Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

Hollán Miklós, Kis Norbert

Büntetőjog II. - Az anyagi büntetőjog különös része

Megjelenés2011-00-00
Méret: B5
Terjedelem256
Kötéskartonált
ISBN9789639950665
Jelenleg rendelhető.

Ár: 4 980 Ft

Internetes ár: 3 984 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
3 984 Ft

db

A 2011-ben útjára indult tankönyvsorozat második kötete az anyagi büntetőjog különös részének anyagát a közszolgálati szakemberképzés igényei szerint válogatva és rendszerezve magyarázza. A tankönyv elsősorban a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Karának jelenlegi, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem jövendő hallgatói számára készült. A szerzők iránymutatást adnak a büntetőtörvény számos értelmezést igénylő kérdésében, így remélik, hogy tankönyvüket haszonnal forgathatják a jogi karok, illetve a jogi asszisztens képzések hallgatói, valamint az felkelti az elméleti szakemberek, illetve a jogalkalmazók érdeklődését is.

Rövidítések jegyzéke 9

Előszó 11

Bevezetés – A büntetőjog különös része 13
A különös rész fogalma 13

A Btk. és a tankönyv csoportosítása 13

Az egyes tényállások elemzésének sémája 14

1. Az Egyének elleni bűncselekmények 17

1.1. Személy elleni bűncselekmények 17

1.1.1. Az élet és testi épség elleni bűncselekmények 18

1.1.1.1. Emberölés (erős felindulásban elkövetett emberölés) (Btk. 166–167. §) 18

1.1.1.2. Öngyilkosságban közreműködés (Btk. 168. §) 30

1.1.1.3. Testi sértés (Btk. 170. §) 32

1.1.1.4. Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés (Btk. 171. §) 40

1.1.1.5. Segítségnyújtás elmulasztása (Btk. 172. §) 45

1.1.1.6. Gondozás elmulasztása (Btk. 173. §) 49

1.1.1.7. Magzatelhajtás (Btk. 169. §) 50

1.1.2. Az önrendelkezés elleni bűncselekmények 55

1.1.2.1. Kényszerítés (Btk. 174. §) 56

1.1.2.2. Lelkiismereti és vallásszabadság megsértése (Btk. 174/A. §) 57

1.1.2.3. Közösség tagja elleni erőszak (Btk. 174/B. §) 58

1.1.2.4. Egyesülési, a gyülekezési szabadság, valamint a választási gyűlésen való részvétel jogának megsértése (Btk. 174/C. §) 61

1.1.2.5. Erőszakos közösülés (Btk. 197. §) 64

1.1.2.6. Szemérem elleni erőszak (Btk. 198. §) 72

1.1.2.7. Önbíráskodás (Btk. 273. §) 75

1.1.2.8. Egészségügyi önrendelkezési jog megsértése (Btk. 173/H. §) 77

1.1.2.9. Emberkereskedelem (Btk. 175/B. §) 78

1.1.3. A mozgásszabadság elleni bűncselekmények 81

1.1.3.1. Személyi szabadság megsértése (Btk. 175. §) 81

1.1.3.2. Emberrablás (Btk. 175/A. §) 85

1.1.4. A magánszféra büntetőjogi védelme 89

1.1.4.1. Magántitok megsértése (Btk. 177. §) 89

1.1.4.2. Levéltitok megsértése (Btk. 178. §) 90

1.1.4.3. Magánlaksértés (Btk. 176. §) 93

1.1.4.4. Magántitok jogosulatlan megismerése (Btk. 178/A. §) 99

1.1.4.5. Zaklatás (Btk. 176/A. §) 101

1.1.5. A személyes és közérdekű adatokhoz fűződő jogok elleni bűncselekmények 102

1.1.5.1. Visszaélés személyes adattal (Btk. 177/A. §) 102

1.1.5.2. Visszaélés közérdekű adattal (Btk. 177/B. §) 105

1.1.6. A becsület elleni bűncselekmények 107

1.1.6.1. Rágalmazás (Btk. 179. §). 107

1.1.6.2. Becsületsértés (Btk. 180. §) 111

1.1.6.3. Kegyeletsértés (Btk. 181. §) 115

1.1.7. Az ifjúság büntetőjogi védelme 116

1.1.7.1. Kiskorú veszélyeztetése (Btk. 195. §) 117

1.1.7.2. Megrontás (Btk. 201–202/A. §) 123

1.1.7.3. Tiltott pornográf felvétellel visszaélés (Btk. 204. §) 128

1.2. Vagyon elleni bűncselekmények 131

1.2.1. A tulajdont (annak részjogosítványait) védő tényállások 132

1.2.1.1. Lopás (Btk. 316. §) 133

1.2.1.2. Rablás (Btk. 321. §) 141

1.2.1.3. Kifosztás (Btk. 322. §) 147

1.2.1.4. Sikkasztás (Btk. 317. §) 149

1.2.1.5. Jogtalan elsajátítás (Btk. 325. §) 154

1.2.1.6. Jármű önkényes elvétele (Btk. 327. §) 155

1.2.2. A vagyon egészét védő tényállások 158

1.2.2.1. Csalás (Btk. 318. §) 158

1.2.2.2. Zsarolás (Btk. 323. §) 163

1.2.2.3. Hűtlen kezelés (Btk. 319. §) 165

1.2.2.4. Hanyag kezelés (Btk. 320. §) 167

1.2.2.5. Orgazdaság (Btk. 326. §) 168

1.2.2.6. Rongálás (Btk. 324. §) 171

1.2.2.7. Uzsorabűncselekmény (Btk. 330/A. §) 173

1.2.2.8. Készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés (Btk. 313/C.) 174

1.2.2.9. Számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény (a „számítógépes csalás”) [Btk. 300/C. § (3)-(4) bek.] 177

2. A közösségi érdekek elleni bűncselekmények 179

2.1. A közigazgatás (igazságszolgáltatás) elleni bűncselekmények 179

2.1.1. Az igazságszolgáltatás (közigazgatás) működése elleni bűncselekmények (Btk. XV. fejezet VI. cím) 180

2.1.1.1. Hamis vád (Btk. 233–236. §). 181

2.1.1.2. Hatóság félrevezetése (Btk. 237. §) 186

2.1.1.3. Hamis tanúzás (Btk. 238–241. §) 187

2.1.1.4. Hamis tanúzásra felhívás (Btk. 242. §) 194

2.1.1.5. Hatósági eljárás akadályozása (Btk. 242/A. §) 195

2.1.1.6. Hatóság eljárásának megzavarása (Btk. 242/B. §) 197

2.1.1.7. Mentő körülmény elhallgatása (Btk. 243. §) 198

2.1.1.8. Bűnpártolás (Btk. 244. §) 200

2.1.1.9. Zártörés (Btk. 249. §) 203

2.1.2. A hivatalos (más közszolgálatot ellátó, illetve közérdek védelmében eljáró) személy elleni bűncselekmények (XV. fejezet V. cím, illetve 257. §) 205

2.1.2.1. Hivatalos személy elleni erőszak (Btk. 229. §) 205

2.1.2.2. Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak (Btk. 230. §) 210

2.1.2.3. Hivatalos személy támogatója elleni erőszak (Btk. 231. §) 211

2.1.2.4. Nemzetközileg védett személy elleni erőszak (Btk. 232. §) 212

2.1.2.5. Közérdekű bejelentő üldözése (Btk. 257. §) 212

2.1.3. A minősített adattal való visszaélés (XV. fejezet III. cím), illetve a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartás elleni bűncselekmény (XV. fejezet III/A. cím) 213

2.1.3.1. Visszaélés szigorúan titkos és titkos minősítésű adattal (Btk. 221. §.) 213

2.1.3.2. Visszaélés bizalmas minősítésű adattal (Btk. 222. §) 216

2.1.3.3. Visszaélés korlátozott terjesztésű minősítésű adattal (Btk. 222/A. §) 217

2.1.3.4. Nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartás elleni bűncselekmény (Btk. 224/A. §) 217

2.1.4. Hivatali bűncselekmények (Btk. XV. fejezet IV. cím) 218

2.1.4.1. Hivatali visszaélés (Btk. 229. §) 218

2.1.4.2. Bántalmazás hivatalos eljárásban (Btk. 226. §) 222

2.1.4.3. Kényszervallatás (Btk. 227. §) 224

2.1.4.4. Jogosulatlan titkos információgyűjtés (Btk. 227/A. §) 225

2.1.4.5. Jogellenes fogvatartás (Btk. 228. §) 226

2.2. A korrupciós bűncselekmények(Btk. XV. fejezet VII–VIII. cím) 228

2.2.1. Vesztegetés (Btk. 250–255., illetve 258/B–D. §) 228

2.2.1.1. Passzív hivatali vesztegetés (Btk. 250. §) 229

2.2.1.2. Aktív hivatali vesztegetés (Btk. 253. §), 234

2.2.1.3. Passzív nem-hivatali vesztegetés (Btk. 251–252. §), 236

2.2.1.4. Aktív nem-hivatali vesztegetés (Btk. 254. §), 239

2.2.1.5. Passzív igazságszolgáltatási vesztegetés [Btk. 255. § (2) bek.] 239

2.2.1.6. Aktív igazságszolgáltatási vesztegetés [Btk. 255. § (1) bek.] 240

2.2.1.7. Nemzetközi kapcsolatban elkövetett passzív hivatali vesztegetés (Btk. 258/D. §) 241

2.2.1.8. Nemzetközi kapcsolatban elkövetett aktív hivatali vesztegetés (Btk. 258/B. §) 242

2.2.1.9. Nemzetközi kapcsolatban elkövetett aktív nem-hivatali vesztegetés (Btk. 258/C. §) 242

2.2.2. Befolyással üzérkedés (Btk. 256. és 258/E. §) 243

2.2.2.1. Passzív hivatali befolyással üzérkedés [Btk. 256. § (1)-(2) bek.] 244

2.2.2.2. A passzív nem-hivatali befolyással üzérkedés [Btk. 256. § (3)-(4) bek.] 246

2.2.2.3. Nemzetközi kapcsolatban elkövetett passzív hivatali befolyással üzérkedés (Btk. 258/E. §) 247

 

Ajánlott irodalom 249

Tankönyvek 249

Kézikönyvek 249

Kommentárok (magyarázatok) 250

Monográfiák 251

Jogesetgyűjtemények 251

Felhasznált jogszabályok 252

Törvények 252

Törvényerejű rendeletek 253

Kormányrendeletek 253

Miniszteri rendeletek 253

Tárgymutató 254

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Hollán Miklós

Hollán Miklós a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Büntetőjogi Tanszékének egyetemi docense,  korábban a Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi karának oktatója, a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa. Doktori disszertációját „A büntetőjog-ellenes cselekményből eredő vagyon elkobzása” címmel 2006-ban védte meg a Szegedi Tudományegyetemen. Kutatási témái közé tartozik a korrupció, az emberkereskedelem, illetve a büntetőjogi garanciák kérdésköre is. Eddig több mint száz tudományos közleményt publikált hazánkban és külföldön.

Kis Norbert

Kis Norbert, egyetemi tanár, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának dékánja, a büntetőjog és a közigazgatás elismert kutatója.

Kapcsolódó termékek

Információszabadság az Európai Unióban

Szerző: Komanovics Adrienne

Internetes ár 2 384 Ft

db

Részletek

Közigazgatás-elmélet

Szerző: Fábián Adrián

Internetes ár 2 384 Ft

db

Részletek

A nővételtől az állami anyakönyvvezetőig

Szerző: Herger Csabáné

Internetes ár 4 544 Ft

db

Részletek

Államtan

Szerző: Visegrády Antal

Internetes ár 1 344 Ft

db

Részletek

Állampolgárság és államutódlás

Szerző: Ganczer Mónika

Internetes ár 3 984 Ft

db

Részletek

Közigazgatási szervezés- és vezetéstan

Szerző: Horváth Imre

Internetes ár 4 384 Ft

db

Részletek

Válogatott európai önkormányzati modellek

Szerző: Rixer Ádám, Fábián Adrián, Bencsik András

Internetes ár 2 624 Ft

db

Részletek

Érvelés és értelmezés az alkotmányjogban

Szerző: Szente Zoltán

Internetes ár 2 944 Ft

db

Részletek

Angolszász jog és politika

Szerző: Visegrády Antal

Internetes ár 1 344 Ft

db

Részletek

Magyar kormányzati viszonyok

Szerző: Müller György

Internetes ár 2 384 Ft

db

Részletek
Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life
  • Kis méregzsákok - Építsük le az agressziót játékokkal!
  • Anyanyelvi észtekergető - Kreatív nyelvi feladatsorok 6-7. és 8-10. osztályosok számára
  • Gyermekeink és a hit
  • A léleknek idő kell
  • Békében élni szüleinkkel – Ahogy a konfliktusaink feloldhatók


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: nemeth.istvan@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat