Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

Visegrády Antal

Államtan

Megjelenés2004-00-00
Méret: A/5
Terjedelem96
Kötéskartonált
ISBN9639310670
Jelenleg rendelhető.

Ár: 1 680 Ft

Internetes ár: 1 344 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
1 344 Ft

db

Az államtan a pozitivista államelmélet német eredetű változata (Staatslehre), amely az államtudománynak a XIX. Században végbement differenciálódása során önállósult. Klasszikus rendszerének kidolgozása Jellinek nevéhez fűződik, aki abban következetesen érvényesítette a pozitivista tudományfelfogás szempontjait, s ezen belül a jogi és szociológiai államfogalom megkülönböztetését. Ennek megfelelően az általános államtan (Allgemeine Staatslehre), mint az állami jelenségeket megalapozó tudomány, államjogra (Staatsrechtslehre) és társadalmi államtanra (Soziale Staatslehre) tagozódik. Az előbbi az állam jogi természetét és alapfogalmait hivatott megvilágítani, az utóbbi az államot mint társadalmi alakulatot a maga totalitásában vizsgálja.

A II. világháború utáni évtizedekben az államtan - R. Zippelius, F. Ermacora, R. Herzog, M. Kriele, Th. Fleiner-Gerster, P. Ternthaleer és F. Koja munkásságának eredményeként - Németországban és Ausztriában is megújult. Egyfelől magába olvasztott sok szociológiai, politológiai és filozófiai ismeretet, másfelől pedig részletesen tárgyal számos alkotmánytani problematikát.
Az angol-amerikai társadalomtudományokban az államtan sosem honosodott meg. A terrénumába tartozó jelenségeket a kormányzástan, a politológia, a politikai szociológia, a politikai filozófia és az alkotmánytan tárgyalja.
Az államtan - módszertani szempontból - ma is vegyes elveket követ, ugyanis az állami jelenségeket az őket kondicionáló jogi-társadalmi és politikai környezetben írja le. Koncepcióiban ötvözni kívánja az állammal foglalkozó különböző tudományok szempontjait és eredményeit, így a történeti, a rendszertani, az összehasonlító, a fogalomelemző, a jogi-dogmatikai és a szociológiai módszereket alkalmazzák. E tudomány XX. századi fejlődését döntően az utóbbi kettő - a jogi és a szociológiai módszer - határozta meg.

Az államtan jellegzetes tematikája a következő kérdésköröket öleli fel:
a) az állam fogalma és az államiság elemei;
b) az állam keletkezése, története és főbb történeti típusai;
c) az államformák tana;
d) az államkapcsolatok és államszövetségek kérdései,
e) az állam funkciói;
f) az állam szerkezeti és szervezeti felépülése;
g) a szuverenitás problémája, valamint az állam és a politika kapcsolata.

Ez a Heller által kijelölt út vált elfogadottá - az amerikai eredetű political science befolyási övezetének kiterjedésével párhuzamosan - nemcsak Németországban, hanem világszerte is. Eltűnni látszik a határvonal a két korábban összeegyeztethetetlennek nyilvánított tudományos megközelítésmód, a jogi és a politikai között.
E kötetben arra törekedtünk, hogy az államtan tematikai és tartalmi hagyományait kombináljuk a modern politikatudomány és szociológia keretében felhalmozott ismeretekkel.

Tartalom
Előszó 9
1. A politikai rendszer 11
1.1. A politikai rendszer fogalma 13
1.2. A politikai rendszer funkciói 14
1.3. A politikai rendszer elemei. A politikai pártok 15
1.3.1. A politikai pártok funkciói 17
1.3.2. A pártok szervezeti felépítése 18
1.3.3. A kétpártrendszer funkciója 20
1.3.4. A pártok és a befolyásoló csoportok 22
1.3.5. A pártok és a választások 23
1.3.6. A pártok közjogi helyzete 28
2. Az állam fogalma 41
2.1. Az állam definiciója 43
2.2. Az állam alkotóelemei 45
2.3. Az állam keletkezésére vonatkozó főbb elméletek 53
2.4. Az állam kialakulásának stádiumai 57
2.4.1. Az anarchikus demokrácia 57
2.4.2. A törzsi állam 58
2.4.3. A modern territoriális állam 59
2.4.4. A pártokba szerveződött és törvényhozó állam 59
2.4.5. Az államok kölcsönös függése egymástól 61
2.5. Az állam szuverenitására vonatkozó nézetek fejlődése 61
2.6. Az állam szuverenitása. Nemzeti és népszuverenitás 65
2.7. Az állam funkciói 68
3. A főbb államtipológiák 71
3.1. Az államok rendszerezésére vonatkozó elméletek 73
3.2. Monarchia, arisztokrácia, demokrácia 76
3.3. Az abszolút állam 77
3.4. A liberális állam 78
3.5. A jóléti állam 79
3.6. A totális állam 81
3.7. A jogállam 81
4. Az államforma 85
4.1. Az államformákkal kapcsolatos nézetek fejlődése
az ókortól napjainkig 87
4.2. Az államforma fogalma 91
4.3. Az államformák felosztása 92

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Visegrády Antal

Dr. Visegrády Antal a PTE ÁJK professzora; a Jog- és Állambölcseleti Tanszék vezetője, az MTA doktora. Vendégprofesszorként az Egyesült Államokban tanított; hosszabb kutatásokat folytatott Angliában és Ausztráliában. Nemzetközi konferenciák előadója, 5 monográfia és 10 egyetemi jegyzet, ill. tankönyv szerzője.
A szerző részletes életrajzát, tudományos munkásságát lásd bővebben itt.

Kapcsolódó termékek

A szegényjogtól a jogi segítségnyújtásig

Szerző: Király Lilla

Internetes ár 2 384 Ft

db

Részletek

Közigazgatás-elmélet

Szerző: Fábián Adrián

Internetes ár 2 384 Ft

db

Részletek

Magyar kormányzati viszonyok

Szerző: Müller György

Internetes ár 2 384 Ft

db

Részletek

Nemzetközi jog I. - Általános rész

Szerző: Bruhács János

Internetes ár 4 384 Ft

db

Részletek

A magánjogi felelősség útjai a társasági jogban

Szerző: Nochta Tibor

Internetes ár 3 184 Ft

db

Részletek

50 éves a polgári perrendtartás

Szerző: Kengyel Miklós

Internetes ár 2 384 Ft

db

Részletek

A nemzetközi jogi eredetű normák beépülése a magyar jogrendszerbe

Szerző: Molnár Tamás

Internetes ár 2 784 Ft

db

Részletek

Európai gazdasági és politikai föderalizmus

Szerző: Marján Attila

Internetes ár 2 944 Ft

db

Részletek

Autentikus jogelmélet

Szerző: Pokol Béla

Internetes ár 3 488 Ft

db

Részletek

Gazdasági és kereskedelmi jog - JOG-ÁSZ kártyák

Szerző: Csécsei Henrietta

Internetes ár 2 784 Ft

db

Részletek

Egyetemes állam- és jogtörténet - JOG-ÁSZ kártyák

Szerző: Peres Zsuzsanna

Internetes ár 2 784 Ft

db

Részletek

Az önkormányzati jogalkotás fejlődése és fejlesztési lehetőségei

Szerző: Fábián Adrián

Internetes ár 2 384 Ft

db

Részletek
Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life
  • Szüleink elengedése - Egy élet felszámolása
  • Gyermekeink és a hit
  • A léleknek idő kell
  • Békében élni szüleinkkel – Ahogy a konfliktusaink feloldhatók
  • Kis méregzsákok - Építsük le az agressziót játékokkal!


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: nemeth.istvan@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat