Könyvek, E-bookok
Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

Reményvétel (HVG-ORAC)

Megjelenés2012-00-00
Méret: B/5
Terjedelem448
Kötés
ISBN9789632581408
Jelenleg rendelhető.

Ár: 7 800 Ft

Internetes ár: 7 800 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
7 800 Ft

db

E könyv egy közel 3000 éves időutazásra hívja Olvasóit. A „reményvétel” azok közé a monografikus igénnyel a nemzetközi szakirodalomban évszázadokra visszamenően is csak alig tárgyalt intézmények közé tartozik, amelyre szakmánk római jogi tanulmányaiból rendszerint jól emlékezik, talán éppen annak különlegessége okán. A szerző reményei szerint ez a könyv kettős értelemben is érdekes. Az egyik a feldolgozásnak a hazai és nemzetközi szakirodalomban újszerűnek mondható, a tárgyat szubatomikus léptékben boncoló – lényegében mind a Zimmermann-iskola, mind a milánói ARISTEC metodikájától eltérő – módszere, a másik a „feltárás” alapján kirajzolódó eredmények meglepő sokszínűsége. A munka kézzelfogható bizonyítékokkal szolgál arra a különös tényre, hogy az európai és részben az angolszász magánjogi gondolkodás hatalmas „tengere” a reményvételen mint egyetlen „vízcseppen” keresztül meglepően széles spektrumban szemlélhető. A mű két főrészből áll. Az első a „meghökkentő” ötlet – mely szerint az adásvétel tárgya a remény – „feltalálásának” előzményeit és körülményeit vizsgálja az irodalom és képzőművészet, valamint a jog és tudománya görög és római antikjában. A nagyobb terjedelmű római jogi fejezet eljut az intézmény részletes leírásáig, s végül egyebek mellett az idegen dologbeli jogok és kötelmi követelések, valamint az egyes vagyonösszességek (hagyaték, csődvagyon) kockázatos vételeinek meglepően gazdag római kazuisztikájával foglalkozik. A második rész tárgyalja a kialakult jogintézmény és bemutatott párhuzamos esetei továbbélését. Ennek 1. fejezetében a keleti jogiskolák, a bizánci jog, a glosszátoriskola, a kommentátorok és a kanonisztika, a humanizmus, az ún. „kifinomult jogtudomány”, a természetjog tudománya és fontosabb kódexei (bajor, porosz), a francia „Ancien Régime”, az usus modernus, a német pandektisztika és a szász ptk. eredményeit kutatja. A 2. fejezet a hatályos polgári és kereskedelmi jogszabályok, valamint az ezeken alapuló felsőbírósági gyakorlat és a jogtudomány „hatályos” eredményeit vizsgálja azok francia, osztrák, német, svájci, olasz, angol és egyes amerikai (USA, Louisiana, Arizona; Mexico) forrásaiban, nem hagyva érintetlenül az EU másodlagos jogát és az európai szerződési jog harmonizálásának eszközeit sem. A munka utolsó fejezete a kutatás tárgyát a hazai magánjogban vizsgálja a XIX. század utolsó évtizedeitől, a kommunizmus és a szocializmus időszakán át a hatályos jogig, figyelemmel a készülő új magyar kódexre és kodifikációs előzményeire. Ezeket az idő- és térbeli kereteket törekszik kitölteni a munka mind a tudomány és az elmélet, mind pedig a tárgyi jog és annak felsőbírósági gyakorlata forrásaival, olyan kérdéseket is boncolgatva, mint a magánjog emberképe, a forgalmi kockázatok normatív és ügyleti kezelhetősége, a kötelemszegés határai, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékegyensúlya, dologfogalom és jogügyleti tárgy, ill. alanyi jog és váromány összefüggései, a tulajdonátszállás, a veszélyviselés és a szavatosság szabályai, a vegyes szerződések problémái, valamint számos egyéb – a legkevésbé sem „erőszakolt” – összefüggés pl. az öröklési joggal, a csődjoggal, a büntetőjoggal, az eljárásjoggal, vagy az ún. biobankkal. A kötet végén igen részletes forrás- és tárgymutató segíti az érdeklődő és a kutató munkáját.
Szerző: Benke József Dr

 

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Kapcsolódó termékek

A nemesek négy bírója

Szerző: Béli Gábor

Internetes ár 2 384 Ft

db

Részletek

Reményvétel (HVG-ORAC)

Szerző:

Internetes ár 7 800 Ft

db

Részletek

Római magánjog (5. kiadás)

Szerző: Pókecz Kovács Attila, Benedek Ferenc

Internetes ár 4 784 Ft

db

Részletek

A római jog alapfogalmai

Szerző: Jusztinger János, Csoknya Tünde

Internetes ár 1 585 Ft

db

Részletek

A római diplomácia

Szerző:

Internetes ár 1 590 Ft

db

Részletek

Egyetemes állam- és jogtörténet - JOG-ÁSZ kártyák

Szerző: Peres Zsuzsanna

Internetes ár 2 784 Ft

db

Részletek
Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life
  • Szabaduljunk meg lelki terheinktől - Éljünk könnyebben!
  • Ne féljünk mások könnyeitől - Hogyan segítsük gyászoló barátainkat és hozzátartozóinkat?
  • Gyermekeink és a hit
  • Érzékelésfejlesztő foglalkozások
  • Szüleink elengedése - Egy élet felszámolása


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: nemeth.istvan@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat