Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

Béli Gábor

A nemesek négy bírója

Megjelenés2009-00-00
Méret: B/5
Terjedelem208
Kötéskeménytáblás
ISBN9789637296604
Jelenleg rendelhető.

Ár: 2 980 Ft

Internetes ár: 2 384 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
2 384 Ft

db

Az a tény, hogy az úgynevezett nemesi megye első választott tisztviselői a szolgabírók voltak, adatok sokaságával igazolható. De ebből, mint ezt a tudomány számos művelője fenntartás nélkül elfogadja, csakugyan az következik, hogy őket a megyék nemesei saját kebelből választották már a kezdetektől? Egyáltalán meddig vezethető vissza működésük? A magyar megfelelő és egy 1332-ben adott levélben szereplő judices servientum jelölés, ami szó szerint adja vissza a magyar nevezetet, elégséges bizonyítéka annak, hogy a szolgabírók tevékenysége összekapcsolható az 1232-ben Kehidán bíráskodó zalai királyi szerviensekkel, és ezáltal a kezdetek akár a XIII. század első felére, vagy, miután szokásos nevük judices nobilium: nemesek bírái, legalábbis a királyi szerviens és nemes jogállást formálisan, ezzel együtt egyetemes hatállyal azonosító 1267. évi dekrétum kiadást megelőző időkre tehetők? A szerző ezekre a kérdésekre keresi a válaszokat.

Doktori értekezések a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán - A sorozat 1. kötete


A sorozatszerkesztő személyes ajánlója:

A tudományos fokozat megszerzése döntő jelentőségű esemény minden fiatal kutató számára. A sikeresen megvédett doktori értekezés megnyitja az utat a magasabb oktató beosztás előtt, az eredmények közreadása pedig szűkebb vagy tágabb szakmai körben ismertté teszi a nevét.

Magyarországon a doktori képzés és az ahhoz kapcsolódó PhD-fokozat megszerzése másfél évtizedes múltra tekint vissza. A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán az első között alakult meg a doktori iskola, ahol eddig negyvenkilencen szereztek tudományos fokozatot.

A Doktori Értekezések a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán című sorozat megindításával a Kar és a Dialóg Campus Kiadó az utóbbi években született legszínvonalasabb értekezéseket kívánja közreadni.

Kengyel Miklós
sorozatszerkesztő

.:: A sorozat kötetei:

Fábián Adrián: Az önkormányzati jogalkotás fejlődése és fejlesztési lehetsőgei Fábián Az önkormányzati jogalkotás
Komanovics Adrienne: Információszabadság az Európai Unióban Komanovics: Információszabadság az EU-ban


 

Bevezető 7

I. fejezet: Álláspontok a szolgabírók és a megyei törvényszék eredetéről 9


II. fejezet: A „négy nemes bíró” megjelenéséig lejátszódó átalakulási folyamat a XIII. század társadalmában 17

1. Nobiles II. András uralkodásának végéig 18

2. Servientes regis megjelenése és jogállásuk a XIII. század elején 20

3. Nobilies és servientes regis jogállás azonosulása 35

4. Az 1267. évi dekrétum 39


III. fejezet: Az első szolgabírók 47

1. Nemes bírótársak feltűnése a vidéki bíráskodásban 47

2. A nemes bírótársakkal működő bíróságok sajátosságai III. Andrásig 59

3. A nemesek négy bírójának feladatait szabályzó első dekrétumok korszaka 69


IV. fejezet: A szolgabírók eredete 83

V. fejezet: A négy szolgabíró szerepe az Árpád-kor végén működő vidéki, megyei bíróságokban 91


VI. fejezet: A négy szolgabíróval eljárt bíróságok a XIV. század első felében 105

1. A megyei törvényszék 105

1.1. A törvényszék szervezete 105

1.2. A működés rendje 120

1.3. A működés köre 134

1.3.1. Bíráskodás (hatáskör, illetékesség) 134

1.3.2. Közreműködés más bírók vagyoni büntetéseinek végrehajtásában 143

1.3.3. Pénzügyi igazgatási teendők 146

1.3.4. Hiteleshelyi tevékenység 147

2. Bírói közgyűlések 149

2.1. A nádor és más királyi parancsból eljáró bíró által tartott közgyűlések 153

2.2. A megyésispán és vicéje által tartott közgyűlések 161


VII. fejezet: A szolgabírók törvényszéken kívüli működése 171

Összegzés 179

Melléklet 181

Források, irodalom 189

Tárgymutató 197

Névmutató (Bírók, bírósegédek, választott bírók) 203


Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Béli Gábor

Dr. Béli Gábor A PTE Állam- és Jogtudományi Karának docense, a Jogtörténeti Tanszék tanszékvezetője. Jogtörténész, a középkori – elsősorban latin nyelvű – jogforrások, oklevelek kutatója, szakértője. Főbb kutatási területei: a királyi adományozási rendszer, a magyar feudális bírósági szervezet és perjog, a vármegyei ítélkezés. 

Kapcsolódó termékek

Közigazgatási szervezés- és vezetéstan

Szerző: Horváth Imre

Internetes ár 4 384 Ft

db

Részletek

Angolszász jog és politika

Szerző: Visegrády Antal

Internetes ár 1 344 Ft

db

Részletek

Általános közigazgatási jog (az Alaptörvény rendszerében)

Szerző: Varga Zs. András, Patyi András

Internetes ár 3 744 Ft

db

Részletek

Az önkormányzati jogalkotás fejlődése és fejlesztési lehetőségei

Szerző: Fábián Adrián

Internetes ár 2 384 Ft

db

Részletek

Közigazgatás-elmélet

Szerző: Fábián Adrián

Internetes ár 2 384 Ft

db

Részletek

Állampolgárság és államutódlás

Szerző: Ganczer Mónika

Internetes ár 3 984 Ft

db

Részletek

A szegényjogtól a jogi segítségnyújtásig

Szerző: Király Lilla

Internetes ár 2 384 Ft

db

Részletek

Magyar állam- és jogtörténet - JOG-ÁSZ kártyák

Szerző: Peres Zsuzsanna

Internetes ár 2 784 Ft

db

Részletek
Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: vasarlas@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat