Könyvek, E-bookok
Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

Ferencz Jácint

Atipikus foglalkoztatási formák

Megjelenés2015-09-15
Méret: B5
Terjedelem180
Kötéskartonált
ISBN978-963-7296-97-0
Jelenleg rendelhető.

Ár: 2 980 Ft

Internetes ár: 2 384 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
2 384 Ft

db

A mű célja, hogy az atipikus munkaviszonyokat ne csupán a munkajog tükrében mutassa be, hanem egyfajta komplex megközelítésben tárgyalja azokat. Az atipikus munkaviszonyok létrejötte és növekvő népszerűsége ugyanis nem magyarázható csupán a jog eszköztárával, annak megértéséhez látnunk kell a mögötte zajló társadalmi, gazdasági és politikai folyamatokat is. A mű bevezető részében, a munkaviszonyok vizsgálata alatt más tudományterületeken (szociológia, közgazdaságtan, politikatudomány) elért eredmények kerültek bemutatásra. Vizsgálatunk leginkább hangsúlyos része azonban a jogtudományi elemzés, vagyis a mű elsődleges célja az atipikus munkaviszonyok összehasonlító jogi elemzése, felhasználva a fenti tudományterületek eredményeit, a gyakorlat számára is hasznosítható módon.

Tartalomjegyzék
Előszó és köszönetnyilvánítás
I. Bevezetés
I.1. Az atipikus munkaviszonyok komplexitásáról
I.2. Kutatási módszertan
II. Az a tipikus foglalkoztatási viszonyok
interdiszciplinaritása   
II.1. Az atipikus mint terminus technicus azonosítása
II.2. Atipikus többség?
II.3. Az atipikus munkaviszonyok elemzésének szempontjai
II.4. Az atipikus munkaviszonyok szociális megközelítése
II.5. Az atipikus foglalkoztatási formák közpolitikai megközelítése
II.6. Az atipikus foglalkoztatás közgazdaságtani megközelítése 
II.7. Az önfoglalkoztatás mint az atipikus foglalkoztatási viszonyok
állatorvosi lova
II.8. Összefoglaló gondolatok az atipikus munkaviszonyok fogalmára
vonatkozóan
III. Az mt-be n nevesített egyes atipikus munkavégzési
formák
III.1. A határozott idejű munkaviszony
III.2. A részmunkaidős munkaviszony
III.3. Több fél a munkaviszonyban: megosztott munkakör és több
munkáltató által létesített munkaviszony 
III.4. A távmunkavégzés
III.5. A bedolgozói jogviszony 
III.6. Az egyszerűsített foglalkoztatás és az alkalmi munkavállalás 
III.7. A köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszony
III.8. A vezető állású munkavállaló atipikus munkaviszonya 
III.9. Cselekvőképtelen munkavállaló
III.10. A munkaerő-kölcsönzés
III.11. Az iskolaszövetkezeti tag munkaviszonya
IV. Az mt-be n nem nevesített egyes foglalkoztatási
viszonyok
IV.1. A szociális szövetkezetek tagjának munkaviszonya
IV.2. A tranzit foglalkoztatás munkajogi kérdései
IV.3. A közfoglalkoztatás mint atipikus munkaviszony
IV.4. Az ösztöndíjas foglalkoztatás
IV.5. Egyéb atipikus foglalkoztatási viszonyok
V. A kutatás eredményei
V.1. A kutatási kérdésre adható válasz és a hipotézisek értékelése
V.2. De lege ferenda javaslatok az atipikus munkaviszonyok
szabályozása körében
V.3. További kutatási lehetőségek
Felhasznált szakirodalom

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Ferencz Jácint

A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának Kereskedelmi, Agrár- és Munkajogi Tanszékén oktat, 2013-ban a Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (Németország), 2014-ben a Karl-Franzens-Universität Graz (Ausztria) munkajogi vendégoktatója. Emellett 2010 óta ügyvéd, elsősorban munkajogi és gazdasági jogi praxissal. Rendszeresen publikál és előadásokat tart, számos cikk szerzője, tankönyvek, jegyzetek társszerzője. Főbb kutatási területei az atipikus munkaviszonyok, a munkajogi felelősség és a munkaviszony megszűnése.

Kapcsolódó termékek

JSZS: Munkajog és társadalombiztosítási jog (2013)

Szerző: Waldmann Gábor, Rúzs Molnár Krisztina, Lajkó Dóra, Kun Attila, Hajdú József, Ember Alex Frigyes

Internetes ár 3 984 Ft

db

Részletek
Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: nemeth.istvan@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat