Könyvek, E-bookok
Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

Horváth M. Tamás

Közmenedzsment

Megjelenés2010-00-00
Méret: B/5
Terjedelem328
Kötéskartonált
ISBN9789637296079
Jelenleg rendelhető.

Ár: 5 980 Ft

Internetes ár: 4 784 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
4 784 Ft

db

Van-e verseny a közszektoron belül? No és az üzleti szféra, lát magának való perspektívát a társadalmilag közösen szervezett feladatok megoldásában? De még mennyire! A közmenedzsment az üzleti megoldások alkalmazása a közfeladatok ellátásának biztosítása során. A hagyományos kormányzati feladatok egy része áthelyeződik a magán- és a közhasznú szerveződések tevékenységi körébe. A megmaradó, amúgy továbbra sem csekély állami szerepek ezzel a folyamattal összhangban, jelentős mértékben átalakulnak. A projektmenedzsment, a térségszervezés, a közbeszerzés, a hivatalok és intézmények minőségbiztosítása, az emberi erőforrás-menedzsment a közszektorban, a teljesítménymérés és sok más egyéb - olyan fogalmak mind, amelyek mentén újrarendeződik a közfeladatok megszervezésének sok fontos összefüggése. A gyakorlat mutatja, milyen feszültséggel terhes környezetet teremtenek a változások a szemünk előtt zajló formájukban. A könyv ennek a máig ható és ízig-vérig jelen idejű folyamatnak az alapjait foglalja egységbe, számot adva a legfontosabb tartalmi összetevőkről, konfliktusokról, egyben eredeti módon elhelyezi e gazdag jelenségvilágot a rendszerváltás-kori fejlődés közegében. A Közmenedzsment szemléletet nyújtó tankönyv/olvasókönyv hallgatóknak, szakembereknek, érdeklődőknek.

Ábrák jegyzéke 11
Táblázatok jegyzéke 11
Keretes írások jegyzéke 12
Képek jegyzéke 13
Bevezetés 17
Útmutató a könyv használatához 21

Első rész
1. fejezet A KÖZMENEDZSMENT FOGALMA 25
1. Hagyományos közfeladat-ellátás és menedzserializmus 26
2. Az "új közmenedzsment" mozgalma 30
3. A közmenedzsment elterjedése 35
2. fejezet A KÖZMENEDZSMENT FŐBB NYUGATI MODELLJEI 39
1. Angolszász országok 39
1.1. Menedzsmentmozgalom 39
1.2. Közfeladatok privatizálása 44
2. A francia (napoleoni) igazgatási modell útja 47
2.1. A közigazgatási jogi tradíció szerepe 47
2.2. Közfeladatok átadása magánszervezeteknek 50
3. A német rendszer 55
3.1. Az új igazgatási modell 56
3.2. A közfeladat-ellátás belső és ?külső? igazgatásának elválasztása 59
3. fejezet a közmenedzsment alkalmazási környezete 65
1. A közmenedzsment alkalmazási szintjei a fejlett országokban 66
1.1. A közmenedzsment irányultságai az állam és a társadalom viszonylatában 66
1.2. A közmenedzsment a kormányzati tevékenységben 70
1.3. Közmenedzsment a szervezeti működésben 72
2. A közmenedzsment témarendszere 75
3. A rendszerváltó országok közszektor-szervezési reformjai 77
4. Közmenedzsment az Európai Unió politikáiban 82
4.1. Kapacitásépítés 82
4.2. Közérdekű gazdasági szolgáltatások 86
4.3. Az egyes horizontális és ágazati politikák szintje 88
4. fejezet a liberalizáció és a reguláció hatása a közszektorban 91
1. Fogalmi kérdések 92
2. A liberalizálás folyamata 94
3. A szabályozó funkciók 98
4. A szabályozó hatósági eszközök 102
5. A szabályozó és a menedzserfunkciók viszonya 105
5. fejezet magánosítás és szerződésszerűség a közszektorban 107
1. Fogalmak 107
2. Privatizáció a közszolgáltatások körében 109
2.1. Privatizáció a közérdekű gazdasági szolgáltatásokban 111
2.2. Privatizáció a lakásszektorban 114
3. Magánosítások a humán szolgáltatásokban 117
4. A kiszervezés szerződési viszonyrendszere 120
4.1. A közszolgáltatások szervezésének modellezése 121
4.2. Közigazgatási szerződések 123
4.2.1. A közigazgatási szerződések köre 126
4.2.2. A közigazgatási szerződések közös szabályai 128
4.2.3. A közigazgatási szerződésekkel kapcsolatos eljárási kérdések 131
6. fejezet közcélú tevékenységek folytatása 135
1. Az önkéntesség 136
2. A civil szervezetek közfeladatok ellátásában betöltött szerepe 137
3. Az egyházak közfeladat-ellátó tevékenysége 141
4. A szektorsemlegesség problémája 144
4.1. A szektorsemlegességi modell elemei 144
4.2. A szektorsemlegesség elvével szembeni kritikák 146
5. A kapcsolatot biztosító intézményes formák 148
7. fejezet Alternatív közfeladat-ellátási formák 151
1. Fogalmak 151
2. Típusok 153
2.1. Kiszerződés 153
2.2. Köz?magán fejlesztési megállapodások és szervezetek 155
2.3. Társulások 156
2.4. Feladatellátási megállapodások 157
2.5. Önkéntesség és önsegítés 158
2.6. Finanszírozás politikai eszközök 159
2.7. Támogatásleépítés, kiadáscsökkentés 160
3. Szerződésfajták 161
Második rész
8. fejezet Teljesítménymenedzsment 167
1. A teljesítménymérés 168
2. A teljesítménymérés funkciói 173
3. A teljesítménymenedzsment ciklus 177
9. fejezet Szerződésmenedzsment 183
1. A kiszervezés eredeti jelentése és annak változása 184
2. Az Európai Unió szabályozása 187
3. A közbeszerzési törvény szabályozása 194
4. A szerződés lebonyolítása 199
5. Ellentmondások 202
5.1. Szabályozási hiányosságok 203
5.2. Tipikus visszaélések a szabályok alkalmazása során 204
5.3. Korrupció 205
10. fejezet Stratégiai menedzsment 209
1. A stratégiai menedzsment fogalma 210
2. A stratégiai menedzsment folyamata 212
3. A stratégiai menedzsment alkalmazásának jellegzetességei a közszektorban 216
Melléklet a 10. fejezethez: A SWOT-analízis szerepe a stratégiaalkotásban 219
11. fejezet PROGRAMMENEDZSMENT, TÉRSÉGMENEDZSMENT 225
1. A célorientált és a projektmenedzsment 226
2. Programmenedzsment 231
2.1. A programmenedzsment jellemzői 232
2.2. A programozás szerepe az Európai Unió fejlesztési politikájában 234
2.3. Az EU regionális politikája magyarországi megvalósításának intézményei 236
3. Térségmenedzsment 238
3.1. Kistérségi formációk 241
3.2. A társulási formaválasztás orientációs szabályozása 244
3.3. Pénzügyi szabályozás és ösztönzők 246
4. Regionális fejlesztési menedzsment 248
4.1. Intézményrendszer 248
4.2. A területfejlesztési politika eszközrendszere 253
Melléklet a 11. fejezethez: Informatikai eszközök a projekttervezéshez 257
12. fejezet Emberi erőforrás-menedzsment a közszektorban 259
1. Az EEM általános jellemzői 260
2. A személyügyi igazgatástól az EEM-reformokig a közszektorban 263
3. A magyar közszolgálat szervezése a szabályozás tükrében 268
4. Az emberi erőforrásokkal való gazdálkodás mint menedzsment 275
13. fejezet Minőségbiztosítás a közszektorban 279
1. A minőség fogalma 282
2. A minőségvédelem szintjei 284
3. A közigazgatásban használatos főbb minőségértékelési eszközök 285
3.1. Az ISO 9000 alapú szabványok 286
3.2. Fogyasztói karták 287
3.3. Kiválóságmodellek 289
4. Az Általános Értékelési Keretrendszer (CAF) 291
4.1. A CAF tartalma 291
4.2. A CAF alkalmazása 294
14. fejezet Közpénzügyi menedzsment 299
1. A hagyományos pénzügyi igazgatás szerepe a szervezeti működésben 300
2. Pénzügyi menedzsment 302
3. Menedzsmentreformok a költségvetési tervezésben 303
3.1. A teljesítmény-költségvetés 304
3.2. Programköltségvetés 304
3.3. A nullabázisú költségvetés 306
3.4. Költségvetési reformok 307
4. Pénzügyi döntéselemzési eljárások 309
4.1. Kiadáselemzés 309
4.2. Költséghaszon-elemzés 311
5. A számvitel kiterjesztése 313
Irodalomjegyzék 319
Tárgymutató 325

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Horváth M. Tamás


Az MTA doktora, egyetemi tanár. A helyi kormányzatok, közszolgáltatások, közigazgatási szintek közötti államháztartási kapcsolatok témakörében számos könyv és szakfolyóirat-cikk szerzője.

Kapcsolódó termékek

Közigazgatási eljárásjog (HVG-ORAC Kiadó)

Szerző:

Internetes ár 5 040 Ft

db

Részletek

A helyi önkormányzatok (HVG-ORAC Kiadó)

Szerző:

Internetes ár 5 800 Ft

db

Részletek

A közigazgatási jog alkotmányos meghatározottsága

Szerző: Varga Zs. András

Internetes ár 1 904 Ft

db

Részletek
Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life
  • Békében élni szüleinkkel – Ahogy a konfliktusaink feloldhatók
  • Gyermekeink és a hit
  • Kis méregzsákok - Építsük le az agressziót játékokkal!
  • Hálóban - Hogyan óvjuk meg gyermekeinket az internet veszélyeitől
  • Érzékelésfejlesztő foglalkozások


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: vasarlas@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat