Könyvek, E-bookok
Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

Nagy Éva, Pecze Dóra

JSZS: Polgári jog II. Az új Ptk. alapján

Megjelenés2014-10-30
Méret: B5
Terjedelem374
Kötéskartonált
ISBN978-615-5376-42-9
Jelenleg rendelhető.

Ár: 6 980 Ft

Internetes ár: 5 584 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
5 584 Ft

db

A Jogi Szakvizsga Segédkönyvek összefoglalják az adott tárgyhoz kapcsolódó legszükségesebb ismereteket, tartalmazzák a témához kapcsolódó joggyakorlatot, iratmintákat. A kötetek tartalma szorosan kötődik az IRM Jogi Szakvizsga Bizottsága által megállapított követelményekhez.

A kézirat lezárása: 2014. október 13.

Rövidítések jegyzéke 9

Előszó 11

1. Egyes szerződések 13

1.1. Az adásvételi szerződés 13

1.1.1. Ingatlanok adásvétele 20

1.1.2. Az adásvétel különös nemei 25

1.1.3. Az adásvételi szerződés altípusai 35

1.2. A csereszerződés 36

1.3. Az ajándékozási szerződés 36

1.4. A vállalkozási szerződés 46

1.4.1. A tervezési szerződés 60

1.4.2. Kivitelezési szerződés 62

1.4.3. Kutatási szerződés 64

1.4.4. Az utazási szerződés 64

1.4.5. A mezőgazdasági vállalkozási szerződés 65

1.4.6. A közszolgáltatási szerződés 66

1.5. A fuvarozási szerződés 66

1.6. A megbízási típusú szerződések 73

1.6.1. A megbízási szerződés 74

1.6.2. A megbízás egyes különös nemei 80

1.7. A bizományi szerződés 84

1.8. A szállítmányozási szerződés 90

1.9. A bizalmi vagyonkezelési szerződés 93

1.10. A bérleti szerződés 99

1.10.1. A lakásbérleti szerződés 107

1.10.2. Termőföldek haszonbérlete 111

1.11. A haszonkölcsön-szerződés 117

1.12. A letéti szerződések 119

1.12.1. A letét különös nemei 122

1.12.2. A szállodai letét 123

1.12.3. A nyilvánosság számára nyitva álló intézmények felelőssége 124

1.13. A hitel- és számlaszerződések 125

1.13.1. A hitelszerződés 126

1.13.2. Kölcsönszerződés 129

1.13.3. A betétszerződés 137

1.13.4. A folyószámla-szerződés 142

1.13.5. A fizetésiszámla-szerződés 143

1.13.6. A fizetési megbízási szerződés 149

1.14. A pénzügyi lízingszerződés 150

1.15. A biztosítéki szerződések 155

1.15.1. A kezességi szerződés 155

1.15.2. A garanciaszerződés 161

1.16. A biztosítási szerződések 163

1.16.1. A biztosítási szerződés általános szabályai 163

1.16.2. A kárbiztosítási szerződés 175

1.16.3. Az összegbiztosítási szerződések 189

1.16.4. Az egészségbiztosítási szerződés 193

1.17. A tartási és az életjáradéki szerződés 194

1.17.1. A tartási szerződés 195

1.17.2. Az életjáradéki szerződés 204

2. Felelősség a szerződésen kívüli okozott károkért 207

2.1. A szerződésen kívül okozott károkért való felelősség általános szabályai 207

2.1.1. A polgári jogi felelősség fogalma és rendszere 207

2.1.2. Az általános kártérítési alakzat bírói gyakorlata 213

2.1.3. A károsulti közrehatás 219

2.1.4. A károsodás veszélye 221

2.1.5. A károkozásért való felelősség korlátozásának vagy kizárásának tilalma 221

2.1.6. Többek közös károkozása 222

2.1.7. A kártérítés módja 224

2.1.8. Az általános kártérítés 228

2.1.9. A kártérítés esedékessége 229

2.1.10. Elévülés 230

2.1.11. Az értékviszonyok változásának figyelembevétele a kár mértékének meghatározásánál 231

2.2. Felelősség fokozott veszéllyel járó tevékenységért 231

2.2.1. Veszélyes üzemek találkozása és az üzembentartók egymás közötti viszonya közös károkozásnál 244

2.3. Felelősség más személy által okozott kárért 246

2.3.1. Felelősség az alkalmazott és a jogi személy tagja károkozásáért 247

2.3.2. Felelősség a vezető tisztségviselő károkozásáért 249

2.3.3. Felelősség a megbízott károkozásáért 250

2.3.4. Felelősség más szerződés kötelezettjének károkozásáért 251

2.4. Felelősség vétőképtelen személy károkozásáért 251

2.4.1. Felelősség vétőképes kiskorú károkozásáért 255

2.5. Felelősség közhatalom gyakorlásával okozott kárért 256

2.5.1. Felelősség közigazgatási jogkörben okozott kárért 256

2.5.2. Felelősség bírósági, ügyészségi, közjegyzői és végrehajtói jogkörben okozott kárért 262

2.6. A termékfelelősség 264

2.7. Felelősség az épületkárokért 267

2.7.1. Az épület tulajdonosának felelőssége 267

2.7.2. Felelősség tárgyak kidobásával, kiejtésével vagy kiöntésével okozott kárért 269

2.8. Felelősség az állatok károkozásáért 270

2.9. Kártalanítás jogszerű károkozásért 272

3. Egyéb kötelemkeletkeztető tények 274

3.1. A jogalap nélküli gazdagodás 274

3.2. A megbízás nélküli ügyvitel 277

3.3. Az utaló magatartás 279

3.4. A díjkitűzés 281

3.5. Kötelezettségvállalás közérdekű célra 282

4. Öröklési jog 284

4.1. Az öröklés általános szabályai 284

4.1.1. Az öröklési jog alapfogalmai 284

4.2. Kiesés az öröklésből 290

4.2.1. Érdemtelenség 291

4.2.2. Lemondás az öröklésről 292

4.3. Végintézkedésen alapuló öröklés 294

4.3.1. A végrendelet fajtái, érvényességi feltételei, értelmezése 296

4.3.2. A végrendelet tartalma 309

4.3.3. A végrendelet érvénytelensége és hatálytalansága 313

4.3.4. Öröklési szerződés 323

4.3.5. Halál esetére szóló ajándékozás. Rendelkezés várt örökségről 333

4.4. Törvényes öröklés 335

4.4.1. A törvényes öröklés általános rendje 335

4.4.2. Ági öröklés 341

4.4.3. Az örökbefogadással kapcsolatos öröklési jogi szabályok 344

4.4.4. Az állam öröklése 345

4.5. Kötelesrész 345

4.5.1. Jogosultság a kötelesrészre 345

4.5.2. A kötelesrész kielégítése 352

4.6. Az öröklés joghatásai 356

4.6.1. Az örökség megszerzése 356

4.6.2. Az örökös jogállása 359

4.6.3. Hagyatéki tartozások és kielégítésük 361

Jegyzetek 371

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Nagy Éva

Dr. Nagy Éva Ph.D. intézetvezető egyetemi docens Pannon Egyetem.

Pecze Dóra

Dr. Pecze Dóra ügyvéd, a PTE ÁJK Polgári Jogi Tanszékének óraadója.

Kapcsolódó termékek

JSZS: Polgári jog I. (Az új Ptk. alapján)

Szerző: Pecze Dóra, Nagy Éva

Internetes ár 5 584 Ft

db

Részletek
Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: nemeth.istvan@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat