Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

Székely László

Magyar sajtó- és médiajog

Megjelenés2007-09-17
Méret: B/5
Terjedelem360
Kötéskeménytáblás
ISBN9789637296512
Jelenleg nem rendelhető.

Ár: 5 500 Ft

Internetes ár: 4 400 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
4 400 Ft

 

A hatályos magyar sajtó- és médiajog rendszerezett és teljes terjedelmű ismertetése történeti visszatekintéssel, hazai és külföldi alkotmánybírósági, polgári és büntető bírósági határozatokkal, strasbourgi esetjoggal illusztrálva.

 

A mű kiválóan alkalmas arra, hogy a kommunikáció és médiatudomány alap- és mesterszak, a politológus- illetve a jogászképzés tankönyveként szolgáljon.

 


Cikkünk a könyv sajtóbemutatójáról tájékoztatja Önt


 


I.SAJTÓ-ÉS MÉDIAJOGI ALAPVETÉS 9
1.A jog fogalmáról röviden,nem jogászoknak 9
2.A jog eredete,a jog forrásai,a jogforrási hierarchia 11
3.A jogrendszer és a jogrendszer tagozódása 13
4.A jogági tagoltság 16
5.A sajtó-és médiajog helye a jogrendszerben és a tárgyalás módja 19

II.A SAJTÓ-ÉS MÉDIAJOG ALKOTMÁNYJOGI VETÜLETEI 21
1.Az alkotmányos alapjogok rendszere 22
2.A hazai sajtójog rövid története 24
3.A szólás-és sajtószabadság mint alkotmányos értékek 29
4.A szólás-és sajtószabadság elméletei 31
A)Az instrumentális igazolás 31
B)A konstitutív igazolás 32
5.Kitekintés 34
A)Amerikai Egyesült Államok 34
B)Franciaország 41
C)Németország 44
D)Az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlata 48
6.A szólás és a sajtó szabadsága a magyar alkotmányos rendben 57
7.A Sajtótörvény 62
8.A nemzeti hírügynökség 75

III.A RÁDIÓZÁS ÉS TELEVÍZIÓZÁS JOGA 81
1.A rádiózás és a televíziózás összehasonlító alkotmányjogi megközelítésben 81
2.A médiaszabadság nálunk 85
3.Földfelszíni továbbítású műsorszolgáltatás 91
4.Műhold vagy kábel útján továbbított műsorszolgáltatás 94
5.A közszolgálati médiumok 96
6.A médiahatóság 102
7.A médiatörvény tartalomszabályozása 106
8.A kiegyensúlyozott tájékoztatás elve és gyakorlata 119

IV.AZ INFORMÁCIÓSZABADSÁG 141
1.Az információszabadság alkotmányos alapja 141
2.A közérdekű adatok nyilvánossága 143
3.Az állam titkai 148
4.Elektronikus információszabadság 153

V.A SAJTÓ-ÉS MÉDIAJOG POLGÁRI JOGI ÖSSZEFÜGGÉSEI 155
1.A személyiségi jogok fogalma 156
2.Emberi jogok,alkotmányos alapjogok,személyiségi jogok 162
3.A Ptk.személyiségi jogi generálklauzulája 164
4.Egyes külön is nevesített személyiségi jogok 169
5.Az egyenlő bánásmódhoz való jog 170
6.A lelkiismereti szabadság sérelme 174
7.A személyes szabadság jogellenes korlátozása 175
8.A testi épség és egészség sérelme 176
9.A névjog 177
10.A társadalmi elismertséghez fűződő jogok 182
11.Az emberi méltóság védelme 185
12.A becsületvédelem 187
13.A jó hírnév védelme 191
14.A sajtó-helyreigazítás 199
15.Vélemény-helyreigazítás?216
16.Igazságügyi és bűnügyi tudósítások 220
17.A képmás és hangfelvétel oltalma 224
18.A titok magánjogi védelme 233
19.A személyes adatok védelme 239
20.A magánlakáshoz és a jogi személy céljára szolgáló helyiségekhez való jog 247
21.A kegyeleti jog és a megszűnt jogi személy jó hírnevének védelme 248
22.A személyiségi jogok megsértésének polgári jogi következményei 251

VI.A SAJTÓ-ÉS MÉDIAJOG BÜNTETŐJOGI ÖSSZEFÜGGÉSEI 261
1.Háborús uszítás 266
2.Sajtórendészeti vétség 267
3.Államtitoksértés 268
4.Szolgálati titoksértés 270
5.Törvény vagy hatósági rendelkezés elleni izgatás 271
6.Közösség elleni izgatás 272
7.Nemzeti jelkép megsértése 283
8.Önkényuralmi jelképek használata 286
9.Rémhírterjesztés 289
10.Közveszéllyel fenyegetés 292
11.Közszemérem megsértése 294
12.Visszaélés közérdekű adattal 295
13.Magántitok megsértése 296
14.Visszaélés személyes adattal 297
15.Levéltitok megsértése 299
16.Magántitok jogosulatlan megismerése 301
17.Rágalmazás 303
18.Becsületsértés 306
19.Kegyeletsértés 309

VII.KAPCSOLÓDÁSOK A SZERZŐI JOGGAL 311
1.A szerzői mű fogalma és fajai 312
2.Fontosabb újabb műtípusok:fi lm,szoftver,gyűjteményes műnek
minősülő adatbázis 315
3.A szerző,a közös mű szerzőtársai 318
4.A szerzői jogviszony keletkezése és tartalma 320
A)A szerző személyéhez fűződő jogosultságok 321
B)A szerző vagyoni jogai 323
5.A szerzői jog korlátai 330
A)A szabad felhasználás 330
B)Szerzői alkotás és munkaviszony 336
6.A szerzői jog megsértésének a következményei 339
7.Szomszédos és kapcsolódó jogok 343
A)Az előadóművész 343
B)Hangfelvételt előállítók 344
C)A rádió-és televíziószervezetek védelme 346

VIII.AZ ON-LINE MÉDIUMOK JOGI HELYZETE 349

IRODALOM 359

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Székely László

Dr. Székely László az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Polgári Jogi Tanszék adjunktusa, a Bálint György Újságírói Akadémia médiajogot oktató vendégelőadója.

Kapcsolódó termékek

Kommunikáció felsőfokon (Kossuth Kiadó)

Szerző:

Internetes ár 3 990 Ft

db

Részletek

Kommunikációs feladatgyűjtemény

Szerző: Varga I. Erika

Internetes ár 1 184 Ft

db

Részletek

A média története (Osiris Kiadó)

Szerző:

Internetes ár 3 680 Ft

db

Részletek

A tömegkommunikáció szimbolikus üzenetei

Szerző: Kapitány Gábor, Kapitány Ágnes

Internetes ár 2 784 Ft

db

Részletek
Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: nemeth.istvan@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat