Hírek és események

A magyar decentralizáció kudarca nyomában – Könyvbemutató

2016. 11. 22.

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
és a Dialóg Campus Kiadó bemutatja
a Studia Regionum könyvsorozat legújabb kötetét:

Pálné dr. Kovács Ilona (szerk.): A magyar decentralizáció kudarca nyomában

Időpont: 2016. november 24., 10 óra
Helyszín: TÖOSZ, Önkormányzati Információs és Koordinációs Központ, 1071 Budapest, Damjanich u. 44.

 

 
   
 

 

 

 

 

Vajda Krisztina, a kiadó ügyvezetője köszöntötte a kiadó nevében a könyv közreműködőit és a vendégeket.

Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára részletesen ismertette a kötet tanulmányainak gondolatmenetét és a kutatás eredményeit, valamint tudományosan is reflektált ezen állításokra, ezzel kitágítva a kötetben felvetett kérdéseket. Ezzel pedig megágyazott a bemutatót követő pezsgő, tudományos vitának, mely nem nélkülözte természetesen az emocionális jellegű felszólalásokat sem.

Pálné Kovács Ilona, a kötet szerkesztője és a kutatás vezetője a kötet kiinduló kérdéséről – Miért hagytuk, hogy így legyen – és a megkezdett kutatási projekt folytatásának fontosságáról beszélt, ami a decentralizáció kudarcának mélyebb okait segíthet feltárni.

 

 A magyar decentralizáció kudarca nyomában

A kötet az MTA KRTK pécsi intézetének hároméves, empirikus kutatási eredményeire támaszkodik. A kutatás a hazai önkormányzati reformok folyamatát elemezte, keresve a választ, vajon a rendszerváltás óta eltelt időszak alatt miért veszítettek folyamatosan pozíciót a helyi önkormányzatok, miért vallottak kudarcot a reformkezdeményezések, s miért lehetett 2010 után olyan centralizált kormányzási modellt szinte ellenállás nélkül bevezetni, amelyikben az önkormányzatok óriási veszteséget szenvedtek el.

A könyv nemcsak az empirikus kutatások (kérdőíves felmérés, interjúk, dokumentumelemzés, parlamenti vita tartalomelemzése) eredményeit mutatja be, hanem a hazai területi kormányzásban bekövetkezett változásokat beágyazza az európai reformfolyamatokba, illetve elméleti hozzájárulásra törekszik a reformdöntéseket meghatározó államtudományi, politikatudományi szakirodalomhoz.

A kötet legfontosabb üzenete, hogy a magyar területi kormányzás elmúlt 25 éve nem volt elég a korábbi, a magyar államot szinte folyamatosan jellemző centralizáló kultúra mélyen gyökerező okait felszámolni.

Szerkesztő: Pálné Kovács Ilona
A tanulmányokat írták: Pálné Kovács Ilona, Kacziba Péter, Oppe Orsolya, Kovács Laura, Finta István, Zongor Gábor, Bodor Ákos, Grünhut Zoltán
A könyv szakmai lektora: Horváth M. Tamás

 

Hozzászólások
Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: nemeth.istvan@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat