Könyvek, E-bookok
Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

Fenyvesi Csaba

Szembesítés (Szemtől szembe a bűnügyekben)

Megjelenés2008-00-00
Méret: B/5
Terjedelem320
Kötéskeménytáblás
ISBN9789639542389
Jelenleg rendelhető.

Ár: 4 680 Ft

Internetes ár: 3 744 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
3 744 Ft

db

A szembesítésről, mint a büntetőügyekben alkalmazott, szavahihetőséget ellenőrző, igazságkereső bizonyítási eljárási cselekményről nem született még áttekintő, koncentrált monográfia hazánkban. A kötet bemutatja, részletesen elemzi és széleskörűen vizsgálja e komplex intézményt, amelynek van jogtörténeti, nemzetközi, empírikus, pszichológiai, kriminalisztikai és büntető eljárásjogi aspektusa. Az olvasmányos stílusban megírt, irodalmi példákkal is illusztrált, gazdag hazai és külföldi irodalmat feldolgozó mű segítheti az elméleti kutatók, a jogalkotók, a gyakorlati jogalkalmazó szakemberek munkáját, egyúttal a laikus olvasóközönség számára is ajánlható.


A szerző személyes gondolatai a könyvéhez:

Mondd a szemembe, ha mered! Hányszor, de hányszor hallottuk már az életünkben, általában valamiféle nehéz, szorongató, feszült helyzetben. Ilyen felszólításra, ilyen atmoszférában nem könnyű valótlant állítani, mondjuk ki nyíltan: hazudni. A büntető eljárásban is erre a lélektani hatásra épül az a kriminálmetodika, amely valós tükröt kíván tartani a hamisan valló elé az igazság feltárására. Van esély rá, hisz ne feledjük: „a szem a lélek tükre.”

Fenyvesi Csaba


Rövidítések jegyzéke 13

1. fejezet: BEVEZETÉS 15

1.1. A témaválasztás oka 15

1.2. Kutatási hipotézisek 21

1.3. Kutatási célok és módszerek 21

2. fejezet: A SZEMBESÍTÉS INTÉZMÉNYÉNEK
JOGTÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE 27

2.1. A szembesítés a tradicionális jogban (az ókortól a középkoron át 1896-ig) 27

2.2. A szembesítés a modern jogban (1896-tól napjainkig) 37

2.2.1. A szembesítés az 1896. évi XXXIII. törvényben 37

2.2.2. A szembesítés az 1951. évi III. törvényben 38

2.2.3. A szembesítés az 1962. évi 8. törvényerejű rendeletben 39

2.2.4. A szembesítés az 1973. évi I. törvényben 39

2.2.5. A szembesítés az 1998. évi XIX. törvényben 40

2.3. Jogtörténeti következtetések 41

3. fejezet: A SZEMBESÍTÉS NEMZETKÖZI KITEKINTÉSBEN 43

3.1. Az egyes államok szabályozásának áttekintése 43

3.1.1. A szembesítést alkalmazó európai államok 43

3.1.2. A szembesítést nem alkalmazó európai (és az Egyesült) államok 69

3.1.3. Az egyes államok szabályozásából levonható főbb következtetések 71

3.2. A szembesítés a nemzetközi dokumentumokban 72

3.2.1. Egyetemes és európai alapegyezmények, kerethatározatok, ajánlások 72

3.2.2. A szembesítéshez kapcsolható dokumentumok 74

3.3. A szembesítés az Emberi Jogok Európai Bírósága határozatainak tükrében 80

3.4. A szembesítéssel kapcsolatos EJEB-döntésekből levonható további következtetések 86

4. fejezet: A SZEMBESÍTÉS – EMPIRIKUS VIZSGÁLAT TÜKRÉBEN 87

4.1. Ügyiratok vizsgálata 87

4.2. Kérdőívek összegzése 89

4.2.1. Bírák 89

4.2.2. Ügyészek 92

4.2.3. Ügyvédek 96

4.2.4. Rendőrök 98

4.2.5. Terheltek 106

4.3. Az ügyiratokból és kérdőívekből levonható főbb következtetések 111

4.4. Kutatási összefoglaló adatok, táblázatok 113

5. fejezet: A SZEMBESÍTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPVONÁSAI 161

5.1. A szembesítés pszichológiai kiindulópontja 161

5.2. A ténytudomás kialakulási folyamata 162

5.2.1. A megfigyelés 162

5.2.2. Emlékezés 163

5.2.3. Visszaadás 164

5.3. Az igazság és hazugság megjelenési formái a vallóknál 164

5.4. A szembesítési konfliktus lélektani alapja 171

6. fejezet: A SZEMBESÍTÉS BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOGI MEGKÖZELÍTÉSBEN 175

6.1. A szembesítés fogalma 175

6.2. A szembesítés elhatárolása más bizonyítási cselekményektől 176

6.2.1. A kihallgatás és a szembesítés 177

6.2.2. A helyszínelés és a szembesítés 178

6.2.3. A felismerésre bemutatás és a szembesítés 178

6.2.4. A bizonyítási kísérlet és a szembesítés 181

6.2.5. A helyszíni szemle és a szembesítés 182

6.2.6. Kutatás-motozás és szembesítés 182

6.2.7. Szakértők párhuzamos meghallgatása és a szembesítés 183

6.2.8. A poligráf és a szembesítés 183

6.2.9. A keresztkérdezéses eljárás és a szembesítés 184

6.3. A szembesítés törvényi szabályozása 185

6.4. A szembesítés fajtái 194

6.5. A szembesítéssel kapcsolatos résztvevői jogok és kötelezettségek 197

6.5.1. Jelenlét, aktivitás, kérdezés 197

6.5.2. Jegyzőkönyvezés és másolata 200

6.5.3. Jogorvoslat 203

6.6. A szembesítés bizonyíték ereje, a kizárt bizonyíték 204

7. fejezet: A SZEMBESÍTÉS KRIMINALISZTIKAI
MEGKÖZELÍTÉSBEN 209

7.1. A szembesítési taktika fő kérdései 209

7.2. Mi a szembesítés? 209

7.3. Hol végezzük a szembesítést? 210

7.4. Mikor végezzük a szembesítést? 212

7.5. Szembesítési hibák 214

7.6. Hogyan végezzük a szembesítést? 216

7.7. Ki vegyen részt a szembesítésen? 225

7.8. Miért (mi okból) történjen a szembesítés? 229

8. fejezet: ÖSSZEGZÉS 233

8.1. Kriminalisztikai (világ)tendenciák 233

8.1.1. A krimináltechnika elsődlegessége (primátusa) 234

8.1.2. Minúcializálódás (mikroszkopizálódás, miniatürizálódás) 236

8.1.3. Nemzetköziesedés (internacionalizálódás) 236

8.1.4. Komputerizálódás (számítógépesítés) 237

8.1.5. Minőségi specializálódás 238

8.1.6. Privatizálódás (magánosítás) 240

8.2. Új ténykutatási, igazságkeresési módok, jövőbeni lehetőségek 240

8.2.1. Az emberi szag modellezése 241

8.2.2. Poligráf helyett monoscanner (agyolvasó) 243

8.3. A szembesítési kutatás megállapításai, következtetései, javaslatai 246

8.4. A szembesítési kutatás alapkérdéseire adható válaszok
(hipotézisek értékelése) 249

8.5. A szembesítés jövője 249

SUMMARY 251

1. Reason for selecting the topic 251

2. Research hypothesis 251

3. Aims and methods of research 252

4. (World) trends in Criminalistics 253

4.1. The pre-eminence of crime-solving techniques 253

4.2. Minutiae (the microscopic and the miniature) 256

4.3. Internationalisation 256

4.4. Computerisation 257

4.5. Qualitative specialisation 258

4.6. Privatisation 259

5. New methods for searching for truth, future possibilities 260

5.1. Modelling human scent 260

5.2. Mono-scanner (brain-reader) instead of polygraph 263

6. Statements, conclusions, and recommendations of the research
on confrontation 266

7. Possible answers to the main questions of the research on confrontation (hypothesis evaluation) 269

8. The future of confrontation 269

MELLÉKLET 271

1. Ügyirati kérdőív 271

2. Kérdőív jogalkalmazók részére (anonim) 274

3. Kérdőív terheltek részére (anonim) 276

IRODALOMJEGYZÉK 281

Általános magyar nyelvű irodalom 281

A szembesítés speciális magyar nyelvű irodalma 296

Idegen nyelvű irodalom 297

JOGSZABÁLYOK 305

A büntetőeljárási témához kapcsolódó szabályok hierarchikus
és időrendi sorrendben 305

Az érintett külföldi jogszabályok 306

NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ 311

 

 

TABLE OF CONTENTS

LIST OF ABBREVATIONS 13

Chapter 1: INTRODUCTION 15

1.1. Reason for selecting the topic 15

1.2. Research hypothesis 21

1.3. Aims and methods of research 21

Chapter 2: HISTORICAL ASPECTS OF CONFRONTATION 27

2.1. Confrontation in traditional law (from ancient times through
the middle ages till 1896) 27

2.2. Confrontation in modern law (from 1896 to present days) 37

2.2.1. Confrontation in Act Nr. XXXIII. 1896. 37

2.2.2. Confrontation in Act Nr. III. 1951. 38

2.2.3. Confrontation in Law-Decree Nr. 8. 1962. 39

2.2.4. Confrontation in Act Nr. I. 1973. 39

2.2.5. Confrontation in Act Nr. XIX. 1998. 40

2.3. Conclusions based on legal history 41

Chapter 3: INTERNATIONAL ASPECTS OF CONFRONTATION 43

3.1. Review of the rules of different nations 43

3.1.1. Rules of confrontation applied by European countries 43

3.1.2. European countries (and the USA) not applying confrontation 69

3.1.3. Main conclusions on the rules of different countries 71

3.2. Confrontation in international documents 72

3.2.1. Universal and European treaties, framework decisions, recommendations 72

3.2.2. Documents related to confrontation 74

3.3. Confrontation in the context of the ECHR’s decisions 80

3.4. Further conclusions of ECHR’s decisions 86

Chapter 4: CONFRONTATION IN THE CONTEXT
OF EMPIRICAL RESEARCH 87

4.1. Examination of case documents 87

4.2. Summarizing of questionnaires 89

4.2.1. Judges 89

4.2.2. Prosecutors 92

4.2.3. Defense lawyers 96

4.2.4. Police officers 98

4.2.5. Perpetrators (suspects, charged, sentenced) 106

4.3. Main conclusions on case documents and questionnaires 111

4.4. Summarizing data and charts of the research 113

Chapter 5: BASIC PSYCHOLOGICAL FEATURES
OF CONFRONTATION 161

5.1. Psychological starting point for confrontation 161

5.2. Progress of forming an awareness of the facts 162

5.2.1. Observation 162

5.2.2. Remembering 163

5.2.3. Reproduction (actualization) 164

5.3. Forms of truth and lies in confession 164

5.4. Psychological grounds of a confronting conflict 171

Chapter 6: CRIMINAL PROCEDURAL LAW ASPECT
OF CONFRONTATION 175

6.1. Definition of confrontation 175

6.2. Differentiation of confrontation from other proving methods 176

6.2.1. Interrogation and confrontation 177

6.2.2. Interrogation on crime scene and confrontation 178

6.2.3. Identity parade and confrontation 178

6.2.4. Attempt to prove the case and confrontation 181

6.2.5. Crime scene investigation and confrontation 182

6.2.6. Searching, body-searching and confrontation 182

6.2.7. Parallel hearing of experts and confrontation 183

6.2.8. Polygraph and confrontation 183

6.2.9. Cross examination and confrontation 184

6.3. Legal rules of confrontation 185

6.4. Types of confrontation 194

6.5. Participants’ rights and duties related to confrontation 197

6.5.1. Presence, activity and questioning 197

6.5.2. Recording minutes and its copy 200

6.5.3. Remedy 203

6.6. Validity of proof gained in confrontation and excluded evidence 204

Chapter 7: CRIMINALISTIC ASPECTS OF CONFRONTATION 209

7.1. The main issues of tactics applied in the process of confrontation 209

7.2. What is the confrontation? 209

7.3. Where is confrontation carried out? 210

7.4. When is confrontation carried out? 212

7.5. Defects of confrontation 214

7.6. How should confrontation be carried out? 216

7.7. Who should take part in confrontation? 225

7.8. Why or for what reason should confrontation be carried out? 229

Chapter 8: SUMMARY (with conclusion) 233

8.1. World trends in Criminalistics 233

8.1.1. Priority of crime-solving techniques 234

8.1.2. Minutiae (microscopic and miniature) 236

8.1.3. Internationalization 236

8.1.4. Computerization 237

8.1.5. Qualitative specialization 238

8.1.6. Privatization 240

8.2. New methods for searching for truth and fact, future possibilities 240

8.2.1. Modeling of human scent 241

8.2.2. Monoscanner (brainscanner) instead of polygraph 243

8.3. Statements, conclusions, suggestions of the research on confrontation 246

8.4. Possible answers to the main questions of the research on confrontation (hypothesis evaluation) 249

8.5. The future of confrontation 249

SUMMARY (in English)

1. Reason for selecting the topic 251

2. Research hypothesis 251

3. Aims and methods of research 252

4. (World) trends in Criminalistics 253

4.1. The pre-eminence of crime-solving techniques 253

4.2. Minutiae (the microscopic and the miniature) 256

4.3. Internationalisation 256

4.4. Computerisation 257

4.5. Qualitative specialisation 258

4.6. Privatisation 259

5. New methods for searching for truth, future possibilities 260

5.1. Modelling human scent 260

5.2. Mono-scanner (brain-reader) instead of polygraph 263

6. Statements, conclusions, and recommendations of the research
on confrontation 266

7. Possible answers to the main questions of the research on confrontation (hypothesis evaluation) 269

8. The future of confrontation 269

Appendix 271

References 281

Rules (domestic and international) 305

Name and subject index 311

 

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Fenyvesi Csaba

Fenyvesi Csaba a PTE ÁJK Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék habilitált egyetemi docense, doktori aliskola vezetője. Jogi és közgazdasági tudományos munkája mellett védőügyvédi praxissal is rendelkezik. Eddig négy monográfiát írt, hat büntető eljárásjogi és kriminalisztikai egyetemi tankönyv társszerzője és tizenkét kötet szakmai szerkesztője volt. Egyéb publikációinak száma eléri a kettőszázhetvenet, összesen tizenkilenc országban jelent meg tanulmánya. Négy nemzetközi és öt magyar szakmai társaság, illetve szerkesztőség tagja. Munkáját Arany Katedra, Kiváló Ügyvédi Munkáért és PAB Tudományszervezési Díjjal ismerték el.

Kapcsolódó termékek

A mitológiától a Beatlesig

Szerző: Tóth Mihály

Internetes ár 2 944 Ft

db

Részletek

A letartóztatás

Szerző: Herke Csongor

Internetes ár 4 784 Ft

db

Részletek
Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: vasarlas@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat