Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

Balogh Ágnes

JSZS: Büntetőjog II. Különös rész - B/1. Témakör: Büntetőjog (4., átdolgozott kiadás)

Megjelenés2016-10-31
Méret: B5
Terjedelem596
Kötéskartonált
ISBN978-615-5680-10-6
Jelenleg nem rendelhető.

Ár: 6 980 Ft

Internetes ár: 5 584 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
5 584 Ft

A Jogi Szakvizsga Segédkönyvek összefoglalják az adott tárgyhoz kapcsolódó legszükségesebb ismereteket, tartalmazzák a témához kapcsolódó joggyakorlatot, iratmintákat. A kötetek tartalma szorosan kötődik az IRM Jogi Szakvizsga Bizottsága által megállapított követelményekhez.
 

Kézirat lezárása: 2016. augusztus 31.

Előszó a negyedik kiadáshoz 13

37. Az emberölés, illetve annak elhatárolása a testi sértés megfelelő alakzataitól 15

38. Az emberölés minősített esetei és az erős felindulásban elkövetett emberölés 43

I. Az emberölés minősített esetei 43

II. Erős felindulásban elkövetett emberölés 55

39. Az öngyilkosságra rábírással elkövetett emberölés és az öngyilkosságban közreműködés. A magzatelhajtás 62

I. Az öngyilkosságra rábírással elkövetett emberölés 62

II. Az öngyilkosságban közreműködés 63

III. A magzatelhajtás 65

40. A testi sértés. A maradandó fogyatékosság, illetve súlyos egészségromlás megítélése 71

41. A foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés. A gondozási kötelezettség elmulasztása, a segítségnyújtás elmulasztása és a cserbenhagyás. 

A limitált veszélyeztetési szándék 80

A foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés 80

A gondozás elmulasztása 101

A segítségnyújtás elmulasztása 103

A cserbenhagyás 108

42. Az emberi test tiltott felhasználása és az egészségügyi önrendelkezési jog megsértése 111

Az emberi test tiltott felhasználása 111

Az egészségügyi önrendelkezési jog megsértése 115

43. A kábítószer-kereskedelem. A kábítószer birtoklása 117

I. A kábítószer-kereskedelem 117

II. A kábítószer birtoklása 123

44. A kóros szenvedélykeltés. Az új pszichoaktív anyaggal visszaélés. A teljesítményfokozó szerrel visszaélés. Az új pszichoaktív anyag 

és a tiltott teljesítményfokozó szer fogalma 128

I. A kóros szenvedélykeltés 128

II. Az új pszichoaktív anyaggal visszaélés 129

III. A teljesítményfokozó szerrel visszaélés 132

45. Az egészségügyi termék hamisítása. Az ártalmas közfogyasztási 

cikkel visszaélés 134

I. Az egészségügyi termék hamisítása 134

II. Az ártalmas közfogyasztási cikkel visszaélés 138

46. Az emberrablás és az emberrablás feljelentésének elmulasztása. 

A személyi szabadság megsértése 140

I. Az emberrablás 140

II. A személyi szabadság megsértése 149

47. Az emberkereskedelem. A kényszerítés, a kényszermunka 

és a gyermekmunka 154

I. Az emberkereskedelem 154

II. Kényszerítés 157

III. Kényszermunka 161

IV. Gyermekmunka 163

48. A szexuális kényszerítés, a szexuális erőszak, a szexuális visszaélés 165

I. A szexuális kényszerítés 165

II. Szexuális erőszak 167

III. Szexuális visszaélés 171

49. Prostitúciós bűncselekmények: kerítés, prostitúció elősegítése, kitartottság 173

I. Kerítés 173

II. Prostitúció elősegítése 176

III. Kitartottság 178

50. A gyermekprostitúció kihasználása. A gyermekpornográfia. 

A szeméremsértés 179

I. Gyermekprostitúció kihasználása 179

II. Gyermekpornográfia 180

III. A szeméremsértés 185

51. A kiskorú veszélyeztetése, a kiskorúval való kapcsolattartás akadályozása. A kiskorú elhelyezésének megváltoztatása, a családi jogállás megsértése 187

I. Kiskorú veszélyeztetése 187

II. Kiskorúval való kapcsolattartás akadályozása 195

III. Kiskorú elhelyezésének megváltoztatása 199

52. A tartási kötelezettség elmulasztása. A kapcsolati erőszak 202

I. Tartási kötelezettség elmulasztása 202

II. Kapcsolati erőszak 205

53. A lelkiismereti és vallásszabadság megsértése. Az egyesülési, a gyülekezési szabadság, valamint a választási gyűlésen való részvétel jogának megsértése. A közösség tagja elleni erőszak és a közösség elleni uszítás 207

I. A lelkiismereti és vallásszabadság megsértése 207

II. Az egyesülési, a gyülekezési szabadság, valamint a választási gyűlésen való részvétel jogának megsértése 210

III. Közösség tagja elleni erőszak 211

IV. Közösség elleni uszítás 214

54. A személyes adattal visszaélés, a közérdekű adattal visszaélés 216

I. Személyes adattal visszaélés 216

II. Közérdekű adattal visszaélés 220

55. A magánlaksértés és szabálysértési alakzata. A zaklatás. 

A kiszolgáltatott személy megalázása 222

I. Magánlaksértés 222

II. A zaklatás 229

III. Kiszolgáltatott személy megalázása 232

56. A magántitok megsértése, a levéltitok megsértése. A magánindítvány 235

I. Magántitok megsértése 235

II. Levéltitok megsértése 236

57. A rágalmazás, a becsületsértés és a kegyeletsértés. A valóság bizonyítása 

és a magánindítvány. A becsületsértés szabálysértési alakzata. 

A hatóságok, hivatalos személyek, a közszereplők sérelmére elkövetett 

rágalmazás és becsületsértés 239

I. Rágalmazás 239

II. Becsületsértés 244

III. Kegyeletsértés 246

IV. A valóság bizonyítása 247

58. A közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény 249

59. A vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése és a közúti veszélyeztetés. A limitált veszélyeztetési szándék 259

I. A vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése 259

II. A közúti veszélyeztetés 261

60. A közúti baleset okozása. A nem gépi meghajtású járművel okozott baleset megítélése 266

I. A közúti baleset okozása 266

61. Járművezetés ittas állapotban és a járművezetés bódult állapotban. 

Az ittas állapot fogalma. Az ittas vezetés szabálysértése. A járművezetés 

tiltott átengedésének bűncselekményi, illetve szabálysértési alakzata 269

I. Járművezetés ittas állapotban 269

II. Járművezetés bódult állapotban 273

III. Járművezetés tiltott átengedése 274

62. A környezetkárosítás. A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése 277

I. Környezetkárosítás 277

II. A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése 279

63. A természetkárosítás. Az orvvadászat és az orvhalászat 282

I. Természetkárosítás 282

II. Az orvvadászat 286

III. Orvhalászat 289

64. Az állatkínzás. A tiltott állatviadal szervezése 291

I. Állatkínzás 291

I. A tiltott állatviadal szervezése 293

65. A minősített adattal visszaélés. A nemzeti adatvagyon körébe tartozó 

állami nyilvántartás elleni bűncselekmény 295

I. A minősített adattal visszaélés 295

II. A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartás elleni bűncselekmény 297

66. A hamis vád, a hatóság félrevezetése, a mentő körülmény elhallgatása 299

I. A hamis vád 299

II. A hatóság félrevezetése 304

III. A mentő körülmény elhallgatása 305

67. A hamis tanúzás, a hamis tanúzásra felhívás, a tanúvallomás jogosulatlan megtagadása, az igazságszolgáltatással összefüggő titoksértés 308

I. A hamis tanúzás 308

II. A hamis tanúzásra felhívás 314

III. A tanúvallomás jogosulatlan megtagadása 316

IV. Az igazságszolgáltatással összefüggő titoksértés 317

68. Kényszerítés hatósági eljárásban, a hatósági eljárás megzavarása, 

az ügyvédi visszaélés, a zugírászat és a zártörés 319

I. A kényszerítés hatósági eljárásban 319

II. A hatósági eljárás megzavarása 320

III. Az ügyvédi visszaélés 321

IV. A zugírászat 322

V. A zártörés 322

69. A hivatali aktív és passzív vesztegetés 324

I. Hivatali vesztegetés 325

II. Hivatali vesztegetés elfogadása 327

70. A gazdasági, valamint a bírósági vagy hatósági eljárásban elkövetett aktív és passzív vesztegetés. A külföldi gazdálkodó szervezet fogalma 332

I. Vesztegetés 332

II. Vesztegetés elfogadása 334

III. Vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban 339

IV. Vesztegetés elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban 340

71. A hivatalos személy és a közfeladatot ellátó személy fogalma. 

A hivatali visszaélés és a közfeladati helyzettel visszaélés 342

I. A hivatalos személy és a közfeladatot ellátó személy fogalma 342

II. A hivatali visszaélés 344

III. A közfeladati helyzettel visszaélés 350

72. A bántalmazás hivatalos eljárásban, illetve bántalmazás közfeladatot ellátó személy eljárásában. A kényszervallatás és a jogellenes fogvatartás 351

I. A bántalmazás hivatalos eljárásban 351

II. A bántalmazás közfeladatot ellátó személy eljárásában 352

III. A kényszervallatás 353

IV. A jogellenes fogvatartás 356

73. A hivatalos személy elleni bűncselekmények 359

I. A hivatalos személy elleni erőszak 359

II. A közfeladatot ellátó személy elleni erőszak 365

III. A hivatalos személy vagy közfeladatot ellátó személy támogatója elleni erőszak 365

IV. A nemzetközileg védett személy elleni erőszak 366

74. A terrorcselekmény. A terrorizmus feljelentésének elmulasztása, 

a terrorizmus finanszírozása. A terrorista csoport fogalma 367

I. A terrorcselekmény 367

II. Terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása 371

III. Terrorizmus finanszírozása 372

IV. A terrorista csoport fogalma 374

75. A jármű hatalomba kerítése. A közveszély okozása, a közérdekű üzem működésének megzavarása 375

I. A jármű hatalomba kerítése 375

II. Közveszély okozása 376

III. Közérdekű üzem működésének megzavarása 381

76. A bűnszervezet fogalma. A bűnszervezetben részvétel 387

I. A bűnszervezet fogalma 387

II. Bűnszervezetben részvétel 389

77. A robbanóanyaggal vagy robbantószerrel, illetve a lőfegyverrel 

vagy lőszerrel visszaélés 391

I. A robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés 391

II. Lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés 393

78. A nemzetiszocialista vagy kommunista rendszerek bűneinek 

nyilvános tagadása. A nemzeti jelkép megsértése 

és az önkényuralmi jelkép használata 398

I. A nemzetiszocialista vagy kommunista rendszerek bűneinek 

nyilvános tagadása 398

II. Nemzeti jelkép megsértése 399

III. Önkényuralmi jelkép használata 400

79. A közveszéllyel fenyegetés, a garázdaság és a rendbontás. 

A garázdaság és a rendzavarás szabálysértése 403

I. A közveszéllyel fenyegetés 403

II. Garázdaság 404

III. Rendbontás 412

80. A közokirat-hamisítás és a biztonsági okmány hamisítása. 

A hamis magánokirat felhasználása és az okirattal visszaélés 416

I. Közokirat-hamisítás 416

II. Biztonsági okmány hamisítása 428

III. Hamis magánokirat felhasználása 429

IV. Okirattal visszaélés 432

81. A választás, népszavazás és európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény. Az egyesülési joggal visszaélés és a közbiztonsági 

tevékenység jogellenes szervezése 435

I. A választás, népszavazás és európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény 435

II. Egyesülési joggal visszaélés 438

III. Közbiztonsági tevékenység jogellenes szervezése 439

82. A határzárral kapcsolatos bűncselekmények. Az embercsempészés, 

a jogellenes tartózkodás elősegítése és a családi kapcsolatok 

létesítésével visszaélés 441

I. Határzár tiltott átlépése 441

II. Határzár megrongálása 442

III. Határzárral kapcsolatos építési munka akadályozása 443

IV. Embercsempészés 444

V. Jogellenes tartózkodás elősegítése 447

VI. Családi kapcsolatok létesítésével visszaélés 448

83. A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények 451

I. Rablás 451

II. Kifosztás 459

III. Zsarolás 463

IV. Önbíráskodás 470

84. A lopás, a jogtalan elsajátítás és a jármű önkényes elvétele 473

I. Lopás 473

II. Jogtalan elsajátítás 487

III. Jármű önkényes elvétele 489

85. A sikkasztás, a hűtlen kezelés és a hanyag kezelés 491

I. Sikkasztás 491

II. Hűtlen kezelés 500

III. Hanyag kezelés 506

86. A csalás, az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás 

és a gazdasági csalás 508

I. Csalás 508

II. Gazdasági csalás 512

III. Információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás 513

87. A rongálás. A bűncselekmények értékhatár szerinti minősülése. 

Egyes bűncselekmények értékhatára és szabálysértési alakzata 518

I. Rongálás 518

II. A bűncselekmények értékhatár szerinti minősülése. 

Egyes bűncselekmények értékhatára és szabálysértési alakzata 522

88. Az orgazdaság és a bűnpártolás. Az uzsora-bűncselekmény 525

I. Orgazdaság 525

II. Bűnpártolás 528

III. Uzsora-bűncselekmény 533

89. A bitorlás és a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése. 

Az iparvédelmi jogok megsértése 536

I. Bitorlás 536

II. Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése 539

III. Iparjogvédelmi jogok megsértése 543

90. A pénzhamisítás. A készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisítása, a készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés 547

I. Pénzhamisítás 547

II. Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisítása 550

III. Készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés 551

91. A társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással visszaélés. A költségvetési csalás. A költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti 

vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztása 553

I. A társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással visszaélés 553

II. Költségvetési csalás 555

III. A költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési 

kötelezettség elmulasztása 560

92. A pénzmosás 561

93. A számvitel rendjének megsértése, a csődbűncselekmény és a gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása. Gazdasági titok megsértése 566

I. A számvitel rendjének megsértése 566

II. Csődbűncselekmény 569

III. Gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása 573

IV. Gazdasági titok megsértése 575

94. A rossz minőségű termék forgalomba hozatala, a fogyasztók megtévesztése, az üzletititok megsértése, a versenytárs utánzása 578

I. A rossz minőségű termék forgalomba hozatala 578

II. A fogyasztók megtévesztése 581

III. Üzleti titok megsértése 585

IV. Versenytárs utánzása 586

95. A tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmény 589

I. Tiltott adatszerzés 589

II. Információs rendszer vagy adat megsértése 591

III. Információs rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszása 593

Felhasznált irodalom 595

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Balogh Ágnes

Dr. Balogh Ágnes a PTE ÁJK Büntetőjogi Tanszékének egyetemi docense. Több oktatási segédanyag és szakvizsga-felkészítő könyv, valamint számos tanulmány szerzője. Fő kutatási területe az egészség büntetőjogi védelme, valamint az ehhez kapcsolódó gyakorlati és dogmatikai kérdések. PhD-értekezését is ebből a témából védte meg 2006-ban. Az IM Jogi Szakvizsga Bizottságának cenzora. A Magyar Kriminológiai Társaság és a Magyar Jogász Egylet tagja.

Kapcsolódó termékek

JSZS: Közigazgatási jog (5., átdolgozott kiadás, 2015)

Szerző: Rózsás Eszter

Internetes ár 4 784 Ft

db

Részletek

JSZS: Polgári jog I. (Az új Ptk. alapján)

Szerző: Pecze Dóra, Nagy Éva

Internetes ár 5 584 Ft

db

Részletek
Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life
  • A lustaság dicsérete - Amikor a fegyelem és buzgóság csak ártanak
  • Érzékelésfejlesztő foglalkozások
  • Szüleink elengedése - Egy élet felszámolása
  • Érted vagyunk - 10 tanács szülőknek
  • Gyermekeink és a hit


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: nemeth.istvan@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat