Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

Tarnawa István, Világi Ildikó

Neurokémia

Megjelenés2013-00-00
Méret: 168x238
Terjedelem287
Kötéskartonált
ISBN9789638988904
Jelenleg rendelhető.

Ár: 4 980 Ft

Internetes ár: 3 985 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
3 985 Ft

db

A könyv célja, hogy betekintést adjon az idegsejtekre jellemző kémiai folyamatokba, a szerteágazó irodalomból összegyűjtve, röviden összefoglalja a neuronok és a köztük kialakuló kapcsolatok speciális kémiai működésére vonatkozó információkat.

Tartalomjegyzék
Előszó a második kiadáshoz     9
A szerzők előszava a 2. kiadáshoz    10
Rövidítések       11
Anatómiai elnevezések      16
Bevezetés       17
Az idegsejtek működésének általános jellemzői   21
1.Az idegsejtek plazmamembránjának felépítése és működése 23
 Az idegsejtmembránok főbb lipidkomponensei  24
 Az idegsejtmembrán jellegzetes fehérjekomponensei 28
 Réskapcsolatok      33
 Feszültségérzékeny ioncsatornák    34
 Ligandvezérelt ioncsatornák    37
 Metabotrop receptorok     40
 Ionpumpák, elsődleges (primer) transzporterek  44
 Másodlagos transzporterek    46
 Egyéb sejtfelszíni fehérjék    47
 Az ingerlékeny sejtekre jellemző membránpotenciál 50
2. A neuron vázrendszere, a szinapszis felépítése
  és működése      53
 Az extracelluláris mátrix és a sejten belüli
 vázrendszer      53
 Az extracelluláris mátrix fehérjéi   54
 A citoszkeletális váz alapszerkezete   56
 A szinapszis szerkezete és működése   60
 A szinaptikus rés     61
 A preszinaptikus régió, a szinaptikus vezikulák
  szerkezete      62
 A vezikulaürülés mechanizmusa    66
 A posztszinaptikus régió szerkezete   70
3. A sejten belüli kémiai információátvitel alapjelenségei 73
 A másodlagos hírvivőrendszerek    74
 A G-fehérjék szerkezete és működése   74
 A ciklikus monofoszfát hírvivőrendszer   75
 A foszfolipázok által aktivált hírvivőrendszer  77
 A Ca2+, mint másodlagos hírvivő    78 
 Az intracelluláris Ca2+-szint szabályozása  79
 A kalcium mozgása a sejthártyán keresztül  79
 Az intracelluláris kalcium-raktárak   81
 Kalcium-kötő fehérjék     84
 A fehérjekinázok, foszfatázok és proteázok működése 87
 A fehérjekinázok működése    88
 A fehérjefoszfatázok működése    94
 A neuronális proteázok működése    96
4. Feszültségfüggő és rokon szerkezetű ioncsatornák 99
 A kálium-csatornák     101
 A K+-csatornák szerkezete    101
 A feszültségfüggő K+-csatornák aktiválódási
  és inaktiválódási folyamatai    105
 A K+-csatornák farmakológiája    109
 A kalcium-csatornák     110
 A Ca2+-csatornák szerkezete    110
 A feszültségfüggő Ca2+-csatornák aktiválódása
  és inaktiválódása     115
 A feszültségfüggő Ca2+-csatornák farmakológiája  116
 A nátrium-csatornák     117
 A feszültségfüggő Na+-csatornák jellemzése  117
 A feszültségfüggő Na+-csatornák aktiválódási
  és inaktiválódási folyamatai    120
 A Na+-csatornák farmakológiája    121
 A feszültségfüggő proton csatornák   123
 A feszültségfüggő Cl--csatornák    123
 A Cl--csatornák szerkezete    124
 A különböző ioncsatornák elhelyezkedése
  és szerepe a sejtaktivitási folyamatokban  125
 Transzmitterrendszerek      129
5. A serkentő aminosav transzmitter rendszer  131
 A glutaminsav anyagcseréje, körforgalma   132
 A szinaptikus vezikulák feltöltődése és ürülése  134
 A glutaminsav-hatás befejeződése   136
 Az ionotrop glutaminsav receptorok   137
 Az AMPA-receptorok szerkezeti jellemzői   139
 Az AMPA-receptorok elektromos tulajdonságai  141
 Az AMPA-receptorok farmakológiája   142
 A kainsav-receptorok szerkezete    144
 A kainsav-receptorok elektromos sajátságai  145
 A kainsav-receptorok farmakológiája   145
 Az NMDA-receptorok szerkezete    146
 Az NMDA-receptorok elektromos sajátságai  147
 Az NMDA-receptorok farmakológiája   148
 A metabotrop glutaminsav-receptorok   149
 A metabotrop receptorok szerkezete,
  aktiválódásuk hatása     149
 A metabotrop receptorok farmakológiája   151
 A glutaminsav-receptorok elhelyezkedése,
  a poszszinaptikus terület szerveződése   152
 A posztszinaptikus fehérjeredszer szerkezete  153
 A serkentő aminosav receptorok aktiválódásának hatása 154
6. A gátló aminosav transzmitterrendszer   157
 A gátló aminosavak anyagcseréje, körforgalma  158
 A szinaptikus vezikulák feltöltődése, ürülése  159
 A GABA-hatás befejeződése    160
 Az ionotrop GABA receptorok    162
 Az ionotrop receptorok szerkezete   162
 Az ionotrop receptorok működése    164
 Az ionotrop GABA receptorok farmakológiája  166
 A metabotrop GABA receptorok    169
 A GABAB receptorok szerkezete és működése  169
 A GABAB receptorok farmakológiája   170
 A GABA receptorok elhelyezkedése,
  a posztszinaptikus terület szerkezete   171
 A GABA receptorok szinaptikus aktiválódása  173
 Az ionotrop glicin receptorok    173
 A glicin receptorok szerkezete    173
 A glicin receptorok működése    174
 A glicin receptorok farmakológiai tulajdonságai  174
 A posztszinaptikus fehérjerendszer szerkezete  175
7. A kolinerg transzmitterrendszer    177
 Az acetilkolin anyagcseréje, körforgalma  178
 A szinaptikus vezikulák feltöltődése, ürülése  180
 Az acetilkolin hatás befejeződése   182
 Az ionotrop ACh receptorok    183
 A nikotinos ACh receptorok szerkezete   184
 A nikotinos ACh receptorok működése   186
 A nikotinos ACh receptorok farmakológiája  187
 A metabotrop ACh receptorok    189
 A metabotrop ACh receptorok szerkezete   189
 A metabotrop ACh receptorok farmakológiája  190
 Az ACh receptorok elhelyezkedése, főbb funkcióik 190
8. A biogén aminok transzmitterrendszere   193
 A katekolaminok      194
 A katekolaminok anyagcseréje, körforgalma  195
 A szinaptikus vezikulák feltöltődése   197
 A katekolaminok kijutása a szinaptikus résbe  199
 A katekolamin hatás befejeződése   200
 A dopamin-receptorok szerkezete és aktiválódásuk hatása 202
 A dopamin-receptorok farmakológiája   205
 A noradrenalin receptorok szerkezete
  és aktiválódásuk hatása    205
 A noradrenalin receptorok farmakológiája  208
 Az imidazolin receptorok    209
 Az agmatin és receptora     209
 Az indolaminok      210
 A szerotonin anyagcseréje, körforgalma   211
 A szinaptikus vezikulák feltöltődése   213
 A szerotonin kijutása a szinaptikus résbe  213
 A szerotonin hatás befejeződése    214
 A szerotonin receptorok szerkezete
 és aktiválódásuk hatása     215
 A szerotonin-receptorok farmakológiája   217
 A hisztamin      218
  Az oktopamin      220
 A monoamin receptorok elhelyezkedése   220
 A monoamin receptor aktiváció következménye  221
9. A neuropeptidek      223
 A neuropeptidek csoportosítása    225
 A neuropeptidek előállítása    226
 A központi idegrendszerben szintetizálódó
  főbb neuropeptidek     227
 A neuropeptidek tárolódása, a vezikulák ürülése  233
 A neuropeptidek hatásmechanizmusa,
 a transzmitterek eliminációja    233
 A neuropeptid receptorok jellemzése   234
 Opioid receptorok     236
 A tachikinin receptorok     236
 Bombezin receptorok     237
 A glukagonszerű peptidek receptorai   237
 A hasnyálmirigy-peptidek receptorai   238
 A gasztrin-kolecisztokinin peptidek receptorai  238
 A szomatosztatin receptorok    238
 A neurotenzin receptorok    238
 A relaxin receptorok     239
 CGRP receptorok      239
 Vazopresszin és oxitocin receptorok   239
 Orexin receptorok     240
 A főbb neuropeptidek néhány jellegzetes hatása  240
10. Egyéb jelátvivő anyagok     243
 Nukleotidok és nukleozidok, mint transzmitterek  243
 Az ATP szinaptikus jelátvivő szerepe   243
 A purinerg receptorok jellemzői    245
 Az adenozin, mint neurotranszmitter   247
 Az adenozin receptorok     248
 Az uridin és származékai, mint transzmitterek  250
 Az arachidonsav és származékai, mint jelátvivők  250
 Az eikozanoidok jelátvivő szerepe   250
 A kannabinoidok jelátvivő szerepe   254
 A vanilloid receptorok és ligandjaik   257
 A nitrogénmonoxid, mint retrográd transzmitter  259
A komplex idegsejtműködés neurokémiája    261
11. Az idegsejtek integrációs működése   264
 Szinaptikus és sejtszintű integráció   264
 Működési modulok, sejthálózatok integrációs működése 268
11.2.1 A gerincvelő mellső szarvának hálózati elemei  269
 A kisagykéreg hálózati elemei    271
 Lokális sejtkapcsolatok a striátumban   272
 A hippokampusz sejtkapcsolatai    274
 Az agykérgi mikrohálózatok    276
 A szinaptikus hatékonyság változása   279
Tárgymutató       282

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Tarnawa István

Dr. Tarnawa István neurofarmakológus; a Richter Gedeon NyRt. csoportvezetője. Fő kutatási területe az idegrendszeri feszültségfüggő- és ligandvezérelt ioncsatornák farmakológiai vizsgálata. Kísérletes munkája főként in vitro mikroelektrofiziológiai módszerekkel kapcsolatos.

Világi Ildikó

Dr. Világi Ildikó egyetemi docens, neurobiológus; az ELTE Élettani és Neurobiológiai Tanszékének tanára. Főbb kutatási területe különböző transzmitterrendszerek szerepének tanulmányozása az idegi plaszticitással ill. az epileptikus aktivitással kapcsolatos folyamatokban.

Kapcsolódó termékek

Retorika és igazságszolgáltatás

Szerző: Tremmel Flórián

Internetes ár 5 585 Ft

db

Részletek

A betegek jogairól

Szerző: Sáriné dr. Simkó Á., Hidvéginé dr. Adorján L.

Internetes ár 4 200 Ft

db

Részletek

A háború utáni háború, 1919–1933

Szerző: Fischer Ferenc

Internetes ár 7 185 Ft

db

Részletek

Közlekedésföldrajz és turizmus Magyarországon

Szerző: Tóth Géza, Szabó Lajos, Reményik Bulcsú

Internetes ár 1 984 Ft

db

Részletek

1005 Röplabda játék és gyakorlat

Szerző: Szerzői kollektíva

Internetes ár 5 184 Ft

db

Részletek
Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: nemeth.istvan@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat