Könyvek, E-bookok
Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

Visegrády Antal

Jog- és állambölcselet

Megjelenés2003-00-00
Méret: B/5
Terjedelem320
Kötéskeménytáblás
ISBN9639310468
Jelenleg nem rendelhető.

Ár: 5 980 Ft

Internetes ár: 4 784 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
4 784 Ft

A jog- és állambölcselet főbb témakörei az alábbiak:
a) az állam és a jog keletkezésének, fejlődésének, társadalmi meghatározottságának kérdései, a politikai rendszer ebben játszott szerepe (genetikus problémák),
b) Az állam és a jog fogalma,
c) Az állam és a jog belső szerkezete és egymáshoz való viszonya (strukturális problémák),
d) Az állam és a jog társadalmi hatásának, funkcióinak kérdése (funkcionális problémák),
e) Az állam és a jog helyessége (axiológiai problémák),
f) Az állammal és a joggal foglalkozó gondolkodás történetének kérdései, beleértve napjaink jellemző elméleti felfogásait is,
g) Az állam- és jogtudományok, illetve az állam és a jog kutatásának tudományelméleti és módszertani kérdései, középpontban az állam- és jogelmélet tudományelméleti kérdéseivel.

1. fejezet: AZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYOK TÁRGYA,
RENDSZERE és a jogi kultúra 11
1.1. A tudomány fogalma és rendszere 13
1.2. Az állam- és jogtudományok tárgya és rendszere 13
1.3. A jog- és állambölcselet tárgya 14
1.4. A jogi kultúra 14
2. Fejezet: A JOGBÖLCSELET MODERN
ÉS POSZTMODERN IRÁNYZATAI 21
2.1. A neoanalitikai jogtudomány 23
2.1.1. Hart 23
2.1.2. Raz 26
2.1.3. Dworkin 28
2.2. A jog gazdasági elemzései 33
2.3. A jogi moralizmus 37
2.3.1. Fuller 37
2.3.2. Beyleveld és Brownsword 38
2.4. A kritikai jogelmélet 39
2.5. Igazságosság-elméletek 45
2.5.1. Hayek 45
2.5.2. Rawls 47
2.6. A jog autopoetikus elmélete 49
2.6.1. Luhmann 49
2.6.2. Teubner 51
2.7. A skandináv jogelmélet 54
3. Fejezet: A társadalmi normák és a jog 63
3.1. A normák fogalma, sajátosságai és fajai 65
3.2. Jog és erkölcs 67
3.3. Jog és méltányosság 68
3.3.1. A méltányosság tudománytörténete 68
3.3.2. A méltányosság intézménye 68
3.3.3. A nyugat-európai kodifikált jogrendszerek méltányosságkoncepciója 69
3.3.4. A méltányosság a magyar jogfejlődésben 70
3.4. A jog funkciói 71
4. Fejezet: A jogforrások 75
4.1. A jogképződés módjai 77
4.1.1. A szokásjog 77
4.1.2. A bírói jogalkotás 78
4.1.3. A törvény- és rendeletalkotás 81
4.2. A jogforrás fogalma és fajai 84
4.3. A jogforrások hierarchiája és történeti fejlődésük 84
5. Fejezet: A jog tagozódása 87
5.1. A jogrendszer fogalma és tagozódása 89
5.2. A jogág 89
5.3. A jogrendszerek tipizálása (jogcsaládok) 90
5.3.1. A római-germán (kontinentális) jogcsalád 92
5.3.2. A common law jogcsalád 96
5.3.3. A szocialista jogcsalád 100
5.3.4. A vallási és tradicionális jogcsalád 101
6. Fejezet: A jogszabály 107
6.1. A jogszabály fogalma és szerkezeti elemei 109
6.2. A jogszabályok fajai 111
6.3. A jogszabályok érvényessége és hatályossága 112
7. Fejezet: A jog érvényesülése 115
7.1. A jogkövetés 117
7.2. A jogviszony 118
7.3. A jogi tények 124
7.4. A jogalkalmazás 125
7.4.1. A jogalkalmazás fogalma és szakaszai 125
7.4.2. A jogalkalmazás jogfejlesztő szerepe 134
8. Fejezet: A jog hatékonysága 139
8.1. Bevezetés 141
8.2. A jog hatékonyságának értelmezési modelljei 143
8.2.1. A jog hatékonyságának kérdései az osztrák
és a német jogtudományban 143
8.2.2. Angolszász koncepciók 153
8.2.3. Francia teóriák 155
8.2.4. Skandináv nézetek 157
8.2.5. Kelet-európai felfogások 158
8.3. A jog hatékonyságát befolyásoló társadalmi tényezők 164
8.3.1. Társadalmi tényezők 167
8.3.2. Gazdasági dimenziók 171
8.3.3. Normatív előfeltételek 172
8.3.4. Kulturális tényezők 176
8.3.5. Politikai viszonyok 177
8.3.6. Pszichológiai tényezők 179
8.4. A jog hatékonyságának jogi feltételei 180
8.4.1. Az optimális jogalkotás 181
8.4.2. A jogalkalmazás hatékonysága 191
8.4.3. A jogtudat szerepe 198
8.5. A jog hatékonyságának mérése 200
8.5.1. A joghatékonyság mérésének elméleti problémái 201
8.5.2. A joghatékonyság mérésének gyakorlati kérdései 208
8.6. Következtetések és javaslatok 240
8.6.1. A jog hatékonyságának mivolta 240
8.6.2. A jog hatékonyságát befolyásoló tényezők 240
8.6.3. A jog hatékonyságának mérése 243
9. Fejezet: A politikai rendszer 249
9.1. A politikai rendszer fogalma 251
9.2. A politikai rendszer funkciói 252
9.3. A politikai rendszer elemei. A politikai pártok 252
9.3.1. A politikai pártok funkciói 254
9.3.2. A pártok szervezeti felépítése 255
9.3.3. A kétpártrendszer funkciója 257
9.3.4. A pártok és a befolyásoló csoportok 258
9.3.5. A pártok és a választások 259
9.3.6. A pártok közjogi helyzete 263
10. Fejezet: Az állam fogalma 273
10.1. Az állam definíciója 275
10.2. Az állam alkotóelemei 276
10.3. Az állam keletkezésére vonatkozó főbb elméletek 283
10.4. Az állam kialakulásának stádiumai 286
10.4.1. Az anarchikus demokrácia 286
10.4.2. A törzsi állam 287
10.4.3. A modern territoriális állam 287
10.4.4. A pártokba szerveződött és törvényhozó állam 288
10.4.5. Az államok kölcsönös függése egymástól 289
10.5. Az állam szuverenitására vonatkozó nézetek fejlődése 289
10.6. Az állam szuverenitása. Nemzeti és népszuverenitás 292
10.7. Az állam funkciói 294
11. Fejezet: A főbb államtipológiák 297
11.1. Az államok rendszerezésére vonatkozó elméletek 299
11.2. Monarchia, arisztokrácia, demokrácia 301
11.3. Az abszolút állam 302
11.4. A liberális állam 303
11.5. A jóléti állam 304
11.6. A totális állam 305
11.7. A jogállam 305
12. Fejezet: Az államforma 309
12.1. Az államformákkal kapcsolatos nézetek fejlődése az ókortól napjainkig 311
12.2. Az államforma fogalma 314
12.3. Az államformák felosztása 315

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Visegrády Antal

Dr. Visegrády Antal a PTE ÁJK professzora; a Jog- és Állambölcseleti Tanszék vezetője, az MTA doktora. Vendégprofesszorként az Egyesült Államokban tanított; hosszabb kutatásokat folytatott Angliában és Ausztráliában. Nemzetközi konferenciák előadója, 5 monográfia és 10 egyetemi jegyzet, ill. tankönyv szerzője.
A szerző részletes életrajzát, tudományos munkásságát lásd bővebben itt.

Kapcsolódó termékek

Bölcselet, vallás, állami egyházjog

Szerző: Ádám Antal

Internetes ár 4 785 Ft

db

Részletek

Jog, vallás és retorika

Szerző:

Internetes ár 2 835 Ft

db

Részletek

Angolszász jog és politika

Szerző: Visegrády Antal

Internetes ár 1 344 Ft

db

Részletek

Legistica

Szerző:

Internetes ár 2 000 Ft

db

Részletek

Államtan

Szerző: Visegrády Antal

Internetes ár 1 344 Ft

db

Részletek
Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: vasarlas@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat