Könyvek, E-bookok
Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

Bencsik András, Fábián Adrián, Rixer Ádám

Válogatott európai önkormányzati modellek

Megjelenés2012-10-01
Méret: 168 x 238 mm
Terjedelem192
Kötéskartonált
ISBN9789639950818
Jelenleg rendelhető.

Ár: 3 280 Ft

Internetes ár: 2 624 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
2 624 Ft

db

A jogösszehasonlítás ma már nem csak a közigazgatás-tudomány egyik fontos területe, hanem az egyetemi oktatásban is alapvető jelentőségűvé vált, esetünkben a jogászképzésben és a közigazgatási mesterképzésben is. A közigazgatási mesterképzésben a jog-összehasonlításon alapuló önkormányzati modellek című (kötelező) tantárgy egyúttal záróvizsga tárgy is. E kiadvány megismerteti a hallgatót, az érdeklődőt a főbb európai önkormányzati rendszerekkel, illetve a kialakuló, új törvényi szabályozáson alapuló magyar önkormányzati struktúra alapjaival.

Tartalomjegyzék

Bevezetés       11

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK EURÓPAI CHARTÁJA            13

ELSŐ RÉSZ:
NYUGAT-EURÓPAI ÖNKORMÁNYZATI RENDSZEREK

I. FEJEZET: A NÉMET ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER VÁZLATA,
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL BAJORORSZÁGRA           19

1. Bevezetés   19

2. Az alkotmányos háttér       20

3. A bajor községi törvény   22

4. A helyi önkormányzatok szervezete        24

5. Az önkormányzatok gazdálkodása            27

6. A helyi önkormányzatok feletti állami felügyelet           28

7. Önkormányzatok társulásos kapcsolatai    30

8. A helyi önkormányzatok jogainak védelme        32

9. Összefoglalás         33

II. FEJEZET: AZ OSZTRÁK ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER           36

1. Általános rendelkezések    36

2. Feladat- és hatáskör           37

3. A helyi önkormányzatok szervezeti felépítése    39

4. Helyi önkormányzatok feletti állami felügyelet    39

III. FEJEZET: A REGIONALIZÁLT ORSZÁGOK ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERE (SPANYOLORSZÁG, OLASZORSZÁG)    41

1. A régió fogalmáról  41

2. A spanyol önkormányzati rendszer            42

3. Az olasz önkormányzati rendszer  43

4. A régiók szerepe Belgiumban        45

IV. FEJEZET: AZ ANGOL ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER   47

1. Az angol közigazgatás általános jellemzői 47

2. Az önkormányzati rendszer kialakulása, történeti előzmények    48

3. A helyi önkormányzatok feladat- és hatásköre   49

3.1. Az önkormányzati feladat- és hatáskör-telepítés alapkérdései  49

3.2. A megyei önkormányzat feladat- és hatásköre            50

3.3. A kerületi (járási) önkormányzatok feladat- és hatásköre        50

3.4. A községi önkormányzat feladat- és hatásköre            51

4. A helyi önkormányzatok szervezete        51

4.1. A választott testület és a képviselők jogállása  52

4.2. A polgármester  52

4.3. A bizottságok (albizottságok)   53

4.4. Az igazgatási apparátus (hivatal)            54

4.5. A jegyző (chief executive)        54

5. A központi szervek és az önkormányzatok kapcsolatrendszere 54

5.1. A kormányzati jogalkotás         55

5.2. Az adminisztratív ellenőrzés       55

5.3. A pénzügyi kontroll      56

5.4. A törvényességi felügyelet       56

V. FEJEZET: A FRANCIA ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER   59

1. A francia közigazgatás általános jellemzői          59

2. Az önkormányzati rendszer kialakulása, történeti előzmények    61

3. A települési önkormányzatok (communes)         62

3.1. A települési önkormányzatok feladat- és hatásköre     62

3.2. A települési önkormányzatok szervezete         63

4. A megyei önkormányzatok (département)          64

5. A regionális önkormányzatok      65

6. Az állam és a helyi önkormányzatok viszonya      66

6.1. Az állam területi képviselői         66

6.2. A prefektus helyi önkormányzatokat érintő feladat- és hatáskörei     67

MÁSODIK RÉSZ:
KELET-EURÓPAI ÖNKORMÁNYZATI RENDSZEREK

VI. FEJEZET: AZ OROSZ HELYI ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER             71

1. A helyi önkormányzatiság Oroszországban        71

2. A helyi önkormányzatiság alkotmányos alapjai  72

3. A helyi önkormányzatok típusai 73

4. A helyi önkormányzatok feladat- és hatásköre   75

5. A helyi önkormányzatok szervezete        76

6. A helyi önkormányzatok gazdálkodása   77

7. A helyi önkormányzatok és az állami szervek kapcsolata           78

VII. FEJEZET: A HORVÁT KÖZTÁRSASÁG ÖNKORMÁNYZATI
RENDSZERE            80

VIII. FEJEZET: A SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER        86

1. A szlovák közigazgatás általános jellemzői         86

2. Az önkormányzati rendszer kialakulása, történeti előzmények    87

3. A községi önkormányzatok         88

3.1. A községi önkormányzatok feladat- és hatásköre        88

3.2. A községi önkormányzatok szervezete 89

3.3. A községi önkormányzatok gazdasági alapjai 91

4. A kerületi (regionális) önkormányzatok  92

4.1. A kerületi (regionális) önkormányzat szervei   92

4.2. A kerületi önkormányzat feladat- és hatáskörei           93

5. A helyi önkormányzatok és a központi állami szervek kapcsolata         93

IX. FEJEZET: A CSEH ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER        95

1. A cseh közigazgatás általános jellemzői  95

2. Az önkormányzati rendszer kialakulása, történeti előzmények    97

3. A települési önkormányzatok      98

3.1. A települési önkormányzatok szervezete         98

3.2. A települési önkormányzatok feladat- és hatásköre     100

4. A kerületi (regionális) önkormányzatok  101

5. A helyi önkormányzatok és a központi állami szervek kapcsolata         102

X. FEJEZET: A LENGYEL ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER 105

1. A lengyel közigazgatás általános jellemzői         105

2. Az önkormányzati rendszer kialakulása, történeti előzmények    106

3. A települési önkormányzatok (gmina)     108

3.1. A települési önkormányzatok feladat- és hatásköre     108

3.2. A települési önkormányzatok szervezete         109

4. A járási önkormányzatok (powiat)          111

4.1. A járási önkormányzatok feladat- és hatásköre           111

4.2. A járási önkormányzatok szervezete    111

5. A vajdasági önkormányzatok (województwo)   113

5.1. A vajdasági önkormányzatok feladat- és hatásköre     113

5.2. A vajdasági önkormányzatok szervezete         114

5.3. A központi szervek és a helyi önkormányzatok kapcsolata     115

HARMADIK RÉSZ:
A MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER

XI. FEJEZET: A MAGYAR HELYI (ÖNKORMÁNYZATI)
KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETI VÁZLATA         119

1. Helyi igazgatás a kezdetektől a tanácsrendszerig 119

2. Tanácsigazgatás (1950–1990)        123

XII. FEJEZET: HELYI ÖNKORMÁNYZATOKRA VONATKOZÓ
SZABÁLYOK AZ ALAPTÖRVÉNYBEN 126

1. Államigazgatás és önkormányzati igazgatás         126

2. Magyarország településszerkezetének vázlata      127

3. A (régi) rendszerváltó Alkotmány jelentősége– a helyi önkormányzatok
szemszögéből  128

4. Az új Alaptörvény helyi önkormányzatokra vonatkozó általános szabályai        129

5. A helyi önkormányzat feladat- és hatáskörei [Alaptv. 32. cikk] 130

6. A helyi önkormányzat szervei [Alaptv. 33. cikk]            132

7. A helyi önkormányzat működése [Alaptv. 34. cikk]       133

8. A helyi önkormányzat megbízatása [Alaptv. 35. cikk]   135

9. Következtetések     135

XIII. FEJEZET: A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI  137

XIV. FEJEZET: A MAGYAR HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FELADAT-
ÉS HATÁSKÖRE     139

1. A differenciált feladat- és hatáskör-telepítés rendszere    139

2. A helyi önkormányzatok kötelező feladatai          140

3. Államigazgatási feladat- és hatáskörök     142

XV. FEJEZET: A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÍPUSAI       143

1. Települési önkormányzatok           143

2. Területi önkormányzat       144

XVI. FEJEZET: A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI        146

XVII. FEJEZET: A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSE       148

1. Az ülések típusai    148

2. A képviselő-testületi döntéshozatal szabályai     149

3. A települési képviselő      151

4. Társult képviselő-testület   152

XVIII. FEJEZET: A KÉPVISELŐ-TESTÜLET BIZOTTSÁGA ÉS A TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT            153

XIX. FEJEZET: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT TISZTSÉGVISELŐI    155

1. Polgármester           155

2. Alpolgármester       157

3. A jegyző   158

4. A polgármesteri hivatal, a megyei önkormányzati hivatal,
a közös önkormányzati hivatal          160

XX. FEJEZET: A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSAI        164

XXI. FEJEZET: TERÜLETSZERVEZÉS   166

1. Általános szabályok           166

2. Önálló község alakítása      166

3. Települések egyesítése       167

4. Területrész átadása 168

5. Település megyék közötti átcsatolása        168

6. Várossá nyilvánítás            168

7. Fővárosi kerület létrehozása, a kerületi határok megváltoztatása 169

XXII. FEJEZET: A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK GAZDASÁGI ALAPJAI 170

1. Az önkormányzati bevételek, vagyon       170

2. Az önkormányzati hitelfelvétel szabályai  171

3. Vagyonkezelői jog létesítése          172

4. Az önkormányzat gazdálkodása    172

5. A helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszere          173

6. A helyi önkormányzatok gazdálkodásának (külső és belső) kontrollrendszere 174

7. Adósságrendezés    174

XXIII. FEJEZET: A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK
ÉS A KÖZPONTI ÁLLAMI SZERVEK  178

1. A helyi önkormányzatok és a központi állami szervek kapcsolata         178

2. Az országos önkormányzati érdekszövetségek     179

XXIV. FEJEZET: A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE  181

1. A törvényességi felügyeletről általában és a felügyeleti eszközök           181

2. A helyi önkormányzati rendelet felülvizsgálata, a rendeletpótlási jog     183

3. A helyi önkormányzat határozatának felülvizsgálata, határozathozatali és feladatellátási kötelezettség elmulasztása            184

4. Felügyeleti bírság   184

XXV. FEJEZET: HELYI NÉPSZAVAZÁS 186

XXVI. FEJEZET: A MEGYEI (FŐVÁROSI) KORMÁNYHIVATAL    188

1. A megyei (fővárosi) kormányhivatal szervezete 188

2. A megyei (fővárosi) kormányhivatal feladat- és hatásköre        189

 

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Bencsik András

Bencsik András a PTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszékének egyetemi adjunktusa. Főbb kutatási területei: az önkormányzati igazgatás, a közigazgatási bíráskodás, fogyasztóvédelmi (gazdasági) igazgatás, valamint az állami alapnyilvántartások kérdésköre.

Fábián Adrián

Fábián Adrián a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszékének vezetője, habilitált egyetemi docens. Főbb kutatási területei közigazgatás-elméleti kérdések, a közszolgálat és az önkormányzati közigazgatás. Magyar és idegen nyelven írott publikációinak száma meghaladja a százat.

A szerző részletes életrajzát, tudományos munkásságát lásd bővebben itt.

Rixer Ádám

Rixer Ádám, a Károli Gáspár Református Egyetem Állami- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető egyetemi docense.

Kapcsolódó termékek

Közigazgatási eljárásjog (HVG-ORAC Kiadó)

Szerző:

Internetes ár 5 040 Ft

db

Részletek

A fogyasztóvédelem közjogi keretei

Szerző: Bencsik András

Internetes ár 2 784 Ft

db

Részletek

Magyarország közigazgatási földrajza

Szerző: Hajdú Zoltán

Internetes ár 4 784 Ft

db

Részletek

Kilengések. Közszolgáltatási változások

Szerző: Horváth M. Tamás (szerk.)

Internetes ár 0 Ft

db

Részletek
Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: vasarlas@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat