Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

Pókecz Kovács Attila

A királyság és a köztársaság közjogi intézményei Rómában

Megjelenés2014-11-06
Méret: B5
Terjedelem164
Kötéskartonált
ISBN978-615-5376-40-5
Jelenleg nem rendelhető.

Ár: 2 480 Ft

Internetes ár: 1 984 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
1 984 Ft

Az antik jogtudomány körében méltán elsőrangúnak tekintett római magánjog intézményei mellett az ókori római juristák – méltánytalanul elfeledve – a közjogi szabályok kialakítása terén is mintaadó örökséget hagytak ránk. A hazai jogászképzés keretében a római államszervezet bemutatására csak a magánjog történeti bevezetőjében – ott is csupán vázlatosan – kerül sor, elsősorban a 19. században működő jogtudós, Theodor Mommsen munkásságának szellemében. Az azóta eltelt több mint száz esztendő jelentős régészeti újdonságokkal szolgált, továbbá az olasz, francia és német kutatók eredményei számos esetben meghaladottá tették a mommseni teóriákat. A római közjog korszakai közül a köztársaság intézményei különös figyelmet érdemelnek, hiszen megoldásai az egyes modern európai jogrendszerekben, illetve az USA közjogában is megtalálhatók. Az oligarchikus római köztársaság az évszázados fejlődése során pragmatikus szemlélettel hatékony államszervezetet épített ki, amelynek során a jogállam keretei között jól funkcionáló kormányzást és tekintélynek örvendő közigazgatást tudott működtetni. A királyságból a köztársaságba való átmenet időszakának tanulmányozása rávilágít a római zsenialitásra, amelynek eredményeképpen a forradalmi intézményi változások szinte észrevétlenek maradtak a társadalom számára.

Előszó 9

ELSŐ RÉSZ: A római királyság kora (Kr. e. VIII–VI. sz.) 11

I. fejezet: A patriarchális királyság kora. Róma területe a városalapítás előtt 15

1. § A falvak és a nemzetség megjelenése 15

2. § A nemzetségi arisztokrácia és a latin szövetségi királyság (Kr. e. VIII–VII. sz.) 16

3. § A patriarchális királyság államszervei és azok jogkörei 17

II. fejezet: Az etruszk királyság és Róma megalapítása (Kr. e. 620?–509) 21

1. § Az etruszk hódítások és Róma alapítása 21

2. § Az etruszk királyság 23

3. § A populust létrehozó etruszk monarchia 24

MÁSODIK RÉSZ: A korai köztársaság időszaka (Kr. e. 509–340) 27

I. fejezet: A köztársasági patriciátus, a konzuli nemesség 29

1. § A consuli köztársaság 29

1. 1. A consuli imperium 29

1. 2. Az annuitás és a kollegialitás 31

2. § A köztársasági intézményrendszer haszonélvezői 32

II. fejezet: A populus forradalma 35

1. § A Kr. e. V. század első felének válsága Rómában 35

2. § A plebejus intézmények kialakulása 36

2. 1. A néptribunusi tisztség 36

2. 2. A concilium plebis és az egyéb plebejus intézmények 39

III. fejezet: A fegyverszünettől a kompromisszum megkötéséig. 

A plebejus küzdelmek Kr. e. 450–367 között 41

1. § A XII táblás törvény (lex duodecim tabularum) 42

1. 1. A XII táblás törvény létrejötte, általános jellemzői 42

1. 2. A XII táblás törvény közjogi jellegű szabályai 43

2. § A Kr. e. 449-ben elfogadott leges Valeriae Horatiae a tribunica potestas 

törvényi elismeréséről 46

3. § A Kr. e. 367-ben létrejött Licinius–Sextius-féle kompromisszum létrejötte 

és utóélete 48

4. § A plebiscitumok szerepe a korai köztársaság időszakában 50

4. 1. A plebiscitumok a Kr. e. 449–339 közötti időszakban 51

4. 2. A plebiscitumok szerepe a Kr. e. 339–287 közötti időszakban 54

IV. fejezet: A Mediterráneum meghódítása és a nobilitas kialakulása 

(Kr. e. 340–150) 57

1. § A hódítás állomásai 57

1. 1. Itália meghódítása 57

1. 2. A Mediterráneum meghódítása 60

1. 3. Róma hódításai a Mediterráneum keleti térségében 62

2. § A római hódítások jellege és haszonélvezői 63

3. § A hódítások megszervezése 65

3. 1. Az itáliai meghódított népek jogállása 65

3. 1. 1. Az annexio lévén létrejövő municipiumok rendszere 65

3. 1. 2. A szövetségesek és a latinok 66

3. 2. A provinciák közigazgatása 68

4. § A nobilitas létrejötte 72

4. 1. Szenátorok és lovagok 72

4. 2. A nobilitas 74

4. 2. 1. Appius Claudius demokratikus törekvései (Kr. e. 312–304) 74

4. 2. 2. A consularisok arisztokráciája 76

HARMADIK RÉSZ: A római köztársaság válsága (Kr. e. 133–44) 79

I. fejezet: A római köztársaság alkotmánya a Kr. e. II. században 81

1. § A magistratusok 81

1. 1. A magisztrátusi tisztség általános szabályai 81

1. 3. Az egyéb magisztrátusi tisztségek 85

2. § A senatus 87

2. 1. A szenátorok 88

2. 2. A szenátus hatáskörei 89

3. § A népgyűlések 90

3. 1. A comitia centuriata 91

3. 2. A comitia tributa 92

3. 3. A concilium plebis 93

II. fejezet: A Gracchusok mozgalmát megelőző válság 95

1. § Gazdasági válság 95

2. § Társadalmi válság 96

3. § A politikai élet változásai 97

III. fejezet: A Gracchusok reformkísérletei 99

1. § Tiberius Gracchus szociális törvényei 99

2. § A Tiberius és Caius Gracchus reformjai közötti időszak 102

3. § Caius Gracchus politikai reformjai 103

IV. fejezet: A Gracchusoktól Sulláig 107

1. § A Gracchusok reformjainak sorsa 107

2. § Marius katonai újításai 108

3. § A szövetségesek háborúja (Kr. e. 90–88) 109

V. fejezet: Sulla alkotmányjogi reformjai 113

1. § Sulla, az optimaták vezetője 113

2. § Sulla diktatúrája (Kr. e. 81–79) 115

3. § A sullai alkotmány 116

3. 1. A magisztratúrák újjászervezése 116

3. 2. A szenátus megerősítése 118

3. 3. A tribunus plebis hatalmának meggyengítése 118

VI. fejezet: Pompeius (Kr. e. 82–49) 121

1. § Pompeius mérlegpolitikája 121

2. § Pompeius rendkívüli hatalma (Kr. e. 67–61) 122

3. § Hatalommegosztás és Pompeius bukása (Kr. e. 60–49) 124

VII. fejezet: Caesar és utódai 127

1. § Caesar diktatúrája 127

2. § A gazdasági- és hitelválság Caesar uralmának idején (Kr. e. 49–47) 129

2. 1. Gazdasági-, pénzügyi- és hitelválság a Kr. e. 40-es években 130

2. 2. A lex Iulia de pecuniis mutuis 132

2. 3. Caelius Rufus törvényjavaslatai (Kr. e. 48) 134

2. 4. Senatus consultum ultimum P. Cornelius Dolabella lázadása miatt 

(Kr. e. 47) 139

3. § Caesar örökösei 140

Forrásmutató 143

Szakirodalmi rövidítések 145

Felhasznált irodalom 147

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Pókecz Kovács Attila

Dr. habil Pókecz Kovács Attila a PTE ÁJK Római Jogi Tanszék és az NKE ÁKK Európai Állam- és Jogtörténeti Intézet egyetemi docense. Kutatásait a római magánjog, a római közjog, a francia magánjogtörténet és az összehasonlító magánjog körében végzi. Tudományos cikkei francia, német, angol és magyar nyelven jelennek meg.

Részletesebb életrajzát és tudományos munkásságát lásd bővebben itt.

Kapcsolódó termékek

A királyság és a köztársaság közjogi intézményei Rómában

Szerző: Pókecz Kovács Attila

Internetes ár 1 984 Ft

db

Részletek

Magyar jogtörténet - A tradicionális jog

Szerző: Béli Gábor

Internetes ár 4 784 Ft

db

Részletek

Jogszociológia

Szerző: Maczonkai Mihály

Internetes ár 3 984 Ft

db

Részletek

Válogatott európai önkormányzati modellek

Szerző: Rixer Ádám, Fábián Adrián, Bencsik András

Internetes ár 2 624 Ft

db

Részletek

A közigazgatási jog kodifikációja

Szerző: Vadál Ildikó

Internetes ár 4 784 Ft

db

Részletek

Angolszász jog és politika

Szerző: Visegrády Antal

Internetes ár 1 344 Ft

db

Részletek

Középkori és újkori jogtudomány

Szerző: Pokol Béla

Internetes ár 3 488 Ft

db

Részletek

Alkotmányjog. JOG-ÁSZ kártyák

Szerző: Chronowski Nóra

Internetes ár 2 784 Ft

db

Részletek

Egyetemes állam- és jogtörténet - JOG-ÁSZ kártyák

Szerző: Peres Zsuzsanna

Internetes ár 2 784 Ft

db

Részletek

Bevezetés a jogi kultúrtörténetbe

Szerző: Kajtár István

Internetes ár 3 424 Ft

db

Részletek

Retorika és igazságszolgáltatás

Szerző: Tremmel Flórián

Internetes ár 5 585 Ft

db

Részletek
Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: vasarlas@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat