Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

Chronowski Nóra

JSZS: Alkotmányjog (Negyedik, jelentősen átdolgozott kiadás, 2013)

Megjelenés2013-08-00
Méret: 168x238 mm
Terjedelem296
Kötéskartonált
ISBN9786155376078
Jelenleg rendelhető.

Ár: 4 980 Ft

Internetes ár: 3 984 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
3 984 Ft

db

A Jogi Szakvizsga Segédkönyvek összefoglalják az adott tárgyhoz kapcsolódó legszükségesebb ismereteket, tartalmazzák a témához kapcsolódó joggyakorlatot, iratmintákat.

A kötetek tartalma szorosan kötődik az IRM Jogi Szakvizsga Bizottsága által megállapított követelményekhez.

A kötet negyedik, jelentősen átdolgozott kiadása kéziratának lezárása: 2013. június 1.

Tartalomjegyzék

Előszó  9

I. Emberi jogok  11

Az élethez és az emberi méltósághoz való jog. Halálbüntetés, abortusz, eutanázia     13

1. Az élethez és az emberi méltósághoz való jog tartalma   13

2. A halálbüntetés eltörlése     18

3. A magzati élet védelme és az abortusz     20

4. Az eutanázia         23

A hátrányos megkülönböztetés tilalma és az esélyegyenlőség        27

1. A diszkrimináció-tilalom tartalma             29

2. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről szóló törvény          32

A véleménynyilvánítás szabadsága          42

1. A véleménynyilvánítás szabadságának tartalma                  45

2. A szabad véleménynyilvánításhoz való jog korlátozása        46

3. A sajtószabadság tartalma         56

4. A média szabályozása         61

Az egyesülési jog       72

1. Az egyesülési jog tartalma            73

2. Az egyesülési jog korlátozása        74

3. Az egyesületekre vonatkozó alkotmányjogi szabályozás          75

4. A pártok alkotmányjogi szabályozása       82

A gyülekezési jog          86

1. A gyülekezési jog fogalma és tartalma     86

2. A gyülekezési jog korlátai         88

3. A gyülekezési jog gyakorlása       90

Lelkiismereti és vallásszabadság         95

1. A lelkiismereti és vallásszabadság tartalma           96

2. Az egyházak jogi helyzete        102

3. Az egyház és az állam viszonya       109

Információs alapjogok          112

1. Az információs alapjogok tartalma          114

2. A személyes adatok védelme         116

3. A közérdekű adatok nyilvánossága       124

A tulajdon alkotmányjogi védelme           134

1. A tulajdonhoz való alapjog tartalma       136

2. Az alkotmányos tulajdonvédelem köre      139

3. A tulajdonjog korlátozása és a kisajátítás     142

A házasság és a család alkotmányos védelme      147

1. A házasság fogalma és a kapcsolódó alapjogok         149

2. A család alkotmányjogi védelme       154

Az egészséges környezethez való jog        159

1. Az egészséges környezethez való jog sajátosságai     160

2. Az egészséges környezethez való jog tartalma         162

3. A környezet védelmének törvényi garanciái        165

Az emberi jogok nemzetközi védelmének rendszere             168

1. Az emberi jogok nemzetközi védelmének alapjai             168

2. A PPJNE és a GSZKJNE ellenőrző mechanizmusa            169

3. Az EJEE jogvédelmi mechanizmusa    171

4. Az EU alapjogi standardja        175

Az alapjogok korlátozásának általános szabályai         178

1. Az alapjogok védelmére vonatkozó általános rendelkezés          178

2. A törvényi szabályozás követelménye          179

3. A „korlátozás korlátozása”           180

4. Speciális korlátozás         184

 

II. Státusjogok            187

A magyar állampolgárság keletkezése, megszerzése, megszűnése         189

1. Az állampolgárság keletkezése               190

2. Az állampolgárság megszerzése                    191

3. Az állampolgárság megszűnése                 194

4. Az állampolgársági eljárás      195

A nemzetiségek jogai, a nemzetiségi önkormányzatok       197

1. A nemzetiségi jogok alanya            198

2. A nemzetiségi jogok tartalma         199

3. A nemzetiségi jogok garanciái          204

4. A nemzetiségi önkormányzatok választása        205

5. A nemzetiségi önkormányzati rendszer            208

Népszavazás és népi kezdeményezés             214

1. Az országos népszavazás és népi kezdeményezés             216

2. A helyi népszavazás és népi kezdeményezés               226

Országgyűlési és helyi önkormányzati képviselők választása           230

      A) Az országgyűlési képviselők választása                  231

1. Alkotmányjogi szabályozás            231

2. Az Alkotmánybíróság gyakorlata             232

3. Az 1989-ben kialakított választási rendszer általános jellemzői       234

4. A 2011-ben kialakított új választási rendszer általános jellemzői         234

5. A jelölés            241

6. A választási kampány             242

7. A szavazás               245

8. A választási eredmény megállapítása             246

9. Jogorvoslatok                248

      B) A helyi választási rendszer              252

1. Alkotmányjogi szabályozás           252

2. A helyi választási rendszer elemei            253

3. A jelölölés               255

4. A választás eredményének megállapítása                  257

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Chronowski Nóra

Dr. Chronowski Nóra az ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszékének docense. Kutatási területei az európai alkotmányosság és az integráció hatása a tagállami alkotmányos rendszerre, az alapvető jogok védelme, az európai összehasonlító alkotmányjog. 2004-ben szerzett PhD fokozatot az Európai Unió és a Magyar Köztársaság alkotmányos rendszerének kapcsolata tárgykörében írt doktori értekezésével, 2011-ben habilitált a globalizáció és alapjogvédelem, valamint a szolidaritás mint alkotmányi érték témában tartott előadásokkal. Kétszáznál több tudományos közlemény szerzője vagy társszerzője.

Kapcsolódó termékek

JSZS: Alkotmányjog (Negyedik, jelentősen átdolgozott kiadás, 2013)

Szerző: Chronowski Nóra

Internetes ár 3 984 Ft

db

Részletek

JSZS: Polgári jog I. (Az új Ptk. alapján)

Szerző: Pecze Dóra, Nagy Éva

Internetes ár 5 584 Ft

db

Részletek
Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life
  • Anyanyelvi észtekergető - Kreatív nyelvi feladatsorok 6-7. és 8-10. osztályosok számára
  • Olyan undokok vagytok! – Ahogy a szülők, óvónők a gyermeki konfliktusokat megoldhatják
  • Gyermekeink és a hit
  • Hálóban - Hogyan óvjuk meg gyermekeinket az internet veszélyeitől
  • A lustaság dicsérete - Amikor a fegyelem és buzgóság csak ártanak


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: nemeth.istvan@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat