Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

Gazdag László

A közgazdaságtan alapjai

Megjelenés0000-00-00
Méret: A/5
Terjedelem160
Kötéskartonált
ISBN9789637296178
Jelenleg rendelhető.

Ár: 2 480 Ft

Internetes ár: 1 984 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
1 984 Ft

db

A közgazdaságtan alapjai részben alaptankönyv a nem közgazdasági felsőfokú iskolák diákjainak, részben olvasmány a laikus érdeklődő számára. Sok történelmi adalékkal, sztorival, hivatkozással vezeti be a közgazdaságtudomány rejtelmeibe az olvasót, aki megismerheti a műből e diszciplína fogalmi rendszerét, általánosan használt kategóriáit. Egyszerű ábrákkal, képletekkel, főként verbális módon igyekszik megkönnyíteni a befogadást. Ismerteti a gazdaság fogalmi rendszerét, az árutermelést, a pénzt, a külkereskedelmet, a szabadversenytől az állami beavatkozásig tartó korszakot, a monetarista fordulatot és az adósságválság kialakulását. Ajánljuk azoknak is, akik tananyagként szeretnék elsajátítani az alapvető közgazdasági ismereteket, és azoknak is, akik csupán érdeklődnek e nagyon fontos tudomány alapvető fogalmi rendszere iránt.


Magyar-közgazdaságtan szótár
- Olvassa el könyvajánló cikkünket!


 

Bevezetés 11
I. Gazdaság, gazdálkodás, közgazdaságtan 13
Kérdések 17
A gazdasági törvények jellemzői 18
Kérdések 18
Alapfogalmak 19
A közgazdaságtan módszertana 19
Kérdések 21
Alapfogalmak 21
Szükséglet, kereslet, kínálat, javak, szolgáltatások 21
Kérdések 24
Alapfogalmak 25
Munka, munkamegosztás, kooperáció, specializáció 25
Kérdések 28
Alapfogalmak 28
Termelés, elosztás, forgalom, fogyasztás, externáliák 29
Externáliák 34
Kérdések 34
Alapfogalmak 35
Koordinációs mechanizmusok 35
Bürokratikus koordináció 36
Piaci koordináció 37
Etikai koordináció 37
Agresszív koordináció 38
A bürokratikus koordináció és Parkinson törvénye 39
Kérdések 40
Alapfogalmak 41
Áru, csere, ár, érték, piac 41
Kérdések 43
Alapfogalmak 43
A tudomány paradigmarendszerei 44
Kérdés 46
Olvasmány 46
Paradigmarendszerek a közgazdaságtanban 46
Az érték és az ár kapcsolata a munkaérték-elméletben 49
A munkaerő áru használati értéke és értéke Marxnál 49
Marx kizsákmányoláselmélete, és annak bírálata 51
A kizsákmányoláselmélet történetfilozófiai buktatója 54
Kizsákmányolás a szocializmusban 56
Az alap és felépítmény Marxnál 57
A termelőerők és termelési viszonyok harmóniájának
állítólagos törvénye 60
Kérdések 62
II. Árutermelés 65
Az érték mint árcentrum 67
Az értéktörvény és funkciói 68
Kérdés 69
Egyensúlyi ár, kínálati görbe, keresleti görbe 69
Kérdés 70
A piac jellemzői 70
A kereslet és a kínálat árrugalmassága (elaszticitása) 72
A kereslet jövedelemrugalmassága 73
Árflexibilitás 74
Kérdések 74
Alapfogalmak 75
A gazdaság makromutatói 75
Kérdések 79
Alapfogalmak 80
III. A pénz 81
A fémpénz 83
A pénz funkciói 84
Kérdések 85
Gresham törvénye: a rossz pénz kiszorítja a jót 85
Kérdés 85
A váltó 86
A bank és a bankjegy 87
A papírpénz és a bankjegy különbsége 89
A bankszámlapénz (zsírópénz, giropénz) 90
Likviditás, fedezet, likviditási ráta 90
A bankok pénzteremtése 92
A pénz forgási sebessége 94
Az aranystandard kora 94
A pénz fedezete ma 96
Kérdések 96
Kamat és kamatláb 97
Valuta, valutaárfolyam, deviza 98
A valutaárfolyam hatása az exportra és az importra 99
Vásárlóerő-paritáson számított GDP 100
Paradoxonok és bumeránghatások a gazdaságban 101
Az infláció 103
Kérdések 107
Nominálbér, reálbér, nominálkamat, reálkamat 108
Kérdések 109
Infláció és munkanélküliség: a Phillips-görbe 109
Alapfogalmak 111
IV. Külgazdaság, külkereskedelem 113
A külkereskedelmi mérleg 115
A fizetési mérleg 115
Kérdés 116
Alapfogalmak 116
V. Szabadverseny, monopólium,
állami beavatkozás 117
A szabadverseny kora 119
Tőkekoncentráció és centralizáció, monopólium 119
Monopólium, oligopólium 120
Kollektív tőkeformák: részvénytőke, szövetkezet 121
A részvénytársaság általánossá válása a nagyvállalati szférában 123
A portfólióbefektetés 124
A hatalom a menedzsment kezében 124
Kötvény, kincstárjegy 126
Kérdések 126
Tőzsde 127
Válságok 127
Marx magyarázata 128
Keynes nézetei a válságról 128
Olvasmány 130
Az 1929–33-as világválság 130
Az USA válasza: a New Deal 131
A skandináv jóléti modell kialakulása 132
Válságból való kilábalás: Jánossy-féle helyreállítási periódus 132
Helyreállítási periódus Magyarországon 133
A keynesi „szentháromság”, avagy a „Keynes-galaxis” 134
A keynesi rendszer alapja: az olcsó energia és nyersanyag 136
Kérdések 138
Alapfogalmak 138
VI. Monetarista „ellenforradalom”,
avagy a „Friedman-galaxis” 141
Az állami beavatkozás elvetése 143
Az infláció az egyes számú közellenség 143
A „természetes ráta” hipotézis 144
A permanens jövedelem elmélete 145
Kérdések 146
Alapfogalmak 146
VII. Az adósságválság kialakulása 149
Olvasmány 151
Első fázis: működő tőkekivitel a perifériákra 151
Második fázis: pénztőkefölöslegek és a politikai változások 152
Harmadik fázis: kamatrobbanás 154
Kérdés 156
Felhasznált irodalom 157

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Gazdag László

Gazdag László a PTE Közgazdaságtudományi Kar Agrár-, Környezet- és Regionális Gazdaságtan Tanszékének egyetemi docense, kandidátus. Tudományos publikációinak száma meghaladja a kétszázat, egyéb publikációi száma pedig meghaladja az ezret.

Kapcsolódó termékek

Makroökonómia (Osiris Kiadó)

Szerző:

Internetes ár 4 500 Ft

db

Részletek

Szállodatan (Nemzeti Tankönyvkiadó)

Szerző:

Internetes ár 2 660 Ft

db

Részletek

Infrastruktúra

Szerző: Abonyiné Palotás Jolán

Internetes ár 3 184 Ft

db

Részletek

Versenypolitika (Századvég)

Szerző:

Internetes ár 6 000 Ft

db

Részletek
Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: vasarlas@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat