Könyvek, E-bookok
Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

Zeller Judit

Alkotmányjogi esetek

Megjelenés2005-00-00
Méret: 120 x 185
Terjedelem172
Kötéskartonált
ISBN9637296131
Jelenleg nem rendelhető.

Ár: 2 580 Ft

Internetes ár: 2 064 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
2 064 Ft

A kötet alkotmányjogi jogesetei az egyetemi alapképzésben oktatott alkotmányjog tantárgy elméleti alapjára épülően kívánnak gyakorlati problémákat tárni az olvasó elé. A jogesetek túlnyomó részben olyan kérdéseket vetnek fel, amelyek megoldása az Alkotmánybíróságra, illetőleg a közjogi bíráskodásra tartozik. A kötet részben már felmerült ügyek módosított változatát tartalmazza, de főként arra törekszik, hogy olyan fiktív esetekkel szolgáljon, amelyek felhívják a figyelmet jogrendszerünk vitatott, kritikus pontjaira.


Az egyetemi alapképzés során, amellett, hogy fontos a tananyag gyakorlatban való alkalmazásának elsajátítása, lényeges az elméleti alapok elmélyítése, összefüggéseiben való vizsgálata is. Ezért a kötet egyik fő célja, hogy ne csak olyan jogeseteket vonultasson fel, amelyek egyszerű jogászi szillogizmussal mechanikusan megoldható problémákat tartalmaznak, hanem az elméleti kérdések újragondolására, az Alkotmány alapvető elveinek és értékeinek felismerésére is ösztönözzön. Amennyiben ez sikerül, úgy bízhatunk abban, hogy az olvasó / egyetemi hallgató / a tananyag elsajátítása mellett olyan szemléletet is magáévá tesz, amely későbbi praxisában elősegítheti a jogalkotás és a jogalkalmazás alkotmányossági szempontú, kritikus vizsgálatát. Az esetek írásbeli, illetve szóbeli megoldása ezenkívül a jogászi érvelés, a fogalmazási és előadókészség fejlesztéséhez is hozzájárulhat.

A jogesetek megoldásához nélkülözhetetlen egyes jogi kérdések, jogszabályok, illetve az Alkotmány értelmezése, ami összetett feladat. Ehhez kívánnak segítséget nyújtani a kötetben szereplő tanulmányok, amelyek az alkotmányértelmezés elméleti problémáit, az Alkotmánybíróság alkotmányértelmezései gyakorlatát, valamint a jogesetmegoldás általános módszertanát dolgozzák fel.

A jogesetek összeállításában, sorrendjének meghatározásában lényeges szempont volt az alkotmányjog tantárgy tanmenetéhez való igazodás. Ennek megfelelően a jogesetek mintegy fele az államszervezettel, az egyes állami szervekkel - ideértve az alkotmányi alapelveket, illetve a választásokra vonatkozó rendelkezéseket is - kapcsolatos problémákat vet fel, másik fele az alapjogokkal összefüggésben felmerülő kérdéseket tartalmaz.

A kötet átdolgozott és bővített változata a dr. Petrétei József szerkesztésében megjelent "Alkotmányjogi jogesetek" című műnek. Így ezúton szeretnék neki, továbbá dr. Chronowski Nóra, dr. Illéssy István és dr. Drinóczi Tímea tanszéki kollégáimnak, valamint Kocsis Miklós demonstrátornak köszönetet mondani a jogesetek összeállításában való segítségért és a tanulmányok rendelkezésre bocsátásáért.

Előszó 7
Az alkotmányjogi jogesetek megoldásának módszeréről
(Petrétei József) 9
Az alkotmány értelmezéséről
(Chronowski Nóra - Illéssy István - Petrétei József) 35
Szemelvények az Alkotmánybíróság értelmezési gyakorlatából (Illéssy István) 59
Jogesetek
(Chronowski Nóra - Drinóczi Tímea - Illéssy István
Petrétei József - Zeller Judit) 85
Az Alkotmány általános rendelkezései 87
Jogforrások, jogalkotás 94
Választások (országgyűlési, helyi önkormányzati
és európai parlamenti), népszavazás 98
Az Országgyűlés 108
A Kormány 114
A köztársasági elnök 118
Az Alkotmánybíróság 125
Egyéb állami szervek 132
A helyi önkormányzatok 135
Az alapjogok általános kérdései 138
Az emberi élethez és méltósághoz való jog
és a diszkrimináció-tilalom 140
Szabadságjogok, politikai jogok 145
Gazdasági jogok 162
Szociális jogok 166
Kulturális jogok 169

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Zeller Judit

Dr. Zeller Judit a PTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszékén egyetemi adjunktus.

Kapcsolódó termékek

A mitológiától a Beatlesig

Szerző: Tóth Mihály

Internetes ár 2 944 Ft

db

Részletek

Alkotmányjogi esetek

Szerző: Zeller Judit

Internetes ár 2 064 Ft

db

Részletek

Az Ószövetségtől a Pink Floydig

Szerző: Tóth Mihály

Internetes ár 3 184 Ft

db

Részletek
Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: nemeth.istvan@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat