Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

Hollán Miklós, Kis Norbert

Büntetőjog II. - Az anyagi büntetőjog különös része

Megjelenés2011-00-00
Méret: B5
Terjedelem256
Kötéskartonált
ISBN9789639950665
Jelenleg rendelhető.

Ár: 4 980 Ft

Internetes ár: 3 984 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
3 984 Ft

db

A 2011-ben útjára indult tankönyvsorozat második kötete az anyagi büntetőjog különös részének anyagát a közszolgálati szakemberképzés igényei szerint válogatva és rendszerezve magyarázza. A tankönyv elsősorban a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Karának jelenlegi, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem jövendő hallgatói számára készült. A szerzők iránymutatást adnak a büntetőtörvény számos értelmezést igénylő kérdésében, így remélik, hogy tankönyvüket haszonnal forgathatják a jogi karok, illetve a jogi asszisztens képzések hallgatói, valamint az felkelti az elméleti szakemberek, illetve a jogalkalmazók érdeklődését is.

Rövidítések jegyzéke 9

Előszó 11

Bevezetés – A büntetőjog különös része 13
A különös rész fogalma 13

A Btk. és a tankönyv csoportosítása 13

Az egyes tényállások elemzésének sémája 14

1. Az Egyének elleni bűncselekmények 17

1.1. Személy elleni bűncselekmények 17

1.1.1. Az élet és testi épség elleni bűncselekmények 18

1.1.1.1. Emberölés (erős felindulásban elkövetett emberölés) (Btk. 166–167. §) 18

1.1.1.2. Öngyilkosságban közreműködés (Btk. 168. §) 30

1.1.1.3. Testi sértés (Btk. 170. §) 32

1.1.1.4. Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés (Btk. 171. §) 40

1.1.1.5. Segítségnyújtás elmulasztása (Btk. 172. §) 45

1.1.1.6. Gondozás elmulasztása (Btk. 173. §) 49

1.1.1.7. Magzatelhajtás (Btk. 169. §) 50

1.1.2. Az önrendelkezés elleni bűncselekmények 55

1.1.2.1. Kényszerítés (Btk. 174. §) 56

1.1.2.2. Lelkiismereti és vallásszabadság megsértése (Btk. 174/A. §) 57

1.1.2.3. Közösség tagja elleni erőszak (Btk. 174/B. §) 58

1.1.2.4. Egyesülési, a gyülekezési szabadság, valamint a választási gyűlésen való részvétel jogának megsértése (Btk. 174/C. §) 61

1.1.2.5. Erőszakos közösülés (Btk. 197. §) 64

1.1.2.6. Szemérem elleni erőszak (Btk. 198. §) 72

1.1.2.7. Önbíráskodás (Btk. 273. §) 75

1.1.2.8. Egészségügyi önrendelkezési jog megsértése (Btk. 173/H. §) 77

1.1.2.9. Emberkereskedelem (Btk. 175/B. §) 78

1.1.3. A mozgásszabadság elleni bűncselekmények 81

1.1.3.1. Személyi szabadság megsértése (Btk. 175. §) 81

1.1.3.2. Emberrablás (Btk. 175/A. §) 85

1.1.4. A magánszféra büntetőjogi védelme 89

1.1.4.1. Magántitok megsértése (Btk. 177. §) 89

1.1.4.2. Levéltitok megsértése (Btk. 178. §) 90

1.1.4.3. Magánlaksértés (Btk. 176. §) 93

1.1.4.4. Magántitok jogosulatlan megismerése (Btk. 178/A. §) 99

1.1.4.5. Zaklatás (Btk. 176/A. §) 101

1.1.5. A személyes és közérdekű adatokhoz fűződő jogok elleni bűncselekmények 102

1.1.5.1. Visszaélés személyes adattal (Btk. 177/A. §) 102

1.1.5.2. Visszaélés közérdekű adattal (Btk. 177/B. §) 105

1.1.6. A becsület elleni bűncselekmények 107

1.1.6.1. Rágalmazás (Btk. 179. §). 107

1.1.6.2. Becsületsértés (Btk. 180. §) 111

1.1.6.3. Kegyeletsértés (Btk. 181. §) 115

1.1.7. Az ifjúság büntetőjogi védelme 116

1.1.7.1. Kiskorú veszélyeztetése (Btk. 195. §) 117

1.1.7.2. Megrontás (Btk. 201–202/A. §) 123

1.1.7.3. Tiltott pornográf felvétellel visszaélés (Btk. 204. §) 128

1.2. Vagyon elleni bűncselekmények 131

1.2.1. A tulajdont (annak részjogosítványait) védő tényállások 132

1.2.1.1. Lopás (Btk. 316. §) 133

1.2.1.2. Rablás (Btk. 321. §) 141

1.2.1.3. Kifosztás (Btk. 322. §) 147

1.2.1.4. Sikkasztás (Btk. 317. §) 149

1.2.1.5. Jogtalan elsajátítás (Btk. 325. §) 154

1.2.1.6. Jármű önkényes elvétele (Btk. 327. §) 155

1.2.2. A vagyon egészét védő tényállások 158

1.2.2.1. Csalás (Btk. 318. §) 158

1.2.2.2. Zsarolás (Btk. 323. §) 163

1.2.2.3. Hűtlen kezelés (Btk. 319. §) 165

1.2.2.4. Hanyag kezelés (Btk. 320. §) 167

1.2.2.5. Orgazdaság (Btk. 326. §) 168

1.2.2.6. Rongálás (Btk. 324. §) 171

1.2.2.7. Uzsorabűncselekmény (Btk. 330/A. §) 173

1.2.2.8. Készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés (Btk. 313/C.) 174

1.2.2.9. Számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény (a „számítógépes csalás”) [Btk. 300/C. § (3)-(4) bek.] 177

2. A közösségi érdekek elleni bűncselekmények 179

2.1. A közigazgatás (igazságszolgáltatás) elleni bűncselekmények 179

2.1.1. Az igazságszolgáltatás (közigazgatás) működése elleni bűncselekmények (Btk. XV. fejezet VI. cím) 180

2.1.1.1. Hamis vád (Btk. 233–236. §). 181

2.1.1.2. Hatóság félrevezetése (Btk. 237. §) 186

2.1.1.3. Hamis tanúzás (Btk. 238–241. §) 187

2.1.1.4. Hamis tanúzásra felhívás (Btk. 242. §) 194

2.1.1.5. Hatósági eljárás akadályozása (Btk. 242/A. §) 195

2.1.1.6. Hatóság eljárásának megzavarása (Btk. 242/B. §) 197

2.1.1.7. Mentő körülmény elhallgatása (Btk. 243. §) 198

2.1.1.8. Bűnpártolás (Btk. 244. §) 200

2.1.1.9. Zártörés (Btk. 249. §) 203

2.1.2. A hivatalos (más közszolgálatot ellátó, illetve közérdek védelmében eljáró) személy elleni bűncselekmények (XV. fejezet V. cím, illetve 257. §) 205

2.1.2.1. Hivatalos személy elleni erőszak (Btk. 229. §) 205

2.1.2.2. Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak (Btk. 230. §) 210

2.1.2.3. Hivatalos személy támogatója elleni erőszak (Btk. 231. §) 211

2.1.2.4. Nemzetközileg védett személy elleni erőszak (Btk. 232. §) 212

2.1.2.5. Közérdekű bejelentő üldözése (Btk. 257. §) 212

2.1.3. A minősített adattal való visszaélés (XV. fejezet III. cím), illetve a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartás elleni bűncselekmény (XV. fejezet III/A. cím) 213

2.1.3.1. Visszaélés szigorúan titkos és titkos minősítésű adattal (Btk. 221. §.) 213

2.1.3.2. Visszaélés bizalmas minősítésű adattal (Btk. 222. §) 216

2.1.3.3. Visszaélés korlátozott terjesztésű minősítésű adattal (Btk. 222/A. §) 217

2.1.3.4. Nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartás elleni bűncselekmény (Btk. 224/A. §) 217

2.1.4. Hivatali bűncselekmények (Btk. XV. fejezet IV. cím) 218

2.1.4.1. Hivatali visszaélés (Btk. 229. §) 218

2.1.4.2. Bántalmazás hivatalos eljárásban (Btk. 226. §) 222

2.1.4.3. Kényszervallatás (Btk. 227. §) 224

2.1.4.4. Jogosulatlan titkos információgyűjtés (Btk. 227/A. §) 225

2.1.4.5. Jogellenes fogvatartás (Btk. 228. §) 226

2.2. A korrupciós bűncselekmények(Btk. XV. fejezet VII–VIII. cím) 228

2.2.1. Vesztegetés (Btk. 250–255., illetve 258/B–D. §) 228

2.2.1.1. Passzív hivatali vesztegetés (Btk. 250. §) 229

2.2.1.2. Aktív hivatali vesztegetés (Btk. 253. §), 234

2.2.1.3. Passzív nem-hivatali vesztegetés (Btk. 251–252. §), 236

2.2.1.4. Aktív nem-hivatali vesztegetés (Btk. 254. §), 239

2.2.1.5. Passzív igazságszolgáltatási vesztegetés [Btk. 255. § (2) bek.] 239

2.2.1.6. Aktív igazságszolgáltatási vesztegetés [Btk. 255. § (1) bek.] 240

2.2.1.7. Nemzetközi kapcsolatban elkövetett passzív hivatali vesztegetés (Btk. 258/D. §) 241

2.2.1.8. Nemzetközi kapcsolatban elkövetett aktív hivatali vesztegetés (Btk. 258/B. §) 242

2.2.1.9. Nemzetközi kapcsolatban elkövetett aktív nem-hivatali vesztegetés (Btk. 258/C. §) 242

2.2.2. Befolyással üzérkedés (Btk. 256. és 258/E. §) 243

2.2.2.1. Passzív hivatali befolyással üzérkedés [Btk. 256. § (1)-(2) bek.] 244

2.2.2.2. A passzív nem-hivatali befolyással üzérkedés [Btk. 256. § (3)-(4) bek.] 246

2.2.2.3. Nemzetközi kapcsolatban elkövetett passzív hivatali befolyással üzérkedés (Btk. 258/E. §) 247

 

Ajánlott irodalom 249

Tankönyvek 249

Kézikönyvek 249

Kommentárok (magyarázatok) 250

Monográfiák 251

Jogesetgyűjtemények 251

Felhasznált jogszabályok 252

Törvények 252

Törvényerejű rendeletek 253

Kormányrendeletek 253

Miniszteri rendeletek 253

Tárgymutató 254

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Hollán Miklós

Hollán Miklós a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Büntetőjogi Tanszékének egyetemi docense,  korábban a Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi karának oktatója, a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa. Doktori disszertációját „A büntetőjog-ellenes cselekményből eredő vagyon elkobzása” címmel 2006-ban védte meg a Szegedi Tudományegyetemen. Kutatási témái közé tartozik a korrupció, az emberkereskedelem, illetve a büntetőjogi garanciák kérdésköre is. Eddig több mint száz tudományos közleményt publikált hazánkban és külföldön.

Kis Norbert

Kis Norbert jogász, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen Továbbképzési és nemzetközi rektorhelyettes, a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Karának főiskolai tanára (1995–2011), a Jogtudományi Tanszék vezetője (2006–2010), a Kar általános dékán-helyettese (2002–2006), az Egyetem nemzetközi rektor-helyettese (2006–2010). Az Eötvös Lóránt Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának vendégoktatója és a Széchenyi István Egyetem Bűnügyi tudományok tanszékének egyetemi docense (2003–2009). A Nemzeti Közigazgatási Intézet főigazgatója, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásáért felelős miniszteri biztos. A Magyar Közigazgatás című tudományos szaklap főszerkesztője.

Kapcsolódó termékek

Gazdasági és kereskedelmi jog - JOG-ÁSZ kártyák

Szerző: Csécsei Henrietta

Internetes ár 2 784 Ft

db

Részletek

A közigazgatási jog kodifikációja

Szerző: Vadál Ildikó

Internetes ár 4 784 Ft

db

Részletek

Magyar büntetés-végrehajtási jog

Szerző: Vókó György

Internetes ár 4 784 Ft

db

Részletek

Választójogi kézikönyv

Szerző:

Internetes ár 3 584 Ft

db

Részletek

Római magánjog (5. kiadás)

Szerző: Pókecz Kovács Attila, Benedek Ferenc

Internetes ár 4 784 Ft

db

Részletek

Perkultúra

Szerző: Kengyel Miklós

Internetes ár 7 184 Ft

db

Részletek

Európai gazdasági és politikai föderalizmus

Szerző: Marján Attila

Internetes ár 2 944 Ft

db

Részletek
Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: nemeth.istvan@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat