Könyvek, E-bookok
Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

A büntetés-végrehajtás garancia és kontrollrendszere Magyarországon (HVG-ORAC)

Megjelenés2010-00-00
Méret: A/5
Terjedelem211
Kötés
ISBN9789632580852
Jelenleg nem rendelhető.

Ár: 4 800 Ft

Internetes ár: 4 800 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
4 800 Ft

A monográfia célja a büntetés-végrehajtási jog időszerű és meghatározó fontosságú kérdésének a végrehajtás jogállami garancia- és kontrollrendszerének átfogó elemző bemutatása.
Korunkban a büntetés-végrehajtási jog reneszánszát éli, az elmúlt másfél évtizedben olyan fokú jogi vérátömlesztésnek lehetünk tanúi, ami a büntetés-végrehajtási jog valamennyi alkalmazója számára komoly kihívást jelent. A folyamat az 1993. évi XXXII. törvény megalkotásával kezdődött és napjainkban is tart, az 1979. évi 11. számú törvényerejű rendeletet felváltó új Büntetés-végrehajtási kódex megalkotása mára belátható közelségbe került. Ma már a büntetés-végrehajtási jogtudomány művelői körében általánosan elfogadott nézet, hogy a jogállami biztosítékok, a végrehajtás garancia- és kontrollrendszere a büntetés-végrehajtási jog tárgykörének szerves részét képezi. Egy jogállamban természetesnek kell lennie, hogy a büntetések és intézkedések, valamint más, személyi szabadságkorlátozással járó szankciók végrehajtása olyan állami feladat, amely differenciált – jogi, szakmai, társadalmi stb. – ellenőrzés alatt áll.
Ahol az egyes emberek alapjogai korlátozás alá esnek – ha törvény vagy bírósági ítélet alapján is – a legmesszebbmenőbb védelmet kell nyújtani az esetleges hatalommal való visszaéléssel, az emberi jogok súlyos megsértésével szemben. Az ehhez szükséges jogállami biztosítékokat az a garancia- és kontrollrendszer adja, melynek működésével összefüggő elvárások számos nemzetközi dokumentumban is – így például az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának az európai börtönszabályokról szóló REC (2006) 2. számú ajánlásában – megjelennek.
A szerző a büntetések és intézkedések, valamint a büntetőeljárási kényszerintézkedések körén túl a tágabb értelemben vett büntetés-végrehajtás mindazon területét vizsgálja, ahol a téma szempontjából releváns jogi biztosítékoknak egy demokratikus jogállamban helye és szerepe lehet. Részletesen elemzi a garancia- és kontrollrendszer komplex felépítését, egyes elemeinek egymáshoz való viszonyát, kapcsolódási és elhatárolási pontjait. A jogalkalmazói tapasztalatai, valamint az általa végzett kutatás alapján részletesen értékeli a jogállami biztosítékrendszer részét képező jogintézmények szerepét, jelentőségét, működésük jogszabályi kereteit és azok korlátait. Nemzetközi kitekintés, valamint történeti áttekintés keretében értékelésre kerülnek a büntetés-végrehajtás kontrolljával összefüggő nemzetközi elvárások, az ellenőrzés különböző nemzeti modelljei, valamint a hazai jogfejlődés egyes állomásai.
A könyv azt a kérdést kívánja tisztázni, hogy a mai magyar büntetés-végrehajtás feletti kontrollrendszer intézményi kiépítettsége és annak működése megfelel-e a jogállami büntetés-végrehajtás követelményének és a vonatkozó nemzetközi elvárásoknak. Célja annak feltárása, hogy a garanciarendszer részét képező büntetés-végrehajtási ügyészi törvényességi felügyelet és jogvédelem, a büntetés-végrehajtási bíró eljárása, a társadalmi ellenőrzés, valamint az állampolgári jogok országgyűlési biztosa és a nemzetközi szervek megelőző, ellenőrző tevékenysége kellő és hatékony garanciát jelent-e az emberi jogok biztosításához, a törvénysértések megszüntetéséhez és megelőzéséhez, a büntetés-végrehajtás hatálya alatt állók – különösen a fogva tartottak – jogi helyzetének védelméhez. Az elmúlt évek magyar irodalmában több kiváló szakember is foglalkozott a büntetés-végrehajtás jogállami kontrollrendszerének valamely vetületével, a könyv ezen kutatási eredmények ismertetése mellett azok továbbfejlesztésével, új szempontok és összefüggések bemutatásával a téma olyan összefoglaló elemzését kívánja adni, amely az új büntetés-végrehajtási kódex megalkotásának küszöbén mind az elméleti, mind a gyakorlati szakemberek érdeklődésére számot tarthat, de ajánlott joghallgatók és jogi szakvizsgára készülők számára is.
Szerző: Lajtár István


Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Kapcsolódó termékek

Rejtőzködő gyilkosok (Geopen Kiadó)

Szerző:

Internetes ár 3 490 Ft

db

Részletek

Europäisches Strafvollzugsrecht

Szerző: Vókó György

Internetes ár 3 984 Ft

db

Részletek

Emberkereskedelem (HVG-ORAC)

Szerző:

Internetes ár 4 500 Ft

db

Részletek

Magyar büntetés-végrehajtási jog

Szerző: Vókó György

Internetes ár 4 784 Ft

db

Részletek

Halálbüntetés pró és kontra (HVG-ORAC)

Szerző:

Internetes ár 3 900 Ft

db

Részletek
Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: nemeth.istvan@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat