Könyvek, E-bookok
Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

Fábián Adrián

Vezetők és beosztottak (2., átdolgozott kiadás)

Megjelenés2016-10-04
Méret: B5
Terjedelem176
Kötéskartonált
ISBN978-615-5376-91-7
Jelenleg nem rendelhető.

Ár: 3 480 Ft

Internetes ár: 2 784 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
2 784 Ft

A közigazgatás személyzete – és nem csak Magyarországon – újra és újra tudományos vizsgálódások, kormányzati célkitűzések, olykor politikai viták célpontjává válik. Ennek a jelenségnek valószínűleg több oka is van, de ezek közül talán a legfontosabb, hogy a személyzeti politika roppant érzékeny terület, hiszen a közigazgatás – jogszerű és hatékony – működése elsődlegesen annak személyzetén múlik: kevésbé a beosztottakon, sokkal inkább a vezetőkön. Könyvemben arra törekszem, hogy komplex módon vizsgáljam a magyar közigazgatás személyi összetételét, a belső viszonyokat, a rendszer sajátosságait, a jogi szabályozás ellentmondásait, illetve mindennek elméleti hátterét, ezzel elősegítve a közigazgatási jog oktatását, közvetve pedig a közigazgatási humánpolitika korszerűsítését.

Bevezető 13

I. Közigazgatás és bürokrácia 15

1. Bürokrácia fogalma 15

2. Weber bürokrácia-elmélete 16

3. A bürokratizmus 18

4. A modern közigazgatás és a bürokrácia 20

5. A bürokrácia leépítése 22

II. Személyzeti politika a közigazgatásban 24

1. Kormányzás és közszolgálat 24

2. A személyzet jelentősége 28

3. A személyzeti politika fogalma 31

4. A nyitott és a zárt közigazgatási személyzeti rendszer 32

5. A stabil és a változó személyi összetételű közigazgatás 34

6. A finanszírozás 36

7. Minősítési rendszer 38

8. Egységes vagy differenciált közszolgálati jog kodifikálása 39

III. A miniszterelnök és a miniszterek helyzete a magyar közigazgatásban 42

1. Kormányzás és közigazgatás 42

2. A miniszterelnök és a miniszter közjogi státuszának néhány összetevőjéről 44

3. A miniszterelnök és a miniszterek jelentősége a magyar közigazgatásban 46

a) Irányítás, felügyelet 46

b) Közreműködés a közigazgatást érintő döntések meghozatalában 47

c) A közigazgatás képviselete 48

d) Felelősség a közigazgatás működéséért 48

4. Az alkotmányos szabályozás keretei – tágulóban? 49

5. Közigazgatási vezérkar 50

IV. A közigazgatás és a közszolgálat alkotmányos összefüggései 53

1. A központi államigazgatási szervek alkotmányjogi szabályozásának jelentősége 53

2. Központi államigazgatási szervek szabályozása az Alaptörvényben 54

3. A közhivatal viseléséhez való jog 56

V. Az irányítás fogalma és tartalma 59

1. Az irányítás fogalma 59

2. Az irányítás a jogszabályokban 61

3. Az irányítás eszközrendszere 62

4. Az irányítás korlátai 65

VI. A vezetés és a vezető a közigazgatásban 68

1. Igazgatás és vezetés 68

2. A vezetés és a vezető fogalma 69

3. Vezetés és menedzsment 71

4. A magyar közigazgatás vezetői 73

5. A vezetés helye és szerepe hazai közigazgatási reformtörekvésekben 75

VII. A vezető rendelkezési joga 77

1. A rendelkezési jogról általában 77

2. A parancsolás joga 78

3. Személyzeti ügyekben hozott döntések 81

4. Szervezeti ügyekben hozott döntések és munkamegosztás 83

5. A szerv képviselete és a kapcsolattartás 85

6. Célkitűzés 86

7. Gazdálkodás 87

8. Beszámoltatás 88

VIII. A vezető felelőssége a közigazgatásban 89

1. A közigazgatás vezetőire, illetve felelősségükre vonatkozó jogi szabályozás 89

2. A felelősség a közigazgatásban 92

3. Indokolt-e a vezetői felelősség az általánostól eltérő szabályozása? 94

4. Vezetői speciális felelősség a hatályos jogban 96

5. A vezető felelősségének alapjai 97

6. Kétségek és problémák a vezetői felelősséggel kapcsolatban 98

a) A vezető teljesítményének értékelése 98

b) Felelősség az irányított szervezet(ek) működéséért 99

c) A vétkességi elem szerepe a vezetői felelősségben 100

d) A döntési szabadság 100

IX. A jó vezető 101

1. A jó vezető fogalma 101

2. Jó vezető a közigazgatásban 103

a) A jogszerűség biztosításának előfeltételei 103

b) A hatékonyság fogalmi megközelítései az igazgatás-tudományban 106

c) Hatékonyság követelménye az Európai Unió szerint 110

d) A hatékonyság biztosításának előfeltételei 111

3. A vezetőképzés 113

X. Irányítás és vezetés a helyi önkormányzat szervezetében 115

1. Államigazgatás és önkormányzati igazgatás 115

2. Az Alaptörvény vonatkozó rendelkezései 117

3. Az Mötv. vonatkozó rendelkezései 118

3. De lege ferenda 125

4. A helyi önkormányzatok kvázi-irányítása 126

XI. A tisztviselők 128

1. A tisztviselő fogalma, típusai 128

2. A közszolgálati jogviszony létesítése 130

3. Összeférhetetlenség 132

4. Tisztviselők jogai és kötelezettségei 133

5. Az előmenetel 136

a) Tisztviselői előmenetel 136

b) Vezetői (főosztályvezetői, főosztályvezető-helyettesi, osztályvezetői) megbízás 137

6. A tisztviselő minősítése, teljesítményének értékelése 138

7. A tisztviselő illetménye 139

8. A tisztviselők felelősségi rendszere 142

a) A fegyelmi felelősség 142

b) A kártérítési felelősség 143

c) Büntetőjogi és etikai felelősség 145

9. Közszolgálati jogvita és érdekegyeztetés 146

10. A közszolgálati jogviszony megszűnése 146

11. A szakmai vezetők 148

XII. New Public Management 150

1. A New Public Management (NPM) előzményei 150

2. Az NPM fogalma 151

3. Az NPM alkalmazásának feltételei és kiindulópontjai 153

4. Az NPM célkitűzései és eszközrendszere 154

a) A közszférában foglalkoztatottak számának csökkentése, 

új személyzetpolitikai modell 154

b) Privatizáció 154

c) A közigazgatási egységek önállóságának növelése 155

d) Piaci versenyhez hasonló körülmények kialakítása 156

e) A közigazgatás minőségének a javítása 156

f) A „karcsú” közigazgatás („lean administration”) megteremtése 157

g) Ügyfélorientált közigazgatás 158

h) A közigazgatás és a politika elválasztása 159

5. A „reinventing government” 160

6. Az NPM kritikája 161

7. Az NPM utóélete 163

Irodalomjegyzék 165

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Fábián Adrián

Fábián Adrián a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszékének vezetője, habilitált egyetemi docens. Főbb kutatási területei közigazgatás-elméleti kérdések, a közszolgálat és az önkormányzati közigazgatás. Magyar és idegen nyelven írott publikációinak száma meghaladja a százat.

A szerző részletes életrajzát, tudományos munkásságát lásd bővebben itt.

Kapcsolódó termékek

Helyi kormányzás Magyarországon

Szerző: Pálné Kovács Ilona

Internetes ár 3 488 Ft

db

Részletek

Közmenedzsment

Szerző: Horváth M. Tamás

Internetes ár 4 784 Ft

db

Részletek

Közszolgálati életpályák (NKTK, Közös modul)

Szerző: Hazafi Zoltán (szerk.), György István (szerk.)

Internetes ár 1 700 Ft

db

Részletek

Korrupció (Akadémiai Kiadó)

Szerző:

Internetes ár 4 950 Ft

db

Részletek

Tanulmányok a választási eljárás aktuális kérdéseiről (NKTK)

Szerző: Téglási András (szerk.), Cserny Ákos (szerk.)

Internetes ár 1 500 Ft

db

Részletek
Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: vasarlas@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat