önkormányzatok 111

Alapelvek és alapjogok 113

1. A helyi önkormányzás alapelvei 113

2. A helyi önkormányzatok alaptörvényi szabályozása 114

A területszervezési eljárás 116

1. A területszervezési eljárás közös szabályai 116

2. Az egyes területszervezési ügyek 117

Az önkormányzatok feladatai 122

1. A differenciált feladat- és hatáskör telepítés rendszere 122

2. A helyi önkormányzatok kötelező feladatai 123

3. Az államigazgatási feladat- és hatáskörök 124

Az önkormányzatok társulásai 126

1. A helyi önkormányzatok társulásának általános szabályai 126

2. Társult képviselő-testület 126

3. Jogi személyiséggel rendelkező társulás 126

A képviselő-testület működése 129

1. A képviselő-testület döntései, hatásköre 129

2. A képviselő-testület működésének törvényi szabályozása 132

3. A Szervezeti és Működési Szabályzat 134

Az önkormányzat tisztségviselői és a bizottságok 135

1. A polgármester 135

2. Az alpolgármester 137

3. A bizottságok 137

4. A településrészi önkormányzat 138

A képviselő-testület hivatala és a közös önkormányzati hivatal 140

1. A képviselő-testület hivatala 140

2. A jegyző 140

3. A közös önkormányzati hivatal 141

A megyei, a megyei jogú városi és a fővárosi (kerületi) önkormányzatok 143

1. A megyei önkormányzat 143

2. A megyei jogú város önkormányzata 144

3. A fővárosi és a kerületi önkormányzatok 144

Az önkormányzat vagyona, bevételei, gazdálkodása 147

1. Az önkormányzat vagyona 147

2. Az önkormányzat bevételei 148

3. Az önkormányzat gazdálkodása 148

Az Országgyűlés, a köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság és a Kúria önkormányzatokkal kapcsolatos feladatköre 150

1. Az Országgyűlés önkormányzatokkal kapcsolatos feladatköre 150

2. A köztársasági elnök önkormányzatokkal kapcsolatos feladatköre 150

3. Az Alkotmánybíróság önkormányzatokkal kapcsolatos feladatköre 150

4. A Kúria önkormányzatokkal kapcsolatos feladatköre 151

A Kormány és a miniszterek önkormányzatokkal kapcsolatos feladatköre 152

1. A Kormány önkormányzatokkal kapcsolatos feladatköre 152

2. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter önkormányzatokkal 

kapcsolatos feladatköre 152

3. A törvényességi felügyeletért felelős miniszter önkormányzatokkal 

kapcsolatos feladatköre 152

4. A miniszterek önkormányzatokkal kapcsolatos feladatköre 153

A helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete 154

A területi közigazgatás 158

1. A fővárosi és megyei kormányhivatalok 158

2. A járási hivatalok 163

3. A kormányablak 165

 

III. Közigazgatási hatósági eljárás 167

A közigazgatási hatósági eljárás szabályozása 169

Alapelvek és alapvető rendelkezések 171

1. Eljárási alapelvek 171

2. A nyelvhasználat 173

3. A Ket. hatálya 174

4. Az ügyfél fogalma 175

5. Az általános és különös eljárási szabályok 176

6. Joghatóság 178

7. Hatáskör 178

8. Illetékesség 180

9. A joghatóság, a hatáskör és az illetékesség vizsgálata 181

10. A belföldi és a nemzetközi jogsegély 182

11. A kapcsolattartás szabályai 184

Az elsőfokú eljárás 186

1. Az eljárás megindítása 186

2. Az eljárás megszüntetése, az eljárás felfüggesztése 188

3. Az ügyintézési határidő 189

4. A jegyzőkönyv 191

5. A képviselet 192

6. A hatósági közvetítő 193

7. A kizárás 194

8. A szakhatóság közreműködése 194

9. Az idézés és az értesítés szabályai 195

10. A tényállás tisztázása 197

11. A bizonyítási eszközök 198

12. Az eljárás akadályozásának következményei 202

13. A tárgyalás és a közmeghallgatás 203

14. Az egyezségi kísérlet 203

15. A határidő számítása és az igazolás 203

16. Iratbetekintés, a bizonyítékok ismertetése 204

A hatóság döntései 206

1. A határozat 206

2. A végzés 208

3. A hatósági döntések jogereje 208

4. Az egyezség jóváhagyása 209

5. A hatósági szerződés 210

6. A döntés közlése és nyilvános közzététele 211

7. A döntés kijavítása és kiegészítése 214

8. A hatósági bizonyítvány és a hatósági igazolvány 215

9. A hatósági nyilvántartás 216

10. A hatósági ellenőrzés 216

11. A közigazgatási bírság, a helyszíni bírság és az elkobzás alkalmazásának 

eljárásjogi alapjai 218

Jogorvoslat és döntés-felülvizsgálat 220

1. A Ket. jogorvoslati rendszere 220

2. A kérelem alapján lefolytatható jogorvoslati eljárások 220

3. A hivatalból lefolytatható döntés-felülvizsgálati eljárások 233

4. A semmisség 235

A végrehajtási eljárás 236

1. A végrehajtható döntések köre 236

2. A végrehajtás megindítása 237

3. A végrehajtás foganatosítása 237

4. Pénzfizetési kötelezettség végrehajtása 238

5. Meghatározott cselekmény végrehajtása 239

6. A végrehajtás felfüggesztése 239

7. A végrehajtás megszüntetése 240

8. A végrehajtáshoz való jog elévülése 240

9. Biztosítási intézkedések 241

10. Jogorvoslat a végrehajtási eljárásban 241

Az eljárási költség 242

1. Az eljárási költség fogalma 242

2. Az eljárási költség viselése 243

3. Költségmentesség 244

Az elektronikus közigazgatás alapjai 245

1. Az elektronikus ügyintézés fogalma és alapelvei 245

2. Az elektronikus szolgáltatás általános szabályai 245

3. Elektronikus ügyintézési szolgáltatások 246

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Rózsás Eszter

Rózsás Eszter egyetemi docens, a PTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszékének oktatója. Főbb kutatási területei a humánigazgatás, különösen a gyermekvédelem, a rendvédelem igazgatása, valamint a közigazgatás szervezeti rendszere.

A szerző életrajzáról és tudományos munkásságáról bővebben itt olvashat.

Kapcsolódó termékek

JSZS: Polgári jog II. Az új Ptk. alapján

Szerző: Pecze Dóra, Nagy Éva

Internetes ár 5 584 Ft

db

Részletek
Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life
  • Ne féljünk mások könnyeitől - Hogyan segítsük gyászoló barátainkat és hozzátartozóinkat?
  • Anyanyelvi észtekergető - Kreatív nyelvi feladatsorok 6-7. és 8-10. osztályosok számára
  • A munka élvezetének titka - A tevékenység adta siker és életöröm
  • A lustaság dicsérete - Amikor a fegyelem és buzgóság csak ártanak
  • Gyermekeink és a hit


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: nemeth.istvan@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat