Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

Bóka Éva

Az európai föderalizmus alternatívája Közép-Európában 1849–1945

Megjelenés2011-00-00
Méret: 120 × 185
Terjedelem144
Kötéskartonált
ISBN9789639950368
Jelenleg rendelhető.

Ár: 2 480 Ft

Internetes ár: 1 984 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
1 984 Ft

db

A könyv a demokratikus jogállam-szervezési, a föderációelméleti, a nemzetközi jogi, az emberi jogi és az önrendelkezési jogi gondolkodás fejlődését mutatja be a 19. század második felében és a 20. század első felében Közép-Európában Adolf Fischhof, Kossuth Lajos, Frantisek Palacky, Eötvös József, Friedrich Naumann, Karl Renner, Jászi Oszkár, Tomás Garrigue Masaryk, Auer Pál, Hantos Elemér, Richard Nicolaus Coudenhove-Kalergi és Milan Hodza jogállam-szervezési, nemzetközi jogi és emberi jogi gondolatai alapján, kiemelve, hogy a többszintű kormányzás elvén nyugvó multikulturális föderalista államszervezés teoretikus megfogalmazásában e gondolkodók élenjártak.

 

Előszó 7

Bevezető: A világföderáció klasszikus eszméje és hatása az államjog, a népjog és az emberi jogok fejlődésére 11


1. Elképzelések a soknemzeti demokratikus föderalista államról a Habsburg Monarchiában (1849–1918) 31

1.1. Kísérlet a nyelvi problémák jogállami megoldására: föderalista alkotmányterv Ausztriában, 1849 32

1.2. Adolf Fischhof nyelvi föderalizmusa 36

1.3. Palacký demokratikus népközössége 40

1.4. Eötvös József személyi elven alapuló demokratikus soknemzetiségű jogállama 45

A nemzeti eszme jelentése 47

A nemzeti toleranciától a nemzeti szabadságig 48

A soknemzeti demokratikus állam koncepciója Közép-Európában 49

A nemzeti szabadság elve mint európai kihívás 50

1.5. Kossuth dunai szövetségi terve 1849 után 52

1.6. Karl Renner személyi elven alapuló föderalizmusa 54

Reformgondolatok Ausztria föderatív átalakítására 56

1.7. Naumann a föderalista–funkcionalista jogharmonizáció alkotmányos alapelveiről 58

1.8. Jászi Oszkár a demokratikus asszimilációról 61

1.9. Masaryk konföderalizmusa 64


2. A népszuverenitás, a nemzeti önrendelkezési jog és a nemzetközi szervezet alapelveinek közép-európai interpretációi, 1918–1920 68

2.1. Renner az önrendelkezési jog értelméről a Habsburg Monarchiában, 1918 68

2.2. Jászi véleménye a nemzeti önrendelkezési jog gyakorlati alkalmazásáról 72

2.3. Masaryk Új Európa-terve 73

2.4. A Népszövetség kritikája 74


3. Az európai föderalizmus kérdése a Habsburg Monarchia felbomlása után 79

3.1. R. N. Coudenhove-Kalergi és a Páneurópa-mozgalom 79

A nemzetiségi problémák megoldása 85

3.2. Európai alkotmányterv, 1923 89

3.3. A Briand-terv közép-európai visszhangja 93

3.4. A dunai államok együttműködése 97

3.5. A gazdasági föderáció gondolata: Hantos Elemér 100

A gazdasági világföderáció eszméje 100

Nemzetek gazdasági szövetsége: a világgazdaság és a Nemzetek Szövetsége 102

Közép-Európa gazdasági újjászervezése 103

3.6. Jászi gondolatai Európa egységéről  106

Jászi az Európai Egyesült Államokról 107

3.7. Renner az európai föderációról   109

3.8. Az Európai Egyesült Államok terve 111

4. Az ellenállási mozgalom közép-európai föderációs tervei 115

4.1. A lengyel és csehszlovák ellenállási mozgalom föderatív tézisei 115

4.2. Hodža terve a közép-európai föderációról 118

Hodža közép-európai alkotmányterve 119

4.3. A Duna-klub a közép- és délkelet-európai unióról, 1943 123

4.4. Az európai föderáció és a kelet-közép-európai föderáció terve 126

4.5. A demokratikus európai föderáció mint a totalitárius rendszerek és a háború elleni védekezés útja 128


5. Konklúziók 131


6. Irodalom 134

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Bóka Éva

Habilitált egyetemi doktor, független kutató és tanár. Tanári diplomáját a budapesti Eötvös Loránd Egyetem Bölcsészettudományi Karán szerezte meg (1978). Bölcsészdoktori disszertációját 1983-ban védte meg, 1997-ben Ph.D-vé minősítette át a Bölcsészettudományi Kar. 2007-ben a Pécsi Tudományegyetem habilitált doktorrá avatta. 2010-től a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskolája "Európa Újragondolása" Doktori Műhelyének a kutatási vezetője.
Kutatói pályáját, a Világtörténet folyóirat szerkesztőségi titkáraként, az MTA Történettudományi Intézetében kezdte; majd három évet töltött Münchenben, ahol a Südost-Forschungenben publikált. Ezután Hollandiába költözött, ahol tudományos munkáját független kutatóként folytatja: tanulmányokat, könyveket ír, meghívott előadóként előadásokat és szemináriomokat tart, aktívan részt vesz a magyar oktatásban. Részt vett az Európai Unió PHARE projektjében az ELTE kereteiben; előadásokat tartott a Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskolájában; meghívott előadó a Corvinus Egyetem Nemzetközi Tanulmányok Intézetében.
Kutatási és publikálási területe: Európa és az Oszmán Birodalom kapcsolatainak története; magyar gondolkodók európai identitáskeresése (19-20. század); az európai egységgondolat története; az európai integráció elmélete és gyakorlata; Európa és a világrendszer történelmi perspektívában, különös tekintettel a föderalista eszmékre; Európa és a Távol-Kelet (Kína, Japán, Szingapúr): államszervezési és nemzetközi együttműködési elméletek és gyakorlat összehasonlítása.

Kapcsolódó termékek

Az én Európai Unióm (Korona Kiadó)

Szerző:

Internetes ár 2 300 Ft

db

Részletek

Az Európai Unió adójoga (Osiris Kiadó)

Szerző:

Internetes ár 4 200 Ft

db

Részletek

Nemzetközi marketing

Szerző: Rekettye Gábor, Fojtik János

Internetes ár 3 984 Ft

db

Részletek
Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life
  • Gyermekeink és a hit
  • Ne féljünk mások könnyeitől - Hogyan segítsük gyászoló barátainkat és hozzátartozóinkat?
  • Anyanyelvi észtekergető - Kreatív nyelvi feladatsorok 6-7. és 8-10. osztályosok számára
  • Békében élni szüleinkkel – Ahogy a konfliktusaink feloldhatók
  • Érted vagyunk - 10 tanács szülőknek


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: nemeth.istvan@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat