Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

Komanovics Adrienne

Információszabadság az Európai Unióban

Megjelenés2009-00-00
Méret: B/5
Terjedelem224
Kötéskeménytáblás
ISBN9789639950139
Jelenleg rendelhető.

Ár: 2 980 Ft

Internetes ár: 2 384 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
2 384 Ft

db

A mű az Európai Unió egyik rendkívüli jelentőségű aspektusára, az Unió működésének átláthatóságára koncentrál, ezen belül pedig a döntéshozatalban résztvevő három intézmény dokumentumaihoz való hozzáférésre. A történeti bevezetést követően a könyv részletesen elemzi a releváns uniós rendelkezéseket, az intézmények gyakorlatát, ez utóbbin belül pedig a Bíróság ítélkezési tevékenységét. A könyv az átláthatósági szabályok módosításának bemutatásával zárul.


Doktori értekezések a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán - A sorozat 3. kötete.


A sorozatszerkesztő személyes ajánlója:

A tudományos fokozat megszerzése döntő jelentőségű esemény minden fiatal kutató számára. A sikeresen megvédett doktori értekezés megnyitja az utat a magasabb oktató beosztás előtt, az eredmények közreadása pedig szűkebb vagy tágabb szakmai körben ismertté teszi a nevét.

Magyarországon a doktori képzés és az ahhoz kapcsolódó PhD-fokozat megszerzése másfél évtizedes múltra tekint vissza. A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán az első között alakult meg a doktori iskola, ahol eddig negyvenkilencen szereztek tudományos fokozatot.

A Doktori Értekezések a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán című sorozat megindításával a Kar és a Dialóg Campus Kiadó az utóbbi években született legszínvonalasabb értekezéseket kívánja közreadni.

Kengyel Miklós
sorozatszerkesztő

.:: A sorozat kötetei:

Béli Gábor: A nemesek négy bírója Béli: A nemesek négy bírója
Fábián Adrián: Az önkormányzati jogalkotás fejlődése és fejlesztési lehetőségei Fábián: Az önkormányzati jogalkotás


Tartalom: 

I. Bevezetés 9

II. A transzparencia követelményének megjelenése az Európai Unióban 11
1. Bevezetés: nyilvánosság a nemzetközi szervezetek és az Európai Unió keretei között 11
2. A dokumentumokhoz való hozzáférés: alapvetések 12
A. A dokumentumokhoz való hozzáférés jelentősége 12
B. Az információs szabadságról szóló szabályok általános vonásai 15
3. A Maastrichti Szerződés és előzményei 17
4. A Magatartási Kódex és a Hozzáférési Határozatok 18
A. A Magatartási Kódex és a Hozzáférési Határozatok hiányosságai 21
5. Az Ombudsman és az információs jogok 24
6. Az Amszterdami Szerződés 28
7. Az Alkotmányszerződés és a transzparencia 30
8. Információszabadság a Lisszaboni Szerződésben 32

III. A dokumentumokhoz való hozzáférésről szóló 1049/2001 Rendelet 35
1. Bevezetés 35
2. A Rendelet kedvezményezettjei és hatálya 36
A. A Rendelet személyi hatálya 36
B. A Rendelet tárgyi hatálya 38
C. A Rendelet időbeli hatálya 44
3. A Rendelet által biztosított jog 44
4. Részleges hozzáférés 45
5. A kivételek 47
A. A kivételek első csoportja 49
B. A kivételek második csoportja 50
C. Az intézmények belső dokumentumai 53
D. A dokumentum nyilvánosságra hozatalához fűződő közérdek mérlegelése 54
E. A kivételek a Hozzáférési Határozatokban és a Rendeletben 57
F. Időbeli korlátok. A kivételek „élettartama” 58
G. A Nyilvános Hozzáférésről szóló Rendeletben szereplő kivételek
E. a gyakorlatban 58
H. A harmadik fél által kiállított dokumentumok 60
6. A tagállami és a közösségi szabályok kettőssége 67
7. A minősített dokumentumok 70

IV. Az 1049/2001 Rendelet eljárási szabályai 75
1. Az információhoz való hozzáférés módszerei 75
2. A kérelemre történő eljárás 75
A. A kérelemmel kapcsolatos formai és tartalmi követelmények 75
B. A kérelmek feldolgozása 77
C. Az intézmények belső szabályai, a megfelelő ügyviteli gyakorlat
E. és az intézmények közötti együttműködés 79
D. Jogorvoslat 80
E. Hozzáférés a gyakorlatban 81
3. Aktív információs politika 82
A. Nyilvántartás 82
B. Közvetlen hozzáférés elektronikus formában 85
C. A Hivatalos Lapban való közzététel 87
D. Globális információs politika 87
4. A Rendelet végrehajtása és érvényesülése. Konklúziók 88

V. A Bíróság gyakorlata 91
1. Általános kérdések 91
A. A Tanács 93/731. sz. határozatának jogalapja 91
B. A kérelmező indokolási kötelezettsége és perképessége 93
C. A Hozzáférési Határozatok hatálya a második és a harmadik pillérben 94
D. Nem létező dokumentumok. Információ kontra dokumentum 97
E. Részleges hozzáférés és az arányosság követelménye 99
2. A kivételek 104
A. A kivételek csoportosítása 104
B. Az indokolási kötelezettség 107
C. Az egyes kivételek: áttekintés 119
D. A nemzetközi kapcsolatok 120
E. A Közösség vagy valamely tagállam pénzügyi, monetáris
E. vagy gazdaságpolitikája 125
F. A magánélet védelme 126
G. A bírósági eljárások 128
H. Vizsgálatok és ellenőrzések 137
I. A közbiztonság 147
J. A jogi tanácsadás 148
K. Az intézményen belüli tárgyalások 152
L. A kivétel kivétele: a nyomós közérdek mérlegelése a Rendelet
E. kontextusában 155
M. Harmadik személyek dokumentumai és a kibocsátói szabály 159
N. Minősített dokumentumok 172
3. A Bíróság értelmezési tevékenysége, valamint a Magatartási Kódex és a Rendelet közötti kapcsolat 174

VI. A Rendelet felülvizsgálata 177
1. A Rendelet felülvizsgálatáról szóló Zöld Könyv 177
A. A konzultációs eljárás: a Bizottság kérdéseire adott válaszok 178
B. A konzultációs eljárás: további javaslatok 186
2. A Rendelet módosítására született bizottsági javaslat 190
A. A Rendelet személyi hatálya 191
B. A Rendelet tárgyi hatálya 191
C. A dokumentum fogalma, a 3. cikk (a) bekezdése 192
D. Környezetvédelmi szempontok a Rendeletben 193
E. A hozzáférés alóli kivételek (A javaslat 4. cikkének (2) és (3) bekezdése) 193
F. Harmadik személyek és a tagállamok dokumentumai (5. cikk) 194
G. Az eljárási szabályok (6., 8., 10. cikk) 195
H. A minősített dokumentumok (9. cikk) 195
I. Nyilvántartások (12. cikk) 196

VII. Konklúziók 197
1. Bevezetés. A hozzáférési szabályok értékelése általánosságban 197
2. A Rendelet célja és hatálya 198
3. A Rendeletben szereplő kivételek 200
4. A Rendelet eljárási szabályai 205
5. A szereplők 206
Zárszó 209
Bírósági határozatok jegyzéke 211
Jogszabályok és egyéb dokumentumok jegyzéke 213
Irodalomjegyzék 219
Tárgymutató 223

 

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Komanovics Adrienne

Dr. Komanovics Adrienne, egyetemi docens a Pécsi Tudományegyetem Nemzetközi- és Európajogi Tanszékén. Az Egyesült Királyságban szerzett LL.M. fokozatot; PhD-értekezését 2007 márciusában védte meg. Számos európai egyetemen folytatott kutatómunkát, illetve tartott előadásokat. Fő kutatási területe az emberi jogok univerzális és regionális védelme, valamint az információszabadság, különös tekintettel az Európai Unióra.

Kapcsolódó termékek

Hitelezővédelem a bírósági végrehajtásban

Szerző: Kapa Mátyás

Internetes ár 3 984 Ft

db

Részletek

Állampolgárság és államutódlás

Szerző: Ganczer Mónika

Internetes ár 3 984 Ft

db

Részletek

A nemzetközi jogi eredetű normák beépülése a magyar jogrendszerbe

Szerző: Molnár Tamás

Internetes ár 2 784 Ft

db

Részletek

Európai büntetés-végrehajtási jog

Szerző: Vókó György

Internetes ár 4 784 Ft

db

Részletek

Közigazgatási szervezés- és vezetéstan

Szerző: Horváth Imre

Internetes ár 4 384 Ft

db

Részletek

Érvelés és értelmezés az alkotmányjogban

Szerző: Szente Zoltán

Internetes ár 2 944 Ft

db

Részletek

Az Ószövetségtől a Pink Floydig

Szerző: Tóth Mihály

Internetes ár 3 184 Ft

db

Részletek

Bevezetés a jogi kultúrtörténetbe

Szerző: Kajtár István

Internetes ár 3 424 Ft

db

Részletek
Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life
  • Gyermekeink és a hit
  • A léleknek idő kell
  • Olyan undokok vagytok! – Ahogy a szülők, óvónők a gyermeki konfliktusokat megoldhatják
  • Szüleink elengedése - Egy élet felszámolása
  • A lustaság dicsérete - Amikor a fegyelem és buzgóság csak ártanak


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: vasarlas@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat