Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

Makszin Imre

A testnevelés elmélete és módszertana (3., javított és bővített kiadás)

Megjelenés2014-00-00
Méret: B/5
Terjedelem288
Kötéskartonált
ISBN9786155376245
Jelenleg rendelhető.

Ár: 3 980 Ft

Internetes ár: 3 184 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
3 184 Ft

db

A tankönyv az eddigiektől eltérő szerkezetben foglalja össze mindazon elméleti és módszerbeli ismereteket, amelyekre egy testnevelő tanárnak szüksége van. A teljes kérdéskört egy általános kultúra elméleti rendszerrel összefüggésben vizsgálja, értelmezi. Ezek a legfontosabb ismeretek a tantervekkel, a tanári tervező munka elméleti alapjaival, a testnevelés oktatási folyamatával, ennek tantárgyi kereteivel, tanulói teljesítményekkel az egyes életkorokban, valamint a metodikai alapelvekkel foglalkoznak.

Tartalomjegyzék
Bevezetés 13
Előszó a második kiadáshoz 13
Előszó a harmadik kiadáshoz 14
Ajánlás 15
Első rész
I. fejezet Elméleti alapvetés 19
A kultúra fogalmi meghatározása 19
Az érték 23
Az értékelés 24
A testkultúra 26
A kultúra–testkultúra viszonya 29
II. fejezet A testnevelés-elmélet alapkérdései. Tantervelméleti kérdések 33
A testnevelés-elmélet tantárgy célja 33
A tantervek alapvető összefüggéseiről 34
A tanterv 36
A tantervek tartalmát meghatározó rendszerek 37
A tantervek típusai 46
A tantervváltás okai 48
A célok hierarchiája a testnevelési tantervekben 52
A testnevelési tantervek szerkezete, az anyagelrendezés sajátosságai 
(2000-ben kiadott kerettanterv) 53
A tantervek konkrét cél- és feladat-meghatározásai (2000) 58
A tantervi követelmények meghatározása 60
A tantervek műveltségtartalma 62
Rövid tantárgy- és tantervtörténeti áttekintés 66
III. fejezet A tanítás–tanulás tervezése 68
A tervezőmunka elméleti alapjai 68
A testnevelés tanmenete 69
A tanmenetkészítés részletmunkálatai 70
IV. fejezet Az oktatás és tanulás folyamata 85
A képzés és nevelés egysége 85
Az oktatási folyamat értelmezése 89
Formáló-segítő (formatív) értékelés 102
Az értékelés sajátosságai a testnevelésben 107
V. fejezet A testnevelés mint tantárgy, a testnevelési óra 109
A testi nevelés és a testnevelés 109
A tantárgy fogalma, a testnevelés mint tantárgy 111
A testnevelés tantárgy célja 112
A testnevelés és sport művelődési és eszközrendszere 112
A tanórák helye az oktatás folyamatában 120
A testnevelési óra sajátosságai 120
A testnevelési óra szerkezete és felépítése 122
A testnevelési óra szerkezetének és feladatainak összefüggései 124
Az óratervezés menete 128
Történeti visszapillantás 132
A testnevelési órák típusai 134
Baleset-elhárítás, gondozás a különböző típusú órákon 136
VI. fejezet A mozgásfejlődés sajátosságai 138
A motoros tevékenység központi szerepe 138
A mozgásfejlődés fogalma 139
A mozgásfejlődés élettani sajátosságai 140
Életszakaszok 140
A mozgásfejlődés biológiai feltételei 141
A korai gyermekkor jellemzői (1–3 éves korig) 142
Az óvodáskor jellemzői (3–6 éves korig) 144
A kisiskolás kor jellemzői (6–10 éves korig) 149
A serdülőkor (11–16 évig) 153
VII. fejezet A motoros tanulás folyamata 155
A motoros tanulás és az oktatás stratégiája 155
Információfeldolgozás és emlékezeti rendszerek 159
A figyelem 167
A gyakorlás általános kérdései 169
Az absztrakció problémája 172
A mozgástanulás szakaszai 173
A visszajelentés (feedback) és az eredmények ismerete 175
Taxonómia, követelmények a motoros tanulásban 178
A mozgás mint a cselekvés eszköze 187
A mozgások szerkezete 189
A mozgáskészség 194
A mozgáskészség és sporttechnika 203
Transzferhatás a motoros tanulásban 204
MÁSODIK RÉSZ 
Az oktatás, képzés módszertana
I. fejezet A módszertan általános kérdései 209
A módszer helye a nevelés cél- és eszközrendszerében 209
A módszerek fejlődéstörténeti áttekintése 210
Mi a módszer? 211
A módszer megválasztásának alapkérdései 212
II. fejezet Az információs csatorna szerinti módszerek 217
Az ismeretátadás módszerei, vagy az információs csatorna szerinti módszerek 217
A verbális ismeretnyújtás 218
A vizuális ismeretnyújtás 219
A feldolgozás módszerei, vagy funkció szerinti módszerek 223
A feldolgozó gyakorlás 224
Rávezető eljárások 224
Alkalmazó gyakorlás 227
Előkészítő gyakorlatok vezetésének módszerei 228
III. fejezet A sportági készségek oktatásának módszerei 232
A sportági készségek oktatásának módszerei, 
vagy az elsajátítandó tudás jellege szerinti módszer 232
A tananyag elrendezése szerinti oktatási módszerek 236
A foglalkoztatások szervezeti formái a testnevelési órán 238
Az osztályfoglalkoztatások 239
Csapatfoglalkoztatások 242
IV. fejezet A képzés módszertana 245
A motoros képességek fejlesztésének módszerei 245
A terhelés és pihenés értelmezése testnevelési órán 246
A képességfejlesztés (terhelés) hatásai 249
A kondicionális képességek fejlesztésének módszerei 250
A koordinációs képességek fejlesztési módszerei 259
Értékelés, hibafeltárás, hibajavítás 263
Hibafeltárás 265
Teljesítménymérés 274
Fogalomtár 276
Felhasznált irodalom 285
 

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Makszin Imre

Dr. Makszin Imre a Magyar Testnevelési Egyetem docense. Oktató és kutató munkája a testneveléselmélet és módszertan területén kívül a vizuomotorika motoros tanulásban betöltött szerepére is kiterjed, illetve az iskolai korosztály fizikai teljesítményének mérésére. Fő kutatási területét a hazai teljesítményátlag kidolgozása jelenti. Vendégtanárként dolgozott az USA-ban és Brazíliában. Több egyetemi tankönyv társszerzője.

Kapcsolódó termékek

704 Kézilabda játék és gyakorlat

Szerző: Szerzői kollektíva

Internetes ár 4 784 Ft

db

Részletek

735 mozgásos tanulás

Szerző: Szerzői kollektíva

Internetes ár 3 984 Ft

db

Részletek

1003 atlétika játék és gyakorlat

Szerző: Szerzői kollektíva

Internetes ár 3 984 Ft

db

Részletek

A nordic walking varázsa

Szerző: Galambos László

Internetes ár 2 152 Ft

db

Részletek

Edzés, versenyzés címszavakban

Szerző: Nádori László

Internetes ár 2 384 Ft

db

Részletek

Golf (Cser Kiadó)

Szerző:

Internetes ár 2 995 Ft

db

Részletek
Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life
  • Szabaduljunk meg lelki terheinktől - Éljünk könnyebben!
  • Gyermekeink és a hit
  • A lustaság dicsérete - Amikor a fegyelem és buzgóság csak ártanak
  • Kis méregzsákok - Építsük le az agressziót játékokkal!
  • Olyan undokok vagytok! – Ahogy a szülők, óvónők a gyermeki konfliktusokat megoldhatják


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: vasarlas@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat