Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

Kapa Mátyás

Hitelezővédelem a bírósági végrehajtásban

Megjelenés2006-00-00
Méret: B/5
Terjedelem192
Kötéskeménytáblás
ISBN9637296719
Jelenleg rendelhető.

Ár: 4 980 Ft

Internetes ár: 3 984 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
3 984 Ft

db

A szerző a téma elméleti megalapozását követően mutatja be a hitelezővédelemnek a bírósági végrehajtásban érvényesülő eszközeit. Részletesen elemzi az adós személyében rejlő veszélyektől védő jogintézményeket, és a végrehajtásban közreműködő szervek személyében, működésében rejlő veszélyektől védő jogintézményeket. Foglalkozik a bírósági végrehajtó, a bíróság és az egyéb szervek (pl. rendőrség, földhivatal) működéséhez köthető veszélyek elemzésével is. Elemzi a kívülálló harmadik személyekben rejlő veszélyeket és az ezek ellen védő jogintézményeket. Bemutatja a több hitelező érdekeinek ütközését rendező elveket, szabályokat, és külön is foglalkozik a zálogjogosult jogi helyzetével. A művet haszonnal forgathatják a gyakorló jogászok, a kutatók, a joghallgatók, a hitelezéssel foglalkozó szakemberek, sőt az érdeklődő laikusok is.

Rövidítések jegyzéke 11
1. A jogforrásokra és a joggyakorlatra való hivatkozások 11
2. Jogirodalmi hivatkozások 12
3. Egyéb rövidítések 13
Bevezetés 15
1. A monográfia tárgya 15
2. A témaválasztás indoka 15
3. A kutatás célja 16
4. Az alkalmazott kutatási módszerek 17

I. rész Alapvető megfontolások 21
1. A bírósági végrehajtás fogalma, fajtái, jelentősége 23
1.1. A bírósági végrehajtás fogalma 23
1.1.1. A magánjog érvényesülése 23
1.1.2. Az alanyi jog érvényre juttatásának előzetes biztosítása 25
1.1.3. Szervezeti sajátosságok 26
1.1.4. Állami kényszer ? vagyoni kényszer 27
1.1.5. A bírósági végrehajtás fogalmának meghatározása 30
1.2. A bírósági végrehajtás fajtái 31
1.3. A bírósági végrehajtás jelentősége 32
1.3.1. Jogelméleti aspektus 32
1.3.2. Alkotmányos aspektus 32
1.3.3. Jogpolitikai aspektus 33
1.3.4. A joggyakorlat aspektusa 33
1.3.5. Gazdasági aspektus 36
2. A hitelező védelme a bírósági végrehajtásban 37
2.1. Érdekviszonyok a bírósági végrehajtási eljárásban 37
2.2. A hitelező fogalma a bírósági végrehajtásban 39
2.3. A hitelezővédelem alapelve 40
2.3.1. Alapelvek a bírósági végrehajtásban 40
2.3.2. A hitelezővédelem alapelvének történeti áttekintése 42
2.3.3. A hitelezővédelem alapelvének tartalma, kapcsolódása
más alapelvekhez 43
2.4. A végrehajtást kérő érdekeit védő jogintézmények rendszere 43

II. Rész A hitelezővédelem eszközei 47
1. Az adós személyében rejlő veszélyektől védő jogintézmények 49
1.1. Bevezetés 49
1.2. A sikeres végrehajtáshoz szükséges adatok beszerzése 49
1.2.1. Alapvetés 49
1.2.2. Nemzetközi kitekintés 49
1.2.3. A magyar szabályozás 55
1.2.4. Következtetések 58
1.3. A fedezet csorbítása 60
1.3.1. Alapvetés 60
1.3.2. A foglalás és annak joghatásai 61
1.3.3. A fedezetelvonó ügyletek kiszűrése 69
1.3.4. A fedezet csorbítását lehetővé tévő speciális jogi eszközök
alkalmazásának korlátozása 72
1.3.5. Következtetések 77
1.4. A közreműködés megtagadása 79
1.4.1. Alapvetés 79
1.4.2. Vagyoni szankciók (bírság, kötbér) és büntetőjogi felelősség 80
1.4.2.1. Nemzetközi kitekintés 80
1.4.2.2. A magyar szabályozás 83
1.4.3. Személy elleni kényszercselekmények 84
1.4.4. Következtetések 85
1.5. Teljesítési képesség hiánya 86
1.5.1. Alapvetés 86
1.5.2. A fizetésképtelenségi eljárás 87
1.5.3. Hitelezővédelmi biztosítás 90
1.5.4. Következtetések 91
2. A végrehajtásban közreműködő szervek személyében,
működésében rejlő veszélyektől védő jogintézmények 93
2.1. Alapvetés 93
2.2. A bírósági végrehajtó 93
2.2.1. Nemzetközi kitekintés 93
2.2.2. A magyar struktúra 96
2.2.3. A bírósági végrehajtó felelőssége 96
2.3. A bíróság 102
2.4. Egyéb szervek 102
2.5. Következtetések 104
3. Kívülálló harmadik személyekben rejlő veszélyek 106
3.1. Alapvetés 106
3.2. Az adós javait birtokló harmadik személyek 107
3.2.1. Nemzetközi kitekintés 107
3.2.2. A magyar szabályozás 109
3.3. A lefoglalt vagyontárgyra ajánlatot tévő személyek 110
3.4. Következtetések 112
3.4.1. A harmadadós helytállási kötelezettségével
kapcsolatos következtetések 112
3.4.2. A lefoglalt vagyontárgyra ajánlatot tévő személyekkel
kapcsolatos következtetések 116
4. Több hitelező érdekeinek ütközését rendező szabályok 117
4.1. Alapvetés 117
4.2. Kielégítési sorrend konkuráló követelések esetén 117
4.2.1. Kielégítési alapelvek 117
4.2.2. Nemzetközi kitekintés 118
4.2.3. A magyar szabályozás 122
4.2.4. Következtetések 125
4.3. A zálogjogosult jogi helyzete 131
4.3.1. Bevezetés 131
4.3.2. A kilencvenes évek zálogjogi szabályai 132
4.3.3. A 2000. évi módosítások 138
4.3.4. Következtetések 141
4.4. Végrehajtási eljárás több végrehajtást kérő részvétele esetén 142
5. Egyéb hitelezővédelmi eszközök 144
5.1. Bevezetés 144
5.2. Külföldi határozat végrehajtása 144
5.2.1. Alapvetés 144
5.2.2. A külföldi határozatok végrehajtásának szabályozása 145
5.2.3. A külföldi határozatok végrehajtásának európai dimenziója 146
5.2.3.1. A Brüsszeli és a Luganói Egyezmény,
valamint a Tanács 44/2001/EK- rendelete 146
5.2.3.2. Az európai végrehajtható okirat 148
5.2.4. A magyar szabályozás 152
5.3. Ésszerű időn belül történő kielégítés 155
5.4. A követelés értékállandóságának biztosítása 160
5.5. A végrehajtási eljárások nyilvántartása és az ?adósnyilvántartás? 161
5.6. A jogérvényesítés segítése 163
5.7. Következtetések 164

III. Rész Záró gondolatok 169
1. Bevezetés 171
2. Jogelméleti vonatkozású felvetések 172
3. A jogalkotás figyelmébe ajánlott felvetések 173
4. A jogalkalmazás figyelmébe ajánlott felvetések 176

Summary 177
1. Introduction 177
2. Dissertation Structure 177
3. Major Conclusions 178
Irodalomjegyzék 183
1. Magyar nyelvű szakirodalom 183
2. Idegen nyelvű szakirodalom 186
Felhasznált jogforrások, bírósági határozatok 189
1. Nemzetközi egyezmények 189
2. Az Európai Unió felhasznált jogforrásai 189
3. Magyar jogszabályok 189
4. Alkotmánybírósági határozatok 190
5. A Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiumának állásfoglalásai 191
6. Bírósági határozatok 191
Felhasznált internetes oldalak 191

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Kapa Mátyás

Dr. Kapa Mátyás a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi docense, dékánhelyettes; a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Társadalomtudományi Intézetének vezetője; az ELTE, valamint a Budapesti Műszaki Egyetem előadója. Tudományos munkája mellett ügyvéd, illetve tagja a Bírósági Végrehajtói Szakvizsga Bizottságnak.

Kapcsolódó termékek

Nemzetközi jog II.

Szerző: Bruhács János

Internetes ár 4 944 Ft

db

Részletek

Európajog. JOG-ÁSZ Kártyák

Szerző: Karoliny Eszter

Internetes ár 2 784 Ft

db

Részletek

Az önkormányzati jogalkotás fejlődése és fejlesztési lehetőségei

Szerző: Fábián Adrián

Internetes ár 2 384 Ft

db

Részletek

Magyar büntetés-végrehajtási jog

Szerző: Vókó György

Internetes ár 4 784 Ft

db

Részletek

Autentikus jogelmélet

Szerző: Pokol Béla

Internetes ár 3 488 Ft

db

Részletek

Az Ószövetségtől a Pink Floydig

Szerző: Tóth Mihály

Internetes ár 3 184 Ft

db

Részletek

50 éves a polgári perrendtartás

Szerző: Kengyel Miklós

Internetes ár 2 384 Ft

db

Részletek

Európai gazdasági és politikai föderalizmus

Szerző: Marján Attila

Internetes ár 2 944 Ft

db

Részletek

Híres magyar perbeszédek

Szerző: Tóth Mihály (szerk.)

Internetes ár 3 984 Ft

db

Részletek

Államtan

Szerző: Visegrády Antal

Internetes ár 1 344 Ft

db

Részletek
Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: nemeth.istvan@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat