Könyvek, E-bookok
Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

Varga Zs. András

A közigazgatási jog alkotmányos meghatározottsága

Megjelenés2010-00-00
Méret: B/5
Terjedelem168
Kötéskartonált
ISBN9789639950238
Jelenleg nem rendelhető.

Ár: 2 380 Ft

Internetes ár: 1 904 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
1 904 Ft

A kötet alapvető célja a nyugat-európai módszer alkalmazása, így elsősorban a magyar közigazgatási jog, másodsorban a központi államigazgatási szervezet alkotmányjogi kötődésének következetes bemutatása.

 

1. Hatalom és hatalomgyakorlás 9

2. Jogállam–joguralom,az elv hatása az állam felépítésére és működésre 12

2.1. A jogállam történeti fogalmai 12

2.2. A jogállami paradigma mai összetevői 13

2.3. A jogállam az Alkotmánybíróság értelmezésében 15

2.4. A jogállam és az alkotmány értékei 17

2.4.1. Néhány jogirodalmi megközelítés 17

2.4.2. A rendszerváltás mint alkotmányos diszkontinuitás 20

2.4.3. A legitimitástól a népszuverenitáson át a nemzeti szolidaritásig 21

2.4.5. A legalitástól a jog belső értékein át a személyi méltóságig 22

2.4.6. Egyensúly a szolidaritás és a személyi méltóság között: a szubszidiaritás 23

2.4.7. Mi következik a fogalmi keretekből? 23

3. Az alkotmányos állam 25

3.1. Az alkotmányosság pozitív jogi fogalma 25

3.2. A jog igazságosságának igénye 26

3.3. Az alkotmányosság, mint a jog igazságosságának érvényesülése 27

3.4. Alkotmánytípusok 28

3.5. Alkotmányosság-paradigma, alkotmányosság és törvényesség 29

4. Hatalommegosztás, az állam- és a kormányforma 31

4.1. Az államhatalmi ágak elválasztásának elve 31

4.2. Az államhatalmi ágak elválasztásának története 32

4.3. A hatalommegosztás elvének gyakorlati megvalósulása 32

4.4. Az Alkotmánybíróság az államhatalmi ágak elválasztásáról 34

4.5. Államforma–kormányforma 36

5. A közigazgatás fogalma és alkotmányos meghatározottsága 38

5.1. Az Alkotmány a közigazgatásról 38

5.2. A közigazgatás fogalmi alapja: az igazgatás 39

5.3. A „köz” igazgatása 40

5.4. A közügy fogalma 40

5.5. Ami nem közigazgatás… 42

5.6. Végrehajtó hatalom – kormányzás – közigazgatás 44

5.7. Tehát: a közigazgatás fogalma 48

5.8. Közigazgatás: vissza az Alkotmányhoz 49

6. A közigazgatás kontrollmechanizmusai 51

6.1. A közigazgatás kontrolljának típusai 51

6.2. A közigazgatás politikai kontrollja 52

6.3. A közigazgatás jogalkalmazói kontrollja 54

7. A közigazgatás jogorvoslati típusú kontrollja 60

7.1. A közigazgatás belső kontrollja 60

7.2. A belső kontroll mint jogorvoslat 62

7.3. A közigazgatás bírói kontrollja és modelljei 63

7.4. A közigazgatási bíráskodás története Magyarországon 64

7.5. A közigazgatás és a közigazgatási bíráskodás 67

8. A közigazgatást érintő egyes alternatív kontrolleszközökről 69

8.1. Az ombudsmani kontroll 69

8.2. Az Alkotmánybíróság és az alkotmányjogi panasz 70

8.3. Az ügyészség és a közigazgatás 71

8.4. A bíróság alternatív szerepben 73

8.4.1. A személyiségvédelmi perek sajátosságai 75

8.4.2. A közhatalom gyakorlásával összefüggő kártérítési alakzatról általában 77

9. A jog fogalma és megismerhetősége 81

9.1. A jog fogalma 81

9.2. A jog forrásai 82

9.3. A jog rétegei 83

9.4. A jogi norma 84

9.5. A jogi norma alapvető tulajdonságai 86

9.6. A jog dogmatikai értelmezése 88

10. A jogrendszer 89

10.1. A jogrend fogalma és a jogforrások elméleti rendszere 89

10.2. A pozitív jogi normahierarchia 90

10.3. A belső (hazai, magyar) jogrend és jogforrási rendszere 91

10.4. A nemzetközi jogforrások és jogrendi helyük 96

10.5. Az Európai Unió jogforrási rendszere 97

10.6. Az „integrált” jogforrási rendszer 98

11. A közigazgatási jog fogalma és szabályozási területei 101

11.1. A jogrendszerről még egyszer 101

11.2. A közigazgatási jog fogalma és helye a jogrendszerben 102

11.3. A közigazgatási jog szabályozási területei 104

12. A közigazgatási jogszabályozási területeinek jellemzői 106

12.1. Amit már tudunk 106

12.2. A közigazgatási anyagi jog 107

12.3. A közigazgatási alaki jog 110

12.4. A közigazgatási szervezeti jog 112

13. A közigazgatási jog általános jellemzői 114

13.1. A közigazgatási jogi norma 114

13.2. Szabályozási módok a közigazgatási jogban 119

13.3. A közigazgatási jogi szankció 121

14. A közigazgatási jog forrásai és a közigazgatási jogalkotás 123

14.1. Az Alkotmány mint norma – a közigazgatási jog alapja 123

14.2. A közigazgatási jog forrásai 124

14.3. A néhai közigazgatási jogalkotás 129

14.3.1. A rendszerváltozás eredeti megoldása: alapvető döntések az Országgyűlésnél 130

14.3.2. A 2006. évi közigazgatási jogi reform: széles körű jogalkotási felhatalmazás a Kormánynak 131

15. A központi államigazgatási szervek 134

15.1. Az államigazgatási szervek alkotmányos meghatározottsága 134

15.2. Az államigazgatási szervek típusai, jogállásuk és szervezési elvei 135

15.3. A központi államigazgatási szervek 138

15.3.1. A Kormány és szervei 138

15.3.2. A kormánybizottságok 140

15.3.3. A minisztérium és a miniszterek 140

15.3.4. A Miniszterelnöki Hivatal és a tárca nélküli miniszterek 142

15.3.5. A kormányhivatalok 143

15.3.6. A központi hivatalok 144

15.3.7. A rendvédelmi szervek 145

15.3.8. Az autonóm államigazgatási szervek 146

16. Az államigazgatás területi és helyi szervei 148

16.1. Az államigazgatás területi (regionális és megyei) szervei 148

16.1.1. Az államigazgatási hivatal – a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve 149

16.1.2. A különös hatáskörű területi államigazgatási szervek 154

16.2. Az államigazgatás helyi szintje 155

16.3. Az államigazgatási szervezet sematizmusa 156

17. A közigazgatás személyzete – közszolgálat 157

17.1. Közszolgálat és közigazgatás 157

17.2. Az elkülönült közszolgálati jog sajátosságai 159

17.3. Közelmúltbeli változások a közszolgálati jog szabályozásában 162

Irodalom 164

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Varga Zs. András

Varga Zs. András, egyetemi tanár, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar dékánja a Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezetője. Korábban az Országgyulési Biztosok Hivatalának munkatársa, később vezetője, majd 2000–2006 és 2010–2013 között a közjogi legfőbb ügyész helyettes volt. Az MTA Közigazgatás-tudományi Albizottságának tagja, köztestületi tag.

Kapcsolódó termékek

Regionális politika I.(BCE)

Szerző:

Internetes ár 2 850 Ft

db

Részletek

A fogyasztóvédelem közjogi keretei

Szerző: Bencsik András

Internetes ár 2 784 Ft

db

Részletek

Az önkormányzati jogalkotás fejlődése és fejlesztési lehetőségei

Szerző: Fábián Adrián

Internetes ár 2 384 Ft

db

Részletek

Iskolai veszélyek (CompLex Kiadó)

Szerző:

Internetes ár 4 410 Ft

db

Részletek
Nincs kép

A közigazgatási informatika alapjai(NKTK)

Szerző:

Internetes ár 2 000 Ft

db

Részletek

Hatósági eljárásjog a közigazgatásban

Szerző: Varga Zs. András, Patyi András

Internetes ár 5 584 Ft

db

Részletek
Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: nemeth.istvan@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat