Könyvek, E-bookok
Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

Horváth M. Tamás

Helyi közszolgáltatások szervezése

Megjelenés0000-00-00
Méret: B/5
Terjedelem220
Kötéskeménytáblás
ISBN9639123476
Jelenleg nem rendelhető.

Ár: 4 280 Ft

Internetes ár: 3 424 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
3 424 Ft

A kormányzásban egyre nagyobb szerepet kap a feladatok menedzselése. Ez azt jelenti, hogy a közszolgáltatások biztosítására szóló megbízások ellátójaként az állam mellett előtérbe kerülnek a magántársaságok, a közintézetek, a nonprofit szervezetek, az egyházi karitatív intézmények. A regionális kormányzati szintek alapegységei a közfeladatok "plurális" megszervezésének, a helyi önkormányzatok pedig e legkülönbözőbb szervezési megoldások tárházai világszerte. Az üzleti életben szokásos szempontok megjelenése az ő gyakorlatukban magában foglalja az újfajta problémakezelést. A kötet az önkormányzatok példáján bemutatja a menedzser-orientációjú közigazgatás modelljeit. Részletesen kitér a közüzemi, illetőleg a humán szolgáltatások megszervezésének problémáira, és a tipikusan alkalmazott gyakorlati technikákra. A könyv egyaránt ajánlható hallgatóknak, önkormányzati és önkormányzatokkal foglalkozó politikusoknak, köztisztviselőknek.

ELSŐ RÉSZ: RÁLÁTÁSOK AZ ÁLLAMSZERVEZÉS SZINTJEIRE 16
2. Helyi politika - különböző államfelfogások tükrében 25
2.1. Egyes felfogások 25
2.1.1. A jóléti állam elméletei 25
2.1.2. A közösségi választások elméletei 26
2.1.3. A szabályozási teória és a posztfordizmus 28
2.1.4. A duális politika tézise 29
2.1.5. A "jobb" és "bal" dichotómiáján alapuló elméletek 30
2.2. Az "új jobb" és a "mérsékelt bal" felfogásai 30
2.3. Az állam és az önkormányzat szerepértelmezésének összefüggése 36
3. A közfeladatok ellátásának szintjei a modern államban 40
3.1. A helyi szerepkör meghatározása 42
3.2. Decentralizációs politika a közszektor reformjában 49
3.3. A decentralizált eszközrendszer 53
4. Közfeladatok decentralizált menedzselése 58
4.1. A �New Public Management" jelentősége 58
4.2. Szolgáltatásszervezés a francia közigazgatás útján 64
4.3. Igazgatásszervezési reform a német közszolgáltatási rendszerben 68
második rész: a települési közszektor változásai 73
5. Önkormányzati alrendszer a közszektorban 78
5.1. Az önkormányzati feladatok jelentősége 78
5.2. A szolgáltatásszervezés önkormányzati formájának értelme 81
5.3. Az államháztartási reform hatása az önkormányzatokra 82
5.3.1. Reformok viszonya 82
5.3.2. Dilemma a reformban 84
5.3.3. Új önkormányzati modell felé 86
5.3.3.1. Autonómia- és integrációs modell 87
5.3.3.2. Interaktív modell 89
5.4. Országos önkormányzat-politika 91
5.4.1. Az önkormányzat-politika jelentősége 91
5.4.2. Modellorientáció a finanszírozási rendszerben 93
5.5. Interaktív helyi politikák 94
5.5.1. A stabilizáció kényszere 94
5.5.2. Offenzív lokális megoldások 95
6. A magánszektor szerepe a közszolgáltatások biztosításában 102
6.1. A közszolgáltatások privatizációja 103
6.1.1. Értelmezések 103
6.1.2. A helyi szolgáltatásszervezés átalakulása 104
6.1.3. Mozgásirány 106
6.2. Közszolgáltatási feladatok átadása magánszervezeteknek 107
6.2.1. A delegált közfeladat-ellátás történeti fejlődése 108
6.2.2. Igazgatási megoldások 110
6.2.3. A közszolgáltatási jogviszony sajátosságai a francia modellben 112
6.3. A közfeladat-ellátás belső és "külső" igazgatásának elválasztása
a német rendszerben 114
HARMADIK RÉSZ: ÁTALAKULÁSI IRÁNYOK 119
7. Települési privatizáció 121
7.1. Két dimenzió az önkormányzatok privatizációs szerepében 122
7.2. Piacosítás a közüzemi és kommunális szolgáltatásokban 125
7.3. "Nyers" privatizáció a lakásszektorban 128
7.4. Magánosítások a humán szolgáltatásokban 132
7.5. A változások értéktartalma 135
8. Liberalizáció a települési közszolgáltatásokban 140
8.1. Kommunális piacosítás 140
8.2. Közüzemi liberalizáció 142
8.3. Piaci szimuláció a humán szolgáltatásokban 144
8.4. Szolgáltatásszervezési viszonyrendszer 148
8.5. Átalakulási válságjelenségek 153
9. Civil szerveződések szerepe a közszolgáltatásokban 157
9.1. A politikai decentralizáció folyamata és ellentmondásai 159
9.2. Szolgáltatási decentralizáció 161
9.2.1. A civil szervezetek helyi szolgáltatási szerepe 161
9.2.2. Az egyházi, karitatív szolgáltatások restitúciója 164
9.2.3. Szektorsemlegesség 165
9.3. A speciális felelősségű önkormányzatok föléledése és bukása 169
9.4. Értékek 172
10. Térségi kooperációk a helyi szolgáltatásszervezésben 176
10.1. A helyi közszolgáltatások kihatásai 176
10.2. Társulások 180
10.3. A településközi intézményrendszer átalakítása 183
10.3.1. Kistérségi területfejlesztési társulások továbbfejlesztése 184
10.3.2. Városi közösségek alakításának lehetősége 184
10.3.3. Térségi önkormányzati formák 185
10.3.4. A regionális szintű koordináció kialakítása 187
10.4. A regionalizmus, mint társadalomszerveződési elv 188
10.4.1. A társadalomszerveződés szubnacionális kerete 190
10.4.2. Határok nélküli régiók 191
10.4.3. A nagyvárosnak van tényleges régiója 191
10.4.4. Vidékfejlesztés helyett a vidék urbanizációja 192
10.4.5. Az önkormányzati reform második lépcsője 192
11. Fejlődési irányok 195
11.1. Hatások és fejlődési folyamat 195
11.2. Az interaktív önkormányzati politika fő irányultságai 199
11.3. Értékek és politikák 202
11.4. Összefüggések 205
Irodalom 209
Mellékletek 217

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Horváth M. Tamás


Az MTA doktora, egyetemi tanár. A helyi kormányzatok, közszolgáltatások, közigazgatási szintek közötti államháztartási kapcsolatok témakörében számos könyv és szakfolyóirat-cikk szerzője.

Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: vasarlas@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat