Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

Ember István

Népegészségügyi orvostan (2007)

Megjelenés2007-09-21
Méret: A/4
Terjedelem856
Kötéskeménytáblás
ISBN9789637296598
Jelenleg nem rendelhető.

Ár: 10 100 Ft

Internetes ár: 8 080 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
8 080 Ft

A PTE ÁOK Orvosi Népegészségtani Intézete az elmúlt 15 évben a köz/népegészségügyben, köz/népegészségtanban vezető oktató, kutatóhellyé nőtte ki magát. Tehetséges fiatal szakemberek írták ezt a tankönyvet, rezidensek, PhD-hallgatók, külföldi kollégák és más szakmák képviselői, akik a Népegészségügyi Orvostan, korábbi nevén Közegészségtan, Népegészségtan, Megelőző Orvostan, Államorvostan, Szociális Medicina stb. nyomdokain haladva egy korszerű, 21. századi igényeknek megfelelő tankönyvet hoztak létre mind a medikusok, mind a szakorvosjelöltek számára. A szerkesztő Ember professzor és munkatársai a klasszikus közegészségtan alapjain állva a magyar közegészségügy legjobb hagyományait követve építették fel könyvüket, a megelőzésben is fókuszálva a modern egyik tudománypolitikai pillérére, a molekuláris genetikára és genomikára. 

 

 

Előszó [Bujdosó László] 11
Az Olvasóhoz [Ember István] 13
I. Bevezetés 15
I.1. Bevezetés a népegészségügyi orvostanba [Ember István] 15
I.2. A népegészségügyi orvoslás története (A Közegészségtan, Hygiene története) [Ember István] 17
II. A WHO és törekvései [Ember István, Prantner Ida] 29
III. Népegészségügyi ciklusok [Ember István, Fehér Katalin] 35
IV. A magyar egészségügyi és népegészségügyi rendszer felépítése
és törvényi háttere [Ember István, Molnár Kornélia, Prantner Ida, Tettinger Antal] 37
IV.1. Az magyarországi egészségügyi ellátórendszer 37
IV.1.1. Az alapellátás 37
IV.1.2. A járóbeteg-szakellátás 37
IV.1.3. A fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás 38
IV.1.4. A speciális egészségügyi szolgálatok 39
IV.2. ÁNTSZ szervezete, felépítése, működése 39
V. A magyar lakosság egészségi állapota 45
V.1. A magyar lakosság egészségi állapotának jellemzése [Bartakovics Mónika, Ember István,
Kvarda Attila] 45
V.2. Csökkenő szív-, érrendszeri halandóság, javuló életkilátások Magyarországon [Józan Péter] 49
V.2.1. Általános halandóság 50
V.2.2. A halandóság nemi különbségei 51
V.2.3. Korspecifikus halandóság 52
V.2.4. Okspecifikus halandóság 53
V.2.5. Nemzetközi összehasonlítás 55
V.2.6. Összefoglalás 57
VI. Hazai etnikumok/populációk genetikai struktúrája [Béres Judit, Mészáros Anita] 61
VI.1. Klasszikus markerek 61
VI.2. Népességgenetikai vizsgálatok eredményei 61
VI.7.1. A vizsgált populációk genetikai távolságai 61
VI.7.2. Népcsoportok eltérő betegségspektruma 62
VI.3. A mitokondriális DNS 63
VI.4. Mitokondriális DNS polimorfizmusok vizsgálata 64
VI.5. Az Y-kromoszóma 65
VI.6. Y-kromoszóma polimorfizmusok vizsgálata 66
VI.7. Fosszíliák vizsgálata 68
VII. Demográfia 69
VII.1. A demográfia alapjai [Klinger András] 69
VII.1.1. A demográfia tárgya és forrásai 69
VII.1.2. A népesség száma és struktúrája 71
VII.1.3. Népességváltozások (népmozgalom) 85
VII.2. Demográfiai kihívások a harmadik évezred küszöbén [Kamarás Ferenc] 111
VII.2.1. A népesedési folyamatok jellemzői 111
VII.2.2. A demográfiai folyamatok egészségi vonzatai 116
VII.2.3. A népesség számának és összetételének változásából eredő egészségi hatások 119
VIII. Egészségföldrajz [Pál Viktor, Tóth József] 123
VIII.1. Az egészségföldrajz meghatározása, fogalmi és tartalmi kérdései, jellemzői 123
VIII.1.1. Az egészségföldrajz elnevezésével, meghatározásával és tartalmi-szemléleti változásával kapcsolatos kérdések 123
VIII.1.2. Az egészségföldrajz definíciói: a terminológiák és a tartalmi változások üzenete 124
VIII.1.3. Az egészségföldrajz helye a tudományok között 125
VIII.1.4. Az egészségföldrajz célja, feladata, tárgya, módszerei 126
VIII.1.5. Az egészségföldrajz általános alapkérdései 127
VIII.2. Az egészségföldrajz felépítése, kialakulása, fejlődése és kutatási irányzatai 128
VIII.2.1. Az orvosföldrajz (medical geography) fejlődése 129
VIII.2.2. Az egészségügyi rendszer földrajzának (geography of health care) fejlődése 131
VIII.2.3. Egészségföldrajzi kutatási témák az egészségföldrajzon kívül 133
VIII.2.4. Az egészségföldrajz új kutatási irányzatai 133
IX. Epidemiológia 135
IX.1. Álalános epidemiológia [Boros Julianna, Görög Krisztián, Kaposvári Csilla, Németh Renáta] 135
IX.1.1. Az epidemiológia fogalma 135
IX.1.2. Az epidemiológia kapcsolata a népegészségüggyel 135
IX.1.3. Az epidemiológiai kutatásokról összefoglalóan 136
IX.1.4. Epidemiológiai alapmutatók 139
IX.1.5. Epidemiológiai vizsgálatok típusai 143
IX.1.6. Az epidemiológiai mérésekkel kapcsolatos kérdések 153
IX.1.7. Kutatások eredményének értelmezése - statisztikai összefüggés és ok-okozati kapcsolat 162
IX.1.8. Adatforrások 164
IX.2. A betegségmegelőzés általános alapjai [Ember István, Gombos Katalin, Prantner Ida, Szele Eszter] 166
IX.2.1. Primer, szekunder, tercier prevenció 166
IX.2.2. Szűrések, a rejtett morbiditás vizsgálata 170
IX.3. Molekuláris és prediktív epidemiológia; Kockázatbecslés, kockázatkezelés
[Fehér Katalin, Németh Katalin, Prantner Ida] 182
IX.3.1. Molekuláris és prediktív epidemiológia 182
IX.3.2. Kockázatbecslés, kockázatkezelés 187
IX.4. Genetika/genomika a népegészségügyben, genomikai epidemiológia
[Ember István, Gombos Katalin, Szele Eszter] 190
IX.5. Biomarkerek [Ember István, Fehér Katalin, Murányi Edit, Németh Katalin, Prantner Ida,
Stefler Dénes, Szendi Katalin, Tibold Antal] 195
IX.6. Kemoprevenció [Arany István, Gombos Katalin, Nowrasteh Ghodratollah, Varjas Tímea] 203
IX.6.1. Bevezetés, definíció 203
IX.6.2. Fertőző betegségek kemoprofilaxisa 203
IX.6.3. Daganatos megbetegedések és a kemoprevenció 204
IX.7. Részletes epidemiológia 207
IX.7.1. Bevezetés a nem fertőző betegségek járványtanába [Ember István] 207
IX.7.2. Szív- és érrendszeri betegségek járványtana [Kiss István] 208
IX.7.3. Daganatok járványtana [Fehér Katalin] 225
IX.7.4. Diabetes mellitus járványtana [Kiss István] 238
IX.7.5. Obesitas járványtana [Kiss István] 240
IX.7.6. Csontritkulás, osteoporosis járványtana [Kiss István] 243
IX.7.7. Légúti betegségek járványtana járványtana [Kiss István] 246
IX.7.8. Depresszió járványtana [Kiss István] 253
IX.7.9. Szorongásos betegségek járványtana [Kiss István] 256
IX.7.10. Schizophrenia járványtana [Kiss István] 257
IX.7.11. Alzheimer-kór járványtana [Kiss István] 259
IX.7.12. Az öngyilkosság és az erőszakos halálnemek járványtana [Ember István] 261
IX.7.13. Mentális betegségek és zavarok magyarországi epidemiológiája [Kopp Mária] 263
IX.7.14. Gasztrointesztinális betegségek járványtana [Kiss István] 267
X. Fertőző betegségek epidemiológiája 271
X.1. Bevezetés a fertőző betegségek járványtanába [Melles Márta] 271
X.1.1. Bevezetés 271
X.1.2. Fertőző betegségek előfordulási típusai 272
X.1.3. Fertőző betegségek megelőzése 280
X.1.4. Fertőző betegségek laboratóriumi diagnosztikája 281
X.1.5. Fertőző betegségek molekuláris biológiai diagnosztikája 285
X.1.6. Fertőző betegségek molekuláris epidemiológiája 288
X.1.7. Magyarország járványügyi helyzete 291
X.2. Fertőző betegségek részletes epidemiológiája [Ember István, Galambos Anita, Kienle Ernő,
Kiss Adrienn, Kiss István, Lukács Péter, Merényiné Dombi Zsuzsanna, Prantner Ida,
Ruppert Ferenc, Tóth Tamás Lajos, Szűcs György, Vörös Ágnes] 299
X.2.1. Toxikoinfekciók járványtana 299
X.2.2. Enterális fertőző betegségek járványtana 301
X.2.3. Légutakon keresztül terjedő fertőző betegségek járványtana 311
X.2.4. Hematogén és lymphogén fertőző betegségek járványtana 320
X.2.5. Szexuális úton terjedő fertőző betegségek járványtana 328
X.2.6. Kültakarón keresztül terjedő fertőző betegségek járványtana 331
X.2.7. Állatról emberre terjedő fertőző betegségek járványtana 334
X.2.8. Trópusi betegségek 342
X.2.9. Az előző csoportokba be nem sorolható betegségek járványtana 343
X.3. Bioterrorizmus, biológiai hadviselés [Nádasi Edit] 346
X.3.1. A biológiai hadviselés története 346
X.3.2. A biológiai fegyverek általános jellemzése 347
X.3.3. Potenciális biológiai fegyverek 349
X.3.4. Az egészségügyi ellátó rendszer szerepe 357
X.3.5. Védekezés 357
X.3.6. Megelőzés 359
X.3.7. Magyarországi események 359
XI. Környezet-egészségtan 361
XI.1. Bevezető a környezet-egészségtan fejezethez [Ember István] 361
XI.2. Magyarország környezet-egészségügyi helyzete [Fehér Katalin] 362
XI.3. Ökológia és környezet-egészségtan 366
XI.3.1. Bevezetés az ökológiába [Varga Csaba] 366
XI.3.2. Bioklimatológia [Kékes Noémi, Lukács István] 368
XI.4. A környezeti expozíció típusai, osztályozásuk [Fehér Katalin] 382
XI.5. Környezeti és genetikai tényezők kölcsönhatása [Kiss István] 384
XI.5.1. Genetikai és környezeti tényezők a betegségek kialakulásában 384
XI.5.2. Környezeti és genetikai tényezők kölcsönhatása a főbb betegségcsoportokban 389
XI.6. Kémiai Biztonság és Toxikológia 393
XI.6.1. Kémiai biztonság [Varga Csaba] 393
XI.6.2. Részletes hygiénés toxikológia [Ember István] 398
XI.6.3. Hygiénés toxikológiai vizsgálatok [Varga Csaba] 409
XI.6.4. Környezeti karcinogenezis [Németh Katalin] 411
XI.6.5. Hygiénés genotoxikológiai vizsgálatok [Varga Csaba] 416
XI.7. A levegő, víz és talaj egészségtana, hulladékgazdálkodás 421
XI.7.1. A levegő egészségtana [Kékes Noémi, Lukács István] 421
XI.7.2. A vizek szennyezettségének hatása az emberi egészségre [Varga Csaba] 440
XI.7.3. A talaj szennyezettségének hatása az egészségre [Varga Csaba] 445
XI.7.4. A szennyvíz, a hulladékok és a veszélyes hulladékok egészségkárosító hatásai és kezelésük
[Varga Csaba] 449
XI.8. Fizikai eredetű kóroki tényezők [Merényiné Dombi Zsuzsanna] 452
XI.8.1. Az ionizáló sugárzások 452
XI.8.2. A nem-ionizáló elektromágneses sugárzások és az elektromágneses terek hatásai 464
XI.8.3. A környezeti zaj hatása az egészségre 473
XI.9. Település-egészségtan [Bartakovics Mónika] 478
XI.9.1. Települések szerkezete 478
XI.9.2. Településszerkezet, illetve következményeinek hatása az egészségre 479
XI.9.3. Településtervezés, humán szükségletek 481
XI.9.4. Épületek, lakások hatása az egészségre 482
XI.9.5. Belső terek egészségkárosító hatásai 484
XI.9.6. Prevenció 484
XI.10. Közlekedés-egészségtan: a közlekedés és turizmus hatása az egészségre [Bartakovics Mónika] 487
XI.10.1. A közlekedés hatása a környezetre 487
XI.10.2. Prevenció, hatósági ellenőrzés 490
XI.10.3. Migrációs medicina 491
XI.11. Térinformatika [Németh Katalin] 493
XI.11.1. Geographical Information System (GIS) 493
XI.11.2. A területi egyenlőtlenségek leírása 493
XI.12. A környezeti ártalmak megelőzése [Németh Katalin] 496
XI.12.1. Primer prevenció 496
XI.12.2. Szekunder prevenció 496
XI.12.3. Tercier prevenció 496
XI.12.4. A környezeti hatások okozta egészségkárosodás megelőzésének fő lépései 496
XI.13. Környezetvédelem, környezetvédelmi jog [Németh Katalin] 497
XII. Természet-egészségtan 499
XII.1. Általános természet-egészségtan [Ember István] 499
XII.2. Balneoprevenció [Varga Csaba] 502
XIII. Társadalom-egészségtan, szociális medicina, egészségvédelem,
egészségfejlesztés 505
XIII.1. Általános társadalom-egészségtan [Ember István] 505
XIII.2. Az egészségpolitika alapelvei a modern társadalmakban [V Tényi Jenő] 509
XIII.2.1. Az egészségpolitika szereplői 510
XIII.2.2. Az egészségpolitika meghatározó tényezői 510
XIII.2.3. Az egészségpolitika módszerei 510
XIII.2.4. A korszerű egészségpolitika alapelvei 511
XIII.3. Egészségvédelem és egészségügy [Simon Tamás] 513
XIII.3.1. Egészségvédelem 513
XIII.3.2. Az egészségügy 534
XIII.4. A szociológia módszerekről [Füzesi Zsuzsanna] 552
XIII.4.1. A probléma és a kutatási cél megfogalmazása. Hipotézisek és operacionalizálás 552
XIII.4.2. Kutatási terv 553
XIII.4.3. Kutatási módszerek 553
XIII.4.4. A mintavétel 556
XIII.4.5. Elemzés, értelmezés 556
XIII.4.6. Etikai megfontolások és adatvédelem 556
XIII.4.7. Összefoglalás helyett 556
XIII.5. Az egészségbiztosítás és az egészségügyi finanszírozás alapjai [Boncz Imre, Sebestyén Andor] 556
XIII.5.1. Bevezetés 556
XIII.5.2. Az egészségügyi rendszerek csoportosítása és jellemzőik 558
XIII.5.3. Forrásáramlás az egészségügyi rendszerekben 559
XIII.5.4. Finanszírozási technikák az egészségügyben 560
XIII.5.5. A magyar egészségügy finanszírozásának módszerei 562
XIII.5.6. Összefoglalás 567
XIII.6. Minőségmenedzsment az egészségügyben [Belicza Éva] 567
XIII.6.1. Minőség az egészségügyben 567
XIII.6.2. Az egészségügyi szolgáltatások szabályozása, működésük mérése és értékelése 569
XIII.6.3. A minőség biztosítását célzó programok 571
XIII.6.4. A minőségbiztosítás nemzetközi és hazai gyakorlata 571
XIV. Történelem-egészségtan [Balogh Erika, Ember István] 573
XIV.1. Bevezető a történelem-egészségtanba 573
XIV.2. Magyarország történeti demográfiája 575
XIV.3. „Trianon szindróma” 580
XV. Foglalkozás- és munkaegészségtan 589
XV.1. A munka világa – Egészség és biztonság védelme a munkahelyen [Ungváry György] 589
XV.1.1. A munka világa 589
XV.1.2. Munkavédelem 589
XV.1.3. Munkahygiéne 591
XV.1.4. Foglalkozás-orvostan, foglalkozás-egészségügy 593
XV.2. Ember – munkakörnyezet, munkavégzés [Ungváry György] 597
XV.2.1. Megterhelés és igénybevétel 597
XV.2.2. Részletes munkahygiéne 599
XV.2.3. Foglalkozásélettani alapismeretek. Munka. A munkahelyi magas és alacsony hőmérséklet
hatása az egészségre 604
XV.3. Munkakörnyezeti kóroki tényezők, baleseti és egészségkárosító kockázatok [Ungváry György] 611
XV.3.1. Munkabalesetek, üzemi balesetek – etiológia, prevenció 612
XV.3.2. Foglalkozási megbetegedések – etiológia, prevenció 613
XV.3.3. Fizikai kóroki tényezők és egészségkárosító hatásuk 618
XV.3.4. Kémiai kóroki tényezők és egészségkárosító hatásuk 624
XV.3.5. Biológiai kóroki tényezők és egészségkárosító hatásuk a munkahelyen.
Általános hygiénés szabályozás, személyi hygiéné 640
XV.3.6. Ergonómiai hibák – ergonómiai kóroki tényezők 643
XV.3.7. Pszichoszociális kóroki tényezők a munkahelyen 643
XV.4. Prevenció a munkahelyen [Ungváry György] 644
XV.4.1. Munkaegészségügyi szakemberek (munkahygiénikus, foglalkozás-egészségügyi orvos)
kiemelt feladatai 644
XV.5. Képernyős munkahelyek egészségügyi vizsgálata [Ember István, Tettinger Antal] 647
XV.6. Munkavédelmi szempontok onkológiai osztályokon [Iványi János László] 648
XV.6.1. Citosztatikus keverékinfúzió előállítása 648
XV.6.2. A citosztatikum előállításának folyamata 650
XV.6.3. Kontamináció 650
XV.6.4. Citosztatikus hulladék kezelése 651
XV.6.5. Citosztatikus keverékinfúziók beadásával és a betegellátással kapcsolatos
munka-egészségügyi előírások 651
XV.6.6. A terápiával kapcsolatos szakmai feladatok megosztása 651
XVI. Táplálkozás-egészségtan és élelmiszerbiztonság
[Figler Mária, Rodler Imre, Szeitzné Szabó Mária] 653
XVI.1. Táplálkozás-egészségtan 653
XVI.1.1. A táplálkozás-egészségtan fejlődése 653
XVI.1.2. Alapfogalmak 653
XVI.1.3. A szervezet energiaforgalma és energiaszükséglete 654
XVI.1.4. Az energiaforgalom biokémiai alapjai 656
XVI.1.5. Az energiaforgalom szabályozása 658
XVI.1.6. A szervezet tápanyagfogalma, tápanyagszükséglete 658
XVI.1.7. Tápanyagnormák, tápanyag-beviteli referencia értékek
(ajánlások, becsült értékek és irányértékek) 658
XVI.1.8. Tápanyagok 659
XVI.1.9. Tápanyagnak nem minősülő biológiailag aktív anyagok, fitokemikáliák 680
XVI.1.10. A táplálkozás/tápanyagok hatása a szervezet antioxidatív védekező rendszerére 681
XVI.1.11. A táplálkozás/tápanyagok és az immunrendszer kölcsönhatásai 682
XVI.1.12. Hiányos táplálkozás 686
XVI.1.13. Táplálkozással összefüggő krónikus nem fertőző megbetegedések 688
XVI.1.14. A táplálkozással összefüggő nem-fertőző betegségek megelőzésének általános elvei 702
XVI.1.15. Az egészséges táplálkozás alapelvei. Táplálkozási ajánlások 704
XVI.1.16. Táplálék-, illetve táplálkozás-biztonság, -bizonytalanság 709
XVI.1.17. Néptáplálkozás, népélelmezés 710
XVI.1.18. Táplálkozáspolitika 711
XVI.2. Élelmiszerbiztonság 712
XVI.2.1 Bevezetés az élelmiszerbiztonságba 712
XVI.2.2. Az élelmiszerbiztonság megvalósulása 714
XVI.2.3. Élelmiszerbiztonságot veszélyeztető tényezők 717
XVI.2.4. Az élelmiszer-biztonsági veszélyekkel kapcsolatos egészségügyi kockázat 728
XVI.2.5. Teendők élelmiszer eredetű megbetegedések esetén 733
XVII. Appendix 735
XVII.1. Fertőző betegségek elleni küzdelem – Gyakorlati tudnivalók [Böröcz Karolina, Ember István,
Gombos Katalin, Kienle Ernő, Kiss István, Merényiné Dombi Zsuzsanna, Prantner Ida,
Ruppert Ferenc, Szűcs György] 735
XVII.1.1. Járványtani alapfogalmak 735
XVII.1.2. Fertőző beteg bejelentése 735
XVII.1.3. Teendők be- és kijelentésre kötelezett fertőző betegségek diagnosztizálása esetén 741
XVII.1.4. Fertőtlenítés, dezinszekció, deratizáció, sterilizálás 745
XVII.1.5. Járványügyi laboratóriumi vizsgálatok 748
XVII.1.6. Felszabadító járványügyi vizsgálatok 748
XVII.1.7. A körzeti (háziorvos) gyermekorvos fertőző beteggel kapcsolatos feladatainak
összefoglalása 750
XVII.1.8. Fertőző betegségek diagnosztikája 751
XVII.1.9. Közétkeztetést szolgáló konyhák ellenőrzésének szempontjai 752
XVII.1.10. Gyakorlati teendők akut mérgezések esetén 760
XVII.1.11. Személyi hygiénés munkaalkalmasság orvosi vizsgálata 762
XVII.1.12. Magánorvosi rendelők közegészségügyi - járványügyi követelményei 762
XVII.1.13. A fertőző betegségek megelőzése – védőoltások 763
XVII.1.14. Fertőző nosocomialis megbetegedések járványtana epidemiológiája 767
XVII.1.15. Kórház-hygiéne 770
XVII.1.16. Teendők H5N1 vírus fertőzés gyanúja esetén 777
XVII.2. A háziorvosi szolgálat szerepe a betegségek megelőzésében [Ember István, Király Roland] 778
XVII.3. A fog- és szájbetegségek népegészségügyi vonatkozásai [Bánóczy Jolán, Németh Árpád] 781
XVII.4. Gyógyszerügyi hygiene [Bodor Attila, Müller Anna, Perjési Pál] 786
XVII.5. Jogi és etikai kérdések a közegészségügyben [Kiss István] 794
XVII.6. A népegészségügyi orvoslás jövője és népegészségügyi programok [Ember István] 799
XVII.7. Népegészségügyi teendő katasztrófa helyzetekben [Ember István, Lévai Erika] 800
XVII.8. Kiegészítés a IV.fejezethez (A Magyar egészségügyi és népegészségügyi rendszer felépítése
és törvényi háttere) a legújabb kormányrendeletek alapján [Szele Eszter] 804
XVII.8.1. Az ÁNTSZ felépítésének és működésének módosítása 804
XVII.8.2. Gyógyszerek gyógyszertáron kívüli forgalmazására vonatkozó különleges rendelkezések 804
XVII.8.3. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztése a 2006. évi CXXXII. törvény
kiegészítése alapján 805
XVII.8.4. Vizitdíj és kórházi napidíj 806
Irodalomjegyzék 807
Rövidítések jegyzéke 821
Név- és tárgymutató 825
Szerzők 847
Színes ábrák melléklete 849

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Ember István

Dr. Ember István a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Orvosi Népegészségtani Intézetének vezető professzora, az MTA doktora. Közel háromszáz magyar, és 160 angol nyelvű publikáció szerzője, tudományos társaságok tagja. Főbb művei: Környezetünk és a rák (1993), Táplálkozás és a rák (1997), Népegészségtani tankönyv, szerzőtárs (2003), Daganatok molekuláris epidemiológiája (2003), Daganatok és daganatmegelőző állapotok molekuláris epidemiológiája (2005), Környezet-egészségtan (2006).

Kapcsolódó termékek

A bőrtünetek üzenete (Pro Pannonia Kiadó)

Szerző:

Internetes ár 3 500 Ft

db

Részletek

Hátfájás nélkül

Szerző:

Internetes ár 2 990 Ft

db

Részletek
Nincs kép

Magyar ABV Védelmi Technikai Almanach

Szerző:

Internetes ár 3 450 Ft

db

Részletek

Népegészségügyi orvostan (2007)

Szerző: Ember István

Internetes ár 8 080 Ft

db

Részletek

Cool it - Hidegvér! (Typotex Kiadó)

Szerző:

Internetes ár 2 500 Ft

db

Részletek

Történeti egészségtan

Szerző: Varga Csaba, Molnár F. Tamás, Ember István

Internetes ár 4 784 Ft

db

Részletek

A funkcionális sejttan alapjai

Szerző: Fischer Ernő

Internetes ár 2 944 Ft

db

Részletek
Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: nemeth.istvan@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat