Könyvek, E-bookok
Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

Horváth Imre

Vezetési módszertan

Megjelenés0000-00-00
Méret: B/5
Terjedelem312
Kötéskeménytáblás
ISBN9637296751
Jelenleg nem rendelhető.

Ár: 5 480 Ft

Internetes ár: 4 384 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
4 384 Ft

Ez a könyv a vezetővé válás módszereinek ismertetésére törekszik. További célja ismereteik bővítését lehetővé tenni azon gazdasági, társadalmi és politikai vezetőknek, akik a növekvő követelmények ismeretében a jövőben is sikeresek kívánnak maradni.

Bevezetés 15
1. A vezetéstudomány 19
1.1. A vezetéstudomány jellege 19
1.2. A vezetési módszertan tárgya 21
1.3. A vezetéstudomány kialakulása 24
1.3.1. A karizmatikus vezetés 25
1.3.2. A karizmatikus vezetés történelmi áttekintése 26
1.3.3. Machiavelli vezetési módszerei 27
1.3.4. Machiavellizmus a jelenkori szervezetek vezetésében 30
1.4. A tudományos vezetés 31
1.4.1. Taylor és a taylorizmus 32
1.4.2. Henri Fayol vezetéselmélete 33
Felhasznált irodalom 34
2. Képességek és a vezetés 37
2.1. Az alkotóképesség jellege 37
2.2. Az értelmi képesség fő összetevői 38
2.2.1. Műveltség ? kép a világról 38
2.2.2. Okosság, ami fenntart 40
2.2.3. Az intelligencia előrevisz 41
2.2.4. A kreativitás ? a siker adománya 42
2.2.4.1. A kreatív gondolkodás főbb jellemzői 42
2.2.4.2. A kreatív ember irányítása 43
2.2.5. A butaság, amivel számolni kell 45
2.3. A vezetés feladatai 47
2.3.1. Vezetői készségek 49
2.3.2. Vezetői tulajdonságok 49
2.3.2.1. Az irányítási képesség 51
2.3.2.2. Parancsolási rátermettség 51
2.4. A vezető tekintélyének megszerzése 52
2.4.1. Személyi tekintély adottsága 53
2.4.2. A tekintély változékonysága 54
2.4.3. A tekintély függősége a körülményektől 55
2.5. Az irányítási felkészültség és szemlélet 56
2.5.l. Két irányítási szemlélet 56
2.5.1.1. A szakmai felkészültség fajtái 57
2.5.1.2. Az irányítási tapasztalat hasznossága 58
2.5.1.3. Az irányító hierarchikus helyzete 60
2.6. A vezetési stílus 60
Felhasznált irodalom 64
3. A vezetés szervezeti formái 65
3.1. Az egyszemélyi vezetés fajtái 66
3.1.1. A tulajdonosi vezetés egyértelműsége 67
3.1.2. A "Buddenbrook-jelenség" hatása a vezetésre 67
3.1.3. A tulajdonosi társaság szervezetei 69
3.1.4. A menedzser mint vezető 70
3.1.4.1. Vezető és menedzser kettőssége 71
3.1.4.2. A sikeres menedzser módszerei 72
3.1.4.3. A nemzetközi menedzser felkészülése 74
3.2. A kollegiális vezetés 75
3.3. A testületi vezetés és jellemzői 76
3.3.1. A testületek heterogenitása 76
3.3.2. A testületek akaratának érvényesítése 77
3.3.3. Megbízói érdekképviselet 78
3.3.4. A testület és az egyszemélyi vezetés kapcsolata 79
3.4. A vezetés szakmai háttere 79
3.4.1. A törzskar szerepe a vezetésben 80
3.4.2. A törzskar létrehozása 82
3.4.3. Vonalbeli és törzskari konfliktusok 83
3.5. Külső szakmai támogatás 84
3.5.1. A szakértők a részfeladatok ismerői 85
3.5.1.1. A szakértői munka szervezése 85
3.5.1.2. A szakértői véleményezés 86
3.5.1.3. A véleményezés egyes sajátosságai 87
3.6. A tanácsadók a vezetés bizalmasai 87
3.6.1. A tanácsadók alkalmazása 88
3.6.2. Együttműködés a tanácsadókkal 89
3.6.3. Javallatok a tanácsadóknak 90
Felhasznált irodalom 92
4. A vezetés kommunikációja 93
4.1. A kommunikáció főbb jellegzetességei 93
4.1.1. Általános jellemzők 95
4.1.2. A kommunikáció zavarai 97
4.2. A párbeszéd mint személyes kommunikálás 100
4.3. A megbeszélés mint szűkebb értekezlet 101
4.4. Értekezlet az egyeztetések fóruma 103
4.4.1. Az értekezlet előkészítése 105
4.4.2. Az értekezlet vezetése 105
4.4.3. Az értekezlet zárása 107
4.5. A konferencia 107
4.6. A tárgyalás mint érdekérvényesítés 108
4.6.1. Felkészülés a tárgyalásra 110
4.6.2. A tárgyalás előkészítése 111
4.6.3. Tárgyalási módszerek alkalmazása 112
4.6.4. A tárgyalási taktikák eredményessége 116
4.7. A közszereplés 120
4.7.1. Az előadói beszéd 121
4.7.1.1. Az előadás tartalma 121
4.7.1.2. Az előadás módja 122
4.7.1.3. Ha zavarják az előadást 123
4.8. Szereplés a médiában 124
4.8.1. Az interjú alanyának kedvezményei 126
4.8.2. Felkészülés az interjúra 127
4.8.3. Mire ügyeljünk az interjú alatt 128
Felhasznált irodalom 128
5. Személyzeti rendszerek 131
5.1. A nyitott személyzeti rendszer 131
5.2. A zárt személyzeti rendszer 132
5.3. A kiválasztás a szervezet kapuja 132
5.3.1. A kiválasztás általános követelményei 133
5.3.1.1. A fontosabb kívánalmak 133
5.3.1.2. Kiválasztási hibák 134
5.3.2. A kiválasztás módszereinek főbb jellemzői 136
5.3.2.1. A pályázat és annak buktatói 136
5.3.2.2. A versenyvizsga esélyegyenlősége 139
5.3.2.3. Az írásbeli felmérés problémái 139
5.3.2.4. A képzettség ellenőrzésének módjai 140
5.3.2.5. Újabb felvételi módszerek 141
5.4. A próbaidő módszerének alkalmazása 143
5.5. Az új munkatárs bevezetése 143
5.6. Kiválasztás előmenetel esetén 144
5.6.1. A belső kiválasztás jellege 144
5.6.2. Protekcionizmus napjainkban 145
5.7. A Burnout-szindróma megjelenése 146
5.8. Az elidegenedés kezelése 149
5.9. Az elbocsátás mint utolsó megoldás 150
5.9.1. Az elbocsátás időpontjának megválasztása 151
5.9.2. Az elbocsátás humánus módszere 152
5.9.3. A gondoskodó elbocsátás 153
Felhasznált irodalom 154
6. Az érvényesülés 155
6.1. Az érvényesülés, mint teleologikus folyamat 155
6.2. Az életpályát befolyásoló körülmények 156
6.2.1. A család az érvényesülés fundamentuma 156
6.2.2. A neveltetés az életpálya behatárolója 158
6.2.2.1. A képzés megválasztása - döntés a jövőről 159
6.2.2.2. Az iskolai képzés elitista megközelítése 160
6.2.2.3. Antielitista szemlélet 161
6.2.3. A házastárs, akivel többek vagyunk 161
6.2.4. A kapcsolatok hálózatának jellege 163
6.2.5. Megjelenés és szimpátia 164
6.3. Pályaválasztás a meghatározó döntés 164
6.3.1. A pályakezdés első lépései 167
6.3.2. Személyes kapcsolatok kiépítése 168
6.3.3. A politikai érvényesülés lehetősége 171
6.4. Előrelépés a hierarchiában 173
6.4.1. A létrás előrehaladás 174
6.4.2. A terjeszkedő módszer 175
6.4.3. A munkahely-változtatás 175
6.5. Karriert gátló tényezők 176
Felhasznált irodalom 177
7. A rábeszélés módszerei 179
7.1. A befolyásolás 179
7.1.1. A propaganda társadalmi hatása 181
7.1.2. Az ellenfél meghatározása 184
7.1.3. Kihez és mikor szóljon a propaganda 186
7.1.4. Manipuláció a propagandában 188
7.1.5. A propaganda hatékonysága 189
7.1.6. A félelemipar kialakítása 191
7.1.7. A demagógia módszerei 194
7.1.8. A tömeghatás érvényesülése 197
7.2. A meggyőzés - az érvényesülés útja 202
7.2.1. A meggyőzés, mint interakció 202
7.2.2. A konformitás 202
7.3. A meggyőző kommunikáció 205
7.3.1. A kommunikáció forrása 205
7.3.2. A kommunikáció természete 207
7.3.2.1. Érzelmi és logikai jelleg 207
7.3.2.2. Érvek és ellenérvek 208
7.3.2.3. A hallgatóság kezdeti álláspontja 208
7.3.3. A hallgató befogadása 208
7.3.4. Vita alkalmazása a meggyőzésben 209
Felhasznált irodalom 211
8. Érdekek a társadalomban 213
8.1. Az érdekek komplementer jellege 213
8.2. Az érdekellentétek és célkitűzések 214
8.3. Az érdekérvényesítés lehetősége 216
8.4. A lobbi szervezése 220
8.4.1. A lobbi fogalma 220
8.4.2. Az amerikai lobbizás 221
8.4.3. Az európai lobbizás 222
8.4.4. Az ellenlobbi jelentősége 222
8.4.5. Lobbizás nemzetközi fórumoknál 223
8.4.6. A lobbizás diszfunkciója 223
8.5. Nyomást gyakorló csoportok működése 224
8.5.1. Megkülönböztetés a lobbizástól 224
8.5.2. A nyomásgyakorlás összetevői 224
8.5.3. A nyomásgyakorlás irányítása 225
8.5.4. A nyomásgyakorlás latens jellege 225
8.6. A politika a társadalom érdekérvényesítése 226
8.6.1. A politika fogalma 226
8.6.2. Tehetség a politikában 227
8.6.3. Politika és erkölcs 228
8.6.4. A politikusok közelről 229
8.6.5. A politikus személyisége 231
8.6.6. A politikus társadalmi megítélése 232
8.7. A pártok és irányaik 234
Felhasznált irodalom 236
9. A demokrácia 237
9.1. A demokrácia mint államforma 237
9.2. A közvetlen és képviseleti demokrácia 239
9.2.1. A közvetlen demokrácia 240
9.2.2. A képviseleti demokrácia 241
9.3. A választási ciklus jellege 242
9.4. A választói jogok érvényesülése 243
9.5. A népszavazás intézményének megerősítése 246
9.6. A többségi elv eszmeisége 247
9.6.1. A többség hatalma a társadalomban 248
9.6.2. A kisebbség ereje a gyakorlatban 249
9.6.2.1. Az elvi következetesség meggyőző hatása 249
9.6.2.2. Ultimátumos alkujáték módszere 250
9.6.2.3. Az obstrukció lehetősége 251
9.7. A forradalom - a rendszer megbontása 252
9.7.1. A forradalom főbb vonásai 252
9.7.2. A forradalom kialakulásának okai 253
9.7.3. A forradalmak létrejöttének feltételei 254
9.7.4. A forradalom vezetőinek fluktuációja 257
Felhasznált irodalom 259
10. Választás és a stabilitás 261
10.1. A választások szervezése 261
10.2. A választások főbb sajátosságai 264
10.2.1. Csoportosítási szempontok 264
10.2.2. Az országos és helyi választások 264
10.2.3. A választások marketingszemlélete 265
10.3. A választási hadjárat módszerei 266
10.3.1. A választási hadjárat ?játékszabályainak? követése 266
10.3.2. A szervezési feladatok 267
10.3.3. A választási propaganda 268
10.4. A választási stáb munkája 269
10.5. A választási program kialakítása 271
10.6. Az eredmények manipulálása 274
10.7. A demokrácia stabilitása 276
10.7.1. A társadalmi tőke fontossága 277
10.7.2. A hagyományok meghatározó szerepe 280
10.7.3. A társadalom megosztottsága 282
10.8. A polgárság törzse a társadalomnak 283
Felhasznált irodalom 286
11. A demokrácia működésének diszfunkciói 287
11.1. A bürokrácia burjánzása 287
11.1.1. A bürokrácia az új kor szülötte 287
11.1.2. Az európai bürokrácia kialakulása 288
11.1.3. Max Weber bürokráciaelmélete 288
11.1.4. A bürokrácia jellemzői 289
11.1.5. A bürokráciaelmélet kritikája 291
11.1.6. A hivatali karrier 293
11.1.7. A bürokrácia, mint uralom 294
11.1.8. A bürokratizmus rendellenességei 296
11.1.8.1. A hivatali bürokratizmus 297
11.1.8.2. A hivatalnoki bürokratizmus 299
11.2. A korrupció 301
11.2.1. A korrupció a társadalom betegsége 301
11.2.2. A korrupció fogalma 302
11.2.3. A korrupció elleni harc a hazai jogalkotásban 302
11.2.4. A korrupció elterjedése 304
11.2.5. A korrupció megelőzésének módszerei 308
Felhasznált irodalom 309
Utószó 311

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Horváth Imre

Dr. Horváth Imre ny. megyei jogú városi főtanácsos, a PTE ÁJK Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszékének volt oktatója, számos egyetemi jegyzet, tankönyv társ- és önálló szerzője. Publikációs tevékenysége főleg a közigazgatási, a jogalkotási és a szervezéselméleti témákra irányul.

Kapcsolódó termékek

Helyi kormányzás Magyarországon

Szerző: Pálné Kovács Ilona

Internetes ár 3 488 Ft

db

Részletek

Kisajátítási jog (HVG-ORAC Kiadó)

Szerző:

Internetes ár 6 900 Ft

db

Részletek
Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: vasarlas@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat