Könyvek, E-bookok
Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

Ádám Antal

Bölcselet, vallás, állami egyházjog

Megjelenés2007-04-25
Méret: B/5
Terjedelem344
Kötéskeménytáblás
ISBN9789637296093
Jelenleg nem rendelhető.

Ár: 5 980 Ft

Internetes ár: 4 785 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
4 785 Ft

A kulturális ismeretanyagban is rendkívül gazdag munka áttekinti a nyugati filozófia fontosabb irányzatait, bemutatja a főbb világvallásokat, majd részletesen elemzi az állam és az egyház viszonyát, különös tekintettel a magyarországi szabályozásra.

Első rész
Kérdések és válaszok a filozófiában
I. A filozófiáról általában 13
II. Ontológiai kérdések és válaszok 15
III. Az emberi megismerés filozófiai felfogásai 19
IV. A bölcselet újabb irányzatai 23
V. Losonczy István bölcselete
a 19. és a 20. századi filozófiák között 32
1. Bevezető megjegyzések 32
2. A tudományos megismerés lehetősége 34
3. Az igazságok fennállásának módja (hyparchológia) 36
4. A valóság rétegződéséről 38
5. Az értékek problémái 42
6. Párhuzamok és különbözőségek Losonczy István bölcselete,
valamint a XIX. és a XX. századi filozófiák főbb áramlatai között 48
7. Összegező megjegyzések 57
VI. A keresztény bázisú teodicea kérdései, válaszai és vitái 59
VII. Az axiológia az értékek bölcselete 65
1. Értékek és értékelméletek 65
2. A jogi értékekről 76
3. Újszerű közhatalmi célok, feladatok és alapelvek 79
3.1. Közhatalmi célok és feladatok 79
3.2. Az alkotmányi alapelvek 80
4. Az emberi és állampolgári alapjogok 81
5. A biztonság fogalmáról és jogi értékké válásáról 85
6. Az alapvető tilalmakról 91
7. Az alapvető kötelességek és felelősségek 97
8. Néhány egyéb zárókövetkeztetés 98
Ajánlott irodalom 101
Jegyzetek 105

Második rész
Ősi vallások
I. Az ősi vallásokat megelőző primitív vallási hiedelmekről és kultuszokról 111
II. Az ősi vallások általános jellemzői 112
III. A sumer és az akkád vallás jellemzői Mezopotámiában 114
IV. A hettiták vallása 118
V. A kánaáni vallásról 119
VI. Vallási eszmék az ókori Egyiptomban 120
VII. Az ókori görög mitológia elemei és főbb összetevői 125
1. A görög theogónia, kozmogónia és theomakhia 125
2. A görög istenek és istennők 127
3. Az eleusziszi misztériumok 131
4. A dionüszoszi misztériumok 133
5. Emberek, héroszok, Prométheusz, Pandóra 134
VIII. A thrákok és a gétó-dákok mítoszairól 135
IX. A római vallás 136
1. A római mitológia istenei 136
2. A rómaiak vallásossága 137
X. A Mithra-kultusz 139
XI. A kelta vallás 140
XII. Ősgermán mitológia 142
XIII. Az ókori Eurázsia vallásai 146
XIV. Az azték, a maja és az inka vallásokról 151
1. Az azték vallásról 151
2. A maja kultúráról 152
3. Az inka vallás jellemzői 154
Ajánlott irodalom 158
Jegyzetek 160

Harmadik rész
Világvallások
I. Zoroasztriánizmus 165
II. A zsidó vallás (judaizmus) 167
1. A vallás forrásai 167
2. A zsidó vallás főbb jellemzői 168
3. Kegytárgyak, vallási ünnepek és megemlékezések 172
4. Zsidó vallási irányzatok 173
III. A keresztény vallások 175
1. A római katolikus vallás 176
2. A kereszténység szimbólumai 179
IV. A reformáció és a protestantizmus 180
1. Bevezető megjegyzések 180
2. A reformáció szellemi megalapozói és kiemelkedő szereplői 181
2.1. Rotterdami Erasmus (1496–1536) 181
2.2. Luther Márton (1483–1546) 181
2.3. Melanchton Fülöp (1497–1560) 184
2.4. Zwingli Ulrich (1484–1531) 184
2.5. A reformáció és a német parasztháború 185
2.6. Kálvin János (1509–1564) 186
3. A reformáció hitelvei 188
4. A reformáció Angliában 191
V. Az iszlám vallás 192
1. Mohamed élete 193
2. Az iszlám vallás forrásai 193
3. Az iszlám vallás összetevői 194
4. Az iszlám alapvető irányzatai és a korai iszlám tudományosság 196
VI. A hinduizmus (Bráhmanizmus) 199
1. Források 199
2. Istenek 202
3. Jelképek 205
4. A hinduizmus reformjai 209
4.1. Sankara szerepe, valamint a Brahmá-Szamádzs
és az Árja-Szamádzs gyülekezete 209
4.2. A Krisna-tudat Nemzetközi Társasága 210
4.3. A dzsainizmus 213
VII. A buddhizmus 215
1. Buddha élete 215
2. Buddha tanítása 215
3. Hínajána 222
4. Mahájána 222
5. Vadzsrajána 223
6. Lámaizmus 223
7. A kínai „csan” 224
8. A japán „zen” 224
VIII. A szikh vallás 225
IX. A kínai univerzizmus 226
1. Az ősi birodalmi vallás 226
2. A taoizmus 227
3. A konfucianizmus 227
X. A sintoizmus 229
XI. Néhány összegező megjegyzés és következtetés 230
Ajánlott irodalom 237
Jegyzetek 240

Negyedik rész
Újabb vallások
1. A vallások és a vallásosság fejlődéséről 243
2. Az ÚVM- és a NAM-mozgalmak főbb csoportjairól 246
3. Új vallások és kultuszok Magyarországon 247
4. Az új vallási közösségek nagyságrendje 250
5. A Hit Gyülekezete és a Transzcendentális Meditáció 253
Ajánlott irodalom 255
Jegyzetek 257

Ötödik rész
Az állami egyházjog fogalma
és összetevői Magyarországon
I. Bevezető megjegyzések 261
II. Az állami egyházjog fogalma 261
III. A vallás fogalma 265
IV. A vallási szimbólumokról 267
V. A vallásszabadság 270
1. A vallásszabadság jogi meghatározásának fejlődése 270
2. Vallási és egyházi intézmények közjogi szabályozása
néhány környező országban 272
3. A vallásszabadság alaptörvényi szabályozása Magyarországon 275
4. Az iskolai fakultatív vallásoktatás 278
5. Vallásgyakorlás a szociális, egészségügyi,
gyermek- és ifjúságvédelmi intézetekben 279
6. A Tábori Lelkészi Szolgálat 279
7. A börtönlelkészi szolgálat 280
8. Egyházi házasság 281
9. A hittudományi főiskolák 282
10. A vasárnap és az egyházi ünnepek védelme 282
VI. A vallás mint alkotmányi érték 283
VII. A katolikus egyház és az államok közötti kapcsolatok alakulása 284
1. A katolikus egyház fogalma 284
2. A római katolikus egyház és az állam közötti viszony
történetének főbb szakaszai 285
2.1. Az egyház alapításától a Nyugatrómai Birodalom bukásáig (476) 285
2.2. A katolikus egyház helyzete a Nyugatrómai Birodalom
bukásától VII. Gergelyig (476–1073) 286
2.3. Az egyházállamiság (hierokratikus rendszer)
uralomra jutása (1073–1303) 287
2.4. A pápaság világi hatalmának hanyatlása, illetve a hierokratikus
rendszer bukása, az újkori államiság (territorialismus kifejlődése),
a rendőrállam egyházpolitikai rendszere (1303–1789) 288
3. Az állam és az egyház viszonyának jellemzői a modern jogállamban 289
3.1. A koordinacionális rendszer 289
3.2. A jogállam egyházpolitikájának főbb jellemzői 289
3.3. Az állam és az egyházak szétválasztása 291
4. Az állam és az egyház viszonyának alakulása Magyarországon 292
4.1. Az állam és az egyház viszonyának alakulása az államalapítás után 292
4.2. Az államvalláshoz nem tartozók jogállása 294
4.3. Az állam és az egyházak viszonyának alakulása a reformáció után 296
VIII. Az egyházak és a Magyar Köztársaság viszonya 302
IX. Az egyház alkotmányi jogalanyisága 305
X. Az egyházak jogi személyiségének természete
és az „egyházi jogi személy” alakzatai 308
XI. Az egyházi jogi személy jogosultságainak, mentességeinek
és államilag szabályozott
tevékenységi formáinak főbb csoportjai 309
XII. A vallásszabadságot és az egyházakat érintő
alkotmánybírósági határozatok 316
XIII. Az egyházak köztestületi jellegének problémái 323
XIV. Az egyházak és az állam közötti viszonyok
jelenlegi főbb modelljei 325
1. Az államegyházi modell 325
2. Az egyház és az állam elválasztásának modelljei az Amerikai
Egyesült Államokban, Franciaországban és néhány egyéb országban 327
3. A vallások és az egyházak megítélése
az Európai Unió Alkotmányában 330
4. A lelkiismeret és a vallás szabadságára, az egyházak helyzetére,
valamint az egyházak és a magyar állam viszonyára vonatkozó
alkotmányi szabályozás továbbfejlesztéséről 331
Ajánlott irodalom 332
Jegyzetek 341

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Ádám Antal

Dr. Ádám Antal dr. et prof. honoris causa (PTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszék), az MTA doktora, volt alkotmánybíró. Több mint 400 publikációjában főként a központi állami szervek, az alkotmányvédelem, az emberi és állampolgári alapjogok, az egyházak és a civil szervezetek, valamint a jogi alapértékek témakörének feldolgozására törekedett. Oktatja a közjogtant és az állami egyházjogot, szerkeszti a Jura c. folyóiratot.

Kapcsolódó termékek

Nyelvszabadság. Egy egyetemes elismerésre váró egyetemes emberi jog

Szerző: Andrássy György

Internetes ár 4 784 Ft

db

Részletek

Jog- és állambölcselet

Szerző: Visegrády Antal

Internetes ár 4 784 Ft

db

Részletek

A szimbólumok üzenete (ELTE Eötvös Kiadó)

Szerző:

Internetes ár 5 800 Ft

db

Részletek

Autentikus jogelmélet

Szerző: Pokol Béla

Internetes ár 3 488 Ft

db

Részletek

Diké kísértése (GONDOLAT KÖNYVKIADÓ KFT.)

Szerző:

Internetes ár 3 690 Ft

db

Részletek

Bölcselet, vallás, állami egyházjog

Szerző: Ádám Antal

Internetes ár 4 785 Ft

db

Részletek
Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: vasarlas@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat