Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

Váczi Péter

A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői

Megjelenés2013-00-00
Méret: 168x238 mm
Terjedelem232
Kötéskartonált
ISBN9786155376023
Jelenleg rendelhető.

Ár: 3 680 Ft

Internetes ár: 2 944 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
2 944 Ft

db

Napjaink nemzeti közigazgatási rendszereit nézve a közigazgatási hatósági eljárásjog egyre nagyobb hangsúlyt kap. A gyakorlatban a főbb tendenciák az állami végrehajtó hatalom alkotmányos korlátok közé szorítása, az állampolgárok alapvető jogainak biztosítása, a „jó közigazgatás” megteremtése. Magyarország Alaptörvénye és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény sikeresen átvették a főbb nemzetközi szabályokat és garanciákat a jó közigazgatási eljárásjog vonatkozásában. Melyek a legfontosabb garanciák ezen a jogterületen? Miként tesz eleget a magyar rendszer a nemzetközi követelményeknek? A jelen kötet ezekre a kérdésekre keresi a választ, egységes szerkezetben elemezve mind az Európai Unió és Európa Tanács jogában megtalálható nemzetközi szabályokat, mind pedig a magyar jogi előírásokat.

Tartalomjegyzék


I. Bevezető gondolatok és fogalmi alapvetés 7
II. Kitekintés: Néhány gondolat az alkotmányos európai
uniós közigazgatási eljárásjog létéről 13
1. Az uniós közigazgatási jogról általában 15
2. Az európai közigazgatás számára irányadó alapelvek az U nió jogában 17
3. Az A lapvető Jogok Európai Chartája 20
4. A helyes hivatali magatartás európai kódexe (The European Code of Good
Administrative Behaviour) 24
         4.1. Az E urópai Ombudsman: a megfelelően működő közigazgatás biztosítéka 24
         4.2. A megoldás „kódja”: a helyes hivatali magatartás európai kódexe (The European
Code of Good Admnistrative Behaviour) 28
                4.2.1. A Kódex szükségessége 28
                4.2.2. Mit is rejt magában a Kódex? 29
         4.3. A Kódex „elvárt” hatása: a Parlament határozata 32
         4.4. A Kódex „nem várt” hatása 34
                4.4.1. A Kódex utóélete 34
                4.4.2. Az Európai Bíróság joggyakorlata 35
III. Az alkotmányos állam és alapelvei    37
1. Az alkotmányos állam és a jogállam követelménye 37
2. Az alkotmányos állam alapelveinek megjelenése az Európa Tanács ajánlásaiban 42
         2.1. Jogszerűség 42
         2.2. Jogbiztonság 46
                2.2.1. A jogbiztonság általános elve 46
                2.2.2. A közigazgatási döntések hatályba lépése 48
                2.2.3. Az egyedi közigazgatási döntések megváltoztatása 50
         2.3. Jogegyenlőség 51
         2.4. Pártatlanság 55
         2.5. Arányosság 58
         2.6. Információszabadság és adatkezelés 62
                2.6.1. Átláthatóság 63
                2.6.2. Az információhoz való hozzáférés joga 64
                2.6.3. A hivatalos iratokhoz való hozzáférés joga 71
                2.6.4. A személyes adatok védelme 83
         2.7. Bírósági felülvizsgálat, jogorvoslati jog 98
                2.7.1. A bírósághoz fordulás joga 104
                2.7.2. Jogorvoslatról szóló tájékoztatás 110
                2.7.3. A közigazgatási döntések közzététele 110
                2.7.4. Ideiglenes jogvédelem lehetősége 112
                2.7.5. A bírósági felülvizsgálat általános elvei 114
                2.7.6. Független és pártatlan bíróság 117
                2.7.7. A bírósági felülvizsgálat terjedelme 120
                2.7.8. A bírósági felülvizsgálat hatékonysága 121
IV. A jó közigazgatási eljárás és alapelvei 125
1. A jó közigazgatási eljárás jelentéstartalma 125
2. A jó közigazgatási eljárás alapelveinek megjelenése az Európa Tanács
ajánlásaiban 128
         2.1. Meghallgatáshoz való jog 130
         2.2. Ésszerű időtartam 134
         2.3. Indokolási kötelezettség 138
         2.4. Közigazgatási végrehajtás 141
         2.5. Közigazgatási szankciók 143
         2.6. A közigazgatás felelőssége 149
         2.7. A részvétel elve és annak speciális jellege a nagyszámú ügyfelet érintő
közigazgatási eljárásokban 152
                2.7.1. A részvétel általános elve 152
                2.7.2. A részvétel speciális elve a nagyszámú ügyfelet érintő közigazgatási
eljárásokban 153
        2.8. Jogilag korlátozott mérlegelési jogkör 160
                2.8.1. A mérlegelési jogkör célja 163
                2.8.2. Irányelvek alkalmazása 164
                2.8.3. Az irányelvektől való eltérés 164
                2.8.4. A mérlegelési jogkör gyakorlásának ellenőrzése 165
                2.8.5. A közigazgatási szerv hallgatása 166
V. Jövőbeli lehetőségek 169
1. A kodifikáció lehetősége európai szinten 169
2. A kodifikáció szükségessége Magyarországon 173
        2.1. A törvényhozó feladatai 173
        2.2. Az alkotmányozó lehetőségei 176
VI. Zárszó 179
Irodalom- és jogforrásjegyzék 183
1. Az E urópa Tanács ajánlásai és határozatai 183
2. Magyarország Alkotmánybíróságának határozatai 184
3. Egyéb jogforrások 186
4. Felhasznált jogirodalom 186

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Váczi Péter

Dr. Váczi Péter jogi diplomát az ELTE ÁJK Győri Tagozatán summa cum laude minősítéssel szerzett. 2009-ben letette a jogi szakvizsgát, 2011-ben PhD fokozatot szerzett. 2005 ősze óta a SZE DF ÁJK oktatója, az Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék egyetemi adjunktusa. Az oktatás mellett ügyvédként praktizál. Kutatási területe az alkotmányos közigazgatás témaköre, doktori disszertációja a jó közigazgatási eljárás alkotmányos korlátait elemzi.

Kapcsolódó termékek

Gazdasági alkotmány és gazdasági alapjogok

Szerző: Drinóczi Tímea

Internetes ár 3 504 Ft

db

Részletek

Európai büntetés-végrehajtási jog

Szerző: Vókó György

Internetes ár 4 784 Ft

db

Részletek

A közigazgatási jog kodifikációja

Szerző: Vadál Ildikó

Internetes ár 4 784 Ft

db

Részletek

Integrálódó alkotmányjog

Szerző: Chronowski Nóra

Internetes ár 3 744 Ft

db

Részletek

A magyar jogrendszer szerkezete

Szerző: Jakab András

Internetes ár 3 900 Ft

db

Részletek

Angolszász jog és politika

Szerző: Visegrády Antal

Internetes ár 1 344 Ft

db

Részletek

Az Ószövetségtől a Pink Floydig

Szerző: Tóth Mihály

Internetes ár 3 184 Ft

db

Részletek

Jogalkotástan

Szerző: Petrétei József, Drinóczi Tímea

Internetes ár 4 784 Ft

db

Részletek

Közigazgatási jog. Különös rész II.

Szerző: Rózsás Eszter

Internetes ár 3 424 Ft

db

Részletek

Jog- és állambölcselet

Szerző: Visegrády Antal

Internetes ár 4 784 Ft

db

Részletek
Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life
  • A munka élvezetének titka - A tevékenység adta siker és életöröm
  • Gyermekeink és a hit
  • A lustaság dicsérete - Amikor a fegyelem és buzgóság csak ártanak
  • Érzékelésfejlesztő foglalkozások
  • Ne féljünk mások könnyeitől - Hogyan segítsük gyászoló barátainkat és hozzátartozóinkat?


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: nemeth.istvan@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat