Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

Gárdos-Orosz Fruzsina

Alkotmányos polgári jog?

Megjelenés2011-00-00
Méret: B/5
Terjedelem216
Kötéskartonált
ISBN9789639950474
Jelenleg rendelhető.

Ár: 3 480 Ft

Internetes ár: 2 784 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
2 784 Ft

db

Magyarország új Alaptörvénye kimondja, hogy az Alkotmánybíróság alapjogi panasz alapján felülvizsgálja a bírói döntésnek az Alaptörvénnyel való összhangját. A joggyakorlat segítése céljával a kötet átfogóan ismerteti azokat a módszereket, amelyek lehetővé teszik a bíróságok számára magánjogi jogvitákban az alapjogok értelmezését és alkalmazását. A bemutatásra kerülő külföldi, európai uniós és nemzetközi jogi megoldások egy része lehetővé teszi, hogy a felek közvetlenül jogot alapítsanak az alapjogi rendelkezésekre, más része azt kívánja meg az eljáró bíróságtól, hogy az alkalmazandó jogszabály alapvető jogokat tiszteletben tartó értelmezésével hozzon döntést. A magyar jogban bekövetkező változások megértéséhez segítséget nyújt még a közjog és a magánjog sajátosságainak felelevenítése, illetve az elmúlt évtizedek vonatkozó jogalkotási és jogalkalmazási tapasztalatainak összefoglalása.

Rövidítésjegyzék 9
Előszó 11
Expozíció 15

I. Bevezetés 17
A közjog és a magánjog elválasztása, ennek eredete és kritikája 17
Az alapvető emberi jogok sokoldalúsága 25
A magánjog közjogiasodása 33
Összefoglalás 39

II. A horizontális hatály megjelenése és modellei 40
Az amerikai modell – state action doctrine 41
Alapjogi rendelkezések a magánjogi jogviszonyokban Németországban – Drittwirkung 45
Bevezetés 45
A Drittwirkung kialakulása és lényege 46
Nipperdey és a közvetlen horizontális hatály 46
Dürig és a Lüth-döntés 47
Élet a „Lüth” után 50
Kritika a jogirodalom részéről 50
Claus-Wilhelm Canaris 50
Értékelések – pro és kontra 53
A Szövetségi Alkotmánybíróság újabb gyakorlata – az állam intézményvédelmi kötelezettségének árnyalása 56
A Handelsvertreter-ügy 56
A Bürgschaft-eset, a Kündigungsschutz-eset és a Parabolaantenne-eset 58
A módosult dogmatikai alap kritikája 59
A valódi alapjogi panasz szerepe – az alkotmánybíróság és a rendes bíróságok kapcsolata 61
A valódi alapjogi panasz 61
Deference vagy alkotmánybírósági aktivizmus? 63
A közvetlen horizontális hatály 67
Összefoglalás 72

III. Horizontális hatály Magyarországon 73
A magyar alapjogvédelem 73
A magyar alapjogvédelem természete 74
Az alapvető jogok alanyai 76
Az alapjogvédelem helye a jogrendszerben 78
Az állam tevőleges alapjogvédelmi kötelezettségei 81
Horizontális hatály a magyar jogirodalomban 84
A horizontális hatály lehetséges alkotmányi alapjai a jogirodalom szerint 84
A bírói gyakorlat jogirodalmi értékelése 87
Alkotmányjogászok a horizontális hatályról de lege ferenda 93
Horizontális hatály a bírói gyakorlatban a diszkriminációtilalom tükrében 96
A diszkriminációtilalom törvényi szabályozásának alkotmányos alapja 97
A bíróság gyakorlata az Ebtv. előtt 98
Az Ebtv. és hatása a horizontális hatályra 101
Az Ebtv. Magyarországon 101
Bírói gyakorlat az Ebtv. után 104
Egyenlő bánásmód a bírói gyakorlatban a Ptk. és az Ebtv. szerint 108
Horizontális hatály az új Polgári Törvénykönyvben 110
Új Ptk. 110
Koncepció és Szakértői Javaslat 111
A 2009. évi CXX. törvény 112
A szerződési szabadság és a személyhez fűződő jogok 113
Közvetlen vagy közvetett alkalmazhatóság? A Lábady–Vékás-vita 114
Alapjogi bíráskodás a magyar jogban – Az alapjog tartalmának megállapítása 118
Szabály vagy jogelv: alkotmányértelmezési módszerek 120
Szabály vagy jogelv? 120
Az alkotmányértelmezési módszerek 123
Az alapjogok tartalmának megállapítása 127
Az alapjogi teszt 127
A „lényeges tartalom” korlátozhatatlansága 128
Az általános szükségességi–arányossági teszt 130
Legitim jogalkotói cél 131
Szükségesség 132
Arányosság 133
Speciális alkotmányossági tesztek 135
A mérlegelés mint módszer 136
Az Alkotmánybíróság és a rendes bíróságok alkotmányértelmezésének
intézményes kapcsolatai 141
Összefoglalás 146

IV. Horizontalitás az európai uniós jogban 148
A nemzetközi jog mint iránytű 149
Az Európai Unió és az Emberi Jogok Európai Bírósága 152
Az Emberi Jogok Európai Bírósága és az alapvető emberi jogok magánjogi érvényesítése 154
Az állam tevőleges kötelezettsége (positive obligation) 154
Az Appleby- és a Pla-eset – a positive obligation
és a margin of appreciation 157
Az alapszabadságok és alapjogok közvetlen magánjogi alkalmazhatóságának kialakulása az Európai Unióban 160
Az alapvető emberi jogok védelme az Európai Unióban 161
Az alapvető emberi jogok védelmének kibontakozása az Európai Bíróság gyakorlatában 161
Az alapvető emberi jogok jogalkotói védelme 162
Az alapvető emberi jogok horizontális hatálya felé vezető út 164
A kezdetek: a közvetlen és közvetett alkalmazhatóság elve 164
A közvetlen horizontális alkalmazhatóság 165
Az alapszabadságok és alapvető emberi jogok horizontális hatálya 169
Az alapszabadságok 169
A Mangold-eset 171
A Viking Line-eset 172
Lisszabon után: a Kücükdeveci-eset 174
Az Alapjogi Karta új státusza és a horizontális hatály 176
A magyarországi és az európai uniós alapjogvédelem kapcsolata
a horizontális hatály kérdésében 178
A horizontális hatály vizsgálata a közösségi jog elsődlegességének kontextusában 180
Tagállamok a szupremácia korlátairól 180
Alkotmány és a szupremácia Magyarországon 182
Az Alkotmánybíróság gyakorlata 182
Jogirodalmi kritika az alkotmánybírósági gyakorlat kapcsán 183
Uniós kompetenciák az alapjogvédelem terén – hatáskörmegosztás
az Európai Unió és a tagállamok között 186
Hatáskörmegosztás és az alapvető emberi jogok horizontális hatálya 188
Összefoglalás 190

V. konklúzió 192
Bibliográfia 198
Jogirodalom 198
Jogesetek 213
Európai Unió 213
Emberi Jogok Európai Bírósága 214
Németország 214
Magyarország 215

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Gárdos-Orosz Fruzsina

Gárdos-Orosz Fruzsina az MTA Jogtudományi Intézetének tudományos segédmunkatársa és az Alkotmánybíróság munkatársa. Kutatási területe az alkotmányjog, különösen az alapjogvédelem, annak elméleti, dogmatikai és jogalkalmazási kérdései.

Kapcsolódó termékek

Alkotmányjogi esetek

Szerző: Zeller Judit

Internetes ár 2 064 Ft

db

Részletek

Közigazgatási szervezés- és vezetéstan

Szerző: Horváth Imre

Internetes ár 4 384 Ft

db

Részletek

Római magánjog (5. kiadás)

Szerző: Pókecz Kovács Attila, Benedek Ferenc

Internetes ár 4 784 Ft

db

Részletek

Általános közigazgatási jog (az Alaptörvény rendszerében)

Szerző: Varga Zs. András, Patyi András

Internetes ár 3 744 Ft

db

Részletek

A szegényjogtól a jogi segítségnyújtásig

Szerző: Király Lilla

Internetes ár 2 384 Ft

db

Részletek

Közigazgatási jog. Különös rész II.

Szerző: Rózsás Eszter

Internetes ár 3 424 Ft

db

Részletek

Általános szociológiai szöveggyűjtemény jogászoknak

Szerző: Meleg Csilla

Internetes ár 4 224 Ft

db

Részletek

Az atipikus munkajogviszonyok

Szerző: Bankó Zoltán

Internetes ár 2 384 Ft

db

Részletek

Alkotmányos polgári jog?

Szerző: Gárdos-Orosz Fruzsina

Internetes ár 2 784 Ft

db

Részletek

Az Európai Unió közjogi alapjai I.

Szerző: Szalayné Sándor Erzsébet

Internetes ár 4 384 Ft

db

Részletek
Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life
  • Szabaduljunk meg lelki terheinktől - Éljünk könnyebben!
  • Gyermekeink és a hit
  • Érzékelésfejlesztő foglalkozások
  • Ne féljünk mások könnyeitől - Hogyan segítsük gyászoló barátainkat és hozzátartozóinkat?
  • Érted vagyunk - 10 tanács szülőknek


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: nemeth.istvan@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat