Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

Horváth Imre

Közigazgatási szervezés- és vezetéstan

Megjelenés0000-00-00
Méret: B/5
Terjedelem272
Kötéskeménytáblás
ISBN9639310786
Jelenleg nem rendelhető.

Ár: 5 480 Ft

Internetes ár: 4 384 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
4 384 Ft

A szerző a szervezés- és vezetéstudomány modern ismereteit alkalmazza a jogászi, közigazgatási (önkormányzati) pályára.
Főbb témakörei: A szervezés kapcsolódásai (vezetés, igazgatás, jog, informatika) - Szervezéstudomány és irányzatai - A szervezet (fogalma, struktúrája, felépítése) - A közigazgatás szervezése (szervezési elvek, a közigazgatás struktúrája, átszervezés) - Információ, kommunikáció, informatika a szervezetben - Nyilvántartás a szervezetben, közigazgatásban - Vezetés a közigazgatási szervezetben - Döntés (fajtái, követelményei, hatáskörei, fázisai, kockázata, a döntéshozók felelőssége) a közigazgatási szervezetben - A személyiség szerepe (testületi döntések, felelősség, végrehajtás, ellenőrzés) a közigazgatási döntésmechanizmusban - A közigazgatási (önkormányzati) szervezés feszültségei.
Jelen kötet a mű átdolgozott, bővített kiadása.

I. A SZERVEZÉSTUDOMÁNY 15
1. Szervezéstan a közigazgatás-tudományban 17
1.1. Közigazgatástan és szervezés 17
1.2. Közigazgatástan a nyugati szakirodalomban 17
1.3. A jog szerepe a közigazgatástanban 18
1.4. Közigazgatástan és közigazgatási jog 20
1.5. A hazai szakirodalomban 20
1.6. Közigazgatási szervezéstan 21
1.6.1. Önállósága 22
1.6.2. Társadalmi hatása 22
1.6.3. Szerepének változása 23
2. A szervezés 24
2.1. A szervezés társadalmi meghatározottsága 24
2.2. A szervezés fogalma 28
2.3. A szervezés fajtái 30
2.4. Szervezés helye a szervezetben 32
2.4.1. Szervezés - vezetés - irányítás 33
2.4.2. Szervezés és igazgatás 35
2.4.3. Szervezés és jog 36
3. A szervezéstudomány 37
3.1. A szervezéstudomány és a társadalom 37
3.2. A szervezéstudomány jellege 38
3.3. A szervezéstudomány felosztása 39
3.4. A szervezéstudomány struktúrája és státusa 40
4. A szervezéstudomány fő irányzatai 41
4.1. Klasszikus irányzatok 41
4.1.1. Taylor és taylorizmus 42
4.1.1.1. Munkamódszere 43
4.1.1.2. Irányítási rendszere 43
4.1.1.3. Szervezési elvei 44
4.1.1.4. Taylorizmus hatása 45
4.1.2. Henri Ford szervezése 45
4.1.2.1. A szervezés módszerei 46
4.1.2.2. Szervezésének értékelése 48
4.2. A vezetéselméleti iskola 48
4.2.1. Henri Fayol 49
4.2.1.1. A szervezet funkciói 49
4.2.1.2. A vezetô személyi képessége 50
4.2.1.3. A vezetés funkciója 50
4.2.1.4. A vezetés princípiumai 51
4.2.1.5. A fayolizmus értékelése 53
4.3. A formalista szervezéselmélet 53
4.3.1. Max Weber 54
4.3.1.1. Munkássága 54
4.3.1.2. Értékelése 57
4.4. A Human Relations irányzat 57
4.4.1. Elton Mayo 58
4.4.1.1. Kutatási iránya 58
4.4.1.2. A pszichológiai tényezôk 59
4.4.1.3. Következtetések 59
4.4.1.4. Eredményeinek értékelése 60
4.5. A japán szervezés 61
4.5.1. Az oktatási rendszer 62
4.5.2. A munkahelyi felvétel 62
4.5.3. A foglalkoztatási politika 63
4.5.4. Információk és a ringi döntés 64
4.5.5. Az üzemszervezés 64
4.5.6. A sajátos japán gondolkodásmód 65
4.5.7. Tervezés és vezetés 65
4.6. A modern irányzatok 68
4.6.1. Az X- és Y-elmélet 68
4.6.2. A Z-elmélet 69
4.7. Újabb elméletek 71
4.7.1. A management-elmélet 71
4.7.1.1. Az empirikus iskola 72
4.7.1.2. A teoretikus iskola 72
4.7.2. A döntéshozatali iskola 72
II. A SZERVEZÉS 75
5. A szervezetek 77
5.1. A szervezetek szabályozottsága 77
5.1.1. Formális szervezetek 77
5.1.2. Informális szervezetek 78
5.2. Munkamegosztás és szakosodás 80
5.2.1. A munkamegosztás hatása 82
5.2.2. A munkamegosztás korszerűsítése 83
5.2.3. A munka kooperációja 85
5.2.4. Munkakörök meghatározása 86
5.3. A szervezet és környezete 87
5.4. A szervezet felépítése 90
5.4.1. A hierarchia 91
5.4.1.1. A centralizáció és decentralizáció elve 92
5.4.1.2. Az önkormányzat és dekoncentráció 95
5.4.2. A szervezeti struktúra 96
5.4.2.1. A struktúra kialakítása 97
5.4.2.2. A mélységi tagolás 99
5.4.2.3. A szélességi tagolás 99
5.4.2.4. A vezetés hatóköre 100
5.4.2.5. A struktúra belsô összefüggései 101
5.4.2.6. Az irányítási képesség 103
5.4.3. A szervezet tagolása 103
5.4.3.1. A lineáris (vonalas) szervezeti struktúra 104
5.4.3.2. A funkcionális szervezeti struktúra 106
5.4.3.3. A törzskari szervezeti struktúra 108
5.4.4. A struktúra kialakításának tényezôi 110
5.4.4.1. A területi vagy föderatív elv 110
5.4.4.2. A szervezet feladatai 111
5.4.4.3. A szervezet nagysága 111
5.4.4.4. A működés színvonala 112
5.5. Az átszervezés 113
III. Az informatika 117
6. Szervezés és informatika 119
6.1. Információ a szervezetben 120
6.2. Az információ fogalma 120
6.3. Az információ fajtái 122
6.4. Az informálás módja 124
6.4.1. A redundancia 126
6.4.2. Az információs korlátok 127
6.4.2.1. Az információadó deformáló hatása 128
6.4.2.2. A közvetítés deformálása 129
6.4.2.3. Deformáció a felhasználásnál 130
6.4.2.4. A deformálódás megelőzése 131
6.4.2.5. Az információ ellenőrzése 132
6.5. A kommunikáció 133
6.5.1. A kommunikációs csatornák 134
6.5.2. A kommunikálás folyamata 136
6.5.3. A kommunikáció fajtái 136
6.5.4. A tömegkommunikáció 138
6.5.5. A hírek 140
6.6. Az információs rendszer 142
6.6.1. Az információs rendszer fogalma 142
6.6.2. A formális információs rendszer 143
6.6.2.1. A rendszerezett információáramlás 144
6.6.2.2. Teljesség és optimalitás 144
6.6.2.3. Pontosság, időszerűség és ellenőrizhetőség 145
6.6.2.4. Flexibilitás és folyamatosság 146
6.6.2.5. Hasznosság és gazdaságosság 146
6.6.2.6. További szempontok 147
6.6.3. Az információs rendszer főbb típusai 148
6.6.4. Az informális információk áramlása 149
6.6.5. A rendszer szervezése 150
6.6.5.1. A felhasználó igényeinek feltérképezése 150
6.6.5.2. Az információgyűjtés megtervezése és megszervezése 151
6.6.5.3. Az információ rögzítése, feldolgozása és továbbítása 151
6.7. Az információk tárolása 152
7. Nyilvántartás az információs rendszerben 152
7.1. A nyilvántartás fogalma 152
7.2. A nyilvántartás hasznossága 153
7.3. A nyilvántartások tartalma 153
7.3.1. A nyilvántartások felépítése 153
7.3.2. A nyilvántartás működési rendszere 154
7.3.3. A közigazgatási nyilvántartás 156
7.3.4. A nyilvántartások információs és joghatása 159
7.3.5. A nyilvántartások felhasználási módja 160
7.4. Az információtárolás technikája 161
7.4.1. Lajstromos nyilvántartások 161
7.4.2. Kartotékos nyilvántartás 162
7.4.3. Mikrofilmtechnika 162
7.4.3.1. A mikrofilm-alkalmazás elônyei 162
7.4.3.2. A mikrofilm felhasználási módja 163
7.4.4. A hangrögzítéses technika 164
7.4.5. Számítástechnika a közigazgatásban 164
7.4.6. A korszerű technika hatása a szervezetre 166
IV. A VEZETÉS 169
8. Vezetés és a szervezet 171
8.1. A vezetés általános kérdései 171
8.1.1. Történelmi áttekintés 171
8.1.2. A vezetés alapelvei 173
8.1.3. A vezetés feladatai 174
8.2. Hatalom a vezetésben 176
8.2.1. A hatalom fogalma 176
8.2.2. A hatalom fajtái 178
8.2.3. A szervezeti hatalom 179
8.2.3.1. A hierarchikus hatalom 179
8.2.3.2. A személyes hatalom 181
8.2.3.3. A lobby, mint informális hatalom 183
8.2.4. A hatalom működése 184
8.2.5. A vezetés szervezete 186
8.2.5.1. Az egyszemélyi vezetés 186
8.2.5.2. A kollegiális vezetés 188
8.2.5.3. A testületi vezetés 189
8.3. Vezetés mint tevékenység 191
8.3.1. Vezetési módszerek 192
8.3.2. A vezetési stílus 193
8.4. Az értekezlet 196
8.4.1. Az értekezlet elôkészítése 196
8.4.2. Az értekezlet vezetése 197
8.4.3. Az értekezlet zárása 198
8.5. A tárgyalás 198
8.5.1. A tárgyalás elôkészítése 199
8.5.2. A tárgyalás technikája 200
V. A problémamegoldás 205
9. A probléma fogalma 207
9.1. Döntés a szervezetben 208
9.1.1. A döntés fogalma 208
9.1.2. A döntés fajtái 209
9.1.3. Általános követelmények 212
9.1.4. A döntési hatáskör 213
9.1.5. Az optimális döntés 214
9.1.6. Döntés és információ 216
9.1.7. A döntés fázisai 218
9.1.7.1. A döntéselőkészítés 218
9.1.7.2. A döntési helyzet 220
9.1.7.3. Célkitűzés mint a döntés meghatározója 223
9.1.7.4. A döntési javaslat 225
9.1.7.5. Az elhatározás 226
9.1.8. A döntés kockázata 228
9.1.8.1. A kockázat és információ 229
9.1.8.2. A kockázat vállalása és áthárítása 231
9.1.8.3. A kockázatos döntés szakaszai 232
9.1.8.4. A kockázatvállalás feltételei 233
9.1.9. A döntéshozók felelőssége 233
9.1.9.1. Szakértők és tanácsadók 235
9.1.9.2. A felelősség áthárítása 236
9.1.9.3. Az egyszemélyi felelősség 238
9.1.9.4. A testületi felelősség 238
9.1.9.5. A felelősség fajtái 239
9.2. A döntés végrehajtása 240
9.3. A végrehajtás ellenőrzése 241
VI. A KÖZIGAZGATÁS SZERVEZete 245
10. A közigazgatás 247
10.1. A közigazgatás jellemzői 247
10.2. A közigazgatás mint szervezet 248
10.3. A struktúra kialakítása 249
10.3.1. A közigazgatás strukturálódásának főbb elvei 250
10.3.2. A közigazgatási szervezet belső tagolása 251
10.3.2.1. Szervi működés 251
10.3.2.2. A szakirányú működés 252
10.3.2.3. A kialakítás tényezői 252
10.4. Történelmi áttekintés 254
10.4.1. A megyei igazgatás 254
10.4.2. A városok szerepe 256
10.4.3. A járások 257
10.4.4. A községek 257
10.4.5. Városkörnyéki kapcsolatok 259
10.5. A tanácsrendszer közigazgatása 260
10.5.1. A tanácstörvények 260
10.5.2. A városkörnyéki igazgatás 261
10.5.3. A helyi igazgatás 262
10.5.4. A járások megszüntetésének hatása 262
10.5.5. A megyei igazgatás 263
10.5.6. A városok szerepköre a városkörnyéki rendszerben 263
10.6. A mai közigazgatás struktúrája 264
10.7. Szervezési feszültségek 266
Utószó 271
Irodalomjegyzék 273

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Horváth Imre

Dr. Horváth Imre ny. megyei jogú városi főtanácsos, a PTE ÁJK Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszékének volt oktatója, számos egyetemi jegyzet, tankönyv társ- és önálló szerzője. Publikációs tevékenysége főleg a közigazgatási, a jogalkotási és a szervezéselméleti témákra irányul.

Kapcsolódó termékek

A 19. századi modern magyar állam- és jogrendszer alapjai

Szerző: Kajtár István

Internetes ár 4 784 Ft

db

Részletek

A királyság és a köztársaság közjogi intézményei Rómában

Szerző: Pókecz Kovács Attila

Internetes ár 1 984 Ft

db

Részletek

Egyetemes állam- és jogtörténet - JOG-ÁSZ kártyák

Szerző: Peres Zsuzsanna

Internetes ár 2 784 Ft

db

Részletek

Magyar jogtörténet - A tradicionális jog

Szerző: Béli Gábor

Internetes ár 4 784 Ft

db

Részletek

Szembesítés (Szemtől szembe a bűnügyekben)

Szerző: Fenyvesi Csaba

Internetes ár 3 744 Ft

db

Részletek

Alkotmányjog. JOG-ÁSZ kártyák

Szerző: Chronowski Nóra

Internetes ár 2 784 Ft

db

Részletek

Hatósági eljárásjog a közigazgatásban

Szerző: Varga Zs. András, Patyi András

Internetes ár 5 584 Ft

db

Részletek

Az atipikus munkajogviszonyok

Szerző: Bankó Zoltán

Internetes ár 2 384 Ft

db

Részletek

Borjogi alapismeretek

Szerző: Prónay Bence

Internetes ár 2 784 Ft

db

Részletek
Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: nemeth.istvan@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat