Könyvek, E-bookok
Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

Drinóczi Tímea

Gazdasági alkotmány és gazdasági alapjogok

Megjelenés2006-11-01
Méret: B/5
Terjedelem280
Kötéskeménytáblás
ISBN9637296190
Jelenleg rendelhető.

Ár: 4 380 Ft

Internetes ár: 3 504 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
3 504 Ft

db

A könyv célja a gazdasági alkotmánykoncepciókra vonatkozó ismeretek elemzése, illetve a gazdasági alapjogok dogmatikai rendszerének kidolgozása. A kötet feltárja többek között a gazdasági alkotmány eltérő megközelítési lehetőségeit, a gazdasági alkotmány fogalmát, összetevőit.


A szerző személyes ajánlása:

Lehet, hogy sokan nem is hinnék, de az alkotmányjogban hihetetlenül sok
izgalmas téma van. Engem például mindig is érdekelt, hogy az alkotmányok
hogyan tudják a gazdasági életre vonatkozó alapvető szabályokat megjeleníteni,
és e rendelkezéseket az alkotmánybíróságok és a tudomány képviselői hogyan
értelmezik. Ugyancsak érdekes látni a kölcsönhatást a nemzeti,
szupranacionális és a nemzetközi (főleg gazdasági) alapjogi előírások, illetve
azok interpretációja között. A könyvemben megpróbáltam mindezeket és a saját
(gazdasági) alapjog értelmezésemet bemutatni.

Drinóczi Tímea


Előszó

1. fejezet: Gazdaságtani alapvetés
A) Gazdasági rend, gazdasági rendszer, piacgazdaság
B) A szociális piacgazdaság
I. A szociális piacgazdaság fogalma
II. A szociális piacgazdaság fogalmi elemei

2. fejezet:A gazdasági alkotmány elmélete
A) A gazdasági alkotmány definiálására tett kísérletek
I. Nemzetgazdasági megközelítés

1. A freiburgi iskola tanai
2. A freiburgi iskola tanainak alkotmányjogi szempontú értékelése és hasznosítás lehetőségei
3. A freiburgi iskola tanainak gazdasági szempontú hasznosítási lehetőségei
II. A gazdasági alkotmány tág értelemben

1. A tág értelemben felfogott gazdasági alkotmány fogalma
2. A gazdasági alkotmány tág értelemben felfogott koncepciójának alkotmányjogi szempontú értékelése
3. A gazdasági alkotmány tág értelemben felfogott meghatározása hazánkban és ennek értékelése
B) A gazdasági alkotmány meghatározása
I. A gazdasági alkotmány fogalma
II. A gazdasági alkotmány tartalma
III. A funkciógaranciák
C) Az alkotmányjogi megközelítésben alkalmazható fogalmak

3. fejezet: A gazdasági alkotmány megvalósulása
A) A német gazdasági alkotmány
I. Jogirodalmi álláspontok
II. A BVerfG alap- és további döntései, illetve az újabb szakirodalmi vélemények
B) Gazdasági alkotmány a Magyar Köztársaságban
I. A gazdasági alkotmány szerkezete
II. A magyar Alkotmánybíróság álláspontja az Alkotmány gazdaságpolitikai semlegességére vonatkozóan
III. A magyar gazdasági alkotmány hiányosságairól

1. A gazdasági alkotmány központi elemei
2. A pénzügyi alkotmány központi elemei
3. Az európai uniós gazdasági alkotmány lehetséges hatása a magyar gazdasági alkotmányra
C) A pénzügyi alkotmány de lege ferenda

4. fejezet: A gazdasági alapjogok elmélete
A) Az alapjogok érvényesíthetősége
I. Néhány megfontolás az alapjogok elméletéhez
1. Az alapjogok igazolása – az alapjogképző kritériumok
2. Az alapjogok „forrásai” – a jelenlegi hatásmechanizmus
II. Az alapjogi (közjogi) alanyi jog
1. Státusztan
2. Az alapjogi (közjogi) alanyi jog meghatározása
3. Érvényesíthetőség nemzetközi szinten
B) Az alapjogok érvényesíthetősége a magyar Alkotmány alapján
I. 70/K. § alkalmazása az Alkotmánybíróság gyakorlatában
II. A 70/K. § értelmezési lehetőségei
C) A gazdasági alapjogok jellege
I. A gazdasági alapjogok a gazdaságban
II. A gazdasági alapjogok alapjog-dogmatikai értelmezése

1. A gazdasági alapjogok intézményi értelmezése
2. A gazdasági alapjogok rendszertani értelmezése

5. fejezet:A gazdasági alkotmány központi eleme: A piacgazdaság
A) A piacgazdaság és a (jog)állam különféle jelzős kapcsolatainak értelmezése
B) A piacgazdaság elvének megjelenése az alkotmányokban
I. Az állami alkotmányok – csoportosítási lehetőségek
II. A szociális piacgazdaság az EASZ-ban
C) Piacgazdaság a magyar gazdasági alkotmányban
I. „Piaci megfontolások” megjelenése az Alkotmányban
II. A szociális piacgazdaság mint alkotmányi elv
III. A piacgazdaság eleme – a versenyszabadság
IV. A piacgazdaság eleme – a szerződési szabadság

1. A szerződési szabadság rendszertani értelmezése
2. A szerződési szabadság intézményi értelmezése
3. A szerződési szabadság korlátozása
V. Az állam feladata a piacgazdaságban
C) A szociális piacgazdaság de lege ferenda

6. fejezet: A tulajdonalkotmány – a tulajdonhoz való jog
A) Tulajdontípusok
I. Tulajdontípusok Európában
II. Az Alkotmány „magántulajdon”-ra vonatkozó rendelkezésének értelmezése
III. Az állami tulajdon és nemzeti vagyon értelmezése
IV. Az önkormányzat tulajdonának értelmezése
V. A tulajdoni formák egyenjogúsága és egyenlő védelme
VI. A szövetkezeti tulajdon értelmezése
B) A tulajdonhoz való jog
I. A tulajdonhoz való jog rendszertani értelmezése
II. A szociális kötöttség
III. A tulajdonhoz való jog tárgya
IV. A tulajdonhoz való jog korlátozásának elmélete
V. A tulajdonhoz való jog korlátozásának gyakorlata
C) A tulajdonalkotmány de lege ferenda

7. fejezet: A „munkaalkotmány” – a foglalkozás szabadsága
A) A munkához való jog és a foglalkozás szabadsága szabályozása
B) A „munkához való jog” és a foglalkozás szabadsága
I. A 70/B. § (1) bekezdése értelmezése
II. A foglalkozás szabadsága rendszertani és intézményi értelmezése
III. A foglalkozás szabadságának korlátozása

1. A korlátozás lehetőségének megalapozása
2. A korlátozások típusai
3. Az Alkotmányban expressis verbis meghatározott korlát
4. Az állam mérlegelési jogának terjedelme
IV. A foglalkozás szabadságához kapcsolódó tartalmi elemek (alapjogok)

1. A jövedelem és a munkabér
2. A pihenés
3. Hiányzó kapcsolódó tartalmi elemek
C) A „munkaalkotmány” de lege ferenda

Összegzés
Felhasznált irodalom
Tárgymutató

 

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Drinóczi Tímea

Dr. Drinóczi Tímea egyetemi docens a PTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszékén. Kutatási területei a gazdasági alkotmány és alkotmányosság, alapjogok, jogalkotástan.
A szerző életrajzát, tudományos munkásságát lásd bővebben itt.

Kapcsolódó termékek

Alkotmány Blvd. (Novissima Kiadó)

Szerző:

Internetes ár 2 990 Ft

db

Részletek

Magyar alkotmányjog I.

Szerző: Petrétei József

Internetes ár 4 544 Ft

db

Részletek

Adatvédelmi kézikönyv (Osiris Kiadó)

Szerző:

Internetes ár 4 980 Ft

db

Részletek

Változások a magyar alkotmányjogban - Tanulmányok az Alaptörvényről (NKTK)

Szerző: Téglási András (szerk.), Patyi András (szerk.), Cserny Ákos (szerk.), Balogh Elemér (szerk.)

Internetes ár 5 900 Ft

db

Részletek

A közszereplők személyiségi jogai

Szerző: Tattay Levente

Internetes ár 4 784 Ft

db

Részletek
Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: nemeth.istvan@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat