Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

Chronowski Nóra

Integrálódó alkotmányjog

Megjelenés2005-00-00
Méret: B/5
Terjedelem368
Kötéskeménytáblás
ISBN9637296050
Jelenleg nem rendelhető.

Ár: 4 680 Ft

Internetes ár: 3 744 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
3 744 Ft

Az "Integrálódó" alkotmányjog célja egyrészt az EU-joghoz, másrészt a tagállami és magyar alkotmányjoghoz kapcsolódó szakismeretek közvetítése. A kötet feltárja az európai integrációs szervezet alkotmányjogi normáinak fejlődését, illetve az alkotmányos elvek érvényesülését az uniós jogban, továbbá elemzi a magyar EU-tagság kapcsán felmerült alkotmányjogi változásokat. A tananyag dogmatikai szempontból, de az esetjogra tekintettel mutatja be az alkotmányfogalom, az alapjogvédelem, a hatalommegosztás és a demokrácia elvének uniós értelmezését, és praktikus szempontból - a jogalkotási folyamat értékelésével - ismerteti az EU-csatlakozással kapcsolatos alkotmánymódosítást, az alapjogi rendszer fejlesztési lehetőségeit, az Országgyűlés és az Alkotmánybíróság integrációs szerepét, valamint az európai választójog hazai gyakorlásának szabályozását.

Rövidítések jegyzéke 7
Bevezetés 11
Első rész
Az európai integráció alkotmányjogi
és alkotmánytani kérdései
I. Az Európai Unió és az alkotmány 17
A) Az Európai Közösség/Unió "alkotmánya" - de lege lata 18
B) A nemzetek feletti "Európa-Alkotmány" - de lege ferenda 31
C) Az alkotmányos alapok definiálása 40
D) Az integráció alkotmányos rendje a tagállami szuverenitás oldaláról 47
II. Az alapjogok védelme az Unióban 54
A) A joguralom elve és az alapjogvédelem közösségi összefüggései 54
B) Az Európai Bíróság szerepe az alapjogvédelemben 55
C) A primer jog és az Alapjogi Charta 61
D) Az alapjogvédelem fejlesztési irányai 66
III. A hatalommegosztás 72
A) A hatalommegosztás elve és az integráció államtani sajátosságai 72
B) Horizontális sík: intézményi egyensúly 76
C) Vertikális vetület: hatalommegosztás az EU
és a tagállamok viszonyában 82
D) Konstitucionális hatalommegosztás: alkotmányi felhatalmazás 89
E) Az EU-tagság hatásai az alkotmányvédelemre 93
IV. A demokrácia 120
A) A demokrácia elve az Unióban 120
B) Az Unió demokratikus jellegével kapcsolatos kételyek 122
C) Legitimációs elméletek, demokráciastandardok
és ezek fogyatékosságai 125
D) Az uniós kormányzás szintjei: eltérő demokráciamodellek 130
E) A nemzeti parlamentek integrációs szerepe 139
F) Demokratikus legitimáció: európai választójog 147
Második rész
Az EU-tagság hatása a magyar alkotmányos
rendszerre
V. Az alkotmánymódosítás 163
A) A tagság alkotmányozási előkérdései 165
B) Az alkotmánymódosítás előkészítő munkálatai 171
C) Az alkotmánymódosító törvényjavaslatok és a parlamenti vita 179
D) A 2002. évi LXI. alkotmánymódosító törvény 190
VI. A magyar alapjogi rendszer 200
A) A jogállamiság követelménye az alapjogok szempontjából 201
B) Az alapjogokra vonatkozó általános szabályok 205
C) Az egyes alapvető jogok a magyar Alkotmányban 210
D) A csatlakozás hatása az alapjogi rendszerre 225
VII. A kormányzati rendszer hatalmi súlypont-változásai 231
A) Az Országgyűlés és a Kormány együttműködése
integrációs ügyekben 231
B) Az EU-tagság következményei az alkotmánybíráskodásra nézve 248
VIII. A magyar választójogi reform 266
A) A magyar választójogi szabályozás lehetséges irányai
a csatlakozást követően 266
B) A választási rendszer új elemei 2005-ig 274
Záró következtetések 285
Függelék 297
Az Európai Parlament Alkotmánytervezete 299
Szerződés egy európai alkotmány létrehozásáról - Szemelvények 321
A tagállami alkotmányok Európai Unióval kapcsolatos rendelkezései 339
Bírói döntések 352
Irodalomjegyzék 355
Tárgymutató 365

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Chronowski Nóra

Dr. Chronowski Nóra az ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszékének docense. Kutatási területei az európai alkotmányosság és az integráció hatása a tagállami alkotmányos rendszerre, az alapvető jogok védelme, az európai összehasonlító alkotmányjog. 2004-ben szerzett PhD fokozatot az Európai Unió és a Magyar Köztársaság alkotmányos rendszerének kapcsolata tárgykörében írt doktori értekezésével, 2011-ben habilitált a globalizáció és alapjogvédelem, valamint a szolidaritás mint alkotmányi érték témában tartott előadásokkal. Kétszáznál több tudományos közlemény szerzője vagy társszerzője.

Kapcsolódó termékek

Információszabadság az Európai Unióban

Szerző: Komanovics Adrienne

Internetes ár 2 384 Ft

db

Részletek

Római magánjog (5. kiadás)

Szerző: Pókecz Kovács Attila, Benedek Ferenc

Internetes ár 4 784 Ft

db

Részletek

Alkotmányjogi esetek

Szerző: Zeller Judit

Internetes ár 2 064 Ft

db

Részletek

A járási rendszer kialakítása

Szerző: Bordás Mária

Internetes ár 1 584 Ft

db

Részletek

Jog- és állambölcselet

Szerző: Visegrády Antal

Internetes ár 4 784 Ft

db

Részletek

Borjogi alapismeretek

Szerző: Prónay Bence

Internetes ár 2 784 Ft

db

Részletek

Európai gazdasági és politikai föderalizmus

Szerző: Marján Attila

Internetes ár 2 944 Ft

db

Részletek

Angolszász jog és politika

Szerző: Visegrády Antal

Internetes ár 1 344 Ft

db

Részletek
Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life
  • Békében élni szüleinkkel – Ahogy a konfliktusaink feloldhatók
  • A léleknek idő kell
  • Hálóban - Hogyan óvjuk meg gyermekeinket az internet veszélyeitől
  • Gyermekeink és a hit
  • Kis méregzsákok - Építsük le az agressziót játékokkal!


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: vasarlas@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat