Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

Fábián Adrián

Közigazgatás-elmélet

Megjelenés2011-00-00
Méret: B/5
Terjedelem176
Kötéskartonált
ISBN9789639950443
Jelenleg rendelhető.

Ár: 2 980 Ft

Internetes ár: 2 384 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
2 384 Ft

db

A szerző könyvében arra törekszik, hogy szintetizálja a közigazgatás-tudomány rendszerét, eredményeit, dogmatikáját, történetét, ezzel elősegítve a modern közigazgatás rendszerének, folyamatainak a megértését.


Tartalomjegyzék

Bevezető 9

I. Közigazgatástan és közigazgatás-tudomány 13

1. Közigazgatástan és közigazgatás-tudomány fogalma 13

2. Közigazgatástan és közigazgatási jogtudomány elhatárolása 15

3. A közigazgatás-tudomány vizsgálódási területeinek csoportosítása 15

4. A közigazgatástan különös tárgyai 18

5. A közigazgatás-tudományok kapcsolata más tudományágakkal 18

II. A közigazgatás meghatározása 20

1. Bevezető 20

2. A közigazgatás meghatározása az igazgatás fogalmán keresztül 22

3. A közigazgatás mint állami tevékenység 25

III. Közigazgatás a hatalmi ágak rendszerében 26

1. Montesquieu elmélete 26

2. Végrehajtó hatalom ellenőrzésének alapjai 26

3. Közigazgatás az állami szervek rendszerében 27

IV. Kormányzás és a magyar kormányzati rendszer 29

1. Kormányzás fogalma 29

2. A magyar kormányzati rendszer 31

3. Az Országgyűlés szerepe a kormányzásban 33

4. A köztársasági elnök kormányzati funkciói 34

5. Az Alkotmánybíróság szerepe a kormányzásban 36

6. A Kormány kormányzati funkciói 36

7. A kormányzás modernizációja 38

V. Az irányítás fogalma 42

1. Az irányítás jogi szabályozása 44

2. Az irányítás eszközrendszere 46

3. Az irányítás korlátai 49

VI. A vezetés 51

1. Az igazgatás kapcsolata a vezetéssel 51

2. A vezetés és a vezető fogalma 52

3. A magyar közigazgatás vezetői 53

4. A vezetés helye és szerepe hazai közigazgatási reformtörekvésekben 55

VII. Közigazgatás és a jog 57

1. A közigazgatás jogi szabályozottsága 57

2. A közigazgatási jogi normák 59

3. A közigazgatási jogviszonyok 60

4. A közigazgatás jogforrási rendszere 61

VIII. Politikai vezetés, hatalmi csoportok, társadalmi változások

és a közigazgatás 62

1. Politika és közigazgatás közötti kapcsolatok 62

2. A közigazgatás stílusa 63

3. A hatalmi csoportok 64

4. A közigazgatást meghatározó tényezők Magyary nyomán 65

5. A közigazgatást meghatározó tényezők napjainkban 67

6. Közigazgatás és az emberek 68

IX. A közigazgatás feladatai 70

1. Közfeladat fogalma 70

2. Az állam funkciói 70

3. A közigazgatás funkciói 73

4. A közigazgatási feladatok típusai 75

X. Közigazgatás és bürokrácia 78

1. Bürokrácia fogalma 78

2. Weber bürokráciaelmélete 78

3. A bürokratizmus 81

4. A modern közigazgatás és a bürokrácia 81

5. A bürokrácia leépítése 83

XI. A közigazgatás szervezete és felépítése 84

1. A szervezéstudomány és a szervezet fogalma 84

2. A közigazgatás szervezete 85

3. A közigazgatás rendszerelméleti megközelítése 87

4. A közigazgatás felépítése 88

5. A közigazgatás vertikális, horizontális és szakmai tagozódása 90

6. A közigazgatási szintek képzése 91

7. A közigazgatási szerv fogalma 92

8. A közigazgatási szerv jogképessége és jogi személyisége 93

9. A közigazgatási szervek csoportosítása 94

XII. Forrás és forrásteremtés a közigazgatásban 96

1. A közigazgatás forrásai 96

2. A közigazgatás személyzete 96

3. Forrásteremtés 98

4. Az információ 99

XIII. Önkormányzati közigazgatás 101

1. Az önkormányzat fogalma, fajtái 101

2. A helyi önkormányzatok működése 103

XIV. Az államigazgatás 105

1. Az államigazgatás szervei 105

2. Az államigazgatás szervezete 106

XV. A közintézmények rendszere 108

1. Bevezető 108

2. A közintézményekről általában 108

3. A közintézetek 109

4. A köztestület 110

5. A közalapítvány 111

XVI. A közigazgatás tevékenységi formái 112

1. Bevezető 112

2. A jogalkotás 112

3. Hatósági jogalkalmazás 115

4. A közigazgatási szerződés 117

5. A tervezés 119

6. Szubvencionálás 119

7. A közigazgatás nem jogi jellegű tevékenysége 120

8. Hierarchikus és hierarchián kívüli cselekmények 120

XVII. A közigazgatás-tudomány története 121

1. A kameralisztika 121

2. A rendészet és a rendészettudomány története 122

3. A rendészet meghatározása a magyar szakirodalomban 124

4. A korai közigazgatástan 126

5. A közigazgatási jog tudománya 127

XVIII. A hazai közigazgatás-tudomány 130

1. A hazai közigazgatás-tudomány kezdetei 130

2. A közigazgatási jogi pozitivizmus 131

3. A közigazgatási jogi dogmatika 131

4. Politológiai művek 132

5. Magyary Zoltán és iskolája 133

6. A II. világháború utáni időszak 135

XIX. A közigazgatás-tudomány helyzete a huszadik században 136

1. A közigazgatástan helyzete Nyugat-Európában 136

2. Közigazgatás-tudomány az Amerikai Egyesült Államokban 137

XX. New Public Management 143

1. Az NPM előzményei 143

2. A New Public Management fogalma 144

3. Az NPM alkalmazásának feltételei és kiindulópontjai 146

4. Az NPM célkitűzései és eszközrendszere 147

5. A „reinventing government” 153

6. Az NPM kritikája 154

7. Az NPM utóélete 155

XXI. Nemzetközi közigazgatás 157

1. Nemzetközi közigazgatási feladatok 157

2. Nemzetközi szervezetek 158

3. Az Európai Unió igazgatása és hatása a tagállamok közigazgatására 159

XXII. Integrált adatfeldolgozás és adatvédelem a közigazgatásban 162

1. Az integrált adatfeldolgozás fogalma 162

2. Adatvédelem a közigazgatásban 162

3. A nyilvánosság 164

XXIII. Elmélet és gyakorlat helye és szerepe a közigazgatási jog oktatásában 165

Felhasznált irodalom 168

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Fábián Adrián

Fábián Adrián a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszékének vezetője, habilitált egyetemi docens. Főbb kutatási területei közigazgatás-elméleti kérdések, a közszolgálat és az önkormányzati közigazgatás. Magyar és idegen nyelven írott publikációinak száma meghaladja a százat.

A szerző részletes életrajzát, tudományos munkásságát lásd bővebben itt.

Kapcsolódó termékek

A magyar jogrendszer szerkezete

Szerző: Jakab András

Internetes ár 3 900 Ft

db

Részletek

A büntető eljárásjog elmélete

Szerző: Tremmel Flórián, Herke Csongor, Fenyvesi Csaba

Internetes ár 4 784 Ft

db

Részletek

A közszereplők személyiségi jogai

Szerző: Tattay Levente

Internetes ár 4 784 Ft

db

Részletek

Bevezetés a jogi kultúrtörténetbe

Szerző: Kajtár István

Internetes ár 3 424 Ft

db

Részletek

A magánjogi felelősség útjai a társasági jogban

Szerző: Nochta Tibor

Internetes ár 3 184 Ft

db

Részletek

A közigazgatási jog kodifikációja

Szerző: Vadál Ildikó

Internetes ár 4 784 Ft

db

Részletek

Európajog. JOG-ÁSZ Kártyák

Szerző: Karoliny Eszter

Internetes ár 2 784 Ft

db

Részletek

Állampolgárság és államutódlás

Szerző: Ganczer Mónika

Internetes ár 3 984 Ft

db

Részletek

Nemzetközi jog II.

Szerző: Bruhács János

Internetes ár 4 944 Ft

db

Részletek

Híres magyar perbeszédek

Szerző: Tóth Mihály (szerk.)

Internetes ár 3 984 Ft

db

Részletek
Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life
  • Gyermekeink és a hit
  • Szabaduljunk meg lelki terheinktől - Éljünk könnyebben!
  • Érted vagyunk - 10 tanács szülőknek
  • A léleknek idő kell
  • Anyanyelvi észtekergető - Kreatív nyelvi feladatsorok 6-7. és 8-10. osztályosok számára


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: nemeth.istvan@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat