Könyvek, E-bookok
Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

Lábady Tamás

A magyar magánjog (polgári jog) általános része

Megjelenés2010-00-00
Méret: B/5
Terjedelem352
Kötéskartonált
ISBN9789638575654
Jelenleg nem rendelhető.

Ár: 5 980 Ft

Internetes ár: 4 784 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
4 784 Ft

A Szladits Károly szerkesztette Magyar magánjog óta első ízben jelent meg a teljesség igényével írott mű a magyar magánjog általános részéről, a polgári jog alaptanáról.
 

I. A MAGÁNJOG FOGALMÁRÓL ÉS TÁRGYÁRÓL
1. § A magánjog fogalmáról általában
1.1. A közjogról és a magánjogról
1.2. A magánjog "közjogiasodásáról"
1.3. A magánjog tárgykörére vonatkozó nézetekről
1.4. A magánjog fogalmi és tárgyi elemeiről
2. § A magánjog jogági kapcsolatairól
2.1. A családjogról
2.2. A kereskedelmi jogról
2.3. A gazdasági jogról
2.4. A munkajogról
2.5. A nemzetközi magánjogról
2.6. A polgári eljárásjogról

II. A MAGÁNJOG EURÓPAI FEJLŐDÉSMENETÉRŐL
3. § A magánjog fejlődésmenetéről a nagy kodifikációkig
3.1. A történetiség fontosságáról
3.2. A magánjog "új időszámításának" a kezdeteiről
3.2.1. A glosszátorokról
3.2.2. A posztglosszátorokról
3.2.3. A római jog recepciójáról
3.3. A természetjogi gondolkodásról és a polgári természetjogról
4. § A természetjogi kodifikációkról
4.1. A porosz Landrecht-ről
4.2. Az osztrák polgári törvénykönyvről
4.3. A francia Code civil-ről
5. § A "kései" kodifikációkról
5.1. Thibaut és Savigny vitájáról
5.2. A BGB kodifikációjáról
5.3. A svájci törvényalkotásokról
6. § Az angol jogfejlődésről
6.1. A precedent-jogról
6.2. Az Eűuity-ről
6.3. A statute law-ról

III. A MAGYAR MAGÁNJOG FEJLPDÉSMENETÉRŐL
7. § A magyar magánjog történetéről Werbőczytől az Országbírói Értekezletig
7.1. A Tripartitum és a Corpus Juris Hungarici koráról
7.2. A magyar magánjog 1848. évi átalakulásáról
8. § A polgári magyar magánjog kialakulásáról
8.1. A magyar magánjog uralmának helyreállításáról
8.2. A magyar magánjogi kodifikációkról
8.3. Az 1928. évi Mtj-ről
9. § A magyar magánjog tudományáról
9.1. A századforduló civilisztikai tudományának irányzatairól
9.2. Grosschmid tanítványairól, Szladitsról és iskolájáról
9.3. A magyar polgári jogtudományról a II. világháború utántól napjainkig

IV. A MAGÁNJOG VÁLTOZÁSÁRÓL - NAPJAINKIG

10. § A változások főbb okairól és irányairól
11. § A törvényi és bírói jogfejlesztésről
11.1. A törvényi jogfejlesztésről
11.2. A bírói jogfejlesztésről
12. § A magánjog szociológiai szemléletéről
13. § A jog gazdasági elemzéséről
14. § A természetjog reinkarnációjáról
15. § Mégegyszer a magyar magánjogról

V. A MAGÁNJOG VEZÉRMOTÍVUMAIRÓL, A GENERÁLKLAUZULÁKRÓL ÉS A PTK. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEIRŐL
16. § A magánjog vezérmotívumairól
17. § A magánjog alapintézményeiről
18. § A generálklauzulákról
19. § A Ptk. bevezető rendelkezéseiről
19.1. A törvény céljáról és az értelmezés elvéről
19.2. Az alanyi jogok védelméről
19.3. A jóhiszeműség, a tisztesség és a kölcsönös együttműködés követelményeiről
19.4. Az elvárhatóság követelményéről
19.5. A joggal való visszaélésről

VI. A MAGÁNJOG RENDSZERÉRŐL
20. § A magánjog rendszeréről általában
21. § A magánjog rendszereiről és a Ptk-ról

VII. A MAGÁNJOG FORRÁSAIRÓL, KÚTFŐIRŐL
22. § Általában a jogforrásokról
23. § Az Alkotmányról és az Alkotmánybíróság határozatairól, mint a magánjog kútfőiről
24. § A magánjog virtuális és konkrét forrásairól
25. § A szokásjog kútfői jellegéről
26. § A bírói jogról
27. § A jogügyletek "jogforrási" jellegéről

VIII. A MAGÁNJOG JOGSZABÁLYTANÁRÓL
28. § A normaszerkezetről általában
29. § A tényállásról általában
29.1. Az általános és különös tényállásokról, a főszabályról és a kivételről
29.2. A jogképzelmekről és a vélelmekről
30. § A joghatásról általában
30.1. A szankció jellegéről
30.2. A szankciók nemeiről
31. § A magánjogi szabályok sokféleségéről és a normakapcsolatokról
31.1. Az önálló és önállótlan normákról
31.2. A jogon belülre utaló szabályokról
31.3. A metarjurisztika körébe utaló normákról
31.4. A hézagpótló és a kényszerítő szabályokról
32. § A magánjogi jogszabályok hatályáról
32.1. A jogszabályok területi hatályáról
32.2. A jogszabályok személyi hatályáról
32.3. A jogszabályok időbeli hatályáról

IX. A JOGALKALMAZÁSRÓL
33. § A jogalkalmazásról általában
34. § A mechanikus és jogfejlesztő jogalkalmazásról
35. § A jogalkalmazásról mint logikai műveletről
36. § A magánjogi jogszabályok értelmezéséről
37. § A joghézagról és az analógiáról
38. § A jogalkalmazói méltányosságról
39. § A jogszabályértelmezés szubjektív és objektív módszeréről
40. § A jogalkalmazás történeti irányairól
40.1. A "fogalomelemző" módszerről
40.2. Az érdekkutató módszerről
40.3. A szabadjogi iskoláról
40.4. A jogalkalmazás szociológiai módszereiről és a
bírói jog egzisztencialista felfogásáról

X. A MAGÁNJOGI JOGVISZONYOKRÓL
41. § A magánjogi jogviszony fogalmáról és elemeiről
42. § A jogviszonyelmélet irányairól
43. § Az alanyi jog fogalmára vonatkozó elméletekről
44. § Az alanyi magánjogról és a magánjogi kötelezettségről
44.1. Az alanyi jogok szerzéséről és a jogutódlásról
44.2. A függő jogi vonatkozásokról és a várományról
44.3. Az alanyi jogok felosztásáról
44.3.1. Az alakító jogokról (a hatalmasságokról)
44.3.2. A magánjogi kifogásokról (ellenjogokról)
44.4. A magánjogi kötelezettségről
44.5. A kötelezettségről és a felelősségről
44.6. Az igényről
45. § A magánjogi jogviszonyok fajairól
46. § A magánjogi jogviszonyok tárgyáról. A dologról és a vagyonról
46.1. A dolgok fogalmáról
46.2. A dolgok hasznairól és a dologra fordított költségekről
46.3. A vagyonról

XI. A MAGÁNJOGI JOGVISZONYOK ALAKULÁSÁRÓL
(A JOGI TÉNYEKRŐL)
47. § A jogi tényekről és felosztásukról
48. § A jogilag jelentős magatartásokról
48.1. A jogos magatartásokról
48.2. A jogellenes magatartásokról
48.3. A jogilag nem védett (csökkent védelmű) magatartásokról
48.3.1. Az utaló magatartásokról
48.3.2. Az önhibáról
49. § Az egyéb emberi körülményekről
50. § A közhatalmi aktusokról
51. § Az embertől független külső körülményekről
51.1. Az idő folyásáról
51.2. Az elévülésről

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Lábady Tamás

Dr. Lábady Tamás a magyar polgári jog egyik kiemelkedő művelője, a Pécsi Ítélőtábla Elnöke, az Alkotmánybíróság volt helyettes elnöke. Közel száz cikket és tanulmányt tett közzé, másfél évig kutat Németországban. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magánjogi Intézetében tanszékvezető docens, az ELTE címzetes docense, az állam- és jogtudományok kandidátusa.

Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: vasarlas@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat