Könyvek, E-bookok
Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

Ember Alex Frigyes, Hajdú József, Kun Attila, Lajkó Dóra, Rúzs Molnár Krisztina, Waldmann Gábor

JSZS: Munkajog és társadalombiztosítási jog (2013)

Megjelenés2013-00-00
Méret: 138 x 238
Terjedelem320
Kötéskartonált
ISBN9786155376160
Jelenleg nem rendelhető.

Ár: 4 980 Ft

Internetes ár: 3 984 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
3 984 Ft

 

Tartalomjegyzék

Előszó 9

1. tétel Az Mt. bevezető rendelkezései és jelentőségük 11

2. tétel A munkaviszonnyal kapcsolatos jognyilatkozatok, a jognyilatkozatok megtételének módja, a határidő és az időtartam számítása 18

3. tétel Az érvénytelenség 25

4. tétel A munkaviszony alanyai. A cselekvőképtelen munkavállaló 29

5. tétel Munkáltató személyében bekövetkező változás 32

6. tétel A munkaviszony létesítése, a munkaszerződés tartalma, a munkáltató írásbeli tájékoztatási kötelezettsége 37

7. tétel A munkaviszony kezdete, a próbaidő jogi természete, rendeltetése, időtartama 41

8. tétel A munkaszerződés teljesítése, alapvető kötelezettségek, a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás 43

9. tétel Az utasítás teljesítésének megtagadása, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól 49

10. tétel Jogkövetkezmények a munkavállaló vétkes kötelezettségszegéséért 55

11. tétel A munkaszerződés módosítása 58

12. tétel A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 63

13. tétel A felmondás, a munkavállalói, illetve a munkáltatói felmondás szabályai közötti különbség, a határozatlan és határozott idejű munkaviszony felmondással történő megszűntetése 68

14. tétel A felmondási tilalmak és a felmondási korlátozások, a felmondási idő mértéke, a felmentési idő 71

15. tétel A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó főbb szabályok 74

16. tétel A végkielégítés 78

17. tétel Azonnali hatályú felmondás feltételei, fajtái 81

18. tétel Eljárás a munkaviszony megszüntetése (megszűnése) estén 84

19. tétel A munkaviszony jogellenes megszüntetése és jogkövetkezményei 87

20. tétel A munka – és pihenőidő fogalmai, a napi munkaidőre, a munkaidőkeretre és a munkaidő-beosztásra vonatkozó alapvető szabályok 90

21. tétel A munkaidő vasárnapra vagy munkaszüneti napra történő beosztása. A munkaközi szünet 96

22. tétel A napi és a heti pihenőidőre, illetve a heti pihenőnapra vonatkozó szabályok, a munka- és pihenőidő nyilvántartása 99

23. tétel A rendkívüli munkaidő fogalma, elrendelése és elrendelésének korlátai, az ügyeletre és készenlétre vonatkozó szabályok 102

24. tétel A szabadság mértéke, kiadása 106

25. tétel A betegszabadság, a szülési szabadság és a fizetés nélküli szabadság 111

26. tétel A munka díjazása, díjazás munkavégzés hiányában, a távolléti díj számítása 115

27. tétel A munkabér védelme, a munkabérből való levonás szabályai, a jogalap nélkül kifizetett munkabér visszakövetelése 123

28. tétel A munkáltató kártérítési felelőssége 128

29. tétel A munkavállaló kártérítési felelőssége, a megőrzési felelősség, felelősség a leltárhiányért, munkavállalói biztosíték 136

30. tétel A határozott idejű munkaviszonyra vonatkozó különös szabályok, munkavégzés behívás alapján 144

31. tétel A munkakör megosztása, több munkáltató által létesített munkaviszony, a távmunkavégzés 148

32. tétel A bedolgozói jogviszony és az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló jogviszony 152

33. tétel A köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszonyra vonatkozó szabályok 157

34. tétel A vezető állású munkavállalóra vonatkozó rendelkezések 161

35. tétel A munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó legfontosabb rendelkezések 165

36. tétel A munkaviszonyhoz kapcsolódó egyes megállapodások: a versenytilalmi megállapodás és a tanulmányi szerződés 170

37. tétel A munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó általános rendelkezések 174

38. tétel Üzemi tanácsra vonatkozó főbb szabályok, az üzemi tanács feladata és jogköre 178

39. tétel Az üzemi megállapodás 184

40. tétel A szakszervezet fogalma, a szakszervezetekre vonatkozó alapvető rendelkezések, a szakszervezetekkel kapcsolatos tilalmak, a szakszervezet jogai, a választott szakszervezeti tisztséget betöltő munkavállalókra vonatkozó rendelkezések, a szakszervezeti munkaidő-kedvezmény 187

41. tétel A kollektív szerződés megkötése és tartalma, hatálya, megszűnése 193

42. tétel A munkajogi igény érvényesítésének szabályai 198

43. tétel Kollektív munkaügyi vita 202

44. tétel A kormányzati szolgálati jogviszony alanyai, jellege, létesítésének főbb szabályai 206

45. tétel A kormányzati szolgálati jogviszony megszűnésére és megszüntetésére vonatkozó főbb rendelkezések 210

46. tétel A kormányzati szolgálati jogviszony tartalma, jogok és kötelezettségek 214

47. tétel A kormánytisztviselői hivatás etikai alapelvei, a Magyar Kormánytisztviselői Kar jogköre, az együttalkalmazási tilalom és összeférhetetlenség fontosabb szabályai 218

48. tétel Fegyelmi és kártérítési felelősségre vonatkozó főbb szabályok a kormányzati szolgálati jogviszonyban 222

49. tétel A kormányzati szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos jogvita, a Kormánytisztviselői Döntőbizottság szerepe 225

50. tétel A közszolgálati jogviszonyban állókra vonatkozó fontosabb eltérő rendelkezések 228

51. tétel A közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályok, a közalkalmazotti jogviszony alanyai, létesítése, megszüntetése 230

52. tétel A kártérítési felelősségre vonatkozó főbb rendelkezések a közalkalmazotti jogviszonyban 234

53. tétel A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések 236

54. tétel A társadalombiztosítás ellátásai és az ellátásra jogosultak 241

55. tétel A járulékfizetésre vonatkozó általános szabályok, megállapodás társadalombiztosítási ellátásra 244

56. tétel Késedelem, mulasztás következményei 251

57. tétel A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek társadalombiztosítási jelentősége 254

58. tétel A törvény alapelvei, alapfogalmai, hatálya, a nyugdíjszolgáltatások köre 260

59. tétel Az öregségi nyugdíjjogosultságra és az öregségi nyugdíj összegére vonatkozó fontosabb rendelkezések 264

60. tétel A szolgálati idő és igazolása 269

61. tétel A hozzátartozói nyugellátások köre, főbb szabályai 274

62. tétel A nyugellátások iránti igény érvényesítésének főbb szabályai 282

63. tétel Felelősségi szabályok, visszafizetés és megtérítési kötelezettség, jogorvoslat 285

64. tétel A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, a rehabilitációs és a rokkantsági ellátás 290

65. tétel A törvény hatálya, alapelvei, fontosabb fogalmai, az egészségbiztosítási ellátásra jogosultak köre 293

66. tétel Az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásainak köre 296

67. tétel Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira vonatkozó általános rendelkezések 301

68. tétel Terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj főbb szabályai 303

69. tétel Táppénzre vonatkozó főbb rendelkezések 307

70. tétel Baleseti ellátás fontosabb szabályai, üzemi baleset és foglalkozási megbetegedés fogalmai 313

71. tétel A pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos igény érvényesítése, felelősségi szabályok, visszafizetési és megtérítési kötelezettség, jogorvoslat 317

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Ember Alex Frigyes

Ember Alex Frigyes ügyvéd, egyetemi adjunktus, PhD tanszékvezető helyettes a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Szociális Jogi Tanszékén. 2005 óta ügyvéd. Fő szakterülete a munkajog.

Hajdú József

Hajdú József egyetemi tanár, a SZTE Munkajogi és Szociális Jogi Tanszékének vezetője.

Kun Attila

Kun Attila egyetemi docens, főállású oktató, tanszékvezető, Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék, KRE ÁJK

Lajkó Dóra

Lajkó Dóra a Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán dolgozik, mint a Munkajogi és Szociális Jogi tanszék adjunktusa, valamint a Munkaügyi Kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézetének Intézetvezető-helyettese. Oktatási, kutatási tevékenységét a szociális jog területén belül végzi immáron 10 éve. Doktori (PhD) fokozatát is ezen területen szerezte meg 2011-ben, disszertációjának címe: Az idősgondozás multidiszciplináris összefüggései - különös tekintettel a magyar szociális jogi kérdésekre.

Rúzs Molnár Krisztina

Rúzs Molnár Krisztina az SZTE ÁJK egyetemi docense.

Waldmann Gábor

Waldmann Gábor, munkaügyi szakjogász. Az SZTE Munkajogi és Szociális Jogi Tanszékének tudományos segédmunkatársa.

Kapcsolódó termékek

Munkajog (ELTE Eötvös Kiadó)

Szerző:

Internetes ár 7 000 Ft

db

Részletek

JSZS: Munkajog és társadalombiztosítási jog (2013)

Szerző: Waldmann Gábor, Rúzs Molnár Krisztina, Lajkó Dóra, Kun Attila, Hajdú József, Ember Alex Frigyes

Internetes ár 3 984 Ft

db

Részletek

Munkajog - JOG-ÁSZ kártyák

Szerző: Kajtár Edit

Internetes ár 2 784 Ft

db

Részletek
Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: vasarlas@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat