Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

Rózsás Eszter

Közigazgatási jog. Különös rész II.

Megjelenés2014-11-17
Méret: 168x238
Terjedelem160
Kötéskartonált
ISBN978-615-5376-27-6
Jelenleg rendelhető.

Ár: 4 280 Ft

Internetes ár: 3 424 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
3 424 Ft

db

A közigazgatási jog oktatásának – nem csupán Magyarországon – egyik legérzékenyebb és megnyugtatóan meg nem oldott problémája a különös rész témaköre. Ennek egyik oka, hogy a közigazgatási jog különös részének anyaga „mérhetetlenül hatalmas” és erősen változékony. Napjaink tananyagíróinak munkáját nehezíti az ágazati politikák kidolgozatlansága, illetve instabilitása, mivel a gyorsan változó szakpolitika az alaposan kidolgozott fejlesztési és működési elvek rendszerének a kimunkálását megnehezíti. Tankönyvünkben arra törekszünk, hogy – a hatályos joganyag feldolgozása révén – a közigazgatási jog különös részének leglényegesebb témakörei közül az ún. védelmi igazgatás egyes területeit, valamint a humán szolgáltatások igazgatását szisztematikus rendben vizsgáljuk, elősegítve ezzel a közigazgatási jog oktatását, valamint az érdeklődők ismereteinek gyarapítását.

Tartalomjegyzék
ELŐSZÓ    9
ELSŐ RÉSZ: VÉDELMI IGAZGATÁS
I. FEJEZET: A RENDVÉDELMI SZERVEK IGAZGATÁSA    13
1. Rendészet vagy rendvédelem?    13
1.1. A rendészet meghatározása    13
1.2. A rendvédelemről    15
2. A rendőrség    17
2.1. A rendőrség feladatai    17
2.2. A rendőrség jogállása    19
2.3. A rendőrség irányítása    22
2.4. A rendőrség működése    24
2.5. A Független Rendészeti Panasztestület    29
2.6. A rendőrség együttműködése    30
3. Katasztrófavédelmi igazgatás    33
3.1. A katasztrófák elleni védekezés rendszere    35
3.2. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv    37
3.3. A polgári védelem    38
4. A nemzetbiztonsági igazgatás    39
4.1. A nemzetbiztonság meghatározása    39
4.2. A polgári nemzetbiztonság    41
4.3. A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat    44
4.4. A nemzetbiztonsági szolgálatok működése    46
II. FEJEZET: A KÜLFÖLDIEK IGAZGATÁSA ÉS A MENEKÜLTJOG    51
1. Az idegenjog, az idegenrendészet és a mozgásszabadság összefüggései    51
2. Az idegenrendészet története    52
2.1. Az idegenrendészet szabályozása a XX. században    52
2.2. A migrációs szabályok változása    55
3. Az idegenrendészet szabályozása    56
3.1. Nemzetközi és európai uniós szabályozás    56
3.2. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról
és tartózkodásáról    57
3.3. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról    60
4. Az idegenrendészeti eljárás    63
4.1. Az idegenrendészeti eljárás Ket.-től eltérő szabályai    63
4.2. Az idegenrendészeti eljárás szervei    63
5. A menekültügyi igazgatás    64
5.1. A menedékjog fogalma, jellege    64
5.2. A menedékjog nemzetközi és európai uniós szabályozása    65
5.3. A menedékjog rendszerváltozás utáni története Magyarországon    67
5.4. A menekültügy szabályozása    68
III. FEJEZET: HONVÉDELMI IGAZGATÁS    75
1. Védelmi – honvédelmi – katonai igazgatás    75
2. A honvédelmi igazgatás története    77
3. A honvédelmi igazgatás szabályozása    78
3.1. Az Alaptörvényi szabályozás    78
3.2. A törvényi szabályozás    79
3.3. A honvédelmi igazgatás alapelvei    79
4. A honvédelmi kötelezettségek rendszere    80
4.1. A hadkötelezettség    80
4.2. A polgári védelmi kötelezettség    82
4.3 A honvédelmi munkakötelezettség    83
4.4. A vagyoni szolgáltatási kötelezettségek    84
5. A honvédelem igazgatása (békeidőszakban)    85
5.1. A honvédelmi igazgatásban részt vevő szervek    85
5.2. Központi irányítás    86
5.3. A honvédelem területi igazgatása    87
5.4. A honvédelem helyi (járási és települési szintű) igazgatása    88
6. A Magyar Honvédség    88
6.1. A Magyar Honvédség feladatai    88
6.2. A Magyar Honvédés szervezete    89
6.3. A katonai szolgálati jogviszony    89
6.4. A honvédség irányítása különleges jogrendi időszakban    90
MÁSODIK RÉSZ: A HUMÁN KÖZSZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÁSA
IV. FEJEZET: KULTURÁLIS IGAZGATÁS    95
1. A kultúra és a közigazgatás összefüggései    95
1.1. A kulturális igazgatás kialakulása, története    95
1.2. A kulturális jogok    95
1.3. A kulturális igazgatás funkciói és tevékenységfajtái    96
1.4. A kulturális igazgatás ágazatai    97
2. A kulturális igazgatás szervezete és intézményei    97
2.1. A szervezet változásai    97
2.2. A központi szervek    98
2.3. A helyi önkormányzatok    100
3. A kulturális igazgatás egyes területei    100
3.1. A kulturális örökség védelme    100
3.2. A közgyűjtemények igazgatása    103
3.3. A közművelődés igazgatása    107
V. FEJEZET: A KÖZNEVELÉSÜGY IGAZGATÁSA     109
1. Az oktatás és a közigazgatás kapcsolata    109
1.1. Az oktatási igazgatás kialakulása, története    109
1.2. Az oktatáshoz való jog és a tankötelezettség    111
1.3. A köznevelés alapelvei    113
2. Az köznevelési igazgatás szervezete és intézményei    116
2.1. Az köznevelés rendszere    116
2.2. A köznevelés intézményei    117
2.3. A köznevelés szervezése és irányítása    121
2.4. A köznevelési intézmények fenntartása és működtetése    124
VI. FEJEZET: GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI IGAZGATÁS    127
1. A gyermekvédelem és a közigazgatás összefüggései    127
1.1. Alapfogalmak    127
1.2. A gyermekvédelem kialakulása és története    128
1.3. A gyermekvédelem szabályozása    131
1.4. A gyermekek jogai    133
1.5. A gyermeki jogok védelme    136
2. A gyermekvédelmi ellátások rendszere    138
2.1. Az alapellátások    139
2.2. Szakellátások    145
3. Gyermekvédelmi gondoskodás (hatósági intézkedések)    146
3.1. A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása    146
3.2. Védelembe vétel    147
3.3. Családba fogadás    148
3.4. Ideiglenes hatályú elhelyezés    149
3.5. Nevelésbe vétel    150
3.6. Nevelési felügyelet    151
3.7. Utógondozás elrendelése    152
3.8. Megelőző pártfogás elrendelése    153
4. A gyermekvédelem intézményrendszere    153
4.1. A települési önkormányzat feladatai    153
4.2. A megyei fenntartó feladatai    154
4.3. A feladatok ellátásának módja    155
4.4. A miniszter feladatai    155
5. A gyámügyi igazgatás (hatósági) feladatai    156
5.1. A jegyző feladat- és hatásköre    157
5.2. A járási gyámhivatal feladat- és hatásköre    157
5.3. A szociális és gyámhivatal feladat- és hatásköre    158

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Rózsás Eszter

Rózsás Eszter egyetemi docens, a PTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszékének oktatója. Főbb kutatási területei a humánigazgatás, különösen a gyermekvédelem, a rendvédelem igazgatása, valamint a közigazgatás szervezeti rendszere.

A szerző életrajzáról és tudományos munkásságáról bővebben itt olvashat.

Kapcsolódó termékek

Magyar állam- és jogtörténet - JOG-ÁSZ kártyák

Szerző: Peres Zsuzsanna

Internetes ár 2 784 Ft

db

Részletek

Európajog. JOG-ÁSZ Kártyák

Szerző: Karoliny Eszter

Internetes ár 2 784 Ft

db

Részletek

A nővételtől az állami anyakönyvvezetőig

Szerző: Herger Csabáné

Internetes ár 4 544 Ft

db

Részletek

A királyság és a köztársaság közjogi intézményei Rómában

Szerző: Pókecz Kovács Attila

Internetes ár 1 984 Ft

db

Részletek

Kriminalisztika

Szerző: Tremmel Flórián, Herke Csongor, Fenyvesi Csaba

Internetes ár 5 584 Ft

db

Részletek

A járási rendszer kialakítása

Szerző: Bordás Mária

Internetes ár 1 584 Ft

db

Részletek

A mitológiától a Beatlesig

Szerző: Tóth Mihály

Internetes ár 2 944 Ft

db

Részletek

Nemzetközi jog II.

Szerző: Bruhács János

Internetes ár 4 944 Ft

db

Részletek

Európai büntetés-végrehajtási jog

Szerző: Vókó György

Internetes ár 4 784 Ft

db

Részletek

Válogatott európai önkormányzati modellek

Szerző: Rixer Ádám, Fábián Adrián, Bencsik András

Internetes ár 2 624 Ft

db

Részletek

Nemzetközi jog I. - Általános rész

Szerző: Bruhács János

Internetes ár 4 384 Ft

db

Részletek

Európai gazdasági és politikai föderalizmus

Szerző: Marján Attila

Internetes ár 2 944 Ft

db

Részletek
Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: nemeth.istvan@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat