Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

Vókó György

JSZS: Büntetés-végrehajtási jog és szabálysértési tételek (6., teljesen átdolgozott kiadás)

Megjelenés2015-09-14
Méret: B5
Terjedelem416
Kötéskartonált
ISBN978-615-5376-66-5
Jelenleg rendelhető.

Ár: 5 980 Ft

Internetes ár: 4 784 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
4 784 Ft

db

Kézirat lezárva: 2015. június 20.

A 2013. évi CCXL. törvény és a 2012. évi II. törvény, valamint módosításaik

Büntetés-végrehajtási jog című segédkönyv a jogi szakvizsgára felkészüléshez kíván segítséget nyújtani. Azok az ismeretek találhatók meg benne, amelyek elvezethetik a T. Olvasót ennek a szakvizsgatárgynak akár a mélyebb megismeréséhez is. Abban a reményben íródott, hogy valóban segítőtársa tud lenni a büntetés-végrehajtási jogot már egyszer megtanult, avagy azt megismerni óhajtónak, az abból vizsgázni készülőnek. Az ismeretközlés olyan módszerét választottam, amely elsődlegesen a jogi felsőoktatás céljait már elsajátított, az elméleti alapokon már túljutott olvasónál nagyobb súlyt helyez a szakvizsga szempontjából fontos jogalkalmazási alapismeretekre és tapasztalatokra, a hatályos jogi szabályokra, a gyakorlati követelmények figyelembe vételére. A segédkönyv a jogi szakvizsgatételekre helyezi a hangsúlyt, az erre való felkészülést kívánja segíteni. Terjedelmes új törvények születtek, így a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló, 2013. évi CCXL. törvény (továbbiakban: Bv. Kódex) ennek módosítása, új végrehajtási rendeletek, de új Szabálysértési törvény is, több módosítással. A vizsgázónak pedig mindig a hatályos jogszabályokat kell ismernie. 

A terjedelmi korlátok nem teszik lehetővé az egyetemi tananyag megismétlését, de leglényegesebb szempontjaira – a tételeken kívül -, amelyek a szakvizsgán is felmerülhetnek, segítségképpen szükséges kitérni. A cenzorok – 25 éves cenzori múltamból és gyakorlatomból kiindulva – nemcsak a tételeket kérdezik, úgy gondolják és egyébként helyeselhetően, hogy nem érettségiről, hanem jogi szakvizsgáról van szó, vagyis a jogi szakvizsga tárgyat ismerni kell, nemcsak a tételeket. 

A Jogi Szakvizsga Bizottság Titkársága a szabálysértési jogból is e szakvizsgához sorolt kérdéseket technikai okok miatt; nem azért, mert ne tudná, hogy nem ide, nem ehhez a jogághoz tartozik. Az ezekre a kérdésekre adandó választ is tartalmazza külön függelékben a büntetés-végrehajtási jog után a segédkönyv, amely az 1996-ben e címen, majd 1999-ben, 2001-ben, 2006-ban, 2008-ban, 2010-ben és 2013-ban „Magyar büntetés-végrehajtási jog” címen kiadott tankönyveim és az azóta történt jogszabályi változás, valamint a bírói gyakorlat figyelembe vételével készült. 

Rövidítések 11

Bevezetés 13

ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. Általános tudnivalók az alapvető rendelkezésekről 

és a büntetés-végrehajtási rendszerről 17

1.1. Alapvető rendelkezések az alapvető jogokról 17

1.2. A büntetés-végrehajtási rendszer működésének szakaszai, a büntetés-végrehajtási szervezet felépítése 28

1.3. A végrehajtó szervek rendszeréről 33

1.4. A határozat végrehajthatósága és az ezt kizáró okok (1. tételhez) 35

1.4.1. A végrehajthatóság 35

1.4.2. A végrehajtás rendje 37

1.4.3. A végrehajtást kizáró okok és az elévülést félbeszakító intézkedések 41

1.5. Intézkedés a végrehajtás iránt 45

2. A végrehajtási szerv döntése és ellene jogorvoslat. 

A büntetés-végrehajtási bíró (2. tételhez) 49

2.1. A végrehajtásért felelős szerv döntése és a panasz 49

2.2. A végrehajtásért felelős szerv határozata 50

2.3. Bírósági felülvizsgálat 51

2.4. A büntetés-végrehajtási bíró és a büntetés-végrehajtási csoport feladatai a végrehajtás foganatosítása körében 52

2.5. A büntetés-végrehajtási bíró eljárásának általános szabályai, végzés elleni jogorvoslat 54

2.6. A büntetés-végrehajtási bíró hatáskörébe tartozó eljárások 57

3. A büntetés és intézkedés végrehajtásának megkezdése, 

halasztás és kegyelem (3. tételhez) 80

3.1. A szabadságvesztés azonnali foganatba vétele, a szabadságvesztés végrehajtásának biztosítása 80

3.2. Halasztás a büntetés végrehajtásának megkezdésére 81

3.2.1. A szabadságvesztés végrehajtásának elhalasztása 82

3.2.2. Az elzárás végrehajtásának elhalasztása 84

3.2.3. A közérdekű munka, a pénzbüntetés, a javítóintézeti nevelés végrehajtásának elhalasztása 84

3.2.4. A halasztás és a részletfizetés engedélyezésének eljárási szabályai 85

3.3. Kegyelmi eljárás, a végrehajtási kegyelem 86

3.4. A feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből kizárt életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek kötelező kegyelmi eljárása 89

4. A büntetés-végrehajtási ügy, jogviszony, kötelezettség, jogérvényesítés, 

általános alapelvek (4. tételhez) 92

4.1. Büntetés-végrehajtási ügy fogalma 92

4.2. A büntetés-végrehajtási jogviszony 92

4.3. Az alávetési, együttműködési és a lakcím-bejelentési kötelezettség 93

4.4. Alapvető jogok és jogérvényesítés 94

4.4.1. A védelem joga és a képviselet szabályai 97

4.4.2. Az anyanyelv használata és a tájékoztatáshoz való jog 99

4.4.3. Iratbetekintés és másolat készítés 101

4.4.4. A sértett jogainak és érdekeinek védelme 102

 

KÜLÖNÖS RÉSZ

5. Intézkedés a szabadságvesztés végrehajtásának a megkezdésére, befogadás, végrehajtási rend (7. tételhez) 105

5.1. Intézkedés a szabadságvesztés végrehajtásának a megkezdésére 105

5.2. Az elítéltek befogadása 109

5.2.1. Befogadási és Fogvatartási Bizottság feladatai 114

5.3. A szabadságvesztés végrehajtásának rendje 115

5.4. A büntetés-végrehajtási szervezet felépítése 121

5.5. A szabadságvesztés fokozatának megváltoztatása, utólagos meghatározása. Enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazása (8. tételhez) 123

5.5.1. A szabadságvesztés differenciálása, a végrehajtási fokozatok és azok megváltoztatása 123

5.5.2. Az enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazása 126

5.6. Az elítéltek elhelyezése és elkülönítése, csoportosítása, a sajátos kezelés, 

kóros elmeállapotúvá válás, átmeneti részlegre kerülés okából (9. tételhez) 128

5.7. Az elítéltek jogai és kötelességei. A kárért való felelősség. 

A kapcsolattartás főbb szabályai (10. tételhez) 136

5.7.1. Az elítélt jogi helyzete, szünetelő, módosuló alapjogok 136

5.7.2. Az elítélt büntetés-végrehajtási intézeti jogai 140

5.7.3. A kapcsolattartás főbb szabályai 142

5.7.4. Egyes jogok gyakorlásának módjáról 145

5.7.5. Az elítélt kötelezettségei 148

5.7.6. A kárért való felelősség 152

5.8. Az elítéltek reintegrációja, a kockázatelemzési és kezelési rendszer, 

a rezsimbe sorolás és az egyéniesített fogvatartási programterv 

(11. tételhez) 153

5.9. Az elítélt jutalmazása. Az elítélttel szemben alkalmazható fegyelmi 

fenyítések (12. tételhez) 163

5.9.1. A jutalmak és szerepük 163

5.9.2. A fenyítések és a fegyelmi eljárások, közvetítői eljárás 165

5.10. A feltételes szabadságra bocsátás és megszüntetése 169

5.10.1. A feltételes szabadságra bocsátás esedékessége, előkészítése, elbírálása 

(5. tételhez) 169

5.10.2. Kizárás a feltételes szabadság lehetőségéből (6. tételhez) 173

5.10.3. A feltételes szabadság megszüntetése (6. tételhez) 174

5.10.4. A feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontjának elhalasztása 

(6. tételhez) 176

5.11. Szabadságvesztés félbeszakítása és a rendkívüli eltávozás. A szabadulásra felkészítés, szabadítási eljárás (13. tételhez) 178

5.11.1. A szabadságvesztés félbeszakítása 178

5.11.2. Rendkívüli eltávozás 181

5.11.3. A szabadulásra felkészítés, a szabadítási eljárás 182

5.11.4. A szabadulásra felkészítés hosszabb tartamú szabadságvesztést töltő 

elítéltek esetében 183

5.11.5. Társadalmi kötődési program 184

5.12. A fogvatartás rendje és biztonsága. A kényszerítőeszközök (14. tételhez) 189

5.12.1. A fogvatartás rendje és a biztonsági intézkedések 189

5.12.2. A kényszerítő eszközök 199

6. Az elítélt munkáltatásának főbb szabályai, a munkadíjból levonások 

és a tartalékolás (15. tételhez) 203

6.1. Az elítéltek munkáltatásának sajátosságai, a kötelezettségek 203

6.2. A munka díjazása, tartási költségekhez hozzájárulás, tartalékolás 

és levonások 211

6.3. Az elítéltek oktatása, szakképzése 213

7. A nem szabadságvesztéssel járó büntetések végrehajtásáról 218

7.1. A közérdekű munka végrehajtása 221

7.1.1. A munkahely kijelölése 223

7.1.2. Új munkahely kijelölése 226

7.1.3. A közérdekű munkára ítéltek jogi helyzete, a közérdekű munka végrehajtásának ellenőrzése. 227

7.1.4. A közérdekű munka végrehajtásának elhalasztása 229

7.1.5. A közérdekű munka végrehajtásának félbeszakítása 230

7.1.6. A közérdekű munka végrehajthatóságának megszűnése 231

7.1.7. A közérdekű munka átváltoztatása szabadságvesztésre 231

7.2. A pénzbüntetés végrehajtása, elhalasztása, a részletfizetés és a szabadságvesztésre átváltoztatása (17. tételhez) 233

7.2.1. A pénzbüntetés végrehajtásának lépcsői a felszólítástól az átváltoztatásig 233

7.2.2. Halasztás és részletfizetés engedélyezése, elévülés pénzbüntetés esetén 237

7.3. A foglalkozástól eltiltás, a járművezetéstől eltiltás, a kitiltás, a sportrendezvények látogatásától való eltiltás, a kiutasítás 

és a közügyektől eltiltás végrehajtása (18. tételhez) 240

7.3.1. A foglalkozástól eltiltás 241

7.3.2. Járművezetéstől eltiltás 241

7.3.3. Kitiltás 243

7.3.4. A sportrendezvények látogatásától való eltiltás 244

7.3.5. Kiutasítás 246

7.3.6. Közügyektől eltiltás 247

7.3.7. Tartamszámítás 249

7.3.8. A végrehajtási feladatok sajátosságai 250

8. Az intézkedések végrehajtása 254

8.1. Megrovás 254

8.2. A próbára bocsátás 255

8.3. A jóvátételi munka végrehajtása 256

8.4. A pártfogó felügyelet végrehajtása 257

8.4.1. A pártfogó felügyelet előkészítése, tervezése, végrehajtása. 

A pártfogó felügyelő feladatai, a pártfogolt kötelességei. 

Az utógondozás (21. tételhez) 258

8.4.2. A pártfogó felügyelet magatartási szabályai és annak megváltoztatása, megszegésének következményei. A pártfogó felügyelet megszüntetése 

(22. tételhez) 263

8.5. Az elkobzás és a vagyonelkobzás foganatosítása, valamint az elektronikus 

adat végleges hozzáférhetetlenné tételének végrehajtása (20. tételhez) 269

8.5.1. Az elkobzás végrehajtása 269

8.5.2. A vagyonelkobzás végrehajtása 285

8.5.3. Az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele 287

8.6. A kényszergyógykezelés végrehajtása (19. tételhez) 290

8.7. A javítóintézeti nevelés célja és feladata, a végrehajtás rendje (23. tételhez) 303

8.7.1. A végrehajtás rendje 305

8.7.2. A fiatalkorúak jogai és kötelezettségei 308

8.7.3. A fiatalkorú kapcsolattartása 311

8.7.4. A végrehajtás rendjének biztosítása céljából alkalmazható eszközök 316

8.7.5. A fiatalkorú előállítása, kihallgatása, kiadása 317

8.7.6. A fiatalkorú jutalmazása 317

8.7.7. A fiatalkorú fegyelmi büntetése és a fegyelmi eljárás szabályai 318

8.7.8. Ideiglenes és a végleges elbocsátás a javítóintézetből 320

8.7.9. Az utógondozás 323

8.8. A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló törvény szerinti intézkedések 324

9. Egyes kényszerintézkedések végrehajtása 325

9.1. A kényszerintézkedések végrehajtásának közös szabályai 325

9.2. Az előzetes letartóztatás végrehajtása (24. tételhez) 326

9.2.1. Az előzetes letartóztatás végrehajtásának helye 328

9.2.2. Elkülönítési szabályok 331

9.2.3. Az előzetes letartóztatás végrehajtásának rendje 331

9.2.4. Az előzetesen letartóztatott jogai és kötelezettségei 333

9.2.5. Az előzetesen letartóztatott jutalmazása és fenyítése 339

9.2.6. Az előzetesen letartóztatott szabadítása 340

9.2.7. Az elmeállapot megfigyelése és a kóros elmeállapotú előzetesen 

letartóztatott vizsgálata 342

9.2.8. Fiatalkorúak előzetes letartóztatásának végrehajtására vonatkozó 

szabályok 343

9.2.9. A katonák előzetes letartóztatásának végrehajtására vonatkozó szabályok 345

9.2.10. A nemzetközi bűnügyi együttműködéssel összefüggésben 

kényszerintézkedés hatálya alatt álló személy fogvatartása 345

9.3. Az őrizet, a házi őrizet, a távoltartás, az ideiglenes 

kényszergyógykezelés, a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtása 346

9.3.1. Az őrizet végrehajtása 346

9.3.2. A házi őrizet végrehajtása 349

9.3.3. A távoltartás 350

9.3.4. Az ideiglenes kényszergyógykezelés 351

9.3.5. A rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtása 353

10. Az elzárás és a szabálysértési elzárás végrehajtása és azok különös szabályai 

(25. tételhez) 354

11. A járulékos büntetés-végrehajtási feladatok 362

11.1. Vagyoni jellegű igazságügyi követelés, hátrány 362

11.2. A bűnügyi és a büntetés-végrehajtási nyilvántartás 362

 

Függelék

12. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről 369

12.1. A szabálysértés fogalma és a szabálysértésért való felelősség. 

A szabálysértés büntethetőségének elévülése (relatív és abszolút elévülés). A szabálysértési törvény büntetési rendszere (26. tételhez) 369

12.2. A szabálysértés miatt eljáró hatóságok. A bíróság, mint szabálysértési 

ügyekben eljáró hatóság. A bíróság hatásköre és illetékessége (27. tételhez) 375

12.3. Szabálysértési eljárás alapelvei. A szabálysértési eljárásban részt vevő személyek (28. tételhez) 379

12.4. Kényszerintézkedések a szabálysértési eljárásban (29. tételhez) 381

12.5. A szabálysértési eljárás megindulása. A feljelentés elutasítása. 

Ügyintézési határidő. A szabálysértési eljárás felfüggesztése. 

A szabálysértési eljárás megszüntetése (30. tételhez) 386

12.6. A közvetítői eljárás általános szabályai és a közvetítői eljárás lefolytatása 

(31. tételhez) 388

12.7. A szabálysértési hatóság határozatai és a panasz (32. tételhez) 392

12.8. Helyszíni eljárás (33. tételhez) 394

12.9. Jogorvoslat a szabálysértési hatóság határozatával szemben (34. tételhez) 396

12.10. A szabálysértési elzárással is büntethető, valamint a bíróság első fokú hatáskörébe tartozó szabálysértésekre és az elbírálásukra vonatkozó 

általános szabályok (35. tételhez) 399

12.11. Ügyészi törvényességi felügyelet. A perújítás (36. tételhez) 402

12.12. Eljárás az Alkotmánybíróság szabálysértési ügyek vagy szabálysértési 

ügyben alkalmazott jogszabályt érintő határozata alapján. A kártalanítás 

és a visszafizetés (37. tételhez) 404

12.13. A szabálysértési határozatok végrehajtása (38. tételhez) 406

 

Irodalom 411

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Vókó György

Dr. Vókó György professzor a PTE ÁJK és a PPKE Jog- és Államtudományi Karának oktatója. Az Országos Kriminológiai Intézet igazgatója. Az MTA doktora. A bűnügyi tudományok témaköréből közel 150 tudományos publikációja, 5 monográfiája jelent meg. Tagja a Nemzetközi Kriminológiai Társaságnak és a Magyar Börtönügyi Társaságnak.

Kapcsolódó termékek

JSZS: Munkajog és társadalombiztosítási jog (2013)

Szerző: Waldmann Gábor, Rúzs Molnár Krisztina, Lajkó Dóra, Kun Attila, Hajdú József, Ember Alex Frigyes

Internetes ár 3 984 Ft

db

Részletek
Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life
  • Gyermekeink és a hit
  • Hálóban - Hogyan óvjuk meg gyermekeinket az internet veszélyeitől
  • A munka élvezetének titka - A tevékenység adta siker és életöröm
  • A léleknek idő kell
  • Érzékelésfejlesztő foglalkozások


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: nemeth.istvan@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat