Könyvek, E-bookok
Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

Petrétei József

Magyar alkotmányjog I.

Megjelenés2009-00-00
Méret: B/5
Terjedelem320
Kötéskeménytáblás
ISBN9789639310551
Jelenleg nem rendelhető.

Ár: 5 680 Ft

Internetes ár: 4 544 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
4 544 Ft

 

I. fejezet: AZ ALKOTMÁNYJOG 13
A) Az alkotmányjog mint jogágazat 15
I. A jogrendszer és a jogág fogalmáról 15
II. Közjog és magánjog 15
III. Az alkotmányjog 21
1. Az alkotmányjog fogalma és tárgya 21
2. Az alkotmányjog formális és materiális értelemben 21
3. Az alkotmányjog módszere 23
4. Az alkotmányjog politikai karakteréről 24
5. Az alkotmányjog normatív jellegéről 25
B) Az alkotmányjog mint tudomány 26
I. Az alkotmányjog-tudomány fogalma és feladata 26
II. Az alkotmányjog-tudomány szemléletmódja 27
III. Az alkotmányjog-tudomány módszere és kapcsolata más tudományágakkal 28
1. Az alkotmányjog-tudomány módszeréről 28
2. Az alkotmányjog-tudomány kapcsolata más tudományágakkal 29
IV. A magyar alkotmányjog-tudomány helyzetéről 30
C) Az alkotmányjog mint tantárgy 32
II. fejezet: AZ ALKOTMÁNY 37
A) A hatályos magyar Alkotmány meghatározása és jellemzői 39
I. Az Alkotmány meghatározása 39
II. Az Alkotmány jellemzői 40
1. Az Alkotmány alapvető jellege 40
2. A hatályos Alkotmány szerkezete és tartalma 42
3. Az alkotmányi rendelkezések sajátossága 46
4. Az alkotmányosság és az Alkotmány védelme 50
5. Az alkotmánypolitika 53
B) A hatályos Alkotmány létrejötte és fejlődése 54
I. A szocialista alkotmányos berendezkedés válsága 55
II. A rendszerváltó alkotmányozás 57
III. A praktikus alkotmányozás időszaka 66
IV. Kísérlet az új alkotmány megalkotására 68
III. fejezet: AZ ALKOTMÁNY ALAPELVEI 83
A) A szuverenitás elve 85
I. A népszuverenitás szabályozása az Alkotmányban 85
II. A jogszuverenitás kifejeződése az Alkotmányban 86
III. Az állami szuverenitás lényege és szabályozása az Alkotmányban 87
1. Az állami szuverenitás fogalma 87
2. Az állami szuverenitás összetevői 88
3. Az állami szuverenitást kifejező szimbólumok 92
B) A demokrácia elve 94
C) A jogállamiság elve 98
I. A jogállam és a közhatalom gyakorlása 100
II. A jogállam és a hatalommegosztás 101
III. A jogállam és a jogalkotás rendje 102
IV. A jogállam és a jogbiztonság 103
D) A piacgazdaság elve 104
IV. fejezet: A JOGFORRÁSOK 115
A) A jogforrások alkotmányjogi szabályozása 118
B) A jogforrások jelentősége, fogalma, csoportosítása és hierarchiája 119
I. A jogforrások jelentősége 119
II. A jogforrások fogalma 120
III. A jogforrások csoportosítása 120
IV. A jogforrások hierarchiája 123
B) A jogforrások érvényessége és hatályossága 125
I. A jogforrások érvényessége 125
II. A jogforrás hatályossága 128
III. Az érvényesség és hatályosság viszonya 137
IV. Az érvényesség és a semmisség kérdése 138
V. A jogszabályok Alkotmánybíróság általi megsemmisítésének szabályai 139
C) A Magyar Köztársaság jogforrási rendszere 142
I. A jogszabályok 144
1. A jogszabályok és a jogalkotás 144
2. A jogszabályalkotással szemben támasztott követelmények 145
3. A Magyar Köztársaság jogszabályai 146
3. a) A törvény 147
3. b) A kormányrendelet 151
3. c) A Kormány tagjainak rendelete 153
3. d) A helyi önkormányzatok rendeletei 154
4. A jogalkotási felhatalmazás és a jogalkotási hatáskör átruházhatósága 156
5. A jogszabályok megalkotására vonatkozó eljárás főbb szabályai 158
6. A jogszabályok jelölése 160
7. A jogszabályszerkesztés főbb szabályai 161
8. A jogszabályok hatályosulásának vizsgálata 163
9. A jogszabályok deregulációja 164
II. Az állami irányítás egyéb jogi eszközei 164
1. Az állami irányítás egyéb jogi eszközeinek típusai 165
3. a) A határozat 165
3. b) Az utasítás 166
3. c) A jegybanki rendelkezés 166
3. d) A statisztikai közlemény 166
3. e) A jogi iránymutatások 167
2. Az állami irányítás egyéb jogi eszközeinek jelölése 168
III. A rendkívüli jogforrások 169
IV. A sajátos jellegű jogforrások 170
1. A nemzetközi jog jogforrási jellege 171
2. Az alkotmánybírósági határozatok jogforrási jellege 175
3. A bírói jog jogforrási jellege 177
4. A szokásjog jogforrási jellege 179
5. Az egyéb jogforrások 180
D) A jogforrások megismerhetősége 182
1. A hivatalos lapok 182
2. A retrospektív közzététel 183
3. A retrospektív közzététel módszerei 184
V. fejezet: A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁG 211
A) Az állampolgárság alkotmányjogi szabályozása 213
B) Az állampolgárság és az állampolgársági jog 213
I. Az állampolgárság és az állampolgársági jog fogalma 213
II. A magyar állampolgárok fogalmának törvényi meghatározása 214
C) A magyar állampolgársági jog alapelvei 215
D) A magyar állampolgárság létrejöttének és megszűnésének esetei 217
I. A magyar állampolgárság keletkezése és megszerzése 217
1. A magyar állampolgárság keletkezése 217
2. A magyar állampolgárság megszerzése 218
3. A magyar állampolgárság megszerzéséről való döntés 220
4. Az állampolgársági eskü vagy fogadalom 221
II. A magyar állampolgárság megszűnése 221
1. A magyar állampolgárságról való lemondás 221
2. A magyar állampolgárság visszavonása 222
III. A magyar állampolgárság igazolása 223
E) Az állampolgársági eljárás 223
F) Az állampolgársággal kapcsolatos adatvédelmi és adatszolgáltatási szabályok 225
G) A névmódosítás szabályai 226
VI. fejezet: AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 233
A) A választás intézményének alkotmányjogi szabályozása 235
B) Az országgyűlési képviselők választási rendszere 236
I. Az alkotmányi szabályozás jellemzői 236
II. A választójogi törvény rendelkezései 237
1. A választójog 237
2. A választási rendszer 238
3. A jelölés szabályai 240
4. A választás eredményének megállapítása 241
5. Az időközi választás szabályai 244
C) Az országgyűlési képviselők választásának főbb eljárási szabályai 244
I. A választási eljárás alapelvei 244
II. A választási eljárás nyilvánossága 246
III. A választójogosultság nyilvántartása 247
IV. A választókerületek és a szavazókörök kialakításának elvei 247
V. A választási szervek 248
1. A választási bizottságok 248
2. A választási irodák 251
VI. A választási kampány 252
1. A kampányidőszak 252
2. A kampánytevékenység 253
3. A kampányfinanszírozás szabályai 253
4. Adatszolgáltatás a választási kampány során 254
VII. A szavazás 254
1. A szavazás ideje és helye 254
2. A szavazás megkezdése 255
3. A szavazás módja 255
VIII. A szavazatok összesítése 256
1. A szavazatszámlálás 256
2. Az eredmény megállapítása 257
IX. A jogorvoslatok 257
1. A jogorvoslatok általános szabályai 258
2. A névjegyzék összeállításával kapcsolatos jogorvoslat 259
3. A választási bizottság eredményt megállapító döntése elleni jogorvoslat 259
VII. fejezet: A HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 271
A) A helyi önkormányzati választások intézményének alkotmányjogi szabályozása 273
B) A választójog 273
C) A választási rendszer, a jelölés szabályai és a választás eredményének megállapítása 274
I. A választási rendszer 274
II. A jelölés szabályai 275
III. A választás eredményének megállapítása és az időközi, illetve a megismételt választás szabályai 277
1. A választás eredményének megállapítása 277
2. Az időközi és a megismételt választás szabályai 279
D) A választási eljárás sajátos szabályai 280
1. A választójogosultság nyilvántartása 280
2. A választási szervek 280
3. A választási kampány 280
4. A szavazás és a szavazatok összesítésének szabályai 281
VIII. fejezet: AZ ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS
ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉS INTÉZMÉNYE 285
A) Az országos népszavazás és népi kezdeményezés alkotmányjogi szabályozása 287
B) A népszavazás és a népi kezdeményezés mint közvetlen hatalomgyakorlás 288
1. A képviseleti és közvetlen hatalomgyakorlás viszonya 288
2. A közvetlen hatalomgyakorlás fogalmáról 289
3. A népszavazás és a népi kezdeményezés mint alapvető jog 289
C) Az országos népszavazás és népi kezdeményezés 290
I. Az országos népszavazás 290
1. Az országos népszavazás tárgya 290
2. A népszavazás fajtái 292
II. Az országos népi kezdeményezés 293
D) Az országos népszavazás és népi kezdeményezés lefolytatására vonatkozó szabályok 293
1. A kérdések hitelesítése 293
2. Az aláírások gyűjtésének szabályai 295
3. Az aláírások ellenőrzése 296
4. Az Országgyűlés döntése 297
5. A népszavazás kitűzése 297
6. A szavazás és az eredmény megállapítása 297
7. A jogorvoslat 298
IX. fejezet: A POLITIKAI PÁRTOK 305
A) A politikai pártok alkotmányjogi szabályozása 307
B) A politikai párt fogalma és a pártalapítás szabadsága 307
1. A politikai párt fogalma 307
2. A párt alapításának szabadsága 308
C) A pártok alkotmányos feladatai 309
D) A pártok szervezetére, működésére, valamint megszűnésére vonatkozó szabályok 312
1. A pártok szervezetének és működésének szabályai 312
2. A pártok működésének törvényességi ellenőrzése 313
3. A párt megszűnése 314
E) A párt vagyona és gazdálkodása 315
1. A párt vagyona 315
2. A pártok állami tulajdonból történő támogatása 316
3. A pártok költségvetési támogatása 316
4. A pártok gazdálkodó tevékenysége 317
5. A vagyon kérdése a párt megszűnése esetén 318
6. A párt gazdálkodásának nyilvánossága és ellenőrzése 318

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Petrétei József

Dr. Petrétei József egyetemi tanár a PTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszékének oktatója. Kutatási területei: alkotmányelméleti és államszervezeti kérdések, jogalkotástan, összehasonlító alkotmányjog. E témakörökből több könyvet és számos tanulmányt publikált, melyek közül különösen a Magyar alkotmányjog I. és II. c. kötetek emelhetők ki.

Petrétei József 2004–2006 között igazságügy-miniszter, 2006-tól 2007 májusáig igazságügyi és rendészeti miniszter volt.

Kapcsolódó termékek

Kormányzás / tudás (Századvég kiadó)

Szerző:

Internetes ár 3 675 Ft

db

Részletek

Az élő egyház joga (Szent István Társulat)

Szerző:

Internetes ár 3 860 Ft

db

Részletek

Orvosi jog (Szent István Társulat)

Szerző:

Internetes ár 3 300 Ft

db

Részletek

Alkotmányjogi esetek

Szerző: Zeller Judit

Internetes ár 2 064 Ft

db

Részletek

Alkotmányos polgári jog?

Szerző: Gárdos-Orosz Fruzsina

Internetes ár 2 784 Ft

db

Részletek

Magyar alkotmányjog III.

Szerző: Zeller Judit, Tilk Péter, Petrétei József, Drinóczi Tímea, Chronowski Nóra

Internetes ár 5 200 Ft

db

Részletek

Csoportkép Laokoónnal (HVG-ORAC)

Szerző:

Internetes ár 4 000 Ft

db

Részletek
Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: nemeth.istvan@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat