Könyvek, E-bookok
Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

Andrássy György

Nyelvszabadság. Egy egyetemes elismerésre váró egyetemes emberi jog

Megjelenés2013-06-05
Méret: 168 x 244 mm
Terjedelem424
Kötéskeménytáblás
ISBN9789639950986
Jelenleg rendelhető.

Ár: 5 980 Ft

Internetes ár: 4 784 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
4 784 Ft

db

Ez a könyv arról szól, hogy minden embernek joga van egy ma még csak kevéssé ismert és kevéssé elismert szabadsághoz, a nyelvszabadsághoz, s hogy ez a szabadság éppen olyan emberi jog, mint például a vallásszabadság; a különbség csupán annyi, hogy míg a vallásszabadság régtől fogva ismert és elismert, addig a nyelvszabadság szélesebb körű felismerése és elismerése még várat magára.

A szerző mindezt főként az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatából kiindulva igazolja: bemutatja, hogy a nyelvszabadság és a nyelvszabadság definíciója levezethető a Nyilatkozatból, de kibontható a Nyilatkozat szövegezési munkálatait megörökítő jegyzőkönyvekből, előkészítő anyagokból is. Ha azonban a Nyilatkozatból és a Nyilatkozat előkészítő anyagaiból az következik, hogy a nyelvszabadság is emberi jog, akkor ezt az ENSZ-nek ki is kellene mondania, hiszen Alapokmányában elkötelezte magát valamennyi emberi jog tiszteletben tartására. A nyelvszabadság elismerésének legésszerűbb módja a szerző szerint a Nyilatkozat kiegészítése lenne; a könyv egy ilyen kiegészítés-tervezettel zárul.

Előszó 9

I.         BEVEZETÉS 11

II.        MIÉRT LEHETSÉGES ÉS MIÉRT VALÓSZÍNŰ, HOGY VAN ILYEN SZABADSÁG         17

1.         A szabadságjogok listája        17

A lista nyitottsága és a szellemi élet beidegződései  18

Meglepő tisztázatlanságok és más nehézségek         22

Néhány példa a tisztázatlanságok és nehézségek érzékeltetésére     26

A nehézségek ellenére a bizonyítás lehetséges          29

2.         A nyelvszabadság elismerése a nemzeti és a nemzetközi jogban      31

A jogalkotás útján történő elismerés eddigi eredményei      31

A jogalkalmazás és a jogértelmezés szerepe a nyelvszabadság elismerésében         39

A továbblépés elméleti megalapozásának két iránya 42

3.         A filozófia és a nyelvészet szerepe    44

A filozófiai érdeklődés hiányától a kisebbségi nyelvi jogok filozófiai igazolásáig  44

A társadalomnyelvészet és a nyelvi emberi jogok mozgalma           48

4.         A nyelvszabadságot elsősorban az emberi jogok nemzetközi jogából kell levezetni           49

III.      AZ EMBERI JOGOK TANA ÉS A NYELVSZABADSÁG IGAZOLÁSA       53

1.         Emberi jogok és elismert emberi jogok          54

A megkülönböztetés lényege 54

Az emberi jogok elismerése és az ember alkotta jog hozzáigazítása az emberi jogokhoz    60

Az emberi jogi elméletalkotás és az emberi jogi jogalkotás sajátos természete        66

Az emberi jogok közvetlen és közvetett felismerése            69

Az emberi jogok létével, listájával és az egyes jogok tartalmával kapcsolatos problémák  74

Miért nem szükséges belebocsátkoznunk az emberi jogok létével kapcsolatos vitába        78

2.         Az elismert emberi jogok meggyőző ereje     80

Az elismert emberi jogok meggyőző erejének értelmezéséhez         80

Az emberi jogok egyetemessége és az emberi jogok korhoz kötöttsége      84

Az eredmények és a nyelvszabadság igazolása         87

3.         A nyelvszabadság igazolásának főbb módjai és irányai        88

A nyelvszabadság levezetése az emberi jogok jogából         89

A levezetés kétféle módja és a kiegészítő jellegű levezetések          92

IV.       AZ EMBERI JOGOK EGYETEMES NYILATKOZATA ÉS A NYELVSZABADSÁG           95

1.         Az ENSZ Alapokmányaés az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata        95

Az Alapokmány és a Nyilatkozat jelentősége a nyelvi jogok szempontjából          96

Előrelépés-e a Nyilatkozat a nyelvi jogok szempontjából     99

2.         A Nyilatkozat különös hallgatása      103

Egy kulcsfontosságú kérdés 108

A saját nyelv és a más nyelvek bizonyos körű használatához való jog levezetése   111

3.         A nyelvszabadság levezetése az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatából           115

A nem nyelvi jogok nyelvi részjogosítványai részjogosítványai egy nyelvi jognak is         115

Más megközelítések és más megfontolások  118

A nyelvszabadság levezetése és a nyelvszabadság természete         121

A saját nyelv fogalma és a belső nyelvszabadság kérdése    129

Egy további probléma és a nyelvszabadság meghatározása 136

A nyelvszabadság definíciója logikai és történeti megközelítésben 141

4.         A nyelvszabadság teljesebb meghatározásának levezetése a Nyilatkozatból           148

Az állami szervek nyelvhasználata és az emberi jogok         148

Vannak olyan emberi jogok, amelyek mindenkit megilletnek, de nem mindenhol  154

 Az állami szervek nyelvhasználatával kapcsolatos nyelvi emberi jog meghatározása         160

Az állami nyelvhasználattal kapcsolatos nyelvi emberi jog és a nyelvszabadság     173

A tágabb értelemben felfogott nyelvszabadság definíciója 180

5.         A Nyilatkozat hallgatása történeti megközelítésben – a kisebbségvédelem öröksége         184

A kisebbségi kérdés a második világháború utáni békére vonatkozó elképzelésekben       186

Az Amerika-közi Jogi Bizottság véleménye a Dumbarton Oaks-i Javaslatokról     194

Pablo de Azcárate a nemzetközi kisebbségvédelmi rendszerről       198

A negatív egyenlőség és a rendszer általános anyagi joga    205

A negatív és a pozitív egyenlőség talánya és a talány megoldása    213

A negatív és a pozitív egyenlőség fogalmi zavarai más megvilágításban     226

A nyelvszabadság feledésbe merülése           232

6.         Kitekintés a kisebbségvédelmi rendszert érintő későbbi félreértésekre       238

Erősen eltérő vélemények, súlyos félreértések és a főbb okok                     238

Inis Claude a kisebbségvédelmi rendszerről 240

Patrick Thornberry a kisebbségvédelmi rendszerről  247

Fernand de Varennes a kisebbségvédelmi rendszerről          253

Két álláspont a téma hazai irodalmából és a kitekintés összegzése  259

7.         A Nyilatkozat hallgatása történeti megközelítésben – az elfogadás előtti évek      261

A kezdetektől a Nyilatkozat első tervezetének elkészültéig             262

A Titkársági Fogalmazvány és a nyelvi kérdés: a kisebbségi cikk    267

Viták a kisebbségi cikkről – szövegmódosítások és alternatív javaslatok    272

A nyelvi kérdés és a Nyilatkozat tervezetének más cikkei   283

A kisebbségi cikk törlése a Nyilatkozat tervezetéből            288

8.         A Nyilatkozat hallgatása történelmi megközelítésben – az utolsó hat hét   304

Javaslatok egyes nem nyelvi jogok nyelvi részjogosítványainak elismerésére         304

Javaslatok a Nyilatkozat tervezetének kiegészítésére           311

Vita a szovjet, a jugoszláv és a dán javaslatról          314

A Haiti által benyújtott javaslat és a vita folytatása  324

A Haiti által benyújtott javaslat elfogadása  339

A Nyilatkozat elfogadása és a kisebbségek sorsáról szóló határozat           347

9.         A Nyilatkozat befejezetlensége és javaslat-tervezet a kiegészítésre             354

A Nyilatkozat befejezetlensége az előkészítő anyagok tükrében     354

A bevándorlók jogainak problémája és a nyelvszabadság    357

A „lefedés” vita és a nyelvszabadság            365

A haiti javaslat elfogadása nyomán létrejött függő helyzet  379

A nyelvszabadság felismerésének esélyei a Nyilatkozat szövegezése során            383

A Nyilatkozattal kapcsolatos eredmények összegzése         392

Érvek a Nyilatkozat kiegészítése mellett és javaslat-tervezet a kiegészítésre          396

FÜGGELÉK  405

I.         A Lengyel Kisebbségi Szerződés      405

II.        Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata   409

HIVATKOZÁSOK    415

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Andrássy György

Andrássy György a PTE Állam- és Jogtudományi Karának oktatója, egyetemi tanár, tanszékvezető. Végzettségei szerint jogász és filozófus, az egyetemen főként filozófiai tárgyakat tanít. Kutatói érdeklődése középpontjában kezdettől fogva történelemfilozófiai és ezzel összefüggő jogbölcseleti, politika- és erkölcsfilozófiai kérdések állnak. Tudományos közleményeinek száma meghaladja a százat, ezek közül húsz idegen nyelven jelent meg.

Kapcsolódó termékek

Bölcselet, vallás, állami egyházjog

Szerző: Ádám Antal

Internetes ár 4 785 Ft

db

Részletek

Autentikus jogelmélet

Szerző: Pokol Béla

Internetes ár 3 488 Ft

db

Részletek

Retorika és igazságszolgáltatás

Szerző: Tremmel Flórián

Internetes ár 5 585 Ft

db

Részletek

Nyelvszabadság. Egy egyetemes elismerésre váró egyetemes emberi jog

Szerző: Andrássy György

Internetes ár 4 784 Ft

db

Részletek

A magyar jogrendszer szerkezete

Szerző: Jakab András

Internetes ár 3 900 Ft

db

Részletek

Legistica

Szerző:

Internetes ár 2 000 Ft

db

Részletek
Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: vasarlas@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat