Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

Bérces György, Skrapits Lajos, Tasnádi Péter

Általános fizika. Mechanika I.

Megjelenés2013-00-00
Méret: B/5
Terjedelem488
Kötéskartonált
ISBN9789638988911
Jelenleg rendelhető.

Ár: 5 980 Ft

Internetes ár: 4 785 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
4 785 Ft

db

A Mechanika I. és a Mechanika II. című tankönyvek tartalma a szerzők által az ELTE Természettudományi Karán több évtizede tartott előadásokon alapul. Elsősorban azoknak szólnak, akik a klasszikus mechanikát egyetemen, főiskolán alapképzésben hallgatják.

ÁLTALÁNOS FIZIKA sorozatunk egyes tagjai alaptankönyvei a tudományegyetemek, a műszaki egyetemek, a tanárképző és a műszaki főiskolák fizikát tanuló hallgatói számára.

Egységes alapelvek szerint szerkesztett általános fizika sorozat több mint három évtizede nem jelent meg, így az azóta bevezetett nemzetközi mértékegységrendszer, az új felfedezések és szemléleti hangsúlyeltolódások révén feltétlenül alapmű a fizikatanár továbbképzésben is, és kézikönyve minden fizikát tanító általános és középiskolai tanárnak, illetve azoknak a műszaki és reálértelmiségieknek, akik szakismereteik modern fizikai alapjaival mélyebben kívánnak megismerkedni.

Előszó 11
BEVEZETÉS
1. § A fizika tárgya 17
2. § A fizika módszerei 18
3. § A kísérleti és az elméleti fizika kapcsolata 19
4. § Mérés 21
5. § Hosszúságmérésen alapuló mérések 22
6. § Időmérés 30
7. § Mértékegységrendszerek 33
8. § A mérés hibája 35
9. § Mérési eredmények kiértékelésének néhány módszere 42
10. § Dimenzióanalízis 46
11. § Hasonlósági meggondolások 49
AZ ANYAGI PONT MECHANIKÁJA
I. A) Az anyagi pont kinematikája
1. Mozgások leírása és kinematikai jellemzői 51
12. § A vonatkoztatási rendszer 51
13. § Egyenes vonalú egyenletes mozgás 52
14. § Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás 54
15. § Szabadesés, nehézségi gyorsulás 58
16. § Számítógép kinematikai kísérletekben 61
17. § A sebesség és gyorsulás fogalom általánosítása 63
2. Görbevonalú mozgások 68
18. § Hajítások 68
19. § Hajítás leírása ferdeszögű koordináta-rendszerben 74
20. § Hajítás leírása szabadon eső koordináta-rendszerben 76
21. § Körmozgás 76
3. Rezgések 82
22. § Harmonikus rezgőmozgás 82
23. § Egyirányú harmonikus rezgések összetétele 86
24. § Több rezgés összetétele 89
25. § Moduláció 93
26. § Rezgések felbontása harmonikus rezgések összegére; Fourier-tétel 94
27. § Egymásra merőleges rezgések összetétele 98
28. § Rezgések jellemzése komplex függvényekkel 103
4. Mozgások leírása speciális koordináta-rendszerekben 105
29. § A tér pontjainak jellemzése koordinátákkal 105
30. § Síkbeli mozgások polárkoordinátás leírása 106
31. § A mozgó ponttal együttforgó polárkoordináta-rendszer 108
32. § A térbeli mozgás leírásának geometriai segédfogalmai 110
33. § A természetes koordináta-rendszer 112
34. § Speciális térbeli mozgások 113
35. § Néhány kinematikai optimum feladat 117
I. B. Az anyagi pont dinamikája
1. A Newton-törvények 123
36. § A tehetetlenség törvénye (Newton I. törvénye) 123
37. § A mechanikai kölcsönhatás mértéke; az erő 125
38. § A dinamika alaptörvénye (Newton II. törvénye) 127
39. § Az erőfogalom dinamikai bevezetése 130
40. § A hatás-ellenhatás törvénye (Newton III. törvénye) 134
2. Erőtörvények és alkalmazásaik 136
41. § Az erőtörvények és a mozgásegyenlet 136
42. § Kényszererők és szabaderők 138
43. § A dinamika alaptörvényének alkalmazása állandó erő esetén 140
3. Periodikus mozgások dinamikai leírása 144
44. § Körmozgás 144
45. § Gyorsuló körmozgás 146
46. § Harmonikus rezgőmozgás 146
47. § A fonalinga 150
48. § Nemlineáris rezgések 152
4. Súrlódás, közegellenállás 160
49. § A tapadási súrlódási erő 160
50. § A csúszási súrlódási erő 161
51. § A súrlódási tényező és mérése 162
52. § A tapadási és a csúszási súrlódási erő összehasonlítása 164
53. § A kötélsúrlódás 167
54. § A súrlódási erő mikroszkopikus háttere 168
55. § A közegellenállás 169
I. C) Tömegpont mozgására vonatkozó tételek
1. Az impulzustétel 173
56. § Az erőlökés és az impulzustétel 173
2. Az impulzusmomentum-tétel 175
57. § A forgatónyomaték 175
58. § Az impulzusmomentum és az impulzusmomentum-tétel 176
59. § Az impulzusmomentum megmaradása és a centrális erők 177
3. A munkatétel 179
60. § A munka 179
61. § Példák a munka kiszámítására 182
62. § A kinetikus energia és a munkatétel 184
63. § A forgatónyomaték munkája 185
64. § A teljesítmény 185
4. Az energiatétel 187
65. § A potenciális energia 187
66. § Példák a potenciális energiára 189
67. § A mechanikai energia megmaradása 189
68. § Az erő meghatározása a potenciális energiából 190
I. D) Speciális mozgások
1. Csillapodó rezgések 193
69. § Sebességgel arányos csillapítás 193
70. § Súrlódással csillapított rezgés 199
2. A kényszerrezgés és a rezonancia 202
71. § Kényszerrezgés 202
I. E) Gravitáció
1. A Newton-féle gravitációs törvény 211
72. § A Kepler-törvények 211
73. § A gravitációs törvény 212
74. § A gravitációs állandó mérése 214
75. § Nehézségi erő, a testek súlya, súlytalanság 217
76. § A tehetetlen és a "súlyos" tömeg fogalma 218
2. A gravitációs és a nehézségi erőtér 222
77. § A gravitációs erő munkája 222
78. § Gravitációs térerősség, potenciál 223
79. § Kiterjedt testek gravitációs tere 226
80. § A Föld gravitációs tere 234
3. A bolygók mozgása 237
81. § A Naprendszer bolygói 236
82. § A Kepler-törvények levezetése a gravitációs törvényből 237
83. § A gravitációs törvény és a Kepler-törvények alkalmazása 246
84. § A mesterséges holdak mozgása 248
I. F) Mozgások leírása gyorsuló koordináta-rendszerekben
1. Mozgás leírása speciális gyorsuló koordináta-rendszerekben 253
85. § Mozgás leírása egyenletesen gyorsuló koordináta-rendszerben 253
86. § A mozgás leírása egyenletesen forgó rendszerben 255
87. § A Coriolis-erő 256
2. A tehetetlenségi erők általános bevezetése 258
88. § Az inercia- és a forgórendszerbeli időderiváltak kapcsolata 258
89. § A nyugvó és forgó rendszerben vett gyorsulások kapcsolata 259
90. § A tehetetlenségi erők 261
91. § A Newton-törvények és a tehetetlenségi erők 262
92. § Feladatok megoldása gyorsuló koordináta-rendszer segítségével 262
3. Jelenségek a forgó Földön 268
93. § Tehetetlenségi erők a Földhöz rögzített koordináta-rendszerben 268
94. § A nehézségi erő és a nehézségi gyorsulás változása
a hely függvényében 269
95. § Az Eötvös-inga 271
96. § A nehézségi gyorsulás pontos mérése 274
97. § A Coriolis-erő hatása a testek mozgására 276
98. § Vízszintesen mozgó testek eltérülése a függőleges szögsebesség miatt 277
99. § A Coriolis-erő hatása a függőlegesen mozgó testekre 279
100. § A vízszintesen mozgó testekre a tangenciális szögsebesség-
komponens miatt fellépő erő 281
101. § Az árapály jelensége 283
102. § Eötvös Loránd 288
A pontrendszerek mechanikája
II. A) A pontrendszerre vonatkozó általános tételek
103. § Az impulzustétel és a tömegközéppont-tétel 292
104. § Az impulzusmomentum-tétel 297
105. § A munkatétel 303
106. § A mechanikai energiamegmaradás tétele 307
II. B) Speciális pontrendszerek mozgása
1. Ütközések 309
107. § A centrális és egyenes ütközés 309
108. § Kísérletek és mérések az ütközésekkel kapcsolatban 313
109. § A ferde ütközés 317
110. § A ferde ütközés egyszerű dinamikai modellje 322
2. Mozgás taszító erőtérben 324
111. § Mozgás a távolság négyzetével fordítottan arányos taszító erőtérben 324
3. Két testből álló rendszer mozgása 328
112. § Rakéta mozgása 328
113. § A gravitációs kéttest-probléma 330
4. Csatolt rezgések 335
114. § Rugóval összekötött testek mozgása 335
115. § A Wilberforce-inga 346
A MEREV TESTEK MECHANIKÁJA
III. A) Merev testek kinematikája
1. A merev test mozgásának leírása 352
116. § A merev test fogalma, szabadsági fokok száma 352
117. § Merev test helyzetének jellemzése 353
118. § Merev test mozgását jellemző mennyiségek 355
119. § Egy pontjában rögzített merev test mozgása 359
2. Merev test általános mozgása 363
120. § A mozgás összetétele transzlációból és rotációból 363
121. § A merev test síkmozgása 366
III. B) Merev test egyensúlya
122. § Merev test egyensúlyának szükséges és elégséges feltétele 372
1. Erőrendszer tulajdonságai 376
123. § Egyszerű erőrendszerek 376
124. § Erőrendszer redukciója 378
125. § Párhuzamos erőrendszer eredője 383
2. A tömegközéppont 387
126. § A tömegközéppont (súlypont) tulajdonságai 387
127. § Tömegközéppont (súlypont) meghatározására vonatkozó tételek 390
3. A merev test egyensúlyának tulajdonságai 396
128. § Az egyensúlyi helyzet stabilitása, állásszilárdság 396
129. § Egyensúly vizsgálata a potenciális energia-függvény segítségével 397
130. § Egyensúlyi helyzet körüli mozgások 404
131. § A virtuális munka elve 405
4. Az egyensúlyi feltételek alkalmazása 409
132. § Egyszerű gépek 409
133. § Mérlegek, mérlegelési eljárások 412
134. § Kötélpálya, függőhíd, rácsos szerkezetek egyensúlya 416
III. C) A merev test forgása rögzített tengely körül
135. § A forgómozgás alapegyenlete 420
136. § A tehetetlenségi nyomatékra vonatkozó tételek 426
137. § Példák tehetetlenségi nyomaték kiszámítására 429
138. § A tehetetlenségi nyomaték tenzora 434
139. § Forgási rezgések 438
III. D) A merev test általános mozgása
140. § A merev test mozgását jellemző mennyiségek 441
141. § Merev test síkmozgásának dinamikai leírása 447
142. § Az erőmentes pörgettyű 453
143. § A súlyos pörgettyű 460

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Bérces György

Dr. Bérces György az ELTE Általános Fizika Tanszékének adjunktusa.

Skrapits Lajos

Dr. Skrapits Lajos az ELTE Általános Fizika Tanszékének adjunktusa.

Tasnádi Péter

Dr. Tasnádi Péter az ELTE Általános Fizika Tanszékének docense, a TTK dékánhelyettese.

Kapcsolódó termékek

Általános fizika I/2. Mechanika II. Hőtan

Szerző: Tasnádi Péter, Skrapits Lajos, Litz József, Bérces György

Internetes ár 4 785 Ft

db

Részletek
Nincs kép

Elektrotechnika I/1.(BJKMF)

Szerző:

Internetes ár 1 610 Ft

db

Részletek

Általános fizika. Mechanika I.

Szerző: Tasnádi Péter, Skrapits Lajos, Bérces György

Internetes ár 4 785 Ft

db

Részletek

Általános Fizika III. Fénytan-Relativitáselmélet-Atomhéjfizika

Szerző: Pintér Ferenc, Kozma László, Erostyák János, Bergou János

Internetes ár 5 584 Ft

db

Részletek
Nincs kép

Elektrotechnika I/2.

Szerző:

Internetes ár 1 840 Ft

db

Részletek

Többváltozós függvények(ZMNE)

Szerző:

Internetes ár 920 Ft

db

Részletek
Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: vasarlas@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat