Hírek és események

Első lépések a művészetek felé

2015. 05. 04.

Az Első lépések a művészetek felé című két kötetes, pedagógiai-művészeti összefoglaló munka a Dialóg Campus Kiadónál Gyöngy Kinga szerkesztésében jelent meg. A könyvet megelőző fokozott várakozást és a vállalkozás hiánypótló jellegét is jól mutatja, hogy röviddel a megjelenése előtt a Magyar Bölcsődék Egyesülete Forrai Katalin Díjat adományozott Gyöngy Kingának a bölcsődei művészeti nevelés területén végzett tudományos munkájáért. Ez alkalomból kérdezzük őt.

Mióta foglalkozik művészeti neveléssel? Hogy látja, a pedagógusok mennyire nyitottak erre, mennyire vonják be szívesen a különböző művészeti ágakat a hétköznapi nevelési munkájukba?

Személyes életemet végigkísérték a művészetek. Általános iskolás koromban zenei tagozatos voltam, gimnázium alatt is fuvoláztam, zenekarban játszottam. Egyetemista koromban fotózni tanultam, fotókiállításom volt, egyetem után pedig kórusban énekeltem. Innen eredt a kisgyermekkori művészeti nevelés iránt való érdeklődésem. 2010 februárjában alakult meg az a munkacsoport, amely a kisgyermekkori művészeti nevelésről szóló könyvet készítette, ennek lettem a vezetője, és emiatt végeztem el azokat a háttértanulmányokat, melyek A bölcsődei művészeti nevelés előzményei és jelen gyakorlata néven már megjelentek, és amelyekre ez a könyv épült. Úgy tapasztaltam a kisgyermeknevelők nagyon nyitottak a művészeti ágak nevelésbe való bevonására. Ezért Forrai Katalin sokat tett már előttünk.

Van esetleg olyan területe a művészetek alkalmazásának, amelynek erősítését különösen fontosnak tartaná a gyermeknevelésben?

Mint említettem, Forrai Katalin nagyon szép ének-zenei nevelési programot állított össze a bölcsődék számára. Más területen azonban nem volt ennyire kidolgozott nevelési program előttünk, bár Nyitrai Ágnes sokat foglalkozott a mesélés, képeskönyv-nézegetés témakörével, kutatást is végzett e területen. Eddig talán a legelhanyagoltabb terület a vizuális nevelés volt. Tóbiné Bércesi Marika gyakorlati munkássága révén a most megjelenő könyvben igazi gyöngyszem jelenik meg, egy csodás vizuális nevelési program. Ennek sajátossága, hogy nemcsak technikák leírásáról szól, hanem egy hozzáállást jelent.

Meséljen, kérem a könyv megszületésének körülményeiről!

2010 februárjában a Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak Országos Programfejlesztő Bizottsága szakértőket kért fel, hogy vegyenek részt a főiskolai szintre emelkedett szak tantárgyfejlesztő munkájában. Ezért kezdtünk bele mi is a tankönyvírásba. A könyvírás kihívásain túl a megjelentetés buktatóin is át kellett jutni. Köszönettel tartozunk ezért a Dialóg Campus Kiadónak, aki fantáziát látott a könyv megjelentetésében, és a Nemzeti Kulturális Alapnak, aki támogatta a könyv megjelenését.

Talán mondhatom, hogy nem volt egyszerű dolga e kötet szerkesztésével, hiszen meglehetősen sok szerző munkáját kellett koordinálnia. Másrészt a kötet komoly értéke, hogy a szakma számos elismert képviselőjét sikerült megnyernie az ügynek. Hogy állt össze a kötet szerzőinek névsora?

Egyrészt sokan már az Országos Programfejlesztő Bizottságtól meghívást kaptak a munkára, s így csatlakoztak. Voltak azonban olyan területek, ahol nekem kellett megtalálnom azokat, akik képesek voltak egy egyetemi tananyag összeállítására. A környezetpszichológus Dúll Andreát és a fényképzés oktatásában járatos Hanczár Gergelyt az egyetemről ismertem, ők tanáraim voltak azelőtt. A művészetterapeuta Tóbiné Bércesi Marikát egy konferenciaelőadása után hívtam meg. Színházigazgató Székely Andreát egy másik szerzőtárs hívta meg a kérésemre, hogy a bábjátékról hiteles írást közölhessünk a könyvben.

Kinek szól elsősorban az Első lépések a művészetek felé? Van esetleg használati útmutatója a könyv alkalmazásához?

Elsősorban a főiskolai kisgyermeknevelő képzésben tanuló hallgatókra gondoltunk a könyv összeállításakor. Egy olyan nevelő képe lebegett a szemünk előtt, aki nem erőltetetten fejleszti a gyermekeket, hanem tudatosan beleszövi a kisgyermekek életébe a művészeti csírákat.
Másodsorban a már dolgozó kisgyermeknevelőknek írtuk a könyvet. A könyvben nagyon fontosak a gyakorlati vonatkozású fejezetek, melyekben jó gyakorlatokat gyűjtöttünk össze. Kiemelném Hegedűsné Tóth Zsuzsanna zenei gyűjteményét, mely a Forrai féle hagyományra épít, és értékes zenei anyagot kínál rengeteg modern alkalmazási ötlettel. Ugyancsak Hegedűsné Tóth Zsuzsanna írt egy nagyon gyakorlatias fejezetet a kisgyermekek közt használható hangszerekről. Nagyon fontos a gyakorlatban dolgozók számára Tancz Tünde hiánypótló írása, mely a képeskönyvek közti választásban segít.

Április 20-án a Nyíregyházán megrendezett „Kicsi vagyok én, majd megnövök én” Szakmai Konferencia keretében kitüntetést vehetett át a Magyar Bölcsődék Egyesületétől. Mivel indokolták az elismerést? És mit jelent Önnek ez a visszajelzés a további terveire nézve?

A díjat Forrai Katalin zenepedagógiai örökségének, a bölcsődei nevelés alapértékeként való közvetítéséért kaptam, meg gondolom azért is, hogy minden viszontagság ellenére sikerült megjelentetni ezt az átfogó művészeti nevelési programot.
További terveimet illetőleg most a legfontosabb a doktori kutatásom, mely eddig a könyvírás, szerkesztés miatt háttérbe szorult.

Köszönjük, hogy időt szakított a beszélgetésre, és sok sikert kívánunk további munkájához.

Az Első lépések a művészetek felé I-II. a tartalomjegyzékkel és a könyvhöz készült videó- illetve hanganyagra mutató linkekkel együtt elérhető honlapunkon.

>>Első lépések a művészetek felé I.

>>Első lépések a művészetek felé II.Hozzászólások
Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: vasarlas@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat