Könyvek, E-bookok
Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

Rózsás Eszter

Gyermekjogok

Megjelenés2011-00-00
Méret: B/5
Terjedelem208
Kötéskeménytáblás
ISBN9789639950382
Jelenleg nem rendelhető.

Ár: 2 980 Ft

Internetes ár: 2 384 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
2 384 Ft

I. Bevezetés 11

II. Elméleti alapvetés 13
1. A gyermek mint jogi alapérték 13
2. A gyermek jogalanyisága 14
3. A gyermek joggyakorlása 17
4. Gyermek – kiskorú – fiatalkorú – fiatal felnőtt (Anomáliák a terminológiában) 18
5. A gyermekjogok által létrehozott jogviszonyok 19

III. Gyermekjogok a nemzetközi egyezményekben 23
1. A gyermekjogok kialakulása és fejlődése 23
2. A Gyermek jogairól szóló New York-i Egyezmény 24
3. Az Emberi Jogok Európai Egyezménye 28
4. Az Európai Szociális Karta 29
5. Az Alapvető Jogok Chartája 32
6. Az „új Brüsszel II.” rendelet 33
7. A Hágai Egyezmény 34

IV. A gyermeki jogok hazai szabályozása 36
1. Gyermekjogok az Alkotmányban 36
2. Gyermeki jogok a Gyermekvédelmi törvényben 39
2.1. A gyermekek jogai 40
2.2. A szülők jogai 44
2.3. A gyermek kötelességei 45
3. A gyermekjogok a Családjogi törvényben 45
3.1. A névjog 45
3.2. Gyermek tartása 47
3.3. A szülői felügyeleti jog 49
3.4. A kapcsolattartás joga 52
3.5. A gyámság 53
4. A gyermekek jogai az oktatásban 57
5. A beteg gyermek jogai 60
6. A migráns gyermek jogai 61
7. A menekült gyermek jogai 65
8. Fiatalkorúakra vonatkozó szabályok a Munka Törvénykönyvében 67
9. Gyermekek és fiatalkorúak a büntetőjogban 68

V. A gyermekek (jogai) a gyermekvédelemben 71
1. A gyermekvédelem fogalma és kapcsolata a gyermekjogokkal 71
2. A gyermekvédelem kialakulása 73
3. A szabályozás főbb jellemzői 77
4. A gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekek jogai és kötelességei 80
5. Speciális szülői jogok és kötelességek 83
6. A gyermekvédelmi ellátások rendszere 83
6.1. Alapellátások 84
6.2. Szakellátások 93
7. Gyermekvédelmi gondoskodás (hatósági intézkedések) 96
7.1. Védelembevétel 96
7.2. Családba fogadás 97
7.3. Ideiglenes hatályú elhelyezés 98
7.4. Nevelésbevétel 101
7.5. Nevelési felügyelet 106
8. Utógondozás és az utógondozói ellátás elrendelése 107
9. A gyermekvédelmi feladatok ellátása 108
9.1. A települési önkormányzat feladatai 108
9.2. A megyei és a fővárosi önkormányzat feladatai 109
9.3. A feladatok ellátásának módja 109
9.4. A kistérség szerepe a gyermekvédelemben 112
10. A gyámügyi igazgatás (hatósági) feladatai 113

VI. A gyermeki jogok érvényesülése a családon kívüli nevelési formákban 115
1. Mit tehet és mit tesz a gyermekjóléti szolgálat? 115
2. Átmeneti segítség-e a helyettes szülő? 117
3. Ideiglenes-e az ideiglenes hatályú elhelyezés? 119
4. Mi motiválja a nevelőszülőt? (Miért olyan kevés a nevelőszülő?) 121
5. Gyermekotthon vagy nevelőszülő? (Kinek jó a gyermekotthon?) 124
5.1. Milyen legyen a gyermekotthon? 126
5.2. Milyen jogaik vannak a gyermekotthonban élő gyermekeknek? 127
5.3. Lakásotthonban élni „jó”? 128
6. Miért van szükség szupervízióra a gyermekvédelemben? 129
7. Mit jelent a gyermekvédelmi mediáció? 132
8. „Gyermekeink védelmében” 134
9. A gyermekjogok érvényesülése (Ahogy az ombudsman látja) 138

VII. A gyermekjogok védelme 141
1. Az Alkotmánybíróság 141
2. Az országgyűlési biztos 142
3. Az oktatási jogok miniszteri biztosa 145
4. A gyermekjogi képviselő 147
5. A gyermekjogi biztos (de lege ferenda) 150
6. A jövő nemzedékének parlamenti biztosa 151
7. Szükség van-e gyermekjogi ombudsmanra? 152

VIII. A gyermekjogokat védő intézmények külföldön 154
1. Nemzetközi elvárások 154
2. Intézményi variációk a gyermeki jogok védelmére 155
3. A skandináv államok 156
4. Belgium 157
5. Izland 157
6. Spanyolország 158
7. Franciaország 158
8. Lengyelország 159
9. Írország 160
10. Egyesült Királyság 160
11. Egyesült Államok 161

IX. A gyermekjogok érvényesülése 162
1. Az első gyermekjogi jelentés (1996) 163
2. A második gyermekjogi jelentés (2006) 164
3. Az UNICEF-jelentés 165
4. Dilemmák a gyermekjogok elfogadottságával és azok ismertségével kapcsolatban 167

X. Néhány empirikus kutatási tapasztalatom 170
1. A kutatásról 170
2. Eredmények (következtetések) 170
2.1. Jogismeret 170
2.2. A jogok fontossága 171
2.3. Jogvédelem – ombudsman 171
2.4. Jogsérelem 171
2.5. Diákjogok 172
2.6. Pedagógusok és gyermekvédelemben dolgozók 172
3. Melléklet (A kérdőíves kutatatás eredményei – táblázatokban) 172
3.1. Gyermekjogok 173
3.2. Diákjogok 178
3.3. Gyermekvédelmi gondoskodás alatt állók jogai 181
3.4. Pedagógusok és a gyermekvédelemben dolgozók 182

XI. Összegzés 188

XII. A fejlesztés irányai 192
1. A gyermekjogokra vonatkozó szabályozás fejlesztése 192
2. Hatékonyabb gyermekvédelem 193
3. A gyermekjogok ismerete 194
4. A gyermekjogi ombudsman 194
5. Mit tehetünk még? 195

Utószó 197
Felhasznált irodalom 199

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Rózsás Eszter

Rózsás Eszter egyetemi docens, a PTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszékének oktatója. Főbb kutatási területei a humánigazgatás, különösen a gyermekvédelem, a rendvédelem igazgatása, valamint a közigazgatás szervezeti rendszere.

A szerző életrajzáról és tudományos munkásságáról bővebben itt olvashat.

Kapcsolódó termékek

A nemesek négy bírója

Szerző: Béli Gábor

Internetes ár 2 384 Ft

db

Részletek

Az atipikus munkajogviszonyok

Szerző: Bankó Zoltán

Internetes ár 2 384 Ft

db

Részletek

A magyar katonai büntetőeljárás fejlesztési irányai

Szerző: Hautzinger Zoltán

Internetes ár 2 384 Ft

db

Részletek

Az önkormányzati jogalkotás fejlődése és fejlesztési lehetőségei

Szerző: Fábián Adrián

Internetes ár 2 384 Ft

db

Részletek

A szegényjogtól a jogi segítségnyújtásig

Szerző: Király Lilla

Internetes ár 2 384 Ft

db

Részletek

Az ügyvédi kamarák megszületése Magyarországon

Szerző: Korsósné Delacasse Krisztina

Internetes ár 2 384 Ft

db

Részletek

Információszabadság az Európai Unióban

Szerző: Komanovics Adrienne

Internetes ár 2 384 Ft

db

Részletek

Gyermekjogok

Szerző: Rózsás Eszter

Internetes ár 2 384 Ft

db

Részletek
Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life
  • Érzékelésfejlesztő foglalkozások
  • Ne féljünk mások könnyeitől - Hogyan segítsük gyászoló barátainkat és hozzátartozóinkat?
  • Gyermekeink és a hit
  • Szüleink elengedése - Egy élet felszámolása
  • A léleknek idő kell


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: vasarlas@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat